Hektisk, men trivelig førjulstid.

Denne uken har det vært tett med møter, men mandag tok jeg meg tid til en ettermiddagstur på førjulshandel med gode venner. Det har gjort at sene kvelder er brukt til forberedelser.

Det første jeg gjør hver morgen på kontoret, er å slå på PC´en.  I alt jeg gjør, er jeg avhengig av den. Saker jeg skal gå inn i og oppdatere meg på, post som skal behandles og fakturaer som skal attesteres. I tillegg er det greit å kunne bli oppdatert på nyheter.
Mandag morgen fungerte ikke tastaturet, og etter prøving og feiling fikk jeg til slutt hjelp fra IT-hjelpa.
Før helga fikk jeg henvendelse fra tomteselskapet om salg av tomt i Draksten. Etter å ha lokalisert den aktuelle tomta på kartet, ga jeg tilbakemelding til daglig leder om min anbefaling for et svar på ønsket tomteervervelse.
Jeg ble ikke ferdig med forberedelser til tirsdagens møter i formannskap og planutvalg før helga, og en stor omfattende sak, er vannforvaltningsplan for Nea vannregion. Dette er en oppfølging av EU´s vanndirektiv, og mange tiltak skal iverksettes de nærmeste årene for å få god kvalitet i alle vassdrag.
Som forberedelse til behandling av budsjett og økonomiplan kommende mandag, gikk jeg igjennom protokoller fra budsjettbehandlingene i inneværende periode.
Hvert år har det vært enstemmige vedtak på budsjettet i hovedutvalg og formannskap. Det er også tilfelle denne gangen. På tross av dette har opposisjonen i flere år kommet med alternativt forslag i kommunestyret. Det er selvsagt lovlig, men  i henhold til kommuneloven skal budsjettet legges ut til ettersyn i minst 14 dager med de forslag som foreligger før behandling i kommunestyret. Hensikten med dette må være at folk skal kunne sette seg inn i forslagene, og hvordan disse vil påvirke tjenestetilbudet.
Når forslag  først fremmes i kommunestyret, er det ikke mulig hverken for de øvrige politikerne eller for allmennheten å kunne vurdere konsekvenser. Mange års erfaring har lært meg at dersom intensjonen med et alternativt forslag til en så stor og viktig sak som budsjett og økonomiplan er å få tilslutning til det, må det legges fram tidlig i prosessen.
I løpet av dagen hadde jeg  samtaler med saksbehandler om opplegg for arbeidet med utredning i forhold til kommunerformen, om forfall, inhabiltet og innkalling av vara til formannskap og kommunestyre, behandlet epost og tok diverse telefoner.

Tirsdag morgen  møttes styringsgruppa for kommunereformen. Første sak der var opplegg for folkemøte den 8. januar.
Jeg var ute fra møtet i flere timer grunnet begravelse, og da jeg kom tilbake, var styringsgruppemøte avsluttet og alle sakene i planutvalg ferdig behandlet.
Sak om garanti til Selbu Trykk AS var oppe i siste møte i kommunestyret. Der ble den sendt tilbake på grunn av manglende opplysninger, og ny sak kom til behandling i formannskapet. Denne ble enstemmig vedtatt som innstillingen med et pålegg om å ha ekstra fokus på ledelse, økonomi og marked i bedriften. Dette er en heleid kommunal bedrift, og pålegget går da også til generalforsamlingen som må ta hensyn til dette ved valg av styre. Denne saken skal videre til kommunestyret, og garantien gis med forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Budsjett for samarbeidsområdene i Værnesregionen og for Selbu Næringsselskap fikk enstemmig tilslutning. Det samme gjorde budsjettkorrigeringer for 2014 på drift og investering. Økonomisjefen redegjorde for disse sakene og svarte på mange spørsmål.
Jeg rakk så vidt å komme heim før vi dro på  MGP-junior julekonsert i Selbuhallen sammen med barn og barnebarn. Selbu kommune har sammen med Selbu Sparebank sørget for å få  konserten til Selbu. Til vanlig besøker de bare store byer, men siden «Dråkmat» ble nummer to i MGP-juniorfinalen i år, og vokalisten der, Henrik Fuglem, er med på juleturneen, lyktes vi med å få dem til bygda.
Det var ca. 1000 tilhørere i Selbuhallen, og konserten var fantastisk fin med dyktige aktører og et publikum som tydelig var med og viste at de likte det de så og hørte. Fra initiativtakerne i Selbu ble det stilt krav om at hele «Dråkmat» skulle delta, og de bidro med tre nummer. Elever fra 6. og 7. klasse ved barneskolene våre var med i kor.  Lokal deltakelse på scena satte selvsagt en ekstra spiss på opplevelsen for oss. Jeg er stolt av dyktige ungdommer som i ung alder har nådd langt med musikken og sangen sin.

Onsdag morgen gikk turen til Teveltunet i Meråker der det var møte i regionrådet i Værnesregionen. Litt dårlig føre og mørk, bløt asfalt gjorde at det var en litt slitsom biltur.
I møtet fikk vi først informasjon om prosessen med felles NAV- tjeneste for kommuner i Værnesregionen. Dette involverer to fylker, noe som gjør at det er komplisert blant annet med IT-løsninger. Det er bevilget eksterne midler til prosjektet som blir en pilot for samarbeid om NAV  på tvers av fylkesgrensene.
Budsjett for barnevernet ble utsatt da vi behandlet de andre samarbeidsområdene. Grunnen til utsettelsen var ønske om to stillinger som miljøteraputer, og om disse skulle ansettes i barnevernet eller i den enkelte kommune. Gjennomgangen i møtet overbeviste oss om at det beste for tjenesten er en sentral ansettelse. Med fordeling ut til kommunene, ville det ha blitt små stillingsandeler. Miljøterapeutene skal selvsagt brukes i alle deltakerkommunene som et forebyggende tiltak i tett samarbeid med andre ansatte i barnevernet og i kommunen. Dette førte til en liten økning i budsjettet, men ble enstemmig vedtatt.
Det som gir større utslag i budsjettene til den enkelte kommune, er at egenandelen for barn i institusjon økes vesentlig etter vedtak i statsbudsjettet. Det er bare Stjørdal som rammes av dette, men slike endringer som skjer helt på slutten av året, viser at det er lite forutsigbarhet for kommunene.
Vi har lenge bedt om en temadag på barnevern, og den er nå planlagt til slutten av februar. Da vil representanter for fylkesmennene delta.
Kostnadene til barnevern øker, selv om det for vår del heldigvis ikke er stor økning fra 2014 til 2015. Det viktigste er at de barna som trenger hjelp, får det, men vi kan heller ikke over tid bruke mer midler enn vi har til total drift på alle områder vi har ansvar for.
Det er en følgeevaluering på Værnesregionsamarbeidet, og styrings- systemene med politisk nemnd. Denne gangen fikk vi presentert delrapport to som tok for seg de ulike tjenesteområdene. Dette viste at kvaliteten er blitt langt bedre, men at avstand kan være utfordrende på enkelte områder.
Delrapport tre vil ta for seg styringa med politisk nemnd. Våre representanter i nemnda gir tilbakemelding om at dette nå fungerer bra.
Det ble også lagt fram forprosjektplan for brann- og redningstjenesten. Her er vi med så langt, men dersom vi ikke får eksterne midler til utarbeidelsenl av forprosjektet, varslet jeg at vi vil ha saken opp i kommunen før vi går videre.
En styringsdatarapport for helse- og omsorgstjenestene ble gjennomgått. Denne sammenligner tjenstenivå og andre fakta på ulike områder innenfor helse og omsorg mellom de fire kommunene som deltar.
Også her var det foreslått mange tiltak vi kan samarbeide om. Vi skal vurdere hva vi vil delta i etterhvert som prosjektene utredes.
Samarbeid om flyktningetjenesten er et annet prosjekt som utredes. Her er det små fagmiljøer, og forprosjekt vil bli lagt frem i et senere møte.
Onsdag kveld var det gruppemøte med alle sakene til kommunestyret på agendaen. Det er enormt mange saker, og vi fikk en god debatt i ei gruppe der det alltid har vært godt samarbeid.
Budsjettet er den største og viktigste saken, og med representanter som har deltatt i behandlingen i hovedutvalg og formannskap, ble de fleste spørsmål besvart.

Torsdag og fredag er det ingen møter på min timeplan. Det er kjærkomment, slik at jeg får tid til å planlegge budsjettmøtet over helga.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: