Rådmannskifte.

Denne uken har vi takket av en rådmann og ønsket ny rådmann velkommen. Påtroppende rådmann har jobbet i kommunen tidligere, noe som gjør oppstarten mindre utfordrende enn den ville ha vært om alt var nytt.

Mandag var rådmann Karsten Reitan sin siste arbeidsdag. Som vanlig var det full fart hele dagen, men litt tid fikk vi sammen med påtroppende rådmann for å snakke om diverse invitasjoner til møter og opplegg for folkevalgtopplæring. Selv om ikke jeg skal være med videre, må vi allerede nå gjøre avtaler med KS om opplegg for første del av opplæringen.
I siste utgave av  Selbyggen sto det et innlegg fra en innbygger som forventet svar fra de som hadde ansvar for vegen i Stigamælen. Hun påpekte mangel på utbedring av selve vegen. Derfor tok jeg kontakt med en av våre samferdselspolitikere. Hensikten var å be dem skrive et svar. Det ble mye frem og tilbake i løpet av dagen. Noen mente vedtak var fattet i tråd med vår reguleringsplan. Den hadde med en utbedring av vegen, mens det endelige avklaringen ble gitt av fylkesrådmannen som bekreftet at prosjektet ble redusert til gang- og sykkelveg.
På Nea Radio sin nettside kunne jeg i løpet av dagen lese Høyres uttalelse om at Arbeiderpartiet ikke hadde holdt det vi lovte før siste valg med en utbedring av denne vegstrekningen som har stått uferdig i 27 år, og at det ikke var planlagt å gjøre noe med vegen.
I et intervju i Nea Radio på tirsdag, bekrefter fylkesrådmannen at det ikke skulle foretas en omlegging av vegen, men siden det nå viser seg at det er en ekstra utglidning, vil vegen bli opprustet i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg. Kanskje Høyres fylkespolitiker også burde ha sjekket hva hun var med på i fylkestinget. De påstår at det ikke var noen planer om utbedring av selve vegbanen, men vår reguleringsplan ivaretok dette. Planene ble endret før vedtak i fylkestinget.
Etter så mange år med en uferdig vegstrekning, har vi lykkes med å få vesentlige forbedringer. Jeg vet fra behandlinger i samferdselskomiteen at det i alle fall ikke var  Høyre som lanserte forslaget om prioritering av Stigamælen.
Vi skulle selvsagt også ønske at det ble en full utbedring av vegen, som opprinnelig planlagt. Nå ser det ut til at det uansett tvinger seg fram en løsning med bredere veg i følge fylkesrådmannen.
Mye tid gikk med til denne saken og til samtaler med administrasjonen om kontakten med entreprenør og Statens Vegvesen om trafikk- sikkerhetstiltak og skilting av omkjøringsveger i forbindelse med anleggsarbeidet.
På heimveg etter en lang dag hadde jeg telefonsamtale med leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hun representerer Krf og var i  Selbu på tirsdag i forbindelse med valgkampen. Av henne fikk jeg bekreftet det både Ap’s representant og fylkesrådmannen sa. I tillegg informerte hun om samtale med Statens Vegvesen, der de hadde sagt at overskuddsmasse skulle brukes til å utbedre vegbanen.
Etter lunsj brukte jeg det meste av tiden på å skrive ferdig en tale til fylkesmannens konferanse på Selbusjøen Hotell & Gjestegård i helga.
To saker måtte behandles i ekstra formannskapsmøte før kveldens kommunestyremøte. Det var konsesjonssøknader for utbygging av Råna og Mølnåa og mottak av ekstra flyktninger.
Det ble enstemmig vedtatt å anbefale begge konsejonssøknadene og rådmannens innstilling på mottak av fire ekstra flyktninger i 2015 og 2016, var det heller ingen som stemte i mot.
Konsesjonssøknadene er behandlet tidligere i formannskapet, men siden noen var innhabile den gangen, valgte jeg å sette saken på kartet på nytt. Den gangen stemte flere i mot konsesjon for Råna, men tok forbehold om at de kunne komme fram til en annen slutning i kommunestyret. Det er mange forhold som må veies mot hverandre i slike saker, og vannføringen i elva var et vesentlig punkt. Dette ser ut til å være godt ivaretatt i prosjektet, og kommunestyret sluttet seg også enstemmig til å anbefale begge søknadene.
Før kommunestyremøtet var det fotografering siden dette var siste møte i denne perioden.
Det var ikke så mange saker på agendaen til kommunestyret. I tilknytning til et notat, valgte rådmannen å si noe om konsekvensene for kommunen etter at Everkstyret ikke fulgte generalforsamlingens  oppfordring om å utbetale et utbytte på seks millioner. Det vil selvsagt gå ut over tjenesteytinga dersom det samme skjer for 2016. For 2015 ser det ut til at vi kan komme i mål med ikke alt for dramatiske tiltak.
En revisor redegjorde for en sak som kontrollutvalget har behandlet. Det gjaldt en prosess i forbindelse med salg av et kommunalt bygg. Kommunestyret sluttet seg til innstillingen fra kontrollutvalget om at rådmannen skal utarbeide retningslinjer for salg av kommunal eiendom.
Vi vedtok å gå i samarbeid i Værnesregionen om koordinerende enhet. Dette er lovpålagt, og dermed er det ingen tvil om at det løses best i samarbeid med andre. Hver kommune kan ikke ha en hel stilling som skal brukes på koordinering av hjelpetiltak.
I saken om salg av Innbygda og Vikvarvet barnehager, vedtok formannskapet at forkjøpsrett til kommunen ved videresalg, skal innarbeides i kjøpekontrakten. Alle stemte for salgte og delegering til rådmannen om å anta anbud, men seks medlemmer gikk i mot punktet om forkjøpsrett.
Etter møtet samles vi i kantina, der vi takket av rådmann og fikk en trivelig avrunding på samarbeid i kommunestyret i denne perioden. Det har vært en fin periode, med et godt samarbeid der vi selvsagt kan være uenig i sak, men fortsatt er  gode kolleger. Takk til alle for fire fine år!
Jeg valgte spesielt å takke begge varaordførerne som jeg har samarbeidet ekstra godt med. Deres ærlighet, åpenhet og mangel på skjulte agendaer har hatt stor betydning for meg. De har tatt ansvar, vist meg tillit og gjort seg fortjent til tillit, noe som har gjort at de har fått del i alt jeg har jobbet med. Det er godt å ha noen å dele ekstra vanskelige saker med. Ikke alt egner seg å skrive om i en blogg.

Tirsdag var første arbeidsdag til den nye rådmannen. Det var innkalt til møte i planutvalg og formannskap. Vi startet med planutvalg der det var tre politiske saker. Den ene var søknad om fradeling av hyttetomt i et felt der det pålagt utarbeidelse av reguleringsplan. Vi sluttet oss til innstillingen om å dispensere fra det kravet.
En annen dispensasjonssøknad om restaurering av gammel kai og oppsetting av redskapsbod i strandsonen, ble også innvilget, og i den siste saken ble det enstemmig besluttet å gi tillatelse til bruksendring for et bygg fra  restaurant til bolig på Mosletta.
I formannskapsmøtet hadde vi to poltiske saker. Den ene var tilskudd til høstens TV-aksjon som i år går til Regnskogfondet, og den andre var en uttalelse til departementets forslag om endring i eiendomsskatten for verker og bruk. Vi laget vår egen uttalelse med konklusjon om å forkaste forslaget i tråd med enstemmige vedtak fra LVK og KS. Alle represen- tantene i formannskapet støttet uttalelsen etter at saksbehandler orienterte om de to alternativene departementet har sendt ut på høring.
Etter lunsj kom Nea Radio innom for et intervju om Stigamælen og om dagens saker i formannskap og planutvalg. Sammen med sekretær og ny rådmann bestemte vi dato for folkevalgtopplæring. Ideelt sett bør det være det nyvalgte kommunestyret som gjør det, men KS må samordne sin timeplan slik at alle kommuner blir ivaretatt.
Sognepresten og menighetsrådet har utarbeidet rapporter til biskopens besøk. Jeg fikk kopi av disse for å forberede meg til møte med biskopen og hans følge på torsdag. Det meste er jeg kjent med, men det er mange felt å ha kunnskaper om, så jeg setter pris på oppdateringer.

Onsdag var jeg på fylkesmannens dialogkonferanse. Jeg deltok på middagen, og kom sent heim. Derfor vil jeg skrive litt om den dagen i neste blogg.
Da jeg kom dit onsdag morgen, fikk jeg gratulasjoner i forbindelse med den flotte reportasjen om vedtaket vårt om ekstra mottak av flyktninger. Der har flyktningekoordinatoren vår og mange andre i administrasjonen gjort et godt arbeid.

Etter møte med biskopen på torsdag, får jeg besøk av tredje klasse ved Bell skole som har ønske om å få se ordførerkjedet. Det skal jeg selvfølgelig ta på meg når de kommer. Fredag er det stort sett møtefri, men dagen blir nok uansett fylt med ulike gjøremål.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: