Ferietid.

Det samme gjentar seg hvert år. I mai og juni må dag og delvis natt brukes for å være noenlunde ajour, men etter skoleslutt, er det få eller ingen møteavtaler, og det er heller ikke så mange henvendelser.

I løpet av helga er det mye som dukker opp i tankene, og som jeg ønsker å bli oppdatert på. I samtale med tjenesteleder for plan, landbruk og miljø mandag fikk jeg informasjon om at entreprenøren som har fått anbudet på utbedringen av vegen i Stigamelene, er i full gang med etablering av riggplass.
Arealplanen vår er ennå ikke klar for egengodkjenning. Vi skal ha mekling med fylkesmannen i august, og jeg ba om at det blir innkalt til et formøte med de kommunale representantene som skal delta der.
Jeg har avtalt dato for årets grilldag med leder i eldrerådet. Derfor var det nå klart for bestilling av mat. Mandag tok jeg kontakt med kjøkkenet på sykehjemmet. De har hatt leveransen hvert år, og tok på seg oppdraget for kommende grilldag. I telefonsamtale med ordrekontoret ved Nortura, ble jeg også år lovt rabatt på kjøttvarene.
Hjemmetjenesten har flyttet sin base flere ganger, og det siste permanente oppholdsstedet med kontorer, ble erstattet av midlertidige lokaler på grunn av trangboddhet og uholdbare forhold. Mandag ble ny base endelig åpnet.
Det er den tidligere aktivitetsstua ved sykehjemmet som er tatt i bruk. I en tidlig fase av planleggingen ble omdisponeringen stemt ned av flertallet i kommunestyret, men nå er den etablert. Aktiviteter skal foregå der beboerne holder til, og i følge tjenestelederen ved sykehjemmet kan et annet lokale brukes for større forsamlinger.
Jeg var invitert til åpningen av de nye lokalene og fikk æren av å «klippe snor». Ansatte i kommunen gjør en god jobb, og ikke minst gjelder det hjemmetjenesten som kjører rundt fra heim til heim i bygda. Med samhandlingsreformen fikk de nye utfordringer, men fortsatt får jeg mange positive tilbakemeldinger fra brukere av deres tjenester.
Basen er planlagt og utbygd i samarbeid mellom ansatte i tjenesten og vår eiendomsavdeling, og resultatet ble veldig bra. Lyse fine lokaler og eget kontor for dokumentasjon ble tydeligvis ble satt pris på.
Kommunestyret i Stjørdal har vedtatt at et «forhandlingsutvalg» skal ha møter med de andre kommunene i Værnesregionen. Mandag kom rådmann og varaordfører til Selbu der de i tillegg til meg møtte varaordfører, en fra opposisjonen og ansvarlig for vår utredning i rådmannens stab.
Vi informerte hverandre om pågående utredningsarbeid, og om planlagt framdriftsplan. Værnesregionen utreder storkommune, og Stjørdal hadde ingen planer om omfattende utredning ut over dette. De har fått henvendelser fra Verdal og Levanger, men deres foretrukne alternativ er Værnesregionen. Etter vedtak i kommunestyret skal de nå evaluere Værnesregionsamarbeidet herunder konstnadsfordeling på de enkelte tjenestene vi samarbeider om.
Det var et greit møte, og konklusjonen fra vår side vil etter planen bli fattet etter en folkeavstemming våren 2016. Det viktigste nå er å få mest mulig fakta på bordet og informere innbyggerne så godt det lar seg gjøre.
Vi har fått rapport fra en undersøkelse som elever ved videregående skole har utført, og Norfakta har foretatt undersøkelse bant  næringslivsledere. I ekstra kommunestyremøte i august skal vi ha gruppearbeid om kommunereform og demokrati med utgangspunkt i problemstillinger som styringsgruppa legger fram.
Kulturhuset Kimen på Stjørdal skal åpnes i august. Jeg har fått invitasjon, men på grunn av andre avtaler, kan jeg ikke møte selv. Siden varaordfører også er opptatt, gikk invitasjonen videre til opposisjonens medlem i regionrådet. Han hadde heller ikke anledning, og i samtale med han konkluderte vi med å sjekke om noen av de som i dag sitter i kommunestyret og er på kumulert plass til høstens valg, kunne representere kommunen. De ble bedt om tilbakemelding en av de første dagene. Heldigvis har rådmannen anledning til å være med, så det blir i alle fall deltakelse fra Selbu.
På slutten av dagen hadde vi et møte med en idrettsleder om fylkeskommunal støtte til anlegg. Der ble vi oppdatert på en sak som vi lovte å følge opp.
Jeg stiller ikke til gjenvalg i høst, men jeg bistår selvsagt i valgkampen med å sende opplysninger til mine partifeller om ulike saker i kommunen. Oppdateringer på aktuelle rikspolitiske saker, blir også videreformidlet. De som stiller til valg, bør ha kunnskaper om det som skjer. For meg er det viktig at det de går ut med, bygger på fakta. Det ser det dessverre ikke ut til at alle er like opptatt av.

Tirsdag var det ingen avtaler på min timeplan. En sak som vi lenge har etterlyst en avklaring på, er fylkeskommunenes overtakelse av veglys langs FV 705. Saksbehandler i kommunen har etterspurt kontakt med ansvarlig i fylkeskommunen, noe jeg fulgte opp med kopi til politikere i samferdselskomiteen.
Mye av dagen ble brukt til rydding i saksbehandlingssystem og på kontoret.
Varaordfører kom innom for en prat. Det er alltid noe å informere hverandre om, og i ferien skal han ta over min jobb i tre uker.
Enda en medpolitiker kom innom for å ønske meg god ferie. Jeg kommer utvilsomt til å savne mange av mine kolleger når jeg nå trekker meg tilbake til høsten. For min del blir det  sikkert deltakelse i politisk arbeid gjennom partiet, for samfunnsengasjementet er like sterkt, men jeg skal ikke bli noen «sjuende far i huset»:-)
Tirsdag kveld var det møte i Selbu Næringsselskap. Før helga fikk jeg telefon fra Selbu Byggtre AS som leier lokaler av selskapet. De har hatt en fantastisk positiv utvikling, og har etter hvert behov for større produksjonslokaler. Da stiller selvsagt styret i selskapet opp selv om det er ferietid. Håper vi like raskt klarer å finne en tilfredsstillende løsning.

Jeg lovte for ei tid tilbake å være ledsager for ei god venninne til Haukeland sykehus onsdag og torsdag. Det er få møter når det er ferietid, og dermed har det ikke så stor betydning om jeg er i rådhuset. Alle kan uansett treffe meg på mobil eller epost.
Før flyet gikk på onsdag, besøkte jeg en gammel partifelle som var enormt god støtte for meg da jeg ble valgt til ordfører i 2007. Han ville overlevere noen protokoller fra det lokale partilaget og formidle sin mening om noen politiske saker.
Prost Dagfinn Slungård ringte for å informere om kommunens rolle i bispevisitasen i starten av september. De ønsker et kort møte med sentrale politikere og administrasjon, og jeg bestemte meg for å invitere hele formannskapet.
Jeg kom ikke heim før torsdag kveld, men fikk i løpet av dagen noen telefoner. Blant annet tok daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd kontakt. I september skal det være samling i Selbu for ansatte i friluftsrådene i hele landet. Der ble jeg bedt om å ønske velkommen og videreformidlet en forespørsel om å bruke Jøvra en av dagene.
Siden påmeldingsfristen til åpningen av Kimen gikk ut på torsdag, fikk jeg avklart at to av de unge politikerne som stiller til gjenvalg, kan delta.

Fredag var siste dag på kontoret før ferien. Tankene gikk da til min venninne som skulle bli operert på Haukeland fredag morgen. Lørdag fikk jeg høre at operasjonen heldigvis hadde gått bra.
Før lunsj hadde jeg samtale med blant annet næringsansvarlig om mange saker.
I april fikk jeg 6 poteter, en kasse med jord og gjødsel av Selbu Bondelag. Det er konkurranse om hvilken ordfører som får størst avling. Kål er kommet opp fra alle settepotetene, og hittil har det i alle fall ikke vært behov for vanning. På veg til og fra kontoret ser jeg i blant bortom «åkeren» (kassen) for å følge med. Det blir nok behov for «hypping» etter hvert:-)
Det kommer stadig invitasjon til konferanser som jeg ser det er nyttig å delta i. Når disse skal avvikles etter valget, er det vanskelig å melde på noen, så jeg setter det opp som referatsaker til formannskapet der vi kan diskutere evt. deltakelse.
Etter lunsj ble det litt rydding i epost, saksbehandlingssystem og papirer, før fredagskaffe sammen med gode kolleger.

De kommende to ukene skal varaordfører fungere i min jobb. I uke 30 har jeg ansvaret før han trår til på nytt i uke 31. Jeg blir nok stort sett ikke å finne på kontoret før den 12. august, men når jeg ikke har ferie, kan jeg treffes på mobil, eller på epost.

GOD SOMMER!

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: