Arbeiderpartiet i opposisjon.

23.09.15

Nå er det klart. Arbeiderpartiet blir i opposisjon i kommende periode, og med mange dyktige og ivrige kommunestyremedlemmer både i Ap og SV, er jeg sikker på at de vil markere seg sterkt i politiske diskusjoner.

Mandag var det mange spørsmål om forhandlinger og konstituering. Jeg var selvsagt oppdatert på situasjonen for Ap og SV , men ikke alle kort kan legges åpnet på bordet underveis i en slik prosess.
Hver dag har jeg samtale med nytilsatt rådmann for å oppdatere han på saker og andre forhold i organisasjonen.
Noen medpolitikere kom innom, og som vanlig hadde jeg samtaler med saksbehandlere.
Jeg ga klarsignal til at formannskapets klage på utskriving av eiendomsskatt på USMA kraft AS kommer som sak, slik at vi om ønskelig kan trekke klagen. Grunnlaget for den var at vi syntes det var veldig lav verdi på det som skal skattlegges etter substansverdi. Det viser seg nå at det er korrekt. Det meste der tilhører produksjonsmaskiner, og disse beskattes etter spesielle regler med utgangspunkt i årlig produksjon og pris.
Presentasjon av kommunen ble oppdatert med nye fakta for antall barn i skole og barnehage i tillegg til antall aktive melkebruk m.m. innenfor landbruk.

Tirsdag var det ingen møter før lunsj, og derfor brukte jeg det meste av tiden på å rydde i datamapper der jeg har lagret innlegg og taler. Disse skal muligens arkiveres, og jeg vil selvsagt også ha en kopi privat. For at disse skal ha verdi i arkivet, gikk jeg igjennom dem og daterte så godt som mulig.
Etter lunsj dro jeg til Selbusjøen Hotell & Gjestegård for å ønske friluftsrådsansatte fra hele landet velkommen til bygda.
Tirsdag kveld ble det lagt ut pressemelding om at Høyres listetopp hadde trukket seg på grunn av mistillit fra felleslista (SP/Krf/V) og MDG, som de hadde forhandlinger med. Litt senere på kvelden ble det lagt ut en ny pressemelding om at Høyre, felleslista og MDG hadde skrevet under avtale om at felleslista får ordfører og Høyre får varaordfører de neste fire år. Høyre ofret da sin opprinnelige toppkandidat og stilte med tredjekandidaten på lista.
Jeg er helt sikker på at dette ikke hadde skjedd i vår gruppe om potensielle samarbeidspartnere hadde uttalt mistillit til vår toppkandidat. Da hadde resten utvilsomt «slått ring» om han.
Det er også litt underlig at felleslista har gått igjennom hele valgkampen og varslet at de er åpne for samarbeid både til høyre og venstre. Dermed har de skapt forventninger hos Høyre sin toppkandidat. Han skriver i sin pressemelding at det ikke er gitt noen signaler om mistillit i en tidlig fase i forhandlingene. En av våre representanter sa at vi måtte være glade for at forhandlingene med felleslista ikke gikk lenger. Kanskje de også da hadde kommet med en overraskende beskjed om at vår kandidat ikke holdt mål. Vi ønsker selvsagt helst å skåne våre for slike personlige nederlag.
Jeg har hatt noen netter med dårlig søvn på grunn av vanskelige saker. Det har helst vært saker som direkte rammer enkeltmennesker, og natt til onsdag var det vanskelig å finne ro. Det skyldtes ikke at Arbeiderpartiet ikke fikk ordfører, men behandlingen av «mennesket» på topp av høyrelista, og hva en slik behandling vil bety for oss alle som folkevalgte. Jeg har i løpet av valgkampen hatt mange diskusjoner med Høyres toppkandidat, men det å bli vraket av sine egne i «13.time», har ingen fortjent!

På rådhuset onsdag morgen var resultatet av forrige kvelds forhandlinger og prosessen fram til endelig resultat, samtaletema både på kontoret og på telefon.
Jeg ble kontaktet av Nea Radio for å gi en kommentar på fremtidig ordfører og varaordfører, og valgte å ikke si så mye om det som skjedde tirsdag kveld. Min varaordfører de siste fire årene blir nå ordfører. Vi har i alle år hatt et godt samarbeid, og jeg er ikke i tvil om at han vil gjøre en god jobb som ordfører.
Jeg reagerer imidlertid på at det stilles krav fra ei liste om skifte av kandidat i et annet parti, og jeg er uforstående til at det ikke tas mer menneskelige hensyn etter at de i lang tid har gitt inntrykk av at de uten forbehold ønsket et samarbeid med Høyre.
I et intervju med Nea Radio svarte Høyres varaordførerkandidat bekreftende på at de hadde ofret sin opprinnelige toppkandidat. En slik behandling av folk som er nominert av partiet, har drevet valgkamp og naturlig nok har forventninger om posisjoner, har jeg aldri opplevd i mitt politiske liv, som nå har vart i 32 år. Hvordan skal vi politikere ha troverdighet i kampen mot mobbing når vi bevisst skyver en partifelle så klart ut fra fellesskapet? Jeg er glad jeg tilhører et lokalparti med medlemmer som tar vare på hverandre og setter det høyere enn posisjoner.
Fra Arbeiderpartiet og SV har vi hatt en klart budskap om at vi ønsket å videreføre samarbeidet med felleslista som vi har i inneværende periode. Siden vi er største parti, så vi det naturlig at vi fikk ordføreren. Det ble i forhandlingene og ellers brukt som argument for å avstå fra krav om ordfører, at de har støttet meg i denne perioden. Ja, jeg har hatt god støtte og fått mange positive tilbakemeldinger, men samarbeidet ble et resultat av at de ikke kom til enighet med Høyre og Frp i 2011, og ikke et ønske om å ha meg som ordfører. En av deres sentrale medlemmer sa til meg i forkant av det konstituerende møtet den gangen at jeg uansett hadde blitt ordfører, og derfor valgte de å være med i posisjonen. Det var tydelig at deres valg var det minste av «to onder».
Nå er avtaler inngått for kommende periode, og jeg vil selvsagt bidra til å legge forholdene godt til rette for ny ordfører, varaordfører og hele kommunestyret.
Før jeg dro på tur med Jøvra sammen med friluftsrådsansatte, fortsatte jeg med litt rydding i arkiv og startet forberedelser til tirsdagens møte i formannskap og planutvalg.
Turen på Selbusjøen ble fantastisk flott. På speilblank sjø og i  fint høstvær, fikk vi presentert bygda fra sin beste side. Jeg fortalte litt om fiske, om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av sjøen, om ferdsel, ras og fløting. Både mannskapet om bord og daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd supplerte med opplysninger om sjøen og omgivelsene.

Torsdag ser jeg fram til å dra til Stjørdal for å være med på Eventyrstien i Monsberga. Det er et årlig samarbeid mellom kulturskolene i Stjørdal og Selbu og er vel verdt et besøk.

Reklamer

Bedriftsbesøk og jubileum.

20.09.15

Jeg har vært med på mange bedriftsbesøk i min tid som ordfører. Det er alltid interessant å høre om muligheter og utfordringer som stedlig næringsliv har. Vår rolle som politikere er å legge best mulig til rette for etablering og utvikling i eksisterende bedrifter.

Torsdag var rådmann, varaordfører og jeg på bedriftsbesøk. Sammen med daglig leder i Norbit Group, som er deleier i ASTI i Selbu og Norbitech på Røros, dro vi først til ASTI der vi fikk en presentasjon av bedriften før vi ble med på omvisning.
Deretter dro vi til Røros og fikk være med på en runde i bedriften og ble informert om hva de jobber med. Norbit Group er stor eier i begge disse elektronikkbedriftene, og de har allerede i dag tett administrativt samarbeid blant annet gjennom  felles administrerende direktør.

Fredag hadde jeg flere samtaler med rådmannen. Det er mange saker å bli oppdatert på når en nylig har startet i en så krevende jobb.
En medpolitiker stakk innom, og da er selvsagt forestående konstituering et sentralt tema.
Selbusjøen Grunneierlag feiret 50-årsjubileum fredag kveld på Camp Eggen. Jeg var invitert dit og brukte deler av dagen  på å skrive ned noen ord som jeg brukte ved overlevering av blomster til styrelederen.
Over helga skal jeg ønske velkommen til ansatte i friluftsråd fra hele landet. De skal være på Selbusjøen Hotell & Gjestegård i to dager, og jeg er bedt om å ønske velkommen med en presentasjon av kommunen. Jeg har mal som jeg bruker hver gang, men det trengs oppdateringer av fakta og nye foiler blir lagt til alt etter hvem som er tilhørere.
Denne gjorde jeg nesten ferdig på fredag.
Post ble gjennomgått som vanlig, og oppfordringer fra organisasjoner i forbindelse med nyvalg til utvalg og komiteer ble videresendt sekretær for oppfølging.
Torsdag fikk jeg telefon om at Røros, Holtålen, Tydal og Selbu er invitert til Rosenborgkamp på Lerkendal neste søndag. Idrettslagene i de fire kommunene har fått egen invitasjon, og en ansatt vil informere lokale media og legge ut link for kjøp av billetter. Håper mange vil benytte seg av tilbudet.
Fredag kveld deltok jeg på jubileumsfeiring. Det ble en fin og trivelig kveld med god mat, fin underholdning av Selbu Korensemble og mange hilsningstaler. Forretten var laget av gjedde fra Selbusjøen. Gjedda er kommet til sjøen de senere år, og er ikke en ønsket fiskeart her. Når den først er kommet, er det prisverdig at noen ekperimenterer med å lage attraktive retter. Innehaver av Selbutunet hadde laget fantastisk god fiskekaker. Hun ble intervjuet av kveldens konferansier og sa da at hun ønsker å bruke gjedda i andre produkter.

Kommende uke er det ikke så mange avtaler, men både tirsdag og onsdag skal jeg deler av dagen være sammen med friluftsrådsansatte. I tillegg skal jeg fortsette å rydde både på PC og på kontoret.


Valg.

16.09.15

Nå er endelig valget over, og velgerne har sagt sitt. Ennå gjenstår det i flere kommuner mange runder med forhandlinger før en vet endelig fordeling av posisjoner.

Mandag startet jeg på rådhuset der to representanter fra formannskapet sammen med to valgfunksjonærer åpnet omslagskonvoluttene for tilsendte fremmedstemmer. Det er velgere som står i kommunenes manntall, men som har avgitt stemme i andre kommuner og i utland.
Valgfunksjonærene for Mebond krets rigget seg til i kommunestyresalen, og noen ord ble vekslet med dem før stemmelokalet åpnet.
Administrativ leder for valget og jeg dro som vanlig på besøk til alle stemmelokalene for å se om alt var i orden og svare på spørsmål dersom noe var uklart. I stemmestyrene satt mange som har vært med i flere valg, og med god erfaring går det meste bra.
På kveldstid møtte valgstyret for å sjekke stemmer som var avgitt i annen krets i kommunen enn der velgeren er manntallsført. Disse var lagt i eget omslag og måtte sjekkes mot avkrysset manntall på valgdagen slik at en forsikret seg om at ingen hadde avgitt to stemmer. Alt var greit.
Opptelling med scanner fungerte slik det skulle, og protokollen kunne skrives under i sene nattetimer.
Arbeiderpartiet og SV var samlet til valgvake. Det ble sent før alt var ferdig i rådhuset, så jeg rakk så vidt innom en tur før alle brøt opp.
For eget parti er jeg godt fornøyd med resultatet. Jeg ser det skrives fra Høyre at de har økt oppslutning lokalt, mens det er nedgang for dem på nasjonalt nivå, og at det er framgang på nasjonalt nivå for sosialistisk side, men nedgang i Selbu.
Ap og SV fikk en liten nedgang fra siste valg, men vi har fortsatt like mange mandater og ligger over det nasjonale nivået for eget parti. Selbu Høyre ligger under det nasjonale resultatet for sitt parti. Høyre gikk litt fram i kommunevalget, men Frp stiller ikke liste, så de «blå» gikk tilbake. En burde vel da heller ha forventet en vesentlig økning for Høyre.
En fremstiller gjerne slik resultater som det passer seg best for egen vinning. I Selbu gikk posisjonen fra siste kommunestyreperiode fram med to mandater (SP/Krf/V), og opposisjonen (H og Frp) mistet tre. Da blir det noe merkelig at det fra Høyres valgvake ble sagt at folket nå hadde talt og vist at de ønsker en ny kurs. Dette blir en tolking som ikke en gang de sjøl kan tro på. Folket har talt gjennom at de har gitt sittende posisjon to ekstra mandater.
Denne gangen ble det dessverre også dårlig valgdeltakelse. Vi gikk litt fram fra forrige kommunevalg, men fremdeles er det alt for få som bruker stemmeretten sin. I Selbu var det 64,4 % mens det til sammenligning på landsbasis er 55,6 %.

Det ble ny dato før jeg endelig kom heim på valgdagen, og tirsdag startet jeg derfor på kontoret litt senere enn vanlig. Der ble det selvsagt mange samtaler om valget, og en partifelle og god venn stakk innom for en lengre samtale. Det er godt å «evaluere» litt uformelt.
Mandag kveld etter at valgoppgjøret var ferdig ble jeg bedt om å komme innom Nea Radio for å kommentere gjennomføringen av valget og resultatet. Siden det da var over midnatt, valgte jeg å dra direkte heim, men stakk innom på tirsdag.
Jeg har mange års erfaring med valg til formannskap og utvalg. For å kunne rådgi mine partifeller, utarbeidet jeg tabeller for forholdstallsvalg med ulike alternative sammensettinger på valglister. Disse ble utdelt og forklart i styremøtet på onsdag.
På slutten av dagen var det styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS. Det er min gamle arbeidsgiver, og over jul har jeg avtale om å gå tilbake dit på deltid. Da starter arbeidet med årsoppgjør, og det er behov for økt kapasitet.

Onsdag kom «gammelrådmann» innom. Vi hadde en lengre samtale om mange saker, og «nyrådmann» sluttet seg til oss når han ble ledig.
Etter lunsj fortsatte samtalen med dagens rådmann. Det er mange ting å informere om. De to ukene han har vært ansatt, har han vært rundt i deler av organisasjonen for å bli oppdatert på utfordringer og saker under behandling.
Jeg er fortsatt MOT-leder, og onsdag var det møte i det lokale MOT-styret på Peder Morset folkehøgskole. De er også MOT-skole og samarbeider tett med kommunen på dette området.
Møtet ble ledet av kommunens koordinator, og startet med informasjon om ildsjelsamling som nettopp er arrangert i Stjørdal og om MOT-turneen som kommer til Selbu våren 2016.
MOT-til-å-glede-dagen er den 23.november. Den blir markert hvert år i samarbeid mellom kommunen og Pmf. Det kom mange ideer til hva som kan gjøres, og informatørene står for videre planlegging.
Vår organisering av MOT-arbeidet har tidligere vært gjenstand for evaluering. Anbefalingen fra MOT er at vi skal ha et MOT-styre og et MOT-team. Så langt har vi slått sammen disse og bare hatt et styre. Jeg ser at det kan være heniktsmessig å dele det opp. Det er langt i fra nødvendig at ordfører eller rådmann deltar på detaljplanlegging av diverse aktiviteter, og det er heller ikke nødvendig at MOT-informatører deltar i økonomi- drøftinger. Koordinatoren la fram sine tanker om ny organisering, noe som vil bli tatt opp på nytt med ny ordfører og rådmann.
For å forankre MOT-arbeidet bedre i lokalsamfunnet, hadde en informatør en ide om å ta kontakt med noen ildsjeler i lag og organisasjoner. Det har jeg god tro på at de vil lykkes med, og dermed blir MOT-verdiene forankret bedre forankret utenfor skolen.
Onsdag kveld deltok jeg på styremøte i Selbu Arbeiderparti der vi drøftet forhold rundt forestående forhandlinger om konstituering.

Torsdag er varaordfører, rådmann og jeg invitert på bedriftsbesøk, og fredag kveld skal jeg delta på jubileum i Selbusjøen Grunneierlag. Ellers ser jeg fram til å feire to barebarn som fyller tre år de nærmeste dagene:-)

 


Snart valg.

13.09.15

De siste dagene denne uken har vært preget av valg. Jeg har hatt besøk på rådhuset. Det har vært debatt, og på lørdag stilte alle partier opp på stand.

Torsdag deltok jeg sammen med to ansatte fra næring, landbruk og kultur på et informasjonsmøte om et melkeprosjekt. En representant fra TINE redegjorde for prosjektet som de allerede har startet opp i noen kommuner.
Prosjektet heter «God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag 2011 – 2016». Målgrupper er melkeprodusenter, TINE Midt-Norge, deltakende kommuner og fylket. Et pilotprosjekt ble startet i 2008 av fylkesmannen og TINE. Deltakende kommuner var da Roan, Osen, Trondheim, Rennebu og Oppdal. Et lignende prosjekt «Mjølkas framtid» ble kjørt i Møre i 2011 – 2014.
Med erfaring fra begge disse prosjektene vedtok styringsgruppa å tilby dette til alle kommunene i fylket.
I Selbu er det nå 42 hentepunkter for melk. Antall samdrifter er tre. Det betyr at det er 45 aktive kvoter. Samlet leveranse i 2014 er 7,592 mill. liter. Til sammenligning var det i 1995 7,374 mill. liter fra 108 leverandører.
Dette viser at det totalt sett er en økning i melkeleveranse selv om det har vært en enormt stor bruksrasjonalisering. På landsplan er det reduksjon i total levert melkemengde.
Melkeproduksjon den viktigste jordbruksproduksjon i vårt fylket. Mange endringer påvirker næringa. Det er bl.a. fornying av driftsapparatet, teknologisk utvikling og strukturendringer.
Målet med prosjektet er å få en offensiv holdning blant melkeprodusentene og et optimistisk produsentmiljø slik at de selv kan sette inn tiltak for å styrke sin fremtid. De som vil delta, skal få bistand til å sette seg strategiske mål gjennom analyser av egen drift og potensiale for økt inntjening. Dette skal skje gjennom informasjonsmøter, rådgivningsbesøk og strategirådgivning.
Det er behov for endringsvilje. Ingen kunne forutse utviklingen da det på 80- tallet ble bygd mange driftsbygninger. Utvikling må planlegges. En kan ikke håpe på det beste, la være å planlegge og leve etter «det som skjer det skjer». Spørsmål en må stille seg er: Hvor står vi? Hvor skal vi? Hvordan skal vi komme dit? For mange melkeprodusenter er det et klassisk dilemma å kunne bestemme seg for hva som skal skje når det gamle fjøset ikke holder mål lenger.
Skal en  investere i nytt fjøs når det gamle ikke holder mål, eller skal en avvikle melkeproduksjon.
Det finnes også et annet alternativ. «Folkefjøset» er funksjonelle og rimelige bygningsløsninger for storfehold. Der tar en utgangspunkt i at en kan renovere det gamle og om nødvendig utvide. Alle har ikke behov for å investere, men justering av driftsopplegg kan være aktuelt.
Fra TINE ble det lagt fram noen betingelser for oppstart av prosjektet. Hver deltakerkommune må bidra økonomisk med minst kr. 1.500,- pr. gjennomført behovsavklaring hos den enkelte melkeprodusent. I tillegg må kommunen dekke kostnader med oppstartmøte. Deltakelse i prosjektet skal være gratis for melkeprodusentene.
Vi ga i møtet klarsignal om at dette kan finansieres med næringsfonds- midler, noe som tas opp i forbindelse med budsjettbehandlinga.
Oppstart blir i tilfelle i 2016.
Etter lunsj fikk jeg trivelig besøk av lærer og elever ved voksenopplæringa. De ønsket informasjon om kommunen, hva vi gjør i kommunestyret og om forestående valg. Elevene er flyktninger, og de fleste kan lite norsk, men med litt «tolkehjelp» fra noen av de som allerede har tilegnet seg litt av språket, tror jeg de fikk svar på spørsmålene sine.
På slutten av arbeidsdagen startet jeg med litt opprydding på datamaskina mi. Noe av det jeg har lagret der, vil jeg ta kopi av for å «ta det med hjem» når jeg slutter.
På kveldstid var jeg til stede på valgdebatt som ble arrangert i samarbeid mellom Selbyggen, Nea Radio og NRK. Det var ikke så mange tilhørere på bankplassen, men det ble sendt direkte på radio og nett, så fremmøte sier lite om hvor mange som fulgte debatten.

Fredag startet jeg på arbeid etter lunsj på grunn av deltakelse i en begravelse.
Etter lunsj hadde vi som vanlig felles fredagskaffe. Jeg hadde samtaler med rådmann og saksbehandlere  om ulike saker, og ble informert om at sykefraværet den siste perioden ser ut til å ha gått vesentlig ned. Det er selvsagt en gledelig utvikling.
I siste utgave av Selbyggen før valget, fikk vi informasjon om at de ikke tok med innlegg som kunne kreve svar fra andre politikere. Det syntes jeg var en meget grei og ryddig strategi, helt til jeg leste fredagens utgave av lokalavisen.
Der var det et innlegg fra Senterpartiets ordførerkandidat i Tydal, som i høyeste grad går over de grensene Selbyggen sjøl hadde satt.
Lederen går også ut over det som var planen. Der skrives det at det er Høyres utspill om kommuneøkonomi som har preget debatten, men at ingen av de andre partiene har tatt denne debatten innover seg og vært villig til å diskutere realitetene. Dette burde alle de andre partiene fått svare på.
Det er merkelig at lederskribenten ikke har lest innlegg og hørt debatter der mange representanter fra alle partier har sagt at det er trang kommuneøkonomi. Om Høyre har satt dette på dagsorden, har de i alle fall ikke kommet med noen løsning på hvor det skal kuttes. Det har aldri lokalbladet stilt spørsmål om. Høyre har stort sett bare presentert usannheter om hva som er gjort så langt.
Omstillingsprosessen er i god gang, og Selbyggen har heller aldri kommentert at den blir enda vanskeligere enn vi så for oss på grunn av vesentlig reduksjon i overføringene fra den blåblå regjeringen.
I kommunen tok vi en stor reduksjon i 2014, og i budsjettet for 2015 har vi tatt inn ytterligere besparelser  på grunn av reduserte statlige midler. Når Høyre i valgkampen sier at regjeringen har økt overføringene til kommunesektoren, har i alle fall ikke vi sett noe til det. Om det er en liten økning i antall kroner, så dekker ikke dette lønns- og prisstigningen.

På valgstand lørdag møtte vi mange som slo av en prat og fikk servert «kakakaku» og kaffe. Alle rosene vi hadde, ble delt ut med ønske om godt valg. Representanter fra Arbeiderpartiets kommunevalgliste og noen andre medlemmer var til stede ved alle de tre dagligvarebutikkene i bygda.
Alle partiene samlet lørdag inn penger til Røde Kors sitt arbeid for flyktningene. I alt kom det inn over 6.000 kroner.

Nå er endelig valget i gang. I Selbu har vi valg bare på mandag, men det er allerede mange som har forhåndsstemt, så jeg håper valgdeltakelsen blir høyere enn den har vært i det siste. I løpet av mandagen skal jeg sammen med valgansvarlig i administrasjonen som vanlig besøke alle stemmestedene i kommunen.


Klassebesøk og regionråd.

09.09.15

Nå nærmer det seg valg, og i den forbindelse har flere skoleklasser har vært i rådhuset på besøk. Jeg setter stor pris på at skolene tar slike initiativ, og er glad for at jeg satte av  tid til å være sammen med dem.

Mandag morgen hadde jeg en avtale med en innbygger og ansvarlig saksbehandler om mulighet for startlån. Vanligvis deltar ikke  jeg på slike møter, men jeg er selvsagt villig til å være med når jeg blir bedt om det. Politisk blander vi oss ikke inn i saker som er delegert til rådmann, og behandling av startlånssøknader er delegert. Vi får saken til behandling dersom det administrative vedtaket påklages.
Fremdeles er det visstnok ikke satt opp fartsbegrensninger på omkjøringsvegene i forbindelse med vegarbeidet i Stigamælen, men jeg fikk bekreftet at vi setter opp skilt på Kulseth bru, som er kommunal. Naboer til brua har vært i kontakt med oss om at den økte trafikken medfører mye støy fra dekket. I tillegg er brua smal, og derfor setter vi inn tiltak for å redusere farten. Håper Statens Vegvesen følger opp der de har ansvar.
Før lunsj kom leder i Selbu Bondelag for å være med på potetopptaking. Jeg fikk i vår seks poteter av dem som skulle settes i en kasse med jord.
Sør-Trøndelag Bondelag sparket i gang en potetdyrkingskonkurranse på sitt årsmøte den 12. mars. I anledning FNs internasjonale år for matjorda, fikk bondelagene i fylket i oppdrag å utstyre ordføreren i kommunen sin med dyrkingskasse og poteter. Den beste ordføreren til å dyrke poteter skulle kåres til høsten. Forutsetningen var at potetene skulle opp av jorda før valget, og etter min vurdering ble det en bra avling, selv om poteten hadde hatt godt av litt lengre tid i jorda.
Avlingen ble veid til litt over seks kilo, og hvordan dette resultatet står seg i konkurranse med de andre i Sør-Trøndelag, er ennå ikke avklart. Uansett var dette tiltaket en viktig bevisstgjøring på betydningen av å ta vare på matjorda for å skaffe mat til verdens befolkning. Av hver enkelt potet som jeg satte, fikk jeg ett kilo igjen!
En journalist fra Selbyggen var med og dekket «hele» potetopptakingen.
Etter lunsj avtalte jeg skyss til regionsrådsmøte på onsdag, gikk igjennom post og skrev ferdig utkast til innlegg i kommende utgave av Selbyggen.
I helga fikk jeg en forespørsel om hvorfor gjenbrukstorget i Selbu aldri er åpent på lørdag. Det hadde  selvsagt vært en god løsning for mange hytteeiere, og ville sannsynligvis ha ført til mindre «behov» for å bålbrenning. Jeg tok kontakt med ansvarlig tjenesteleder, som ikke kjente til at dette er tatt opp tidligere. Derfor vil jeg ta det opp i neste møte i formannskapet, der jeg håper vi kan bli enige om å be administra- sjonen ta forslaget opp med Innherred Renovasjon.
Med bakgrunn i den alvorlige flyktningesituasjonen, har ordfører i Larvik    satt i gang et ordføreropprop med oppfordring til ordførere og varaordførere om å gi en dagslønn til en eller annen hjelpeorganisasjon. Jeg støttet aksjonen og ga mitt bidrag til Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag startet jeg med litt kontorarbeid før 8. klasse kom på besøk. De legger dette inn i sin timeplan hvert år, og jeg har ikke hatt anledning til å delta før i år. Vi møttes i kommunestyresalen, og en ansatt fra rådmannens stab informerte om kommunen og om valg. Jeg sa litt om arbeidet i kommunestyret, om valg og om samarbeidet i Værnesregionen. Det ble stilt mange spørsmål som jeg besvarte etter beste evne, noe jeg håper ga elevene litt innsyn i kommunale oppgaver og politisk arbeid.
Etter lunsj kom 6. og 7. klasse fra Bell skole. De har lagt dette inn i sin timeplan på grunn av at det er valgår. Opplegget fra min side var stort sett det samme som til de andre klassene, og elevene derfra var minst like aktive med spørsmål. Alle fikk se ordførerkjedet, og etter møtet med meg, fikk de være med inn til stemmeurna der valgansvarlig informerte om prosedyrer ved stemmegivingen.
Det er veldig bra at skolene setter dette på dagsorden. Forhåpentligvis fører dette til at de i voksen alder blir interessert i politisk arbeid.
Ansatte i friluftsrådene i hele landet skal ha samling på Selbusjøen Hotell & Gjestegård i slutten av september. Der er jeg bedt om å ønske velkommen og informere om Selbu. Derfor startet jeg på slutten av dagen med å oppdatere presentasjonen min.
Tirsdag kveld fikk jeg høre resultatet av skolevalget ved Selbu videregående skole. Der var det stor fremgang for Arbeiderpartiet og en like stor tilbakegang for Høyre. Landstrenden er den samme, noe jeg virkelig håper vil vare til stortingsvalget i 2017.

Onsdag deltok jeg i mitt siste møte i regionrådet i Værnesregionen. Møtet var lagt til Klostergården på Tautra, og det sto ingen vedtakssaker på agendaen.
En ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune informerte om Regional transportplan som innspill til NTP (nasjonal transportplan). Alle fylker og storkommuner får NTP til uttalelse. Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal lager felles uttalelse. Felles prioritering vil gjøre at en står sterkere i kampen om statlig midler.
Når en skal utarbeide transportplaner, vil det bli mange målkonflikter. En må blant annet ta hensyn til  utslipp, arealbruk, effektiv transport og spredt bosetting, og her ser en umiddelbart at ikke alle mål er sammenfallende.
Innlederen listet opp mange utfordringer i Midt-Norge. Mer persontrafikk bør over på på tog og buss i korridorer som binder sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. Mer godstransport bør over på sjø. Vi har umoderne jernbane, og viktige vegstreknigner har dårlig standard. Det er også heller tvilsomt at målet om økt fart til 100 km/t på mange vegstrekninger vil bidra til reduserte utslipp.
Foreløpige prioriteringer som de vil foreslå, er dobbelt jernbanespor fra Trondheim til Stjørdal og etter hvert på hele strekningen Støren – Steinkjer. I tillegg er det viktig med elektrifisering av jernbanen.
Utbygging av bane og veg må samordnes, og god fremkommelighet må sikres for å ta igjen forfall både på riksveg, fylkesveg og bane.
I sitt høringsutkast vil de også påpeke at fylkeskommunene trenger økte rammer for å fjerne forfall, foreta investeringer, gjennomføre miljøtiltak, satse i områder med flom og skred, møte befolkningsveksten i byene og bedre kollektivtilbudet i distriktene.Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger i Sør-Trøndelag er 2.680 millioner. Av dette utgjør vegfundament og vegdekke 1.340 millioner.
For dårlig bæreevne for bruer er en stor utfordring for transportnæringa. Trevarebedriften Kjeldstad i Selbu har en vesentlig ekstra fraktkostnad på grunn av at enkelte bruer ikke er bygd for så tunge lass som de nå har tillatelse til å kjøre.
Fra regionrådet vil det bli laget en egen uttalelse når det konkrete forslaget fra de tre fylkeskommunene foreligger.
Rådmann i Stjørdal hadde et innlegg i møtet med tittelen: «Holder 0-alternativet og interkommunalt samarbeid?»
0-alternativet vil si en videreføring av dagens samarbeid i Værnesregionen og en utvidelse av dette innenfor dagens styringssystem.
I Stjørdal kommune har de foretatt utredninger. De har også tatt med 0-alternativet. Et enstemmig kommunestyre der er positiv til en storkommune med de andre kommunene i Værnesregionen.
Han sa at innlegget hans bygde på erfaringer han hadde gjort seg fra 2003, da vi etablerte samarbeidet. Målet med samarbeidet var å redusere sårbarhet, få sterke fagmiljøer, bli mer attraktiv for rekruttering av fagfolk og utnytte stordriftsfordeler.
I 2008 – 2009 var det en politisk strategiprosess der formannskapene i alle medlemskommunene var styringsgruppe. Kommunestyrene fattet vedtak om framtidig organisering. Tydal ville ha samkommune, mens resten valgte  vertskommune med politisk nemnd, noe som dermed ble modellen vi gikk inn for. Vi var den første regionen som etablerte et slikt samarbeid. Derfor fikk vi midler til forarbeider og til følgeevaluering.
Etter den tid har vi utvidet samarbeidet ytterligere. Stjørdal er i dag vertskommune på ca. 20 samarbeidsområder med ca. 160 årsverk og ca. 200 millioner i budsjett.
Vi har fått til utrolig mye, og merkevaren Værnesregion er godt kjent i Storting og Regjering. Han sa at dette er krevende å styre, men at det er samfunnsøkonomisk fornuftig at samarbeidet vil øke fremover. En eventuell ny storkommune vil uansett ikke være operativ før i 2020. Fram til da må vi ha et godt fungerende styringssystem på samareidet.
Den siste evalueringsrapporten konkluderer med at samarbeidet fungerer godt, men den anbefalte noen endringer i  forhold til saksgang og beslutningsmyndighet, noe vi nå har fulgt opp.
Rådmannen sa at vi må se muligheter og løsninger fremfor problemer, og at samarbeidet må ha takhøyde og dermed ivareta  tryggheten for at ingen har skjulte agendaer. Det er viktig med lokal tilstedeværelse og rasjonell funksjonsdeling der det er nødvendig. Ledelse og tillitsvalgte må spille hverandre gode. Den største kommunen må være litt raus – dog ikke dumsnill.
Han sa at Stjørdal ikke hadde vært der de er i dag dersom det ikke har vært for Værnesregionsamarbeidet. På grunn av at vi har vært piloter på mange områder, har vi fått statlige midler til utredninger og etablering av det meste vi i dag samarbeider om.
Rådmannen kom også inn på utfordringer med interkommunale enheter, og stilte spørsmål ved om de lever sitt eget liv ved siden av organisasjonen, og hva som blir igjen i egen organisasjon. Værnesregionen kan ikke driftes som en egen satelitt. Arbeidsgiveransvaret har Stjørdal, men faget må alle bidra til å utvikle. En konklusjon vi alle har kommet fram til, er at den organiseringen som ble lagt til grunn for 10 år siden,  ikke duger i dag. Det var da også grunnen til at vi kjørte en strategiprosess. Da var jeg så heldig å få være leder i regionrådet. Det var interessant å være med i møter med sentrale myndigheter i utarbeidelsen av den nye styringsmodellen.
Rådmannen sa også at det er en fare for at interkommunal enheter blir oppfattet som en del av vertskommunen og ikke som en felles enhet for hele regionen.
For å sikre politisk styring og ivareta det interkommunale perspektivet, understreket han viktigheten av å ha effektive styringssystemer, og sa at dette er helt nødvendig dersom 0-alternativ og interkommunalt samarbeid skal være et reelt alternativ fremover.
Til slutt stilte han spørsmål ved om 0-alternativet er levedyktig . Det svarte han ja til,  men da må alle være villig til å gi noe. Den enkelte kommune kan ikke regne med å tjene på alt. Alle må se på helheten, og samarbeidet krever lojalitet  og forutsigbarhet.
Etter dette innlegget hadde ansvarlig for kommunereformen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag ordet og sa at de lokale utredningsprosessene er viktig, men at sammenslåing er frivillig. Det ser imidlertid ikke ser ut til å bli noen «sunani» av frivillige sammenslåinger.
Kommuene må dokumentere de utredninger som blir gjort, og prosessen skal fullføres i løpet av første halvår 2016. De som går videre med utredninger og intensjonsavtaler, vil fortsatt få støtte av fylkesmannen til dette arbeidet, mens de som nå vedtar å ikke gå videre, selvsagt mister disse midlene.
Det ble enighet i regionrådet om at de nye kommunestyrene bør ha felles folkevalgtopplæring, der en av innledningene må være den rådmannen i Stjørdal hadde i vårt møte.

Torsdag kommer elever ved voksenopplæringen til rådhuset for å bli informert om valg og arbeidet i kommunestyret. På kveldstid er det valgdebatt, og lørdag skal jeg stå på stand. Da blir det endelig slutt på en valgkamp som har vært noe helt utenom det vi har vært vant til i Selbu med stadige forsøk fra opposisjonen på å sverte dagene posisjon og fremheve seg sjøl med mange usannheter.


Konferanse og bispevisitas.

06.09.15

Selv om valget nærmer seg, noe som selvsagt preger min arbeidsdag, skal som vanlig konferanser, møter og besøk innpasses i en travel hverdag.

Onsdag dro jeg en tur innom kontoret og gikk igjennom post før jeg dro til Selbusjøen Hotell & Gjestegård der fylkesmannens dialogkonferanse ble avviklet.
Konferansen startet med at en elev fra kulturskolen underholdt oss med pianospill og fin sang.
Første post på programmet var integrering, bosetting og boligsosial strategi. Der innledet IMDI v/ regiondirektøren i Midt-Norge om utfordringene med økt behov for bosetting av flyktninger. Vi leser og hører om mennesker på flukt som risikerer liv og helse for å komme bort fra krig, terror og nød i sine hjemland. Dette er en stor global utfordring, og vi må ta vår del av ansvaret.
Ordfører i Molde var invitert til å si noe om deres erfaringer. De har planer om å bosette 60 flyktninger i året, og er opptatt av ikke bare å ta i mot, men å integrere. De fikk bosettingsprisen i 2012. Han sa at Molde blir bedre av å ha flere kulturer bosatt – forskjellen er en styrke.
Han viste til noen suksessfaktorer for å lykkes. Det må stilles tydelige forventninger fra kommunen. Flyktningene skal oppleve at det blir stilt krav som til andre innbyggere. Forutsetningen for det er et godt introduksjonsprogram, godt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid om videregående opplæring, samarbeid med frivillige organisasjoner, god utnyttelse av det private boligmarkedet, konstruktivt samarbeid med lokalt næringsliv og et  bredt samarbeid med frivillige aktører.
Før introduksjonsprogrammet fikk de avklart hva flyktningene ønsket av jobb eller utdanning, og han understreket at det var viktig å ha fokus på individuell tilrettelegging.
Alle de kommunale utleieboligene de hadde, var stort sett for store og dermed urasjonelle som flyktningeboliger, men flyktningene var attraktive som leietakere på det private boligmarkedet. Ca. 30 – 40 leide private boliger.
Etter råd fra IMDI, bygde Molde opp et velfungerende apparat for mottak av enslige mindreårige. Ordføreren fortalte at dette inntaket var stoppet opp etter ny ordning med 20 % kommunal medfinansiering.
Neste post på programmet var boligsosial strategi. Innledere der var leder for prosjektet «Bolig for velferd» og avdelingsdirektør i Husbanken.
«Bolig for velferd» er et samarbeid mellom Husbanken, IMDI, Helsedirektoratet, NAV, kriminalomsorgen, Barne og familiedirektoratet og fem berørte departementer som har forpliktet seg i forhold til mål i den nasjonale strategien. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, og målet er at alle skal bo trygt og godt – med riktig hjelp kan alle bo.» Bolig er roten til alt godt» og er et viktig grunnlag for å lykkes på andre områder.
De anbefalte er aktiv og målrettet bruk av startlån og viste til eksempler fra Drammen. Mange går fra å leie til å eie.
Det er totalt ca. 130.000 vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse er lite ensartet og utfordringene er sammensatte. Det kan skyldes gjeld, rus, ensomhet, manglende integrering mm.
I revidert nasjonalbudsjett kommer økt tilskudd til utleieboliger.
Det kommer en digital veiviser til «Bolig for velferd». Denne er felles for alle berørte etater, og vil bli et godt verktøy for kommunal boligpolitikk.
Avdelingsdirektør i Husbanken Midt-Norge sa at det er viktig med rullering i kommunale boliger. Dette krever samspill mellom startlån, bostøtte og tilskudd til etablering. Hun sa at det var mange eksempler på hva kommuner har lykkes med, og oppfordret oss til å ta kontakt med Husbanken som vil bistå med råd.
Siste del av første dag i konferansen var viet skjønnstilskudd og konsultasjonsordningen.
Skjønnstilskuddet er en del av overføringene fra Staten til kommunene. Dette legges ikke inn i rammetilskuddet, men skal ivareta spesielle forhold som ikke er godt nok ivaretatt i overføringssystemet.
Departementet gir noen retningslinjer for bruk av disse midlene for å få en mest mulig lik behandling av kommunene uavhengig av fylkestilhørighet.
Noe av disse midlene skal brukes til et «fylkesgrep». Det er et felles satsingsområde som en kommer fram til etter innspill fra kommunene. Her var det mange innspill, men forslaget fra fylkesmannen var at bosetting og integrering av flyktninger skulle prioriteres.
En pott er satt av til søknadsskjønn der kommunene kan sende inn søknader til individuelle tiltak, og resten brukes til ekstra utgifter ved uforutsette hendelser.
Siden konferansen var i Selbu, valget jeg ikke å overnatte. Jeg jobbet litt med post mens de andre gjorde seg klare til middag. Der var jeg bedt om å si litt om Selbu, og da mangler jeg aldri stoff. Det ble som vanlig en tale uten «komma og punktum».

Torsdag sto jeg over konferansens 2. dag på grunn av andre avtaler.
Dagen startet med litt kontorarbeid og samtaler med blant andre miljøansvarlig. Statkraft hadde bedt om et møte på fredag, og ønsket at noen fra administrativ eller politisk side skulle delta. Jeg hadde allerede en avtale, men rådmannen kunne heldigvis delta. De ville ha en samtale med oss om forhold vi har påpekt bør utbedres i strandsonen. På grunn av reguleringen skjer gjengroing og erosjon. Med reviderte konsesjonsvilkår, kan regulanten pålegges miljøforbedringer etter pålegg fra NVE eller fylkesmannen.
Denne uken er det bispevisitas i Neadalen. Før lunsj kom biskopen og hans rådgiver, prosten, sognepresten, leder i menighetsrådet og kirkeverge for å ha møte med kommunal ledelse. Sammen med meg møtte rådmannen, varaordfører og en vararepresentant til formannskapet. Ingen andre fra formannskapet hadde anledning.
Etter at jeg hadde informert litt generelt om kommunen, hadde vi en fin samtale om lokale forhold som angår kirken og sentrale endringer.
Biskopen ba meg hilse kommunestyret og takke for vedtak om økt mottak av flyktninger.
I møte med menighetsrådet tidligere i uken, var biskopen orientert om at de var godt fornøyd med bistand på teknisk side i kommunen. De skulle selvsagt også ha hatt mer midler til drifta, men vi fikk ros for å ha «forskuttert» stilling som menighetsarbeider i noen år før dette ble bevilget fra Staten.
Vårt ansvar for kirken er nok en del av kommunens drift som de færreste kjenner godt, og jeg vil anbefale det nye kommunestyret å ha en gjennomgang av det i folkevalgtopplæringen.
Etter en uformell lunsj med biskopen og hans følge, kom 3. klasse fra Bell skole på besøk. De hadde gjort avtale med meg, og ønsket at jeg tok på meg ordførerkjedet, noe jeg selvsagt imøtekom. Alle fikk se og «kjenne» på kjedet. Elevene kom i to puljer og benket seg rundt bordet i kommunestyresalen.
På forhånd hadde de laget spørsmål som de fikk stille, og det var alt fra mine ferdigheter som traktorkjører til hvorfor jeg slutter som ordfører. Det var ivrige elever, og jeg forsøkte etter beste evne å fortelle litt om hva vi gjør i kommunestyret.
Noen i sekretariatet viste dem stemmeurna og fortalte hva som skjer når noen kommer for å stemme.
Jeg er ikke i tvil om at dette er viktig for framtidig engasjement og forhåpentligvis også for valgdeltakelsen. Kommende uke kommer nye skoleklasser.
Før arbeidsdagen var ferdig fikk vi en gjennomgang av et prosjekt som ledelsen  i Helse- og sosial og Bygg har utarbeidet. Vi har hatt planer om bygging av omsorgsboliger, men det ble vedtatt utsatt i påvente av en gjennomgang av status og behov i sektoren.
Ansatte i Helse- og sosial skal nå få en presentasjon av prosjektet før det kommer til politisk behandling.
Pensjonistforeningen arrangerer  «Syng med oss» en gang hver måned. Torsdag etter arbeidstid var jeg invitert til å være med, og ettersom jeg liker å synge, ble det ei riktig fin stund. En dyktig musiker og forsanger hadde planlagt programmet godt, og med kjente sanger var det ikke vanskelig å få med publikum på allsang.

Fredag startet jeg på Peder Morset folkehøyskole der de ville ha en underskrift av meg som leder i rådet for stiftelsen som eier skolen. De har nettopp kommet i gang med et nytt skoleår, og jeg benyttet anledningen til å slå av en prat med rektor. Det er fortsatt noen få ledige elevplasser, men totalt sett bedre oppfylling enn de siste årene. Fem volontører skal være på skolen i inneværende skoleår.
Selbyggens redaktør kom innom rådhuset for en prat om forhold jeg ønsket å ta opp, og jeg hadde samtaler med rådmannen og flere saksbehandlere.
Vegen er fremdeles stengt i Stigamælen, og vil sannsynligvis bli det i en lengre periode. Det fører til stor trafikk på smale omkjøringsveger, og fra kommunen har vi gjentatte ganger vært i kontakt med Statens Vegvesen om skilting og nedsatt fartsgrense. I samtale med saksbehandler etterspurte jeg resultater av våre henvendelser.
Skilting av omkjøring er bedret, selv om det for oss som bor her, ikke virker rasjonelt alle steder, men skilt om nedsatt fart, er ennå ikke på plass. Vi står fortsatt på, og kan ikke forstå hvorfor dette skal være så problematisk. Heldigvis er det innvilget skoleskyss til flere elever som må ferdes på disse omkjøringsvegene, men det er flere steder nesten umulig at to biler møtes. Derfor har det allerede oppstått mange farlige situasjoner. Håper dette går i orden før det skjer en alvorlig ulykke.
En medpolitiker stakk ínnom og hadde god tid til en prat. Nå er hovedtemaet selvsagt forestående lokalvalg.
Denne dagen kunne jeg avslutte i «normal» tid, noe som var godt etter flere lange dager tidligere i uken.

Lørdag sto jeg på valgstand sammen med flere listekandidater. På samme sted sto også Høyre, Felleslista SP/Krf/V og SV. Mange var innom og fikk med seg «lesestoff» fra alle i tillegg til at vi delte ut roser.

Søndag kveld var jeg i Kalvåa der rockebandet Nergard hadde konsert. Selbu kommune og Selbu Sparebank sto sammen om arrangementet. Tribunene var fullsatt, noe som vil si ca. 500 tilskuere. Det var en kjempefin konsert med mange låter skrevet av Andreas Nergård fra Selbu. Takk til de som tok initiativ til konserten og til de som sørget for en vellykket kveld på den fine utescena.

I kommende uke vil mye dreie seg om valg. To skoleklasser kommer til rådhuset på tirsdag for å lære om valg , om jobben som ordfører og hva kommunestyret gjør. Jeg setter stor pris på at skolen bruker tid på å lære om lokaldemokratiet. Det vil forhåpentligvis føre til økt politisk engasjement i framtida.

 


Rådmannskifte.

02.09.15

Denne uken har vi takket av en rådmann og ønsket ny rådmann velkommen. Påtroppende rådmann har jobbet i kommunen tidligere, noe som gjør oppstarten mindre utfordrende enn den ville ha vært om alt var nytt.

Mandag var rådmann Karsten Reitan sin siste arbeidsdag. Som vanlig var det full fart hele dagen, men litt tid fikk vi sammen med påtroppende rådmann for å snakke om diverse invitasjoner til møter og opplegg for folkevalgtopplæring. Selv om ikke jeg skal være med videre, må vi allerede nå gjøre avtaler med KS om opplegg for første del av opplæringen.
I siste utgave av  Selbyggen sto det et innlegg fra en innbygger som forventet svar fra de som hadde ansvar for vegen i Stigamælen. Hun påpekte mangel på utbedring av selve vegen. Derfor tok jeg kontakt med en av våre samferdselspolitikere. Hensikten var å be dem skrive et svar. Det ble mye frem og tilbake i løpet av dagen. Noen mente vedtak var fattet i tråd med vår reguleringsplan. Den hadde med en utbedring av vegen, mens det endelige avklaringen ble gitt av fylkesrådmannen som bekreftet at prosjektet ble redusert til gang- og sykkelveg.
På Nea Radio sin nettside kunne jeg i løpet av dagen lese Høyres uttalelse om at Arbeiderpartiet ikke hadde holdt det vi lovte før siste valg med en utbedring av denne vegstrekningen som har stått uferdig i 27 år, og at det ikke var planlagt å gjøre noe med vegen.
I et intervju i Nea Radio på tirsdag, bekrefter fylkesrådmannen at det ikke skulle foretas en omlegging av vegen, men siden det nå viser seg at det er en ekstra utglidning, vil vegen bli opprustet i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg. Kanskje Høyres fylkespolitiker også burde ha sjekket hva hun var med på i fylkestinget. De påstår at det ikke var noen planer om utbedring av selve vegbanen, men vår reguleringsplan ivaretok dette. Planene ble endret før vedtak i fylkestinget.
Etter så mange år med en uferdig vegstrekning, har vi lykkes med å få vesentlige forbedringer. Jeg vet fra behandlinger i samferdselskomiteen at det i alle fall ikke var  Høyre som lanserte forslaget om prioritering av Stigamælen.
Vi skulle selvsagt også ønske at det ble en full utbedring av vegen, som opprinnelig planlagt. Nå ser det ut til at det uansett tvinger seg fram en løsning med bredere veg i følge fylkesrådmannen.
Mye tid gikk med til denne saken og til samtaler med administrasjonen om kontakten med entreprenør og Statens Vegvesen om trafikk- sikkerhetstiltak og skilting av omkjøringsveger i forbindelse med anleggsarbeidet.
På heimveg etter en lang dag hadde jeg telefonsamtale med leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun representerer Krf og var i  Selbu på tirsdag i forbindelse med valgkampen. Av henne fikk jeg bekreftet det både Ap’s representant og fylkesrådmannen sa. I tillegg informerte hun om samtale med Statens Vegvesen, der de hadde sagt at overskuddsmasse skulle brukes til å utbedre vegbanen.
Etter lunsj brukte jeg det meste av tiden på å skrive ferdig en tale til fylkesmannens konferanse på Selbusjøen Hotell & Gjestegård i helga.
To saker måtte behandles i ekstra formannskapsmøte før kveldens kommunestyremøte. Det var konsesjonssøknader for utbygging av Råna og Mølnåa og mottak av ekstra flyktninger.
Det ble enstemmig vedtatt å anbefale begge konsejonssøknadene og rådmannens innstilling på mottak av fire ekstra flyktninger i 2015 og 2016, var det heller ingen som stemte i mot.
Konsesjonssøknadene er behandlet tidligere i formannskapet, men siden noen var innhabile den gangen, valgte jeg å sette saken på kartet på nytt. Den gangen stemte flere i mot konsesjon for Råna, men tok forbehold om at de kunne komme fram til en annen slutning i kommunestyret. Det er mange forhold som må veies mot hverandre i slike saker, og vannføringen i elva var et vesentlig punkt. Dette ser ut til å være godt ivaretatt i prosjektet, og kommunestyret sluttet seg også enstemmig til å anbefale begge søknadene.
Før kommunestyremøtet var det fotografering siden dette var siste møte i denne perioden.
Det var ikke så mange saker på agendaen til kommunestyret. I tilknytning til et notat, valgte rådmannen å si noe om konsekvensene for kommunen etter at Everkstyret ikke fulgte generalforsamlingens  oppfordring om å utbetale et utbytte på seks millioner. Det vil selvsagt gå ut over tjenesteytinga dersom det samme skjer for 2016. For 2015 ser det ut til at vi kan komme i mål med ikke alt for dramatiske tiltak.
En revisor redegjorde for en sak som kontrollutvalget har behandlet. Det gjaldt en prosess i forbindelse med salg av et kommunalt bygg. Kommunestyret sluttet seg til innstillingen fra kontrollutvalget om at rådmannen skal utarbeide retningslinjer for salg av kommunal eiendom.
Vi vedtok å gå i samarbeid i Værnesregionen om koordinerende enhet. Dette er lovpålagt, og dermed er det ingen tvil om at det løses best i samarbeid med andre. Hver kommune kan ikke ha en hel stilling som skal brukes på koordinering av hjelpetiltak.
I saken om salg av Innbygda og Vikvarvet barnehager, vedtok formannskapet at forkjøpsrett til kommunen ved videresalg, skal innarbeides i kjøpekontrakten. Alle stemte for salgte og delegering til rådmannen om å anta anbud, men seks medlemmer gikk i mot punktet om forkjøpsrett.
Etter møtet samles vi i kantina, der vi takket av rådmann og fikk en trivelig avrunding på samarbeid i kommunestyret i denne perioden. Det har vært en fin periode, med et godt samarbeid der vi selvsagt kan være uenig i sak, men fortsatt er  gode kolleger. Takk til alle for fire fine år!
Jeg valgte spesielt å takke begge varaordførerne som jeg har samarbeidet ekstra godt med. Deres ærlighet, åpenhet og mangel på skjulte agendaer har hatt stor betydning for meg. De har tatt ansvar, vist meg tillit og gjort seg fortjent til tillit, noe som har gjort at de har fått del i alt jeg har jobbet med. Det er godt å ha noen å dele ekstra vanskelige saker med. Ikke alt egner seg å skrive om i en blogg.

Tirsdag var første arbeidsdag til den nye rådmannen. Det var innkalt til møte i planutvalg og formannskap. Vi startet med planutvalg der det var tre politiske saker. Den ene var søknad om fradeling av hyttetomt i et felt der det pålagt utarbeidelse av reguleringsplan. Vi sluttet oss til innstillingen om å dispensere fra det kravet.
En annen dispensasjonssøknad om restaurering av gammel kai og oppsetting av redskapsbod i strandsonen, ble også innvilget, og i den siste saken ble det enstemmig besluttet å gi tillatelse til bruksendring for et bygg fra  restaurant til bolig på Mosletta.
I formannskapsmøtet hadde vi to poltiske saker. Den ene var tilskudd til høstens TV-aksjon som i år går til Regnskogfondet, og den andre var en uttalelse til departementets forslag om endring i eiendomsskatten for verker og bruk. Vi laget vår egen uttalelse med konklusjon om å forkaste forslaget i tråd med enstemmige vedtak fra LVK og KS. Alle represen- tantene i formannskapet støttet uttalelsen etter at saksbehandler orienterte om de to alternativene departementet har sendt ut på høring.
Etter lunsj kom Nea Radio innom for et intervju om Stigamælen og om dagens saker i formannskap og planutvalg. Sammen med sekretær og ny rådmann bestemte vi dato for folkevalgtopplæring. Ideelt sett bør det være det nyvalgte kommunestyret som gjør det, men KS må samordne sin timeplan slik at alle kommuner blir ivaretatt.
Sognepresten og menighetsrådet har utarbeidet rapporter til biskopens besøk. Jeg fikk kopi av disse for å forberede meg til møte med biskopen og hans følge på torsdag. Det meste er jeg kjent med, men det er mange felt å ha kunnskaper om, så jeg setter pris på oppdateringer.

Onsdag var jeg på fylkesmannens dialogkonferanse. Jeg deltok på middagen, og kom sent heim. Derfor vil jeg skrive litt om den dagen i neste blogg.
Da jeg kom dit onsdag morgen, fikk jeg gratulasjoner i forbindelse med den flotte reportasjen om vedtaket vårt om ekstra mottak av flyktninger. Der har flyktningekoordinatoren vår og mange andre i administrasjonen gjort et godt arbeid.

Etter møte med biskopen på torsdag, får jeg besøk av tredje klasse ved Bell skole som har ønske om å få se ordførerkjedet. Det skal jeg selvfølgelig ta på meg når de kommer. Fredag er det stort sett møtefri, men dagen blir nok uansett fylt med ulike gjøremål.