Mai med fridager og mange møter.

I mai er det mange fridager, men også ekstra travelhet på den politiske arena. Den første  fridagen er arbeidernes internasjonale frihetsdag den 1. mai, og den er jeg selvsagt med og feirer hvert år.

Søknadsfristen for rådmannsstillingen er utvidet til den 5. mai, og mandag dro jeg sammen med personalsjefen til Trondheim der tre potensielle søkere ønsket en samtale med oss, før de bestemte seg for om de ville søke stillingen. Vi fikk opplyst fra Headvisor at de har mottatt noen søknader, og første intervjurunde skal finne sted den 7.mai. Fra kommunen skal hele administrasjonsutvalget delta der sammen med personalsjefen.
I møtet på mandag informerte jeg om kommunen, og de vi møttet, fortalte litt om seg sjøl og stilte spørsmål om blant annet kommunal organisering og økonomi.
Det meste av arbeidsdagen gikk med, og jeg valgte derfor å ikke dra til rådhuset, men ta telefoner og behandle post heime.
På kveldstid gikk jeg gjennom det jeg ikke har lest før av årsmeldingen. Det var rapporter fra sektorene. Den økonomiske situasjonen kommenteres selvsagt, noe som er helt naturlig med de utfordringer som følger av store reduksjoner på innkjøp og «ansettelsesstopp». Ansatte har gjort en god jobb i alle år, og uten hver enkelt sitt fokus på bruk av tilgjengelige midler, hadde vi ikke fått til den fantastiske snuoperasjonen i 2014.

Tirsdag var planlagt brukt til ytterligere samtaler med søkere til rådmannsjobben. Vi ble ferdige på mandag, og dermed fikk jeg tid til å være heime noen timer sammen med barnebarn, som var på besøk, før jeg gjorde unna et privat ærend.
Selv om jeg tar fri fra kontoret noen timer, er jeg selvsagt tilgjengelig på telefon, og det var flere telefonsamtaler om eierskap, valg og generalforsamlinger.
Etter at jeg kom på kontoret, hadde jeg samtaler med saksbehandlere og rådmannen.
Før jeg avsluttet dagen lenge etter ordinær arbeidstid, behandlet jeg post, sendte påminning om LVK-seminarer til medlemskommunene i fylket og skrev ut fullmakt til rådmannen som møtte på generalforsamling i ASTI AS på onsdag.

Onsdag hadde jeg satt av hele dagen til å delta på MOT- dag ved Selbu Ungdomsskole. Dette ble jeg forhindret fra på grunn av begravelse.
Marco Elsafadi var i  Selbu og møtte elever og ansatte fra begge ungdomsskolene i Neadalen, Peder Morset folkehøgskole og Selbu videregående skole. Besøket er et resultat av samarbeid mellom Selbu Sparebank, MOT i Selbu og Ungt Entreprenørskap Trøndelag og var lagt inn som en av programpostene på MOT-dagen.
Dagen ble avsluttet med et åpent foredrag av Marco i Bell Amfi. Jeg var til stede og fikk høre et meget inspirerende og tankevekkende foredrag om trygghet, selvfølelse og selvtillit. Han anskueliggjorde sine teorier med eksempler fra eget liv i familien og på idrettsbanen.
Marthe Valle bidro med selvskreven musikk og tekster som mange kan kjenne seg igjen i.
Hvert år deler Selbu Sparebank ut midler til lokale prosjekter. Før vi avslutning i amfiet , ble i alt 300.000 kr fordelt til lag og organisasjoner i Selbu og Tydal. Det er uten tvil verdifullt å ha en lokal bank.
Jeg traff både MOT- informatører og koordinator etter forestillingen, og de bekreftet at MOT-dagen hadde vært vellykket med mange ulike aktiviteter.
Det ble langt på natt før jeg var ferdig med forberedelser til torsdagens møte i representantskapet i Innherred Renovasjon, men den prisen var verdt å betale for å være til stede på  kveldens arrangement.

Torsdag dro jeg til Levanger der møte i Innherred Renovasjon (IR) ble avviklet.
Før representantskapsmøtet ble satt, fikk vi en innledning om «SESAM» (Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt – Norge). Området som innbefattes i dette prosjektet, består av 7 interkommunale avfallsselskaper og 3 kommuner, tilsammen 55 kommuner med 463000 innbyggere og ca. 220.000 husholdninger i tillegg til  hytter og fritidsboliger.
Hensikten er bl.a. å se på muligheter for samordning av avfallsordninger og ulike sorteringsregler. Det er mange ulike sorteringsmåter innenfor «SESAM-område», og dermed også stor ulikhet i gebyrene. Som en del av prosjektet utarbeides en regional avfallsstrategi.
Skisseprosjekt er allerede gjennomført, og forprosjektet planlegges ferdigstilt i 2016.
Prosjektlederen sa i sitt innlegg at vi i Norge henger etter mange europeiske land når det gjelder gjenvinning. EU ligger i forkant, og sentrale myndigheter her i landet er «bakoverlent». EU har foreslått endringer i 6 avfallsdirektiver med tilhørende mål, og vi må bidra til å nå disse målene. Det er en stor utfordring ettersom avfallsmengdene fortsatt vil øke og da hovedsaklig på grovavfall. Beregninger viser at ca. 1/3 av restavfall kan tas ut til materialgjenvinning, så her er det store uutnyttede ressurser.
Når det gjelder næringsavfall, har bedriftene sjøl ansvaret. Da er det vanskelig å finne statisstikk over hvor mye som gjenvinnes. Det rapporteres om høy gjenvinningsgrad på bygge- og rivningsavfall. Dette er tilfelle når det gjelder betong, men papp og tre har langt ifra samme resultat.
Han trakk fram flere rammefaktorer som vil påvirke framtidig behandling av avfall. Det er kommunene som har plikt og rett til husholdningsavfallet, og hvordan vil de agere når avfallet går over fra å være problem til å bli en ressurs? Er kommunene i stand til å tenke industrielt, eller bør mer overlates til privat sektor? Med eksempler fra andre land, der ansvaret er overlatt til private, fortalte han at  flere firma kjører rundt i samme gate og henter avfall fra kunder de har avtaler med. Er dette løsningen på framtidas forvaltning av avfallsressursene?
I dag er det ulike rammevilkår for private og interkommunale selskaper (IKS).  IKS betaler skatt bare for den virksomheten som gjelder næringsavfall, og de oppnår også gunstigere rente på lån siden kommuner er eiere av selskapene.
Dagens regjering har vurdert å endre mulighetene til å danne IKS, men i sin redegjøring etter innledningsforedraget sa direktøren i IR at Sanner hadde informert om at IKS vil bestå i framtida. Dette er en helt annen holdning enn tidligere, og de har, i alle fall foreløpig,  tatt til følge alle uttalelser som har kommet i mot forslaget. Sanner sa at de trenger mer tid for å få på plass alle endringer som må til for å tilpasse IKS til AS. Dette er selvsagt et av mange grep den blåblå regjeringen ønsker å ta for å få økt privatisering.
Direktøren informerte om selskapet. Hovedmålet er å være et ledende avfallsselskap i Norge, og han sa at de mener IR er det. Dette bekreftes av at det er mange besøkende som vil lære av det de driver med.
I dag har de i alt ca. 34.000 husholdningsabonnenter i tillegg til ca. 8000 hytteabonnenter. Avfallsmengden p
asserer snart 500 kg pr. innbygger, og det er ca. 250.000 besøkende pr. år på gjenbrukstorg.
Når det gjelder mengdeutvikling på «3-dunksystemet», som vi i Selbu har, går mengde papir litt ned, mens mat og restavfall går litt opp.
Tydal har vedtatt å gå inn i IR. Der skal «3-dunksystemet»  innføres i august 2016, og det skal investeres 2, 7 millioner i gjenbrukstorg med  kildesortering.
I forkant av møtet fikk jeg spørsmål fra en beboer om IR kunne ha interesse av å utføre service på minirenseanlegg. Dette spurte jeg om i møtet, og fikk til svar at de administrativt har snakket om muligheten for å utvikle kompetanse på dette området. Flere av representantskapets medlemmer tok til orde for at dette var meget aktuelt.
Før lunsj fikk vi en omvisning på gjenbrukstorvet på Mule. Dette er et stort anlegg med enormt mange besøkende. De har også en bruktbobutikk som er godt besøkt.
Det blir stadig tatt i bruk flere nedgravde og bunntømte containere i sentrum og i tettbebygde strøk. Et slikt anlegg var etablert ved administrasjonsbygget, og vi fikk en demonstrasjon av en mobil – app som kan lastes ned for å låse opp de containerne som sto der, slik at bare abonnentene kan bruke dem.
Etter lunsj satte vi representantskapsmøte med ordinære saker som årsberetning, regnskap, valg, endring av vedtekter og strategisk plan. I år var det et solid resultat i bedriften. Vedtektene ble endret for å tilpasse dem til nye beregningsmåter for gebyrer, og disse skal selvsagt behandles av kommunestyrene i medlemskommunene.
I et tidligere møte i representantskapet er det vedtatt felles gebyr. Det vil si at alle skal betale likt for like tjenester. Hittil er gebyrer beregnet separat for hver enkelt kommune. Grunnlaget har da vært kostnader knyttet til avfallshåndtering i kommunen. Det nye forslaget vil bidra til en vesentlig administrativ forenkling og en rettferdig fordeling av kostnadene innenfor hele området som IR har ansvar for.
Etter at jeg kom heim, leste jeg igjennom det som er lagt ut av saker til formannskap og planutvalg. På grunn av «dataproblemer» var  ikke alle saker med vedlegg tilgjengelig enda torsdag kveld.

Fredag var det tradisjonell feiring av 1. mai. Vi startet i kirken, og dro videre til felles arrangement for Selbu og Tydal. Der var fylkesordfører Tore Sandvik hovedtaler. Han kom inn på mange tema som klart skiller venstresidas politikk fra Høyre. Det er blant annet arbeidsmiljølov, søndagsåpne butikker, flere private skoler, regionreform, kommunereform og skattepolitikk. Det meste av dette beviser Høyres bevisste sentraliseringsiver og styrkingen av den «sterkestes rett».
Underholdning av et nyetablert band med medlemmer fra Selbu og Tydal, og appeller fra SV og LO bidro i tillegg til hovedtalen til et fint og innholdsrikt 1.mai-arrangement.
Elever fra videregående skole serverte god mat med mange hjemmebakte kaker, som de selvsagt får betaling for. Honoraret skal dekke kostnader de har hatt med studietur til Oslo. En av elevene fortalte litt om det de hadde opplevd på turen. De  hadde besøkt en barnehage, et sykehjem, rusbehandlingssted og Stortinget og fått mange nye ideer til videreutvikling av omsorgstjenester.

Mye tid i helga er brukt til forberedelser, men jeg har også tatt meg tid til å være «bessmor» for to snille og aktive overnattingsgjester.
Kommende uke er det travle dager med mange møter både på dagtid og kveldstid, og jeg er ekstra spent på første intervjurunde med søkere til rådmannsjobben.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: