Felles møte om kommunereformen.

Et flertall på Stortinget har oppfordret alle kommuner om å utrede alternativer for kommunesammanslåing. Begge kommunene i Neadalen, Selbu og Tydal, har startet dette arbeidet, og vi avholdt denne uken et felles møte.

Mandag var jeg invitert til møte med valgkomiteen i Trønderenergi. Vi møttes på Hell Scandic der det var Trøndelagsmøte. Som leder i bedriftsforsamlingen ønsket de å få mine vurderinger i forhold til kompetanse i styret.
Jeg valgte bort Trøndelagsmøtet siden vi hadde møte i formannskapet på tirsdag, og dro heller ikkke til kontoret etter møtet på Scandic. Etter å ha utført noen private ærender, brukte jeg ettermiddagen heime på forberedelser til tirsdagens møter i formannskap og planutvalg.

Tirsdag morgen hadde styringsgruppene for kommunereformen i Tydal og Selbu felles møte i kommunestyresalen i Selbu. Vi diskuterte reformen, informerte hverandre om status for utredningsarbeidet så langt, og fikk avklart at vi sannsynligvis vil utrede de samme alternativene etter at vedtak er fattet i kommunestyrene.
Det kan også være mulig at noen tema kan utredes i et samarbeid. Dette kan for eksempel være lokaldemokrati og noe innen samfunnsutvikling.
Dette er en vanskelig sak som naturlig nok er preget av følelser, og det er få fakta å bygge utredningen på. Begge går for å følge løp med vedtak i kommunestyrene våren 2016.
Etter lunsj satte vi møte i formannskapet. Referatsaker ble gjennomgått, og i alt seks av formannskapets sju medlemmer meldte seg på til KS konferansen i februar om kommunereform. Det er fylkesmannen som oppfordrer kommunene til å stille med hele formannskapet på konferansens andre dag.
Selbuhus Industrier eier Selbu Husflid. Vi ble i formannskapet orientert om at styret i Husfliden hadde vedtatt å legge ned produksjonen av strikkevarer. Det har vært røde tall i flere år, og jeg er tidligere informert av eier om at dette har vært vurdert. Dessverre vil det gå ut over noen kvinnearbeidsplasser, så jeg håper fortsatt at noen vil videreføre driften på en eller annen måte. Det er eieren åpen for, men de har ikke kapasitet til å videreføre driften alene.
Siden jeg var inhabil i to av sakene i formannskapet, ble disse sakene behandlet først slik at varamann kunne forlate om ønskelig. Det var sak om emisjon i Trønderenergi AS og NVE-Konsesjon for Stokkfjellet vindpark.
En uttalelse om ny postlov  ble vedtatt som innstillingen. Vi anbefaler ikke at EU’s tredje postdirektiv med mulighet til å konkurranseutsette alle posttjenester, innføres. I dag har Posten Norge enerett på å formidle brevpost under 50 gram.
I vedtaket går vi primært inn for å opprettholde seks dagers postomfordeling, men dersom dette skal skje bare fem dager, viser vi til et alternativ som åpner for leveringsplikt av aviser i områder der det ikke eksiterer andre distribusjonsalternativer.
Endring i forskrift om frist for spredning av gjødselsvarer ble vedtatt som innstillingen, og det samme ble rådmannens forslag om innspill til KS strategikonferanse om arbeidsgiverpolitiske utfordringer og mellomoppgjør for 2015.
Innstilling i sak om status for kommunereformen som skal sendes til fylkesmannen, ble litt endret i forhold til beskrivelse av alternativene vi går inn for å utrede.
I planutvalget var det bare en sak til politisk behandling. Det var en fradelingsak av en hyttetomt som er behandlet tidligere. Fylkesmannen opphevet vårt vedtak med bakgrunn i feil rettsanvendelse, og tillatelse ble nå gitt.
Etter møtet jobbet jeg med post og diverse saker til tiden var kommet for en felles middag med kontrollutvalget. Rådmannen og jeg var invitert på Selbusjøen Hotell og Gjestegård før deres møte startet kl. 19.00.
Etter å ha vært heimom  og deltatt i privat selskap et par timer, gikk  turen til bankplassen der fire spreke damer skulle ligge på paviljongen i forbindelse med åpningen av «friluftslivets år». Ordførerne var oppfordret om å ligge ute, men jeg valgte å avstå. Flere i Selbu, blant annet flere barn, lå ute denne natta.
Mens jeg var på bankplassen, kom Nea Radio for å snakke med «uteliggerne». Jeg ble da bedt om å foreta den offisielle åpningen av Friluftslivets år i Selbu.
Vår representant i styret for Trondheimsregionens friluftsråd besøkte også damene og fikk servert god, varm gløgg.
Det planlegges aktiviteter i den forbindelse i et samarbeid mellom kommunen og frivilligsentralen, og mange av de årlige arrangementene vi har, avvikles også for å få folk til å bruke naturen mer.

Onsdag var det ingen avtaler på timeplanen min, men «vanlig» arbeidsdag og mer enn det ble fyllt med arbeid.
Post ble behandlet og saker gjennomgått.
Mye av dagen ble brukt til samtaler med rådmannen og saksbehandlere om diverse saker.
Jeg har mottatt et spørsmål til kommunestyrets møte om offentlig anskaffelser. Dette er et fagfelt jeg kan litt om, som det meste av det jeg må ha kunnskap om, så jeg brukte mye tid på å kvalitetssikre det jeg ønsker å si noe om i svaret mitt i forhold til lover og regelverk. Økonomiavdelingen hjalp meg med fakta og sendte over link til en anskaffelsesveileder.
I løpet av dagen fikk jeg som vanlig noen telefoner. En henvendelse gjaldt busstilbudet som er ytterligere redusert fra nyttår. Skal distriktene bestå og være attraktiv for bosetting, må noen ta inn over seg at også vi trenger et kollektivtilbud. Vi har hatt mange møter med AtB, med politikere og administrasjon i fylkeskommunene, men så langt er i alle fall ikke tilbudet blitt bedre, snarere tvert i mot.
En tidligere selbygg ringte for å «slå av en prat» om kommunereformen. Jeg oppfordret vedkommende til å sende oss sine innspill skriftlig. Om det skjer, vet jeg ikke, men vi hadde en fin diskusjon med litt ulike foreløpige konklusjoner.
På kveldstid var det gruppemøte med behandling av sakene til neste ukes kommunetyremøte. I starten av møtet informerte Trønderenergi om emisjonssaken. Opposisjonen var gitt samme tilbud, men de hadde ikke gitt tilbakemelding om at det var ønskelig.
De øvrige sakene ble drøftet i «storgruppa» etter  mange spørsmål til representantene fra TrønderEnergi. Det er ei aktiv gruppe med medlemmer som bidrar med mange innspill i gruppemøtene.

De to siste dagene denne uken er det godt med tid til arbeid på kontoret. Torsdag kveld er det samling for Ap´s listekandidater til høstenes kommunevalg. Der skal vi blant annet jobbe med programmet og forberede medlemsmøte med nominasjon og vedtak på programmet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: