Mitt siste formannskapsmøte

Nå har jeg avviklet mitt siste politiske møte som ordfører, og selv om jeg allerede for fire år siden bestemte meg for å ikke stille til valg denne gangen, er det litt vemodig. Det er alltid mange spennende saker på gang som det hadde vært interessant å følge opp, men alt har en ende.

Mandag startet jeg med å korrigere en tidsangivelse i bloggen min som jeg ble gjort oppmerksom på. September var blitt til februar. Selv om jeg alltid leser igjennom flere ganger, blir jeg tydeligvis så opphengt i å være helt sikker på at alle fakta er korrekt, at jeg overser trivielle ting.
Sakene til tirsdagens møte i planutvalg og formannskap ble lagt ut før helga, og mandag forberedte jeg meg til møtet. Det var ikke så mange saker, men vedtak vi fatter, får uansett en eller annen konsekvens for organisasjonen eller de vi ytre tjenester til, og derfor er det viktig å være sikker på at en kjenner saken godt.
Jeg sendte før helga en pressemelding til Selbyggen og Nea Radio der jeg stilte kritiske spørsmål ved Høyres snuoperasjon i forhold til kommunal økonomi etter at jeg fikk kjennskap til avtalepunkter mellom kommende posisjonspartier. Nea Radio dekket dette på torsdag, og siden Selbyggen ikke rakk å få det med i fredagens utgave, valgte jeg å be om å få inn et innlegg under «Min mening» i stedet for å få et intervju om saken. Der la jeg til noen kommentarer for å gjøre det mer helhetlig og forståelig.
Mandag ble det også litt tid til rydding i innlegg og eget «arkiv». Alt som skal arkiveres i kommunen er overført, men noe jeg sjøl har kladdet på eller tatt «dobbelt» vare på, kan slettes eller kastes i papirkontainer.

Tirsdag kom noen av formannskapsmedlemmene innom kontoret mitt før møtet. Dette var det første formannskap med ny rådmann og det siste for noen av oss. En journalist fra Nea Radio kom innom for et intervju med meg og en medpolitiker fra SV som har vært med i politisk arbeid i 40 år, og som nå ikke ønsket å være med i kommunestyret videre.
Formannskapsmøtet startet som vanlig med gjennomgang av referat- saker og noen muntlige orienteringer. Blant annet informerte jeg om at fylkesmannen reduserer tilskuddet vi var forespeilet til arbeid med kommunereformen. Dette gjør de med bakgrunn i uttalelser fra rådmann i Stjørdal som etter besøk i alle Værnesregionkommunene, konkluderer med at vi ikke går videre foreløpig. På tross av at vi har vedtak om utredning og har sluttet oss til felles utredning i Værnesregionen,  får vi bare halvparten av beløpet vi har beregnet å få. Uavhengig av ståsted i dag i denne saken, har vi vedtatt og foretatt utredninger sammen med videregående skole, næringslivet og kulturrådet og har planer om flere utredninger.
Det blir helt feil for meg å skulle starte konkrete forhandlinger med en kommune før vi har vurdert alt fra eget ståsted. Med et slikt hastverksarbeid kan en i alle fall ikke forvente at det blir ja til så mange sammenslåinger. Det en har, føles trygt, og har en ikke tid til gode utredninger av konsekvenser, lander naturlig nok de fleste på at det er best å være alene.
Når kommunestyret skal fatte endelig vedtak, kan det være like alvorlig å si nei som å si ja. Det meste vil avhenge av sentrale rammebetingelser, men også av grundige lokale utredninger. Administrasjonen har sendt sin uttalelse om avkortingen av tilskuddet til fylkesmannen, og formannskapet vedtok at vi skal støtte denne og i tillegg sende en egen uttalelse.
Rådmannen og ansvarlig for veg i sektor samfunnsutvikling har hatt jevnlig kontakt med Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som vegeier, om skilting i forbindelse med vegarbeidet i Stigamælen. Det gjelder skilting av omkjøringer og fartsbegrensninger på omkjørings- vegene. En representant fra Statens Vegvesen uttalte til Nea Radio at  skilt om fartsbegrensning  trolig ikke vil gi lavere fart. Dette er uforståelig og vanskelig å godta. Det er etter min mening veldig uheldig at vegmyndighetene gir uttrykk for at de har gitt opp håpet om at skilting blir respektert. Formannskapet vedtok at vi skulle sende en henvendelse til Statens Vegvesen der vi påpeker det administrasjonen allerede har tatt opp.
Politiske saker i formannskapet var blant annet tilbakemelding på formannskapets klage på utskrevet eiendomsskatt på USMA AS og SIVA eiendom Selbu. Med bakgrunn i utredninger i sak til sakkyndig nemnd, trakk vi klagene.
Kommunestyret har bedt om  at dagens leirskoletilbudet skal evalueres. For 2015 og 2016 er det vedtatt å opprettholde tur med Hvite busser slik den er i dag, men hovedutvalget har fra og med 2017 gått inn for en tur med fly som varer i fire dager og som dermed ikke får det omfanget som dagens leirskoleopphold har. Elevene skal da dra til Auschwitz, der de vil få innblikk i de enorme grusomhetene nazistene var i stand til å iverksette mot jødene. De får se størrelsen på utryddelsesmaskineriet, og får innsikt i den omfattende ondskapen nazistene klarte å skape mot én uskyldig folkegruppe. Samtidig vil de få se menneskets andre side; dets godhet, kreativitet og skaperkraft. Det får de både gjennom folklorekvelden, omvisning i Krakow by og under besøket i  saltgruvene.
Selv om dette tilbudet er i et mindre format enn dagens tur på 8 dager, vil de få verdifulle inntrykk og opplevelser som en del av det treårige undervisningsopplegget om menneskerettigheter og demokratiforståelse. Det vil også være mulighet til å bruke tid på skolen til forberedelser og etterarbeid av inntrykkene i stedet for på selve bussturen.
Dagens tur er basert på innsamling av penger i form av foreldredugnad og er avhengig av at de stiller opp. I lag og organisasjoner er det allerede mye dugnadsarbeid for å skaffe penger til drift. Hvis foreldrene ikke ønsker å delta med pengeinnsamling til leirskoleturen, vil grunnlaget for et opplegg slik det er i dag, falle bort.
Med det leirskoletilbudet som nå er foreslått, er planen at det hele dekkes av kommunen og overskudd fra elevbedrifter. For kommunes del er besparelsen på et slikt opplegg beregnet til 137.000 kroner pr. år.
Formannskapet støttet hovedutvalgets innstilling.
Kontraktsforslag for Bio-anlegg på Bellområdet ble enstemmig godkjent. Endelig kommer vi i gang med et anlegg vi lenge har hatt planer om.
I planutvalget hadde vi bare orienteringssaker. Tjenesteleder for plan, bygg og oppmåling redegjorde for foreløpig referat etter meklingsmøtet på arealplanen hos fylkesmannen. Utkastet til referat ser greit ut med noen mindre korrigeringer vi ønsker å ha inn. Det gjelder ikke konkrete områder i planen, men verbale beskrivelser fra uttalelser i møtet. Når endelig referat foreligger, kan arealplanen  vedtas i kommunestyret med unntak av to områder vi ikke ble enige om, og som dermed går til departementet for endelig avgjørelse.
Vi ble også informert om at det foregår arkeologiske undersøkelser ved Granby i forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Garberg – Øystrand.
Arbeidet med  å lage utkast til sentrumsplan er i rute og vil foreligge i løpet av oktober.
Etter møtet hadde jeg samtaler med medpolitikere på mitt kontor. Vi snakket om kommende periode, konstituering og opplegg for opplæring og involvering av partimedlemmer generelt.

Onsdag hadde jeg en avtalt lengre samtale med rådmannen om saker som han bør oppdateres på, og sekretær hadde laget forslag til protokoller fra tirsdagens møter som jeg gikk igjennom.
Like etter lunsj tok leder av frivilligsentralen kontakt og ba meg bli med i møte med Selbu Næringsforum (SNF) for å sette fokus på årets TV-aksjon. Der fikk vi avklart at de støtter aksjonen økonomisk og vil gå ut med oppfordring til sine medlemmer. Jeg skal lage utkast til brev som kan sendes ut.
Etter møtet med SNF gjorde frivilligsentralen avtale med Selbyggen om intervju i forbindelse med næringslivets engasjement for  TV-aksjonen. Det ble i den forbindelse tatt bilde av at jeg overleverer stafettpinne til SNF.
Jeg er leder i valgstyret for KLP i Sør-Trøndelag. Der skal vi foreslå utsendinger med varamedlemmer. Jeg fikk tilsendt liste over de som fungerer i dag, med beskjed om at de vil ha ferdig forslag i løpet av noen uker. Siden jeg snart ikke har mailadresse i kommunen, sendte jeg ut forespørsel om noen ønsker å frasi seg gjenvalg og ga opp min private adresse.
Innimellom ble det tid til litt rydding, samtaler med saksbehandlere og gjennomgang av post.
Det er nå under to uker til konstituerende møte i det nye kommunestyret. Sekretær har startet forberedelsene og utaarbeidet saksfremlegg som jeg fikk til godkjenning,

Resten av uken er det ingen møteavtaler, men jeg har fremdeles en god del dokumenter å gå igjennom før jeg overlater kontoret. Fredag tar jeg fri fra kontoret, og håper på ei fin lang helg på hytta.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: