Nasjonalparkstyremøte og fin sommerhelg.

Torsdag denne uken hadde jeg møte og befaring hele dagen, mens jeg på fredag deltok i begravelse. Ei fin helg med tid til å være ute, er kjærkommen etter mye dårlig vær i hele sommer.

Denne kommunestyreperioden ble forvaltningsansvaret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylane landskaps-verneområde delgert fra fylkesmannen til berørte kommuner. Vi var et av de siste lokale styrene som ble oppnevnt, og egen forvalter ble først ansatt i fjor. Det siste planlagte møtet denne perioden ble avviklet i Tydal denne uken. På sakskartet sto tre søknader om konsesjon for utbygging av vannkraft. Derfor la vi opp til befaring.
De omsøkte utbyggingene ligger mellom nasjonalparken og landskapsverneområdet, men siden det kan ha betydning for verneverdiene, fikk vi søknadene til uttalelse.
Det var fantastisk flott vær da vi startet turen fra Ås i Tydal opp til Lødølja. Magasinet kommer til å ligge der stien fra Skarpdalen til Ramsjøhytta går. Kraftverket er planlagt med en middelproduksjon på 15,9 GWh. Like ovenfor er det et vadested for rein. Rådgivende ingeniør for alle prosjektene var med oss, og han viste oss at vadestedet ikke ville bli berørt av den planlagte dammen.
Fra Lødølja dro vi til elva Lauva. Utbygginga der er planlagt å gi en middel årsproduksjon på 2 GWh. Det er forelått lagt i ei kløft i elva. Her må det bygges veg i bratt terreng ned til kraftstasjon som skal bygges på elvbredden.
Det siste planlagte kraftverket er i Styttåa. Der er vil det bli en middel årsproduksjon på 1,8 GWh.
Under befaringen der påpekte vi at planlagt magasin i alle fall bør flyttes noe nedover. Det betyr at det vil bli litt lavere produksjon, men det vil bli langt mindre «sår» i naturen.
Etter å ha sett og hørt om disse planene, tok vi turen til Essandsjøen for å se på ei småbåthavn i Nøsteråa. Der hadde vi til behandling en søknad om støtte til oppgradering. Denne ble avslått siden vi har fordelt årets midler på ulike tiltak i det området vi forvalter. I tillegg til avslaget, valgte vi i møtet å vise til at området vil bli vurdert som innfallsport til  Sylan når forvaltningsplan for det området skal vedtas. Det kan da bli aktuelt å støtte tiltaket ved en senere anledning. Da må i tilfelle søknaden foreligge når vi fordeler midler for året.
Etter en tur med fint vær i flott natur, avviklet vi møte i 705-senteret i Tydal der forvalteren har sitt kontor.
I tråd med innstillinga anbefalte styret enstemmig å ikke tilrå utbygging av de tre elvekraftverkene.Hovedbegrunnelsen vår er at det i dette området er relativt urørt natur, og selv om noen av oss etterspurte mer konkret vurdering av påvirkningen på verneverdiene, ble vi enige om vedtaket.
Vi valgte i tillegg å påpeke forhold i vi alle fall mener bør ivaretas dersom det blir gitt konsesjon. Dette er plassering av basseng, ivaretakelse av vadested for rein, og at utbygging bør skje noenlunde samtidig for å hindre unødvendig lang anleggsperiode med de forstyrrelser det medfører for vilt og tamreis i området.
Vår oppgave i styret er å vurdere omsøkte utbygginger i forhold til forvaltningsplaner for verneområdene. Dersom noen av oss skal behandle uttalelsene i andre fora, kan vi komme fram til en annen konklusjon. Da blir hensynet til verneområdene et av flere forhold vi må hensynta.
Søknad om støtte til et treårig interregprosjekt  som skal samle kunnskap om fjellormrådene ble enstemmig vedtatt, g en klage fra en næringsdrivende på begrenset antall turer med scooter, ble delvis imøtekommet ved at vedkommende kan få ekstra turer etter avtale med forvalter.
En klage fra Stjørdal og Meråker bonde og småbrukerlag sto også på sakskartet. Forvalter hadde ved første administrative behandling avslått deres søknad om representasjon i rådgivende utvalg med den begrunnelse at bruksberettigede i nasjonalparken allerde er med i utvalget. Han representerer brukere i Statsallmenningen, og de fleste gårdene i Meråker har bruksrett i Kongealmenningen, som er privateid. Styret valgte å imøtekomme klagen, noe forvalter også hadde innstilt på.
Det ble en fin men lang dag i Tydal. Resten av styret dro til Nedalshytta for overnatting og ny befaring på fredag.

Lørdag var jeg til stede som publikum og heiagjeng i målområdet for årets Pilegrimsritt på sykkel som går fra Stugudal i Tydal til Mebond. Fint sommervær og et flott arrangement bidro til at det var fullt av folk i området ved innkomsten. Nok en gang gratulerer til dyktige arrangører med et vellykket arrangement!

Det er i sommer avviklet tre historiske turer med Jøvra, båten som går på Selbusjøen. Jeg har ikke hatt anledning til å delta tidligere, og søndag var temaet tømmerfløting.  Sønnen til en som drev med fløting på sjøen, og som i tillegg hadde et sagbruk, fortalte om egne opplevelser og generelt om tømmerdrift når sjøen ble brukt til å frakte tømmer til sagbruka. I alt var 28 personer med på en meget interessant tur, og underveis var vi på land på Granby gård der vi fikk servert kaffe og kanelbolle.

Heldigvis fikk vi fine sommerdager i helga, noe som er ut til å vedvare i neste uke. Mandag skal endelig ny barnehage åpnes i sentrum, og etter mange års planlegging og diskusjoner om stedsvalg, er jeg nå glad for at et flott nytt bygg kan tas i bruk.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: