Møter, forberedelser og mye tid i fly.

Denne uken har det vært ekstra mye reising. Tiden i fly  kan benyttes til forberedelser og til litt avslapping, men det er uansett mer slitsomt enn å ha arbeidsdager eller møter lokalt.

Etter som det i år er 70 år siden andre verdenskrig sluttet, har vi valgt å markere dette på årets frigjøringsdag den 8. mai. En komite med medlemmer fra kommunen, pensjonistforeningen, Peder Morset folkehøgskole og menighetsrådet har hatt flere møter for å forberede et arrangement.
Mandag var jeg invitert til å delta i planleggingen. Det er tydeligvis jobbet godt, og jeg fikk presentert et opplegg som tar utgangspunkt i historien og samtidig viser at lærdommen om det som skjedde, er viktig å ta med seg. Et av innslagene er det 10. klassingene som skal ha. De vil i ord og bilder informere om årets tur med Hvite busser.
Før lunsj hadde jeg så en samtale med administrerende direktør i Selbu Energiverk om aktuelle saker og opplegg for årets generalforsamling.
I inneværende uke er det knapt rom for å jobbe på kontoret, og derfor måtte jeg starte forberedelser til landsstyremøte i LVK, regionrådsmøte i Værnesregionen, representantskapsmøte i Innherred Renovasjon og oppdatere kalenderen med nye avtaler blant annet etter ønske om samtaler fra potensielle søkere til rådmannsjobben.

Tirsdag morgen hadde jeg samtaler med rådmann og tjenesteleder for bygg og eiendom om saker han har ansvar for.
Behandling av epost og noen forberedelser til resten av uken ble unnagjort før turen gikk til Oslo der det var styremøte i Kommunekraft.
Både på flytoget og i forkant av møtet, leste jeg og besvarte epost i tillegg til å fortsette dokumentlesing til kommende møter.
Kommunekraft er eid av 130 kommuner og 8 fylkeskommuner. Det er et non-profit selskap som har som formål å formidle aksjonærenes disponible kraft, inkludert konsesjonskraft, og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.
Møtet startet med en presentasjon av selskapets nye hjemmeside. Vi fikk informasjon om status for forvaltning og salg, og årsmelding og regnskap ble anbefalt som fremlagt overfor generalforsamlingen.
I dag er det to prissystemer for konsesjonskraft. Kraft som tas ut fra konsesjoner som er gitt før 10.april 1959, prises til individuell selvkost, mens kraft fra konsesjoner etter denne dato, tas ut etter «OED-pris». Denne fastsettes hvert år av OED, og er et gjennomsnitt av selvkost ved et representativt utvalg av kraftverk.
I styremøtet vedtok vi en uttalelse som skal sendes departementet om en forenkling av dette systemet for å få «OED – pris» på all konsesjonskraft. Det vil forenkle oppgjør og kontroller i forhold til dagens selvkostprinsipp.
Det ble sen kveld før jeg kom heim fra Oslo, men noen eposter ble besvart før jeg pakket kofferten for en ny tur til hovedstaden.

Onsdag morgen gikk turen til Stjørdal rådhus der det var møte i regionrådet i Værnesregionen.
Der hadde vi tre saker om nye samarbeidsomåder som vil bli lagt frem for kommunestyrene i de deltakende kommunene, etter at regionrådet enstemmig anbefalte å gå inn i samarbeid om driftssenter for elektroniske meldinger innen helse,  interkommunal kommunelegefunksjon og utredning av felles alarmsentral for trygghetsalarmer. I Selbu skal vi behandle disse i kommunetyremøtet i mai, og vi har bedt fagansvarlig om å komme i møtet for å informere. Regionrådet fikk en meget grei og informativ gjennomgang i før vi fattet våre vedtak.
Årsmeldinger og regnskap for alle samarbeidsområdene ble vedtatt oversendt kommunestyrene uten at instillingene fra arbeidsutvalget ble endret. Det ble stilt noen spørsmål, spesielt til rapporten fra barnevernet som også i 2014 har store overskridelser på budsjettet. Dette er et område som forståelig nok er vanskelig å budsjettere, og håpet må være at vi klarer å hjelpe de barna som har behov for det, før det kommer til omsorgsovertagelser. Vi har i 2015 ansatt miljøterapeuter som primært skal yte bistand i heimene.
Vi fikk orienteringer fra sekretariatet i Værnesregionen  om arbeidet med strategisk næringsplan, og en ansatt i VR Innkjøp informerte om utvikling av innkjøpsordningen.
Noen eksempler han la fram, viser at nye innkjøpsavtaler allerede har gitt resultater. Besparelsene på  kontorrekvisita er 80 %, på lyskilder 50% og på rengjøring / tørk 40 %.
Etter lunsj sluttet flere av medlemmene i politisk nemnd seg til regionrådet for å delta i gjennomgangen av rapport i forbindelse med følgeevaluering av styringssystemene i samarbeidet.
Evalueringen viser at det var en betydelig grad av usikkerhet om den praktiske tillempingen av de politiske nemndenes ansvar i oppstarten, men det har vært en positiv utvikling med å forankre forståelsen av hva nemndene faktisk representerer i politisk forstand.
Likevel er innplasseringen i det totale styringssystemet et stadig tilbakevendende tema. Nemndene er i 2014 blitt et mer aktivt forum med fremtredende ambisjoner om å være en viktig politisk arena, men mye av dynamikken i samarbeidet defineres fortsatt av regionråd, arbeidsutvalg og fagråd.
Det konkluderes i rapporten med at det er et samarbeid av håndterbar størrelse, men forskeren sa at det finnes en grense for hvor mange felt vi skal samarbeide på.
Tilbakmeldinger til kommunestyrer og administrasjon i deltaker- kommunene fra nemndenes arbeid er ikke god nok. Vi startet i siste kommunestyremøte med et referat fra siste nemndsmøte, og dette bør bli en fast post på saklistene til kommunestyret.
Med de utfordringer som ble avdekket av evalueringen, var det naturlig at det i rapporten ble stilt spørsmål ved om vertskommune med nemnd bør videreføres eller ikke.
Dette er besvart på følgende måte: «En klar anbefaling om kommunesammenslåing til fordel for vertskommune ville kun ha vært aktuelt hvis vertskommune med nemnd fremsto som en uholdbar løsning – noe som ikke er tilfelle.»
Innenfor det samarbeidet vi har i dag, er det fullt mulig å forbedre den politiske styringen. Arbeidsutvalget (alle rådmennene) vil starte gjennomgangen av styringssystemene i neste møte etter anbefalinger fra følgeevalueringen. Deretter kommer saken til regionrådet, som forhåpentligvis kommer fram til en struktur som gir nemndene den status og styringsmulighet som de er tiltenkt.
Følgeevalueringen gir oss god  mulighet til forbedringer, og siden vi er de første i landet som prøver ut dette i så stort omfang, sa tilstedeværende representant fra fylkesmennene i begge fylkene at dette er interessant både både for dem og for departementet.
Etter møtet i regionrådet tok jeg igjen fly til Oslo. Underveis gikk jeg igjennom resten av sakspapirene til torsdagens landstyremøte i LVK.

I skrivende stund sitter jeg på et hotellrom i Oslo. Etter møtet i morgen og påfølgende flytur, blir det ei natt heime før turen fredag går til Trondheim for et møte mellom innlandskommunene og fylkeskommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: