Rådmannen går av.

I hele min tid som ordfører har dagens rådmann vært ansatt, men nå har han besluttet å trekke seg tilbake kommende høst.

Mandag var det ingen avtaler før lunsj, og det meste av tiden gikk med til å forberede møte i  nasjonalparkstyret på fredag. Der har vi flere store saker i tillegg til gjerdesaken jeg gikk igjennom før helga.
Den ene er  revidering av vedtekter med høringsutkast fra Miljødirektoratet som grunnlag.
Foreslåtte endringer tydeliggjør blant annet at styret disponerer forvalters arbeidstid, og ansvar for helhetlig forvaltning og internasjonale forpliktelser er tatt inn i innledningen.
Det slås fast at forvaltningsplanen skal inneholde flerårig tiltaksplan og besøksstrategi, og at styret kan legge til rette for verdiskapning innenfor verneområdene i tråd med vernebestemmelsene, men de kan selv ikke opptre som næringsaktør.
God kontakt med grunneiere og andre med interesser i verneområdene er spesielt vektlagt. Dette skal skje gjennom det rådgivende utvalg.
Det er i tillegg flere mindre endringer som forvalter har kommentert i saksfremlegget.
Vi har en klagesak til behandling om frakting av gravemaskin for å forebygge flom. NVE har konkludert med at det er liten fare for flom ved den aktuelle setervollen, og området er vernet mot inngrep av enhver art. Det er ikke kommet nye opplysninger som skulle tilsi at vi endrer vårt vedtak.
En søknad om organiserte turer med sykkel på driftsveg langs høyspentlinje i Sylan, har fått positiv innstilling.
Det samme har et tilbud fra Miljødirektoratet om å overta forvaltningsansvaret for et naturreservat i Selbu og et i Meråker. Begge disse grenser inn mot områder vi allerede har forvaltningsansvar for.
En annen stor sak er et høringsutkast fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om forenkling av utmarksforvaltningen. Der er det nå foreslått å etablere bredt sammensatte utmarksstyrer for de større verneområdene med representasjon fra grunneiere, næringsinteresser, miljø- og friluftsinteresser og reindrift der dette er relevant. Dette er i tråd med det som grunneiere og bruksberretigede har jobbet for helt siden de lokale styrene ble oppnevnt, og som jeg har tatt opp i styret uten å få tilslutning til å sette det på sakskartet.
Rådmannen har for ei tid tilbake informert meg om at han ønsker å fratre den 1. september i år. Mandag informerte han ledergruppen, og deretter sendte jeg ut epost til kommunestyret før media fikk de samme opplysningene.
Han har vært ansatt i 10 år, og kunne ha fortsatt et år til før han når særaldersgrensen for rådmenn. Etter å ha vært i tenkeboksen ei tid, bestemte han seg for å avslutte før et nytt kommunestyre blir konstituert i i høst.
Det skaper utvilsomt litt uro og usikkerhet i organisasjonen når det blir skifte både av ordfører og råmann samtidig, men arbeidet med å få rekruttert rådmann blir startet omgående, og en god erstatter for ordfører vil være på plass i starten av oktober.
Etter lunsj på mandag var ordførere og representant for opposisjonen fra Tydal, Meråker, Frosta og Selbu samlet for å snakke om vårt ståsted i kommunereformen. Det var et nyttig møte der vi konkluderte med å videreføre drøftinger i regionråd og det politiske arbeidsutvalget.
Disse fire kommunene og Stjørdal har fattet vedtak om å utrede 0-alternativet, videreføring av dagens samarbeid, i tillegg til andre alternativer.

Tirsdag startet dagen med styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS.
Før lunsj behandlet jeg epost, fikk besøk av en medpolitiker og leste sakspapirer til fylkesmøtet i KS som skal avvikles etter konferanseslutt på torsdag.
Sammen med rådmann og prosjektmedarbeider for kommunereformen gikk jeg igjennom plan for arbeidet videre slik vi ble enige om i siste møte i styringsgruppa. Vi ønsker å involvere ungdomsskolen og videregående skole, Selbu Næringsforum og kulturrådet for å få en bredest mulig involvering på enkeltområder før styringsgruppa skal legge fram endelige utredninger.
Demokrati er et av områdene vi har prioritert. Det er det mest naturlig at styringsgruppa utreder på egen hånd. Som gunnlagsmateriale til dette temaet skal vi bruke presentasjoner fra flere konferanser, ekspertutvalgets utredninger og Møreforsking sin utredning om det regionale nivået.
På slutten av dagen var det avskjedslag for ansatte som slutter i kommunen.Tre av de som var til stede, blir pensjonister, mens en fortsetter i annen jobb. De har alle mange års tjenstetid i kommunen, og alle fikk sine velfortjente gaver og blomster for en stor og verdifull innsats for kommunen.

De to neste dagene er det KS-konferanse med en dag som er viet kommunereformen. Da er formannskapene invitert, og fra Selbu vil  fem andre politikere delta. Det er nyttig at flere har samme bakgrunnskunnskap om en sak som er den største vi har hatt på agendaen på mange år.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: