Endelig åpning av ny barnehage.

I 2009 flyttet Mebond barnehage inn i midlertidige lokaler, og planen var selvsagt at dette bare skulle vare et par år. Slik vet vi at det ikke ble, men nå står en ny fin barnehage ferdig i Mebond.

Mandag flyttet barn og ansatte inn i Kvellohaugen barnehage. Den offisielle åpningen skjedde etter lunsj, så før den tid, forberedte jeg saker til formannskap og planutvalg.
Nytilsatt rådmann kom for å delta på sektorsjefmøte. Sammen med han og dagens rådmann drøftet jeg opplegg for folkevalgtopplæring, og vi ble enige om å benytte oss av KS sitt opplegg. Det har allerede vært flere samtaler mellom avtroppende og påtroppende rådmann, selv om tiltredelse ikke er før 1. september.
Flere saksbehandlere er nå tilbake på jobb, og derfor benyttet jeg anledningen til å stille spørsmål om enkeltsaker. Blant annet gjaldt det opparbeidelse av bussholdeplass på Borsethmoen. Saksbehandler bekreftet at denne og en holdeplass til skal stå ferdig i høst.
Jeg har også fått noen henvendelser om trafikkavvikling i forbindelse med anleggsvirksomheten i Stigamelen. Vår tjenesteleder skal ha møte med dem, og vil ta med våre innspill til forbedringer.
Da jeg sa ja til å åpne strikkeutstilling i forbindelse med kulturuken i Klæbu, ba jeg om å få oversendt noen stikkord som jeg kunne bruke i min åpningsale. Et nesten ferdig utkast til tale kom på mandag, og med noen små tilføyelser og endringer, ble det så godt som ferdigstilt.
Til åpningen av barnehagen hadde mange små og store møtt opp. Siden det var første dag for både barn og ansatte, var alt nytt for de fleste. Både besteforeldre og oldeforeldre hadde tatt turen til Kvellohaugen for å se på nybygget.
Oppvekstsjef og styrer i barnehagen hadde taler før jeg fikk ordet og fikk æren av å «klippe snora».
Det var en stor dag som jeg har sett fram til i lang tid. Slike store byggeprosjekter tar alltid lang tid. Det er seks år siden de flyttet ut fra lokaler vi har solgt til fylkeskommunen, og i den tiden har de midlertidig  hatt tilhold i en nedlagt skole. Jeg er imponert over tålmodige ansatte og foreldre, selv om det har vært noen runder med møter der vi har fått påminning om lite tilfredsstillende forhold. Uansett vet jeg at dyktige ansatte har bidratt til et godt og trygt tilbud til ungene.
Vikvarvet barnehage ble vedtatt nedlagt, så de som gikk der, må flytte til en annen barnehage dersom de fortsatt ønsker et tilbud. De fleste hadde søkt plass i Kvellohaugen. Jeg har forståelse for protester når en skal ta bort noe en føler fungerer godt og dermed er trygt, men jeg er sikker på at ansatte fra begge barnehagene som nå skal «smeltes» sammen, fortsatt gir et godt tilbud til alle.
Barnehagen var fantastisk flott, og det ble gitt mye ros til ansvarlig entreprenør, planleggere og alle som har bidratt i byggeperioden.
Mandag kveld hadde jeg flere telefonsamtaler med medpolitikere og ferdigstilte innlegg til «min mening» i Selbyggen.

Tirsdag møttes formannskapet til det første møte etter ferien. Ved møtets start var vi bare seks medlemmer, siden Frp sin representant meldte forfall så sent at det var umulig å få noen av varamedlemmene til å møte.
Det var ikke så mange store saker, men referatsaker ble gjennomgått. en av dem var en oversikt over de selskaper vi har eierandeler i. Noen av de vi har små andeler i, ba vi om en gjennomgang av for evt. å avskrive eller selge oss ut. Dette er ikke gjort på mange år, og derfor er det behov for en opprydding.
Den første politiske saken var fastsetting av tomtepris i Dragsten boligfelt. Selbu Tomteselskap AS er interssert i  å kjøpe de fem tomtene som er opparbeidet, og prisen ble fastsatt litt over sjølkost for kommunen.
Før ferien hadde vi et møte med et firma som bygger ut aktivitetsparker. I flere år har vi lett etter et permanent sted for en skatepark, og jeg har hatt møte med noen ungdommer som er aktive skatere. I formannskapet ga vi klarsignal til at det jobbes videre med evt. lokalisering, utforming og finansiering. Endelig sak om etablering vil bli fremmet når forprosjektet er gjennomført.
Sak om delegering av myndighet til rådmannen for å anta anbud på salg av Vikvarvet og Innbygda barnehager legges fram for kommunestyret. Der føyde vi til et punkt om at forkjøpsrett til kommunen ved videresalg må innarbeides i kjøpekontrakten.
Fra NVE har vi fått til høring konsesjonssøknader for utbygging av Mølnåa og Råna kraftverk. Rådmannen hadde innstilt på å frarå utbygging av Råna og imøtekomme søknaden om Mølnåa kraftverk. Det ble fremmet forslag om å si ja til begge. Dette fikk to stemmer, mens de øvrige fire støttet rådmannens forslag.
Denne saken må vi behandle på nytt i formannskapet før den går til kommunestyret på grunn av at to av representantene sitter i styret i Selbu Energiverk som er en av søkerne. Ingen tenkte på at de var inhabile før etter møteslutt, så vedtaket fra dagens møte blir dermed kjent ugyldig, og varamedlemmer innkalles når saken tas opp på nytt.
Politiske styringslinjer for Værnesregionen ble vedtatt i tråd med anbefalinger fra regionrådet.
I starten av planutvalgsmøtet var en representant for Selbu Travlag invitert. Det er planer om å kjøre masse fra Stigamelen til et område i nærheten av travbanen for å opparbeide en ny parkeringsplass. Vi ble enige om at massen kan kjøres dit, og at vi starter arbeidet med en ny reguleringsplan. For å ferdigstille anlegget, må dette inn på investeringsbudsjettet vårt.
Det er behov for en ny parkeringsplass siden området nå er langt bedre tilrettelagt for allmennheten. Badestrand med omliggende arealer har status som nasjonalt friluftsområde. Hvert år får vi tilskudd til bygging av fasiliteter som gjør området mer attraktivt, og det er vedtatt en plan for nye framtidige tiltak der vår egenandel må innarbeides i budsjett og økonomiplan.
Det var bare to politiske saker i planutvalget. Begge var klager på tidligere vedtak i forhold til motorferdsel i utmark. En ble innvilget, mens den andre ble avslått og vil gå til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Tjenesteleder skulle ha møte med Statens vegvesen og entreprenøren for veganlegget i Stigamelen. Flere av representantene kom i planutvalgsmøtet med innspill på utfordringer med trafikkavvikling i anleggsområdet og omkjøring som ikke er skiltet.
På slutten av dagen hadde vi internt formøte i forbindelse med forestående mekling på kommuneplanens arealdel. Det er hovedsaklig områder for fritidsbebyggelse vi går til mekling på. Etter at saksbehandler har hatt et møte med fylkesmannen om saken i inneværende uke, skal vi møtes på nytt over helga for å være helt sikre på hva som gjenstår av innsigelser.

De tre neste dagene skal jeg delta på landsmøte og landsstyremøte  i LVK i Kristiansand. Dette blir mitt siste møte i LVK siden det bare er sentrale politikere og administrasjon fra medlemskommunene som kan velges til landsstyret

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: