Konferanse og bispevisitas.

Selv om valget nærmer seg, noe som selvsagt preger min arbeidsdag, skal som vanlig konferanser, møter og besøk innpasses i en travel hverdag.

Onsdag dro jeg en tur innom kontoret og gikk igjennom post før jeg dro til Selbusjøen Hotell & Gjestegård der fylkesmannens dialogkonferanse ble avviklet.
Konferansen startet med at en elev fra kulturskolen underholdt oss med pianospill og fin sang.
Første post på programmet var integrering, bosetting og boligsosial strategi. Der innledet IMDI v/ regiondirektøren i Midt-Norge om utfordringene med økt behov for bosetting av flyktninger. Vi leser og hører om mennesker på flukt som risikerer liv og helse for å komme bort fra krig, terror og nød i sine hjemland. Dette er en stor global utfordring, og vi må ta vår del av ansvaret.
Ordfører i Molde var invitert til å si noe om deres erfaringer. De har planer om å bosette 60 flyktninger i året, og er opptatt av ikke bare å ta i mot, men å integrere. De fikk bosettingsprisen i 2012. Han sa at Molde blir bedre av å ha flere kulturer bosatt – forskjellen er en styrke.
Han viste til noen suksessfaktorer for å lykkes. Det må stilles tydelige forventninger fra kommunen. Flyktningene skal oppleve at det blir stilt krav som til andre innbyggere. Forutsetningen for det er et godt introduksjonsprogram, godt tverrfaglig samarbeid internt, samarbeid om videregående opplæring, samarbeid med frivillige organisasjoner, god utnyttelse av det private boligmarkedet, konstruktivt samarbeid med lokalt næringsliv og et  bredt samarbeid med frivillige aktører.
Før introduksjonsprogrammet fikk de avklart hva flyktningene ønsket av jobb eller utdanning, og han understreket at det var viktig å ha fokus på individuell tilrettelegging.
Alle de kommunale utleieboligene de hadde, var stort sett for store og dermed urasjonelle som flyktningeboliger, men flyktningene var attraktive som leietakere på det private boligmarkedet. Ca. 30 – 40 leide private boliger.
Etter råd fra IMDI, bygde Molde opp et velfungerende apparat for mottak av enslige mindreårige. Ordføreren fortalte at dette inntaket var stoppet opp etter ny ordning med 20 % kommunal medfinansiering.
Neste post på programmet var boligsosial strategi. Innledere der var leder for prosjektet «Bolig for velferd» og avdelingsdirektør i Husbanken.
«Bolig for velferd» er et samarbeid mellom Husbanken, IMDI, Helsedirektoratet, NAV, kriminalomsorgen, Barne og familiedirektoratet og fem berørte departementer som har forpliktet seg i forhold til mål i den nasjonale strategien. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, og målet er at alle skal bo trygt og godt – med riktig hjelp kan alle bo.» Bolig er roten til alt godt» og er et viktig grunnlag for å lykkes på andre områder.
De anbefalte er aktiv og målrettet bruk av startlån og viste til eksempler fra Drammen. Mange går fra å leie til å eie.
Det er totalt ca. 130.000 vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse er lite ensartet og utfordringene er sammensatte. Det kan skyldes gjeld, rus, ensomhet, manglende integrering mm.
I revidert nasjonalbudsjett kommer økt tilskudd til utleieboliger.
Det kommer en digital veiviser til «Bolig for velferd». Denne er felles for alle berørte etater, og vil bli et godt verktøy for kommunal boligpolitikk.
Avdelingsdirektør i Husbanken Midt-Norge sa at det er viktig med rullering i kommunale boliger. Dette krever samspill mellom startlån, bostøtte og tilskudd til etablering. Hun sa at det var mange eksempler på hva kommuner har lykkes med, og oppfordret oss til å ta kontakt med Husbanken som vil bistå med råd.
Siste del av første dag i konferansen var viet skjønnstilskudd og konsultasjonsordningen.
Skjønnstilskuddet er en del av overføringene fra Staten til kommunene. Dette legges ikke inn i rammetilskuddet, men skal ivareta spesielle forhold som ikke er godt nok ivaretatt i overføringssystemet.
Departementet gir noen retningslinjer for bruk av disse midlene for å få en mest mulig lik behandling av kommunene uavhengig av fylkestilhørighet.
Noe av disse midlene skal brukes til et «fylkesgrep». Det er et felles satsingsområde som en kommer fram til etter innspill fra kommunene. Her var det mange innspill, men forslaget fra fylkesmannen var at bosetting og integrering av flyktninger skulle prioriteres.
En pott er satt av til søknadsskjønn der kommunene kan sende inn søknader til individuelle tiltak, og resten brukes til ekstra utgifter ved uforutsette hendelser.
Siden konferansen var i Selbu, valget jeg ikke å overnatte. Jeg jobbet litt med post mens de andre gjorde seg klare til middag. Der var jeg bedt om å si litt om Selbu, og da mangler jeg aldri stoff. Det ble som vanlig en tale uten «komma og punktum».

Torsdag sto jeg over konferansens 2. dag på grunn av andre avtaler.
Dagen startet med litt kontorarbeid og samtaler med blant andre miljøansvarlig. Statkraft hadde bedt om et møte på fredag, og ønsket at noen fra administrativ eller politisk side skulle delta. Jeg hadde allerede en avtale, men rådmannen kunne heldigvis delta. De ville ha en samtale med oss om forhold vi har påpekt bør utbedres i strandsonen. På grunn av reguleringen skjer gjengroing og erosjon. Med reviderte konsesjonsvilkår, kan regulanten pålegges miljøforbedringer etter pålegg fra NVE eller fylkesmannen.
Denne uken er det bispevisitas i Neadalen. Før lunsj kom biskopen og hans rådgiver, prosten, sognepresten, leder i menighetsrådet og kirkeverge for å ha møte med kommunal ledelse. Sammen med meg møtte rådmannen, varaordfører og en vararepresentant til formannskapet. Ingen andre fra formannskapet hadde anledning.
Etter at jeg hadde informert litt generelt om kommunen, hadde vi en fin samtale om lokale forhold som angår kirken og sentrale endringer.
Biskopen ba meg hilse kommunestyret og takke for vedtak om økt mottak av flyktninger.
I møte med menighetsrådet tidligere i uken, var biskopen orientert om at de var godt fornøyd med bistand på teknisk side i kommunen. De skulle selvsagt også ha hatt mer midler til drifta, men vi fikk ros for å ha «forskuttert» stilling som menighetsarbeider i noen år før dette ble bevilget fra Staten.
Vårt ansvar for kirken er nok en del av kommunens drift som de færreste kjenner godt, og jeg vil anbefale det nye kommunestyret å ha en gjennomgang av det i folkevalgtopplæringen.
Etter en uformell lunsj med biskopen og hans følge, kom 3. klasse fra Bell skole på besøk. De hadde gjort avtale med meg, og ønsket at jeg tok på meg ordførerkjedet, noe jeg selvsagt imøtekom. Alle fikk se og «kjenne» på kjedet. Elevene kom i to puljer og benket seg rundt bordet i kommunestyresalen.
På forhånd hadde de laget spørsmål som de fikk stille, og det var alt fra mine ferdigheter som traktorkjører til hvorfor jeg slutter som ordfører. Det var ivrige elever, og jeg forsøkte etter beste evne å fortelle litt om hva vi gjør i kommunestyret.
Noen i sekretariatet viste dem stemmeurna og fortalte hva som skjer når noen kommer for å stemme.
Jeg er ikke i tvil om at dette er viktig for framtidig engasjement og forhåpentligvis også for valgdeltakelsen. Kommende uke kommer nye skoleklasser.
Før arbeidsdagen var ferdig fikk vi en gjennomgang av et prosjekt som ledelsen  i Helse- og sosial og Bygg har utarbeidet. Vi har hatt planer om bygging av omsorgsboliger, men det ble vedtatt utsatt i påvente av en gjennomgang av status og behov i sektoren.
Ansatte i Helse- og sosial skal nå få en presentasjon av prosjektet før det kommer til politisk behandling.
Pensjonistforeningen arrangerer  «Syng med oss» en gang hver måned. Torsdag etter arbeidstid var jeg invitert til å være med, og ettersom jeg liker å synge, ble det ei riktig fin stund. En dyktig musiker og forsanger hadde planlagt programmet godt, og med kjente sanger var det ikke vanskelig å få med publikum på allsang.

Fredag startet jeg på Peder Morset folkehøyskole der de ville ha en underskrift av meg som leder i rådet for stiftelsen som eier skolen. De har nettopp kommet i gang med et nytt skoleår, og jeg benyttet anledningen til å slå av en prat med rektor. Det er fortsatt noen få ledige elevplasser, men totalt sett bedre oppfylling enn de siste årene. Fem volontører skal være på skolen i inneværende skoleår.
Selbyggens redaktør kom innom rådhuset for en prat om forhold jeg ønsket å ta opp, og jeg hadde samtaler med rådmannen og flere saksbehandlere.
Vegen er fremdeles stengt i Stigamælen, og vil sannsynligvis bli det i en lengre periode. Det fører til stor trafikk på smale omkjøringsveger, og fra kommunen har vi gjentatte ganger vært i kontakt med Statens Vegvesen om skilting og nedsatt fartsgrense. I samtale med saksbehandler etterspurte jeg resultater av våre henvendelser.
Skilting av omkjøring er bedret, selv om det for oss som bor her, ikke virker rasjonelt alle steder, men skilt om nedsatt fart, er ennå ikke på plass. Vi står fortsatt på, og kan ikke forstå hvorfor dette skal være så problematisk. Heldigvis er det innvilget skoleskyss til flere elever som må ferdes på disse omkjøringsvegene, men det er flere steder nesten umulig at to biler møtes. Derfor har det allerede oppstått mange farlige situasjoner. Håper dette går i orden før det skjer en alvorlig ulykke.
En medpolitiker stakk ínnom og hadde god tid til en prat. Nå er hovedtemaet selvsagt forestående lokalvalg.
Denne dagen kunne jeg avslutte i «normal» tid, noe som var godt etter flere lange dager tidligere i uken.

Lørdag sto jeg på valgstand sammen med flere listekandidater. På samme sted sto også Høyre, Felleslista SP/Krf/V og SV. Mange var innom og fikk med seg «lesestoff» fra alle i tillegg til at vi delte ut roser.

Søndag kveld var jeg i Kalvåa der rockebandet Nergard hadde konsert. Selbu kommune og Selbu Sparebank sto sammen om arrangementet. Tribunene var fullsatt, noe som vil si ca. 500 tilskuere. Det var en kjempefin konsert med mange låter skrevet av Andreas Nergård fra Selbu. Takk til de som tok initiativ til konserten og til de som sørget for en vellykket kveld på den fine utescena.

I kommende uke vil mye dreie seg om valg. To skoleklasser kommer til rådhuset på tirsdag for å lære om valg , om jobben som ordfører og hva kommunestyret gjør. Jeg setter stor pris på at skolen bruker tid på å lære om lokaldemokratiet. Det vil forhåpentligvis føre til økt politisk engasjement i framtida.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: