Kald og våt forsommer.

Hittil i år har vi ikke hatt en eneste sommerdag, og store mengder med nedbør. Fremdeles kommer det snø ned mot 500 meter, og snart snur sola. Dette er selvsagt verst for jordbruksnæringa. Fremdeles er det mange som ikke har sådd korn, og det ser heller ikke ut til å bli gode grasavlinger.

Mandag skulle den årlige ordførerturen arrangeres i samarbeid med Trondheimsregionens friluftsråd. Jeg hadde satt av dagen til å være heime og steke «kakakaku» som turdeltakerne skulle få til kaffen.
I løpet av dagen tok jeg selvsagt i mot telefoner og behandlet epost, men over 200 kaker ble stekt og smurt med rømme og prim. Nea Radio ringte for å intervjue meg om turen. Lokale media skal ha mye av æren for godt oppmøte. De har forhåndsomtaler og dekker selve arrangementet på en utmerket måte.
Det øsregnet stort sett hele dagen, men litt bedring var å spore noen timer før vi skulle gå fra min barndomsheim. Regnet kom igjen, men 100 deltakere trosset dårlig vær og kom for å gå sammen med meg til Nessøra. Før vi startet, informerte jeg litt om gårdene i nabolaget, og værgudene ga oss stort sett oppholdsvær på hele turen. På heimtur kom det på nytt regn, men alle hadde kledd seg godt, så jeg håper ingen «tok skade» av turen.
To ansatte i kommunen og to vellvillige karer fra Selbustrand sto for kaffekokinga, og flyktninger fra Eritrea som nå er bosatt her, hjalp til med servering. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, noe som jeg setter umåtelig stor pris på. Takk til alle som deltok!

Tirsdag var det ingen møter, men det var forberedelser til regionråd i Værnesregionen (VR) og til kommunestyremøte som skal være kommende mandag. Jeg startet litt på mandag, men det er mange saker til begge møtene. Kommunestyresakene har jeg behandlet i formannskapet, men god forberedelse er viktig for å kunne besvare spørsmål og lede møtet på en ryddig måte.
Jeg hadde samtaler med saksbehandlere og rådmannen, og jeg ga klarsignal til å ta med ekstra sak i kommunestyremøtet. Dette er kjøp av et areal ved kirken som hittil er bygslet av Opplysningsvesenets fond. De kan regulere prisen hvert 20.år, og nå steg den årlige leien så mye, at det vil lønne seg å kjøpe arealet.
Et innlegg til «min mening» i Selbyggen, ble ferdigskrevet og oversendt, og protokoller fra generalforsamlinger i Selbu Energiverk og Selbuskogen Skisenter ble gjennomgått og underskrevet.
Tirsdag ettermiddag var jeg med på tur til Norsk Radio- og fjernsynsmuseum. Det var Selbu Næringsforum som inviterte medlemmer på tur med Jøvra. Det var ikke så mange deltakere, men været var bra, så vi hadde en fin sjøtur. Etter å ha fått servert rømmegrøt og spekemat, fikk vi en meget interessant omvisning i fjernsynsmuseet. De som ønsket det, fikk være med på en runde i radiomuseet før vi tok turen tilbake med Jøvra.

Onsdag var det møte i regionrådet i Værnesregionen. Før møtet fikk vi omvisning i det nye kulturhuset, Kimen, i Stjørdal. Det blir et fantastisk flott kulturhus med tre kinosaler, kirke, ungdomsklubblokaler, blibliotek og storsal.
I møtet behandlet vi tertialrapporter for alle samarbeidsområdene. Det var få spørsmål, men som vanlig ble det brukt tid på rapporten fra barnevernet. Det er ikke så store overskridelser hittil i år, men fremdeles er det påpekt avvik fra fylkesmannen på tilsyn i fosterheimer, og det er høyt sykefravær i tjenesten. I Selbu skal vi ha redegjøring fra barnevernet i mandagens kommunestyremøte.
Resten av samarbeidsområdene ser ut til å holde seg innenfor vedtatt budsjett.
Vi har tidligere gått inn for å evaluere samarbeid innen helse i inneværende år. Arbeidsutvalg og politisk nemnd la fram forslag om at dette utsettes til 2017 , noe som var godt begrunnet.
Distriktsmedisinsk senter (DMS) er ikke brukt så mye av pasienter fra Selbu. Dette skyldes først og fremst  at St. Olavs ikke skriver ut pasienter dit. De tilbakemeldingene vi får fra pasienter som har vært der, er positive, men konstnadsfordelingen i VR på dette området gjør at døgnprisen blir høy når vi ikke utnytter muligheten til å bruke tilbudet. Jeg ba i regionrådet om at kostnadsnøkkel og bruk av DMS blir evaluert fram til neste tertialrapport skal behandles. Dette sluttet regionrådet seg til.
Følgeevalueringen på styringssystemet med politisk nemnd viste at det var uklare styringslinjer mellom regionråd og nemndene. Det fikk vi lagt fram en sak på som gir en klar oppgavefordeling mellom arbeidsutvalg, regionråd og politisk nemnd.
Nemndene tillegges lovpålagte oppgaver som krever politisk styring. De skal behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver etter innstilling fra rådmannen i vertskommunen, innstille til kommunestyrene på lovpålagte oppgaver der nemnda ikke er delegert avgjørelsesmyndighet, behandle virksomhetsplan, tertialrapporter, årsmelding og regnskap og innstille til kommunene på budsjett og økonomiplan og budsjettendringer som går ut over tildelt ramme.
Dette er saker som hittil har vært behandlet både i nemndene og i regionrådet, men denne endringen mener jeg fører til at arbeidet i nemndene blir mer interessant, og at ansvaret blir klart plassert.
Et enstemmig regionråd sluttet seg til forslaget fra politisk nemnd og arbeidsutvalg.
Etter at sakene var behandlet, fikk vi informasjon om Regional transportplan for Midt- Norge. Dette er et felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP.
NTP gir ikke penger til vedlikehold og investeringer som reduserer forfall. Det er i planen et mål om nullvekst for biltrafikk i byområdene. Trafikkvekst skal tas på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Med beregnet befolkningsøkning må da hver enkelt av oss kutte ut hver 40. – 50. biltur.
Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk vi presentert deres strategi for samferdselssektoren for kommende firåreperiode. De konkluderer med at det er alt for lave rammer til å ta igjen forsømt vedlikehold og hindre ytterligere forfall, og er godt i gang med et handlinsprogram for samme periode.
På kveldstid var det gruppemøte der vi behandlet sakene til kommunestyremøtet over helga. Det er godt å ha flere å diskutere med, og vi har et godt samarbeid mellom partiene som er i posisjon denne perioden. Stort sett er vi enige i de fleste sakene, men om det er uenighet, er det alltid knyttet til sak og ikke til person.

De siste dagene denne uken er ikke så fullt belagt med avtaler, men torsdag har jeg planer om å være med når stortingsrepresentant Jorodd Asphjell kommer på besøk. Helga ser ut til å være uten offisielle oppdrag så langt. Derfor skal jeg ta meg tid på søndag til å delta på sommerfest i barnehagen sammen med barnebarn.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: