Nye samarbeidskonstellasjoner.

Det har skjedd mye siden Høyre, MDG og felleslista Sp/V/Krf skrev under avtale for kommende kommunestyreperiode. Ap og SV har forberedt seg på en periode i opposjon, men i slutten av denne uken brøt felleslista avtalen og tok kontakt med Ap sin ordførerkandidat.

Torsdag startet dagen på Selbu vgs. Rektor hadde invitert til møte om høringsutkastet til skolebruksplan 4. Daglig leder i Selbu Næringsforum møtte sammen med meg og vår tjenesteleder på næring og kultur. Ordfører i Tydal og begge oppvekstetatene var invitert, men var forhindret fra å møte. Rektor skal ha et eget møte med oppvekstetatene i kommende uke.
For Selbu vgs anbefales det i høringsdokumentet å arbeide videre med strategier for videregående opplæring for ungdommer fra Selbu og Tydal. Resultatet av dette arbeidet skal legges fram for fylkestinget i 2016.
Prognoser for elevtallsutvikling viser at vi har et stabilt elevgrunnlag, mens det for noen av de andre mindre skolene, Røros og Åfjord er nedgang.
I møtet fordelte vi oppgaver. Kommunen skal utforme et skriv om betydningen av å ha en videregående skole og vårt vedtak i formannskapet om å få et tettere samarbeid med Selbu Ungdomsskole. For foreldre og ungdommer er det trygt å slippe å flytte på hybel like etter ungdomsskolen, og for kommunen er det en fordel å ha ungdommene boende her noen år ekstra. De bidrar i frivillig arbeid og får en god forankring i bygda, noe som forhåpentligvis fører til at noen vil bosette seg her i voksen alder. Jeg har sagt at det viktigste regionalpolitiske tiltaket fylkeskommunen kan bidra med for vår kommune, er å opprettholde Selbu vgs. Det tar vi selvsagt med i vår uttalelse som ble ferdigstilt og oversendt rektor i løpet av dagen.
Før jeg dro på jobb ringte Nea Radio og ville ha kommentarer på statsbudsjettet. Jeg deltok ikke på fylkesmannens presentasjon på onsdag, men økonomisjefen var til stede, og han informerte meg om aktuelle tall for vår kommune. Vi ser ut til å komme bedre ut med totale inntekter enn vi har prognostisert. Det er vanskelig å finne ut nøyaktig hva dette skyldes, men en positiv folketallsutvikling fra 1. juli i 2014 til 1. juli i år, er helt sikkert utslagsgivende. Skatteanslaget kan være noe usikkert med økende arbeidsledighet, men vi har ikke mer sikre tall å bruke enn de vi blir anbefalt i statsbudsjettet.
Det er også noen økte kostnader. Blant annet får vi ikke like stor andel dekket av kostnader til ressurskrevende tjenester.
RDA- midler til næringsfondet og til transportstøtte til Kjeldstad (kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i 2007) reduseres i 2016 og er foreslått tatt helt ut fra 2018. I tillegg reduseres overføringene til fylkeskommunen til regional utvikling. Det vil selvsagt også ha virkning for oss. Reduksjon i slike næringsrettede bevilgninger rammer spesielt distriktene. Det er ingen overraskelse etter den omlegging som den blåblå regjeringen la opp til i sitt budsjett for 2015 der de både reduserte kommunenes distriktstilskudd og de regionale utviklingsmidlene
Det er også forslått endringer i kraftverksbeskatningen som vil redusere eiendomsskatten noe, men de konkrete virkningene av dette, har vi så langt ikke beregnet.
Endelig avgjørelse på endringene som er foreslått i eiendomsskatt på verker og bruk, blir ikke tatt nå, og vil derfor uansett ikke få virkning før i 2017.
Fortsatt ser vi at skattelettene som foreslås, gir mest til de som tjener mest, noe som også er en videreføring av det regjeringen startet med i sitt forrige budsjett.
Regjeringen foreslår også for 2016  å redusere formuesskattesatsen og øke bunnfradraget. Videre foreslår de å øke ligningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 70 prosent til 80 prosent av beregnet markedsverdi. Dette gir samlet sett gi en skattelette på ca. 1,1 millioner og vil komme de til gode som har mest fra før.
Foreslått reduksjon i selskapsskatten synes for meg å ha større virkning for næringslivet enn endringer i formuesskatten. Det ble bekreftet i et innlegg fra en som var med i Scheel-utvalget (skatteutvalg).
En oversikt som ble framlagt i fylkesmannens møte onsdag, viser at Selbu ligger godt under gjennomsnittet i fylket i forhold til lånegjeld pr. innbygger, og at vi i 2014 hadde et driftsresultat på 2,9 %. Det som anbefales er 3 %, så vi kan trygt si at vi for 2014 ligger «i rute».
Etter at jeg hadde satt meg inn i deler av statsbudsjettet, kom Nea Radio innom for et intervju om saken.
For ei tid tilbake hadde Selbyggen intervjuet ordfører i Holtålen for å høre hva de hadde gjort for å få økonomien på rett kjøl. Det skjedde i en periode da vi gjentatte ganger fikk kritikk for manglende fokus på økonomistyring. Det var uansett noe merkelig å bruke Holtålen, som da var Robek- kommune, og som også for 2014 har negativt driftsresultat.
Jeg er sikker på at ingen kommune ønsker å komme ut med røde tall, så sammenligninger et enkelt år, har liten verdi. Kommer det uforutsette hendelser, vil det umiddelbart vise seg på bunnlinja. Ingen kan gå ut å fortelle at det for eksempel skyldes ekstra ressurser til enkeltelever eller til brukere med store hjelpebehov, siden den som får tjenestene, lett kan identifiseres. Kostnadene må vi ta, og det er ikke gjort «over natta» å redusere andre poster tilsvarende.
Torsdag ble det også samtaler med politisk sekretær om konstituerende møte kommende mandag og valg til nemnder og utvalg. Kommunestyret skal allerede den 26. oktober foreta de valgene som ikke skjer på mandag, og derfor er det viktig at dette gås grundig igjennom før valgnemnda trer sammen.
Arbeiderpartiets nye kommunestyregruppe hadde torsdag kveld møte sammen med styret i kommunepartiet. Der gjennomgikk vi det vi har fått med oss av alt som har skjedd underveis mellom de partiene som hadde skrevet under avtale for kommende periode, og fordelte kandidater til formannskap og hovedutvalg ut i fra vår rolle i opposisjon. Både erfarne og nye representanter var entusiastiske og så fram til en fireårsperiode som kommunepolitiker. Det lover godt både for partiet og for kommunen.
Etter at jeg kom heim, fikk jeg beskjed om at felleslista hadde invitert til møte med Ap i forbindelse med forestående konstituering.

Fredag hadde jeg avtalt møte med rådmannen for å foreta en gjennomgang av lover og regelverk før konstituerende møte. Imidlertid kom det melding om at vi ikke behøvde å bruke tid på å vurdere ulike scenarier for valg av formannskap og ordfører. Det ville bli ryddet opp i løpet av dagen.
Vi brukte likevel tid på å snakke sammen om saker jeg ønsket å informere om til en relativt nytilsatt rådmann.
Litt rydding ble det tid til før jeg fikk besøk av en medpolitiker og dro til Bjørkhov for å ha lunsj sammen med to partifeller.
Etter at jeg kom tilbake derfra, kom en journalist fra Nea Radio innom. Jeg hadde ikke noe nytt å meddele om konstituering, men de hadde gjort avtale med felleslista om at de skulle få kommentarer etter dagens møte med Ap/SV.
Det ble ikke gjort så mye denne dagen, men det meste er ryddet på kontoret, og forberedelsene til mandagens møte ble etter det jeg hadde fått informasjon om, enklere enn jeg i utgangspunktet trodde.
I løpet av kvelden leste jeg på Nea Radio sin hjemmeside at felleslista hadde brutt med sine opprinnelige samarbeidspartnere og inngått ny avtale med Ap/SV.
Siden det er min sønn som er ordførekandidat for Arbeiderpartiet, fulgte jeg litt med på når de skulle ha møte, og hva som var varslet agenda. Han ringte meg sent fredag og fortalte at de nå var blitt enige om at han skal velges til ordfører, og at felleslista sin toppkandidat, som har vært min varaordfører i siste periode, blir varaordfører. I tillegg til SV, er det felleslista vi i Ap har sagt at vi ønsker å samarbeide med.
Jeg er ikke i tvil om at dette blir en god løsning for kommende periode. I begge mine ordførerperioder har jeg hatt god støtte av de varaordførerne jeg har samarbeidet med. De har tatt sin del av ansvaret og hatt tid og evne til å lytte og komme med konstruktive innspill. I tillegg har begge vært ærlige, og jeg har hatt full tillit til at de aldri har hatt andre motiver enn de har gitt utrykk for.
Samarbeidet i gruppa mi har vært godt, og formannskapet har fungert mer som et politisk verksted enn som et fora med medlemmer fra opposisjon og posisjon. Med en anstrengt kommuneøkonomi, er det en stor fordel at alle er ansvarlige og ikke overbyr hverandre for å skaffe kortsiktig politisk gevinst.
Selvsagt har vi noen ganger stemt forskjellig i kommunestyret. Det skulle bare mangle om det ikke blir ulike syn på saker blant de 25 som er medlemmer der. Uansett har jeg aldri vært nødt til å bruke klubba for å stoppe usakligheter fra talerstolen. Alle har opptrådt ryddig og er, uavhengig av politisk ståsted, gode kolleger.
Mine nærmeste kolleger på kontoret har vært rådmannen og hans stab og sentraladministrasjonen forøvrig. Alle har vært til uvurderlig støtte, og jeg har hver dag gledet meg til å treffe dem, selv om noen saker er av en slik art at jeg ikke kan snakke med alle om alt.
Jeg kommer til å savne både jobben og mine kolleger, men alt må ta slutt en gang. Nå er det 32 år siden jeg første gang ble valgt inn som første vara til kommunestyret. I min første periode satt jeg i skolestyret og ble fast medlem i kommunestyret etter at en av de andre i gruppa, flyttet fra kommunen.
Med alt det «styret» som ble denne gangen i forhold til samarbeid for kommende periode, er jeg glad for å ha vært på sidelinja. Siden jeg tok avgjørelsen like etter forrige valg om at dette er min siste periode, har jeg aldri vært i tvil om at jeg ikke ville stille til valg på nytt.
Det er ikke enkelt å gjøre opp regnskap etter åtte år, men jeg har trivdes i jobben, hatt mange fine opplevelser og forsert mange «motbakker». Det heter at motgang gir styrke, og når en blir vant til å møte utfordringer offensivt, vet en at det meste er løsbart, selv om det ofte kan være vanskelig å overbevise seg selv om det når bakkene blir for bratte.

Mandag er min siste dag som ordfører, og da ser det nå ut til at jeg skal overlevere ordførerklubba til min sønn. Det blir litt spesielt, og jeg vil ikke si nei til å bli med litt på sidelinja som «rådgiver» dersom han spør meg. Siden han har små barn, kan en nok ikke forvente at han kommer til å delta på det meste som skjer i bygda, slik jeg har gjort. Enhver må forme jobben ut i fra sine forutsetninger og interesser, og jeg er ikke i tvil om at han vil bli en god ordfører. Med mange dyktige og ivrige medpolitikere har han god støtte, ikke minst av «mine» to varaordførere som fortsatt er med på laget.

Før konstituerende møte på mandag skal jeg ha kontordag som vanlig, og frem til nyttår har jeg tilbudt meg å være med på folkevalgtopplæring dersom det er behov for det. I Selbu er det etterlønn for ordfører i tre måneder dersom en ikke har en jobb å gå tilbake til. Jeg starter i jobb over jul, og derfor får jeg etterlønn resten av året og kan da bidra med opplæring og informasjon til nyvalgt ordfører og nytilsatt rådmann uten ekstra godtgjøring.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: