Formannskap og generalforsamlinger.

På denne tiden er det mange generalforsamlinger som krever andre forberedelser enn et vanlig politisk møte. For å være på den sikre siden, er det sendt flere forespørsler til jurist i KS .

Mandag var det mange møter og lang dag. Med så mye forskjellig å «forberede i tankene», ble det litt for dårlig med søvn før en hektisk dag, men når helsa holder, går det meste bra.
Før lunsj gikk jeg igjennom dokumentene til kveldens generalforsamling i Selbu Energiverk, sjekket formaliteter i dialog med administrerende direktør, og leste i offentlighetslov og aksjelov om relevante tema. Både nasjonale og internasjonale rammevilkår har stor betydning for selskapet, og dette må selvsagt vi som eiere ha kjennskap til og legge til grunn for våre vedtak.
Etter en tidlig lunsj kom mine samarbeidspartnere i formannskapet til kort gruppemøte.
Formannskapet er generalforsamling i Selbu-Trykk AS, og den ble avviklet før ordinært møte i formannskapet. Driftsresultatet er bedre enn i fjor, men fremdeles er det underskudd. Vi fikk framlagt forslag til tiltak for å komme i balanse i inneværende år. Generalforsamlingen ba om tilbakemelding på status i forhold til regnskap og varslede tiltak i formannskapets møte tidlig i oktober.
I formannskapet behandlet vi først tertialrapport og budsjettrammer for kommende år. Det ser ut til å være god styring med driftsøkonomien, men fremdeles er det for tidlig å si noe om sentrale inntekter som skatt og rammetilskudd vil være i samsvar med budsjett. Vi har fulgt anbefalinger fra fylkesmannen, og dagens regjering ser ikke ut til å forstå hvor vanskelig det kan være for kommunene når skatteinntektene svikter. I fjor gikk det bra for vår del, mens mange kommuner sliter med etterslep på grunn av skattesvikt fra 2014. Dette ble på langt nær fullt ut kompensert i regjeringens reviderte budsjett, selv om det er deres egne anbefalte skatteanslag som ikke holder mål.
Planleggingsrammer for sektorene for 2016, ble enstemmig vedtatt med et tilleggsforslag fra rådmannen om  å innarbeide midler til ungdomsskole i økonomiplanen.
Det samme ble tilleggsbevilgning til renovasjon av bygdemuseet og videre forhandlinger med anbyder på bio-anlegg i Bellområdet. De to siste går til kommunestyret for endelig vedtak.
Et enstemmig kommunestyre har bedt rådmannen legge fram sak om renovering eller nybygg av ungdomsskole. Denne sto på saklista til formannskapet etter at den har vært fram som sak til hovedutvalget for andre gang. Innstillingen gikk på å bygge ny skole og engasjere arkitekt.
Et felles forslag fra Ap/SV og felleslista Krf/V/Sp om å få nærmere utredning på flere forhold før endelig vedtak, ble enstemmig vedtatt. Der slår vi fast at utgangspunktet er å bygge ny skole, men vi ønsker å se på forhold som kan redusere investeringsbeløpet. Blant annet ber vi om at videregående skole må kontaktes for evt. samarbeid, og om det er noe av dagens bygningsmasse som kan rehabiliteres. I vedtaket står det at saken må komme tilbake til politisk behandling før høstens budsjett skal vedtas.
Etter formannskapsmøtet satte vi planutvalg. I tillegg til referatsaker, var det der to vedtakssaker. Den ene som er andre gangs behandling av reguleringsplan for Botn – Dyrdalslia, går til kommunestyret, og den andre er første gangs behandling av områderegulering for Øystrand – Garberg. Begge innstillingene ble enstemmig vedtatt etter en grei og omfattende gjennomgang av områdereguleringsforslaget. Her var det litt kompilserte beskrivelser av rekkefølgebestemmelsene, men med grei «leseveiledning» var alle representantene enige om at saken kunne legges ut til offentlig høring.
Direkte fra rådhuset dro vi til Selbusjøen Hotell & Gjestegård der eiermøte i Selbu Energiverk ble avviklet før generalforsamlingen.
Både eiermøte og generalforsamling er lukkede møter, og  under behandling av årsregnskapet ble det et annet vedtak  enn styrets innstilling. Styret ble anmodet om å vurdere å utbetale seks millioner i utbytte til eier, etter et styrevedtak på å ikke utbetale utbytte i det hele tatt for 2014. Det var en delt innstilling fra styret, noe styreleder har infromert om i media.
Det ble sen kveld før dagen ble avsluttet med middag på hotellet.

Allerede mandag kveld ble jeg kontaktet av media om utfallet av generalforsamlingens behandling av årsregnskapet, og tidlig tirsdag morgen sendte jeg en pressemelding på vedtaket.
Siden møtet var lukket, undres jeg over at det tidlig påfølgende dag ble referet fra behandlingen i media. Jeg informerte bare om vedtaket, men det er tydelig at ikke alle forholder seg like ryddig til dokumenter og forhandlinger som unntas offentlighet av forretningsmessige hensyn.
Tirsdag hadde jeg mye besøk på kontoret av medpolitikere og hadde samtaler med rådmann og saksbehandlere.
I forbindelse med utredningen om kommunereformen sendte jeg ut informasjon om en spørreundersøkelse som skal kartlegge næringsdrivendes syn på reformen. Undersøkelsen er utarbeidet av Handelshøyskolen BI i Trondheim.
I samarbeid med sekretær satte jeg opp saklista til kommende kommunestyremøte. Der skal vi i tillegg til saksbehandling ha informasjon om barnevernet, fra IT og helse i Værnesregionen.
På kveldstid tok jeg meg tid til å delta på avslutning i idrettsskolen samemn med barnebarn i tillegg til forberedelser til landsstyremøte i LVK.

Resten av denne uken skal jeg være på Senja sammen med landsstyret i LVK. Det er meldt regn og dårlig vær, men med varme klær i bagasjen, vil det nok uansett bli noen fine dager med rundtur og fisketur innimellom møteøktene.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: