Inga Balstad

Ordfører i Selbu kommune fra 2007 til 2015.

Jeg er født i Selbu i 1952, gift og har 2 barn og 5 flotte barnebarn. I tillegg til de 5, er  jeg så heldig at jeg også får være «reservebestemor» til 2 jenter. Bortsett fra 3 år da jeg bodde på Byneset, har jeg bodd hele mitt liv i Selbu. Jeg har i mange år jobbet med regnskap. Fra 1987 og fram til jeg ble heltidspolitiker i 2007, har jeg vært ansatt i Selbu Økonomi & Regnskap AS, der jeg også er medeier. Etter jul i 2015 , går jeg tilbake til min gamle jobb.
I tillegg til jobben min, har jeg vært politisk aktiv for Arbeiderpartiet fra 1983, da jeg ble første vara til kommunestyret i Selbu. I løpet av den perioden ble jeg fast representant, og i 1987 ble jeg valgt inn i  kommunestyret. Fra 1987 – 1991 var jeg også  leder av skolestyret, senere endret til hovedutvalg for oppvekst.
Ved valget i 1991 ble jeg fast representant i fylkestinget i Sør-Trøndelag. Der satt jeg fram til 2003, de 2 siste periodene som  fast representant i fylkesutvalget. Som fylkespolitiker var jeg med i hovedutvalg for opplæring og i yrkesopplæringsnemnda. Dette var spennende år der jeg sjøl fikk lære mye og ikke minst bli kjent med nye mennesker. I denne perioden møtte jeg også som vararepresentant på Stortinget flere ganger. Dette er utvilsomt nyttig erfaring å ha med seg i den jobben jeg nå har.
Fra 2003 var jeg på nytt tilbake i lokalpolitikken i Selbu. Da ble jeg opposisjonsleder en periode, før jeg i 2007 ble valgt til ordfører og gjenvalgt i 2011.  Like etter valget i 2011, varslet jeg styret i kommunepartiet om at det var min siste periode, og høsten 2015 ble jeg derfor avløst av ny ordfører.
Min sønn stilte som ordførerkanditat for Arbeiderpartiet, og fikk etter mange runder med forhandlinger mellom de borgerlige, tilbud om å bli ordfører med støtte av felleslista Sp, Krf og V. Det er de samme partiene som jeg samarbeidet med i min siste periode, noe vi i valgkampen sa var ønskelig å videreføre.
Jeg har hatt mange fine opplevelser i de åtte årene jeg har vært ordfører, men det har selvsagt også vært noen «bratte kneiker». Mine to varaordførere har gjort en god jobb. Det jeg setter mest pris på, er at de alltid har vært til å stole på som gode samtalepartnere, og at de aldri har hatt skjulte agendaer. Ærlighet og åpenhet er grunnleggende for et godt samarbeid.
Alle i kommunestyret har vært gode kolleger. Selvsagt har vi i blant vært uenige i saker, men når det bidrar til god konstruktiv debatt, kan saklig uenighet føre til at en finner frem til de beste løsningene.
Rådmannen jeg jobbet sammen med i alle år, sluttet en måned før meg. Vi har hatt en ryddig rolledeling og et meget godt samarbeid.

Privat prioriterer jeg nå mer tid sammen med familie og venner, noe som er litt forsømt i de åtte årene jeg har vært ordfører.

Reklamer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: