Snart ferie og møtefri.

De tre første dagene denne uken har vi avviklet det siste kommunestyre- og formannskapsmøtet før sommerferien. Fremdeles er det ikke helt klart til å ta ferie, men timeplanen er ikke så tett som den har vært i den siste tiden.

Mandag var det dagmøte i kommunestyret. Før vi startet, avviklet vi ekstra formannskapsmøte med to saker som skulle behandles i kommunestyret. Det var kjøp av eiendom fra Opplysningsvesenets fond og fra AL Moheim. Det første gjaldt en parkeringsplass ved kirken som har vært bygslet i mange år. Avgiften ble krevd justert i år, og en stor økning bidro til at det lønte seg å kjøpe området.
Innbygda skole skal selges, og der tilhørte noe av tomta AL Moheim. For å rydde opp i eierforhold før salget, er det inngått avtale om kjøp. Begge disse sakene ble enstemmig vedtatt både i formannskap og kommunestyre.

Det var mange forfall til kommunestyremøtet. Noen hadde ferie, og sykdom og spesiell jobbsituasjon gjorde at det var mange vararepresentanter. Da vi startet møtet var vi ikke fulltallig, men før vi skulle behandle første sak, var alle på plass.
Møtet startet med informasjon fra Værnesregionen om barnevern, elektronisk meldingssentral, samfunnsmedisinsk enhet med kommuneoverlege og felles alarmsentral.
Vi vedtok i møtet deltakelse i elektronisk meldingssentral og samfunnsmedisinsk enhet. Alarmsentralen skal det startes utredning på.
Barnevernet viste hvordan de nå organiserer tjenesten. De har delt opp i team i forhold til alder, undersøkelse og oppfølging.
Vi fikk også presentert regnskap og status for Selbu kommune i forhold til avvik og tiltak i inneværende år. Hittil er det ikke så store budsjettoverskridelser som det har vært de siste årene.
Det er avvik på tidfrister for undersøkelser, og på oppfølging av fosterheimer. Tjenesten er nå nettopp blant annet styrket med miljøterapeuter som skal jobbe med familer for å gi hjelp i heimen.
Elever ved Selbu Ungdomsskole har i mange år dratt på tur med Hvite Busser. I mandagens møte fikk vi se en film de hadde laget fra årets tur. Rektor, en lærer og to elever fortalte om opplegg før, under og etter turen. Opplegget med Hvite Busser er en del av skolens arbeid med menneskerettigheter, og forarbeid og etterarbeid er derfor minst like viktig som selve turen.
Det var mange saker til behandling. Rapport for 1. tertial viser at budsjettet holdes på de fleste områder, og der det er avvik, forklares årsaken og hvilke tiltak som skal settes inn for å unngå budsjettsprekk.
Andre gangs behandling av reguleringsplan for boligområde Botn  – Dyrdalsli ble vedtatt mot en stemme. Det ble fremmet et forslag om å ta ut deler av området av jordvernhensyn, men dette fikk bare støtte av forslagsstilleren.
Godtgjøringsreglement for folkevalgte blir vanligvis  behandlet før et nytt kommunestyre tar over. En komite med medlemmer fra alle partier hadde forberedt saken, og dette ble også enstemmig vedtatt.
Møtet ble raskt avviklet, med få innlegg og greie avstemminger, og derfor ble arbeidsdagen avsluttet i normal tid etter at jeg og varaordfører fikk avtalt ferieplan.

Tirsdag morgen startet dagen på Peder Morset folkehøgskole der jeg skulle skrive under protokoller fra det siste møte i rådet og generalforsamling i Peder Morset eiendom.
Etter at jeg kom på kontoret, gikk jeg igjennom protokoll fra mandagens kommunestyremøte, hadde samtaler med saksbehandlere og forberedte meg til dagens møte i politiråd og SLT i Tydal. Jeg rakk også å skrive litt på «åpningstalen» til Selbumartnan, før jeg sammen med sektoresjefene for Oppvekst og Helse og Sosial dro til Tydal.
I politiråd og styringsgruppe for SLT, som er felles for Selbu og Tydal, sitter lensmann, ordførere og rådmenn i de to kommunene. Møtet på tirsdag var et felles møte med koordineringsgruppa for SLT. Den består av sektorsjefer for Oppvekst, Helse og Sosial, representant for NAV og Selbu videregående skole.
Møtet startet med at lensmannen informerte om at de  har et samarbeid med Malvik  om etterforsking fra 1/1 2015, og at det fortsatt er felles vaktregion med  Stjørdal, Selbu, Frosta og Meråker.
Vi fikk også en oversikt over kriminalitetstyper i 2015 i Selbu og Tydal. Det er hittil 10 narkotikasaker og 13 brudd på  vegtrafikkloven. Ellers er det heldigvis små tall.
Når det gjelder narkotika var det høye tall i 2013 , og det ligger an til at det blir en del saker i 2015. Når en først får hull på et miljø, kan det bli mange saker. De tipsene politiet mottar,  kommer som regel fra de som sjøl er en del av rusmiljøet. Heldigvis har vi nå i Selbu fått tilsatt en person som skal jobbe med rus.
De berømmet foreldrene som engasjerte seg i 2013, og sa at en er avhengige av at samfunnet samarbeider om tiltak mot rus. Min anmodning i kommunestyrets julemøte om at voksne må gå foran som et godt eksempel når det gjelder mobbing, ble også nevnt av lensmannen.
De understreket viktigheten av at voksne er gode forbilder, og at vi må si ifra til de det gjelder at dette ikke er greit, uansett kriminell aktivitet. Foreldre, skole, venner og politiet bør varsles. Alle må tenke over hva vi deltar på, og da ble facebook med  705-sida spesielt nevnt.
Helt til slutt i møtet informerte lensmannen om ståstedet for politireformen. De vet ennå ikke hva som skjer med vårt lokale lensmannskontor. Det er viktig at det består, ikke minst i forhold til samarbeid om forebyggende arbeid, så her må vi følge med på hva som skjer. Når vedtak om reformen ble fattet i Stortinget, ble det bestemt at kommunene skal få uttale seg til politimesternes forslag til organisering. I forslaget fra regjeringen var ikke dette med, men for å få et bredt flertall sluttet også regjeringspartiene seg til dette.
Rådmennene og sektorsjefene informerte fra Værnesregionen om samarbeid om forebygging og Stjørdal sine planer om «Barnas Hus». Så langt har Selbu sagt at vi ikke deltar i denne utredningen.
Jeg informerte om at vi ikke vil ha felles SLT i Værnesregionen. Siden vi samarbeider om dette med Tydal, fikk jeg i møtet bekreftet at de slutter seg til det.
Vår SLT-koordinator sa litt om  KRÅD sitt fokusområde for dette året som er MC-miljøer og radikalisering. Det er utarbeidet sentrale veiledere som vi kan dra nytte av. Her har ikke dette så stort omfang, men vi bør være oppmerksomme.
I år som i fjor vil det bli satt opp busser fra Tydalsfestivalen. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på at dette var et godt tiltak, og derfor blir det videreført.
Etter at jeg kom tilbake fra Tydal, rakk jeg en tur innom kontoret for å behandle post før jeg hadde en privat avtale på ettermiddagstid.

Onsdag startet dagen med møte i klagenemnda. Der behandlet vi to klager. Den ene gjaldt søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte, og den andre gjaldt pålegg om opprydding på en eiendom. Begge sakene ble vedtatt i tråd med innstilligen, men den første var ikke enstemmig.
Deretter satte vi formannskapsmøte. Tre saker var satt på kartet til politisk behandling. Det var reviderte selskapsavtaler for IKA Trøndelag (interkommunalt arkiv) og Innherred renovasjon. Trondheim kommune velger å gå ut av IKA, og dermed blir det en økning i kostnad til gjenværende kommuner. Dette er ikke et godt signal fra «storebror» i Trøndelag. Dersom de «store» ikke vil delta i fellesordninger, vil det ramme distriktskommunene.
Vi vedtok også salg av 8 da kommunal eiendom til jordbruksformål.
I formannskapet drøftet vi salg av Vikvarvet og Innbygda skoler, og hva som bør legges til grunn for å anta anbud. Kommunestyret har vedtatt at dette skal drøftes i formannskapet, og at det ikke bare er pris som skal vektlegges.
Vi avviklet også møte i valgstyret der vi oppnevnte stemmestyrer til høstens valg.
Etter møtet hadde jeg en samtale med fungerende  styreleder i Selbu Arbeiderparti før jeg deltok på et avslutningsarrangement for to medarbeidere som har jobbet i kommunene i mange år. En, som i de siste  årene har jobbet ved økonomiavdelingen, har i alt 35 år i kommunal tjeneste. Den andre har hatt ulike jobber i Helse og Sosial, og begge vil bli savnet av kolleger og arbeidsgiver. Flere medarbeidere var med på sammenkomsten, og det vanket mange rosende ord til begge fra mange av de tilstedeværende.
Talen til åpningen av Selbumartnan ble ferdigskrevet, og post og fakturaer ble behandlet før jeg avsluttet arbeidsdagen nesten til «normal» tid.

På torsdag tar jeg fri på dagtid for å være heime med feriegjester (barnebarn)  fra Aursund, og på fredag og i helga er det Selbumartna. Håper værgudene er med oss denne helga. Vi har i alle fall ikke «brukt opp» godværet hittil i sommer.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: