Nyåpning ved «Radiomuseet».

2015 er det 10.året Norsk Radiomuseum holder åpent i Sjøbygda i Selbu. Flere tusen har besøkt museet i disse årene, og denne uken ble en ny attraksjon, Norsk Fjernsynsmuseum, åpnet på samme sted.

Etter ei trivelig langhelg var jeg tirsdag morgen innom kontoret og forberedte kveldens kommunestyremøte før styremøte og generalforsamling i Selbu Økonomi & Regnskap AS.
Direkte etter det dro jeg til Peder Morset folkehøgskole der det var møte i rådet for stiftelsen som eier skolen. Jeg er leder i rådet. I møtet behandlet vi årsmelding og regnskap og fikk informasjon om status for bygg og anlegg, elev- og personalsituasjonen. Neste år blir skolen 40 år. Det skal markeres, og ansatte og styre har startet «tenkingen» om hvordan det skal gjøres.
Hittil er elevsøknaden bedre for kommende år enn den var på samme tid i fjor.
Skolen drives godt. Ridehall er ferdigstilt i 2014 og «langhus» ble åpnet i mai i år. Der har elevene bidratt med bygging sammen med ansatte.
Jeg rakk så vidt en tur heimom før kommunestyremøtet. Med mange saker på agendaen valgte vi å starte en time tidligere enn vanlig.
Først i møtet gikk vi igjennom referatsakene. Der ble det informert om forespørselen om å ta imot flere flyktninger etter henvendelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og om mitt planlagte svar om en økning i 2015 på 7 personer og 2016 på 4 personer.
Dette  kommer i tillegg til de 10 vi tidligere har vedtatt å ta imot i disse årene. En av de som allerede bor her, har fått innvilget familiegjenforening og ytterligere en har søkt om det. Administrasjonen har komkludert med at det er mulig å øke antallet, men i mitt brev til departementet påpeker jeg de økonomiske rammebetingelsene.
Før endelig vedtak skal saken opp i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre, men siden ingen ga signaler om at de var uenige da jeg refererte innholdet i brevet, forutsetter jeg at dette får tilslutning.
Det var kommet inn en interpellasjon om å fortsette å bruke gammel arbeidsmiljølov i forbindelse med midlertidige ansettelser. I forbindelse med denne saken kom det et forslag om å få en sak fra rådmannen og ikke realitetsbehandle forslaget som ble fremmet i tilknytning til interpellasjonen. Etter en kort diskusjon, ble det enstemmig vedtatt å be rådmannen fremme sak.
Årsmeldinger fra Værnesregionen og fra arbeidsgiverkontrollen, ble vedtatt uten merknader. Som vanlig hadde jeg en innledning til saken om kommunens årsmelding og regnskap. Hovedutvalgslederne sa litt om sine sektorer, før ordet ble gitt fritt. Det kom et forslag om å implementere folkehelsearbeidet både administrativt og politisk. Rådmannen ble bedt om å fremme sak for alle hovedutvalg før endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Dette forslaget ble vedtatt mot en stemme.
Det var et par innlegg i tillegg til innledningene, men det ble ikke fremmet flere forslag.
Vi skal selge lokalene i Innbygda der Mebond barnehage har tilhold i dag, og Vikvarvet skole skal selges. Der ble det lagt frem et forslag om at andre salgsfaktorer enn pris må vurderes. Det ble også bedt om at planer for salgsprosess legges fram for formannskapet. Dette ble også vedtatt mot en stemme.
De øvrige sakene ble vedtatt som innstillingen. Det kom bare et nytt forslag etter innspill fra rådmannen på endring av tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDI. Der ble det vedtatt at også de mellom 18 og 25 år får samme tilskudd som de øvrige.
Det ble også stilt et spørsmål i tilknytning til selskapskontrollen for Selbu Trykk AS. Det er ei stund siden denne er behandlet i kontrollutvalget, og derfor har vi hatt litt tid på oss til å ta tak i anbefalinger. Spørsmålet dreide seg om dette, og jeg redegjorde for hva som er gjort. Det er etablert et administrativt eierskapsutvalg, vi har hatt eget møte med eierskap i formannskapet, det kommer inn et eget punkt om krav til selskapet i eierskapsmeldingen, og vi vil etablere rutiner for rullering i kommunestyret av disse meldingene i vårhalvåret før generalforsamlinger.
Headvisor som har bistått oss med ansettelse av ny rådmann, informerte om prosessen i åpent møte. Deretter ble møtet lukket, og representantene fikk framlagt informasjon om alle søkerne. Det ble stilt flere spørsmål til oss som var med i intervjuene og til Headvisor. Innstillingen ble enstemmig vedtatt, og allerede samme kveld hadde jeg samtale med han som nå får tilbud om å bli rådmann. Etter to intervjurunder og samtaler siste helg, følte jeg meg allerede da ganske trygg på at han ville ta stillingen.
Etter kommunestyremøtene blir det som regel litt uformell prat med kolleger. Slik ble det også denne gangen, og det ble nok en gang sen kveld før jeg kom heim.

Onsdag var det ingen møter i ordinær arbeidstid. Sammen med sekretær gikk jeg igjennom protokollen fra kommunestyremøtet før den ble sendt ut til representantene for godkjenning. Både Selbyggen og Nea Radio tok kontakt for kommentarer og vedtak fra møtet. Endelig utformet brev ble sendt til Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet om mottak av flyktninger. Dette ble sendt med kopi til lokale media.
Det skal snart være generalforsamlinger i våre to heleide selskaper, Selbu Energiverk AS og Selbutrykk AS. Formannskapet har diskutert aktuelle personer til styrene, og jeg tok kontakt med noen som ikke var avklart tidligere.
Det er lenge siden jeg ble bedt om å komme til Selbusjøen Hotell & Gjestegård der fagforbundets pensjonistforening fra Sør-Trøndelag hadde samling. Onsdag forberedte jeg presentasjon av bygda med utgangspunkt i det jeg allerede har brukt flere ganger. Mye må oppdateres, men malene kan gjenbrukes.
På slutten av dagen deltok jeg i generalforsamling til Sifa AS, der vi er medeier. Dokumentene til det møtet ble gjennomgått før jeg dro til møtet. Bedriften har et bra resultat, og den positive utviklingen fortsetter også i inneværende år.
På kveldstid var jeg til  stede ved åpningen av Norsk Fjernsynsmuseum. I helga fikk jeg beskjed om at jeg skulle få lov til å foreta den offisielle åpningen, og derfor ble det også forberedelser til dette mens jeg var på kontoret.
Den nye samlingen er utstilt i et nytt bygg på samme gårdstun som Norsk Radiomuseum, som nå har vært i drift i 10 år. Innehaverne er dyktige og kreative ildsjeler som har brukt både arbeidskraft og penger for å få på plass  helt fantastiske utstillinger. Siden radiomuseet ble åpnet, har de hatt 70.000 besøkende gården sin i Sjøbygda i Selbu.
Åpningsarrangementet var en flott opplevelse. Der var blant andre Arve Tellefsen, Stefphen Brandt Hansen, Selbu Korensemble, Petter A. Røstads orkester, Asmund Bjørken, Øyvind Farmen, Sven Nyhus, Folke Lindquist og Sigmund Sæther. De to sistnevnte ble utnevnt til æresmedlemmer i «Trekkspillet og Gammeldansens Hall of Fame».
Langt over hundre gjester fikk være med på en uforglemmelig fin kveld, og museet med nyetableringen vil helt sikkert bli besøkt av flere tusen også i kommende år.

Torsdag morgen startet jeg dagen på Selbusjøen Hotell & Gjestegård der fagforbundets pensjonister var samlet. Sammen med leder i eldrerådet i kommunen informerte jeg om Selbu og spesielt om arbeidet i eldrerådet og om aktivitetstilbud for eldre.
Tilbake på kontoret fikk jeg besøk av to medpolitikere. Vi snakket som vanlig om aktuelle saker og om forestående valg.
Lista vår til høstens valg blir supplert etter at vår dyktige partileder døde i forrige uke. Han var en god medarbeider og samtalepartner, og sparte seg aldri sjøl for å stå på for partiet og fellesskapet.
Vi to hadde selvsagt også diskusjoner om saker og var ikke alltid enige, men selvsagt betydde ikke dette noe for et godt vennskap.Vår avdøde partileder gikk foran som et godt eksempel på at felles ønske om å være med på ei positiv utvikling, bidro til å styrke vennskap og samhold, selv om vi ikke alltid var enige om midler for å nå mål. Dette har vi alle et stort ansvar for å bringe videre til nye politikergenerasjoner. Mange vil savne han, men tankene går selvsagt først og fremst til hans familie. Takk til en god venn og politikerkollega.
Etter at vi onsdag sendte over utkast til arbeidsavtale til påtroppende rådmann, fikk vi noen oppklarende spørsmål i retur som jeg sammen med personalsjefen, svarte på.
På kveldstid var jeg invitert til Selbuskogen skisenter der det første rulleskiløpet ble gjennomført i nyasfalterte løyper. Det var også skytekonkurranse i nytt skisytteranlegg med 30 skiver. Ordfører og varaordfører i Selbu og Stjørdal var utfordret på å delta i skyting. Min erfaring er bare med luftgevær, så det ble litt «menneskeskapt» kiling ved lading, men det var uansett moro. Jeg traff noen blinker, men i finalerunden ble det fem bom.

Fredag hadde jeg planlagt å være heime, men vi måtte ha et møte i valgstyret før den 31. mai. Der behandlet vi klage fra Høyre på suplering av lista etter at en trakk seg. De hadde fått frist fra administrasjonen før valgstyrets behandling av listene. Denne overholdt de ikke, og derfor var innstillingen at vi ikke skulle imøtekomme klagen.
Styret valgte imidlertid å godkjenne endringen, og Arbeiderpartiets liste ble suplert etter dødsfallet.
I formannskapet innstilte vi på nytt styre i Selbu Energiverk. I henhold til vår eierskapsmedling for selskapet, er formannskapet valgnemnd.
Vi tok også opp utkast til arbeidsavtale med ny rådmann. Formannskapet godkjente lønn og øvrige vilkår. Vedtaket ble oversendt påtroppende rådmann, som i løpet av dagen takket ja til jobben. Det betyr at vi har ny rådmann på plass den 1. september.
Jeg er bedt om å skrive en hilsen i avisa til Selbumartnan. Det gjorde jeg ferdig i løpet av dagen.
Når jeg er på kontoret, blir det alltid flere samtaler med rådmannen og saksbehandlere. Blant annet skal det være generalforsamling i Årsøya fritidspark AS. Der er vi aksjonær, og vi diskuterte styresammensetting. Alle eierne er med i styret i tillegg til en «fri» representant.

I kommende uke er det ikke så mange møter på dagtid, men det er tre årsmøter som jeg skal delta i. Kommende helg er det Selbucup, og der stiller jeg selvsagt opp som hjelp.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: