Snart valg.

De siste dagene denne uken har vært preget av valg. Jeg har hatt besøk på rådhuset. Det har vært debatt, og på lørdag stilte alle partier opp på stand.

Torsdag deltok jeg sammen med to ansatte fra næring, landbruk og kultur på et informasjonsmøte om et melkeprosjekt. En representant fra TINE redegjorde for prosjektet som de allerede har startet opp i noen kommuner.
Prosjektet heter «God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag 2011 – 2016». Målgrupper er melkeprodusenter, TINE Midt-Norge, deltakende kommuner og fylket. Et pilotprosjekt ble startet i 2008 av fylkesmannen og TINE. Deltakende kommuner var da Roan, Osen, Trondheim, Rennebu og Oppdal. Et lignende prosjekt «Mjølkas framtid» ble kjørt i Møre i 2011 – 2014.
Med erfaring fra begge disse prosjektene vedtok styringsgruppa å tilby dette til alle kommunene i fylket.
I Selbu er det nå 42 hentepunkter for melk. Antall samdrifter er tre. Det betyr at det er 45 aktive kvoter. Samlet leveranse i 2014 er 7,592 mill. liter. Til sammenligning var det i 1995 7,374 mill. liter fra 108 leverandører.
Dette viser at det totalt sett er en økning i melkeleveranse selv om det har vært en enormt stor bruksrasjonalisering. På landsplan er det reduksjon i total levert melkemengde.
Melkeproduksjon den viktigste jordbruksproduksjon i vårt fylket. Mange endringer påvirker næringa. Det er bl.a. fornying av driftsapparatet, teknologisk utvikling og strukturendringer.
Målet med prosjektet er å få en offensiv holdning blant melkeprodusentene og et optimistisk produsentmiljø slik at de selv kan sette inn tiltak for å styrke sin fremtid. De som vil delta, skal få bistand til å sette seg strategiske mål gjennom analyser av egen drift og potensiale for økt inntjening. Dette skal skje gjennom informasjonsmøter, rådgivningsbesøk og strategirådgivning.
Det er behov for endringsvilje. Ingen kunne forutse utviklingen da det på 80- tallet ble bygd mange driftsbygninger. Utvikling må planlegges. En kan ikke håpe på det beste, la være å planlegge og leve etter «det som skjer det skjer». Spørsmål en må stille seg er: Hvor står vi? Hvor skal vi? Hvordan skal vi komme dit? For mange melkeprodusenter er det et klassisk dilemma å kunne bestemme seg for hva som skal skje når det gamle fjøset ikke holder mål lenger.
Skal en  investere i nytt fjøs når det gamle ikke holder mål, eller skal en avvikle melkeproduksjon.
Det finnes også et annet alternativ. «Folkefjøset» er funksjonelle og rimelige bygningsløsninger for storfehold. Der tar en utgangspunkt i at en kan renovere det gamle og om nødvendig utvide. Alle har ikke behov for å investere, men justering av driftsopplegg kan være aktuelt.
Fra TINE ble det lagt fram noen betingelser for oppstart av prosjektet. Hver deltakerkommune må bidra økonomisk med minst kr. 1.500,- pr. gjennomført behovsavklaring hos den enkelte melkeprodusent. I tillegg må kommunen dekke kostnader med oppstartmøte. Deltakelse i prosjektet skal være gratis for melkeprodusentene.
Vi ga i møtet klarsignal om at dette kan finansieres med næringsfonds- midler, noe som tas opp i forbindelse med budsjettbehandlinga.
Oppstart blir i tilfelle i 2016.
Etter lunsj fikk jeg trivelig besøk av lærer og elever ved voksenopplæringa. De ønsket informasjon om kommunen, hva vi gjør i kommunestyret og om forestående valg. Elevene er flyktninger, og de fleste kan lite norsk, men med litt «tolkehjelp» fra noen av de som allerede har tilegnet seg litt av språket, tror jeg de fikk svar på spørsmålene sine.
På slutten av arbeidsdagen startet jeg med litt opprydding på datamaskina mi. Noe av det jeg har lagret der, vil jeg ta kopi av for å «ta det med hjem» når jeg slutter.
På kveldstid var jeg til stede på valgdebatt som ble arrangert i samarbeid mellom Selbyggen, Nea Radio og NRK. Det var ikke så mange tilhørere på bankplassen, men det ble sendt direkte på radio og nett, så fremmøte sier lite om hvor mange som fulgte debatten.

Fredag startet jeg på arbeid etter lunsj på grunn av deltakelse i en begravelse.
Etter lunsj hadde vi som vanlig felles fredagskaffe. Jeg hadde samtaler med rådmann og saksbehandlere  om ulike saker, og ble informert om at sykefraværet den siste perioden ser ut til å ha gått vesentlig ned. Det er selvsagt en gledelig utvikling.
I siste utgave av Selbyggen før valget, fikk vi informasjon om at de ikke tok med innlegg som kunne kreve svar fra andre politikere. Det syntes jeg var en meget grei og ryddig strategi, helt til jeg leste fredagens utgave av lokalavisen.
Der var det et innlegg fra Senterpartiets ordførerkandidat i Tydal, som i høyeste grad går over de grensene Selbyggen sjøl hadde satt.
Lederen går også ut over det som var planen. Der skrives det at det er Høyres utspill om kommuneøkonomi som har preget debatten, men at ingen av de andre partiene har tatt denne debatten innover seg og vært villig til å diskutere realitetene. Dette burde alle de andre partiene fått svare på.
Det er merkelig at lederskribenten ikke har lest innlegg og hørt debatter der mange representanter fra alle partier har sagt at det er trang kommuneøkonomi. Om Høyre har satt dette på dagsorden, har de i alle fall ikke kommet med noen løsning på hvor det skal kuttes. Det har aldri lokalbladet stilt spørsmål om. Høyre har stort sett bare presentert usannheter om hva som er gjort så langt.
Omstillingsprosessen er i god gang, og Selbyggen har heller aldri kommentert at den blir enda vanskeligere enn vi så for oss på grunn av vesentlig reduksjon i overføringene fra den blåblå regjeringen.
I kommunen tok vi en stor reduksjon i 2014, og i budsjettet for 2015 har vi tatt inn ytterligere besparelser  på grunn av reduserte statlige midler. Når Høyre i valgkampen sier at regjeringen har økt overføringene til kommunesektoren, har i alle fall ikke vi sett noe til det. Om det er en liten økning i antall kroner, så dekker ikke dette lønns- og prisstigningen.

På valgstand lørdag møtte vi mange som slo av en prat og fikk servert «kakakaku» og kaffe. Alle rosene vi hadde, ble delt ut med ønske om godt valg. Representanter fra Arbeiderpartiets kommunevalgliste og noen andre medlemmer var til stede ved alle de tre dagligvarebutikkene i bygda.
Alle partiene samlet lørdag inn penger til Røde Kors sitt arbeid for flyktningene. I alt kom det inn over 6.000 kroner.

Nå er endelig valget i gang. I Selbu har vi valg bare på mandag, men det er allerede mange som har forhåndsstemt, så jeg håper valgdeltakelsen blir høyere enn den har vært i det siste. I løpet av mandagen skal jeg sammen med valgansvarlig i administrasjonen som vanlig besøke alle stemmestedene i kommunen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: