Mange møter og forberedelser.

Nå merkes det godt at vi er midt inne i innspurten før et nytt årsskifte. Mange møter må avvikles før jul, og derfor er tiden mellom 1. og 15. desember travel hvert år.

Mandag morgen var det styremøte  i Selbu Næringsselskap KF. Sammen med meg i styret er to andre kommunestyrerepresentanter. Næringsselskapet eier og leier ut bygg til Kjeldstad Holding og til Selbu Byggtre AS.
I møtet behandlet vi budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018.  Selskapet har hatt avdragsfrihet på lån i noen år slik at Kjeldstad Holding, som da var eneste leietaker, fikk redusert husleie. Fra og med 2014, betales det nå fulle avdrag og dermed full husleie.
Før lunsj behandlet jeg post og hadde samtaler med rådmannen om saker som skal behandles før jul. En medpolitiker stakk innom, men jeg var i full gang med å forberede innlegg om kommunereform til kveldens møte i fagforbundet.
Da fylkesmannen og KS informerte kommunestyret om reformen, hadde de med seg en presentasjon som viste fakta med blant annet fremdrift og økonomiske «gulerøtter» som regjeringen har vedtatt.
Noen av disse foilene brukte jeg i starten av mitt innlegg. Vår prosjektleder har hatt innledning for tjenestelederne, og derfra fikk jeg også noe jeg kunne bruke.
Det meste hentet jeg imidlertid fra Bjarne Jensen sitt innlegg i landsstyremøte i LVK. Han er professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedemark, og brukte forskningresultater for å argumentere mot reformen. Konklusjonen i hans innlegg var følgende:
«Mulighetene for små kommune (målt etter folketall) er i størst grad til stede i distriktene.  Fortrinnene  ved små kommuner er en særlig kvalitet tilgjengelig for distriktene.
Satsing på større kommuner kan særlig slå negativt ut for distriktene.
Virkningen i befolkningstette områder mere usikker. Men innbyggernes medvirkning og innflytelse svekkes og tilfredsheten med de viktigste kommunale tjenester svekkes i mange kommuner.»
I tillegg til å bearbeide flere av Jensen sine foiler og noen fra KS sitt innlegg i samme LVK-møte, tok jeg med noen sitater innstillingen i kommunalkomiteen. Der viste jeg litt av det alle partier hadde lagt inn for å informere  om ulike meninger om reformen og prosessen.
Fire av Ap’s kommuneparti i Værnesregionen har vedtatt en uttalelse som er sendt inn til kommende års landsmøte. I min presentasjon tok jeg også med noen av innspillene og konklusjonene der.
På slutten av arbeidsdagen hadde jeg en samtale med Selbu Næringsforum. De ønsket å informere om prosjekter de vil jobbe med kommende år. Dette vil komme som sak til Hovedutvalg for Samfunnsutvikling.
Etter arbeidstid deltok jeg som bestemor på juletilstelning i barnehagen, før jeg returnerte til rådhuset der fagforbundet hadde møte. Det var bra oppmøte og et lydhørt publikum. Med knapp tid til å lage presentasjon, er det fremdeles et stort forbedringspotensial om jeg skal bruke den ved en senere anledning

Tirsdag startet jeg med å sende ut informasjon til alle LVK-kommuner i Sør-Trøndelag etter forrige ukes strategiseminar. Det er tidkrevende jobb innenfor et meget komplisert fagfelt, men utvilsomt nyttig både for meg sjøl og kommunen at jeg får være med i landsstyret.
I løpet av dagen hadde jeg kontakt med flere saksbehandlere om saker jeg har fått henvendelser om. Det er umulig for meg å ha detaljkunnskap på alle fagområder, enkeltsaker, lover og forskrifter, og derfor må jeg ha bistand fra saksbehandlere før jeg kan gi svar.
Jeg traff oppvekstsjef og flyktningekoordinator som forberedte seg på å ta imot de første flyktningene som kommer til kommunen i år. De kom på tirsdag, og resten av i alt ti personer vil komme i nærmeste framtid.
Over jul skal det være nominasjonsmøte i Selbu Arbeiderparti. Da skal også programmet for kommende periode vedtas. Jeg er med i programkomiteen, og fikk i oppdrag å lage et utkast på noen områder til møte onsdag kveld. Forslag til innhold og formulering ble utarbeidet og sendt til de andre i komiteen.
Før jeg dro til Trondheim for å delta i møte mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og innlandskommunene, leste jeg igjennom saksdokumentene til telefonmøte i styret for Kommunekraft AS på onsdag.
I Trondheim møttes representanter fra de fleste innlandskommunene. Vi var sammen om Blilyst-samarbeidet, og fylkeskommunen ønsker konkrete innspill til hva vi ønsker deres bistand til.
De har bred kompetanse på mange områder, og de disponerer regionale utviklingsmidler. Dagens regjering har redusert disse midlene, men fremdeles er det en pott som også vi i innlandet bør få vår del av.
I møtet kom det mange ideer. Vi har felles utfordringer på samferdsel, men er også konkurrenter om de samme midlene. Jord, skog, turisme, kompetanse, forskning, rekruttering av arbeidskraft, befolkningsutvikling, kollektivtransport og kultur er andre områder som angår de fleste innlandskommunene.
Vi ble i møtet enige om å diskutere dette i egen kommune for å få konkretisert hva vi mener er det viktigste for egen del og presentere dette i et eget møte i tilknytning til en plankonferanse i slutten av januar. I Selbu er det naturlig at dette settes på sakskartet til Hovedutvalg Samfunnsutvikling.
Jeg rakk så vidt en tur heim før vi dro til konsert med Selbu Korensemble som hadde fått med seg Stephen Brandt Hansen. Det var en fantastisk flott konsert i Selbu kirke. Både kor og gjesteartist ga oss en og en halv times underholdning  av ypperste kvalitet og en fin forsmak på jula.

Onsdag deltok jeg sammen med rådmann og økonomisjef på møte med Selbu Energiverk og Markedskraft AS. De informerte om markedet, priser og prognoser for kommende år.
Store teknologiske endringer og subsidiering av fornybar energi påvirker markedet. Politiske vedtak som fornybardirektivet og CO2- prising bidrar til at utviklingen avhenger minst like mye av politiske vedtak som av markedskreftene.
Like etter lunsj koblet jeg meg via telefon på styremøte i Kommunekraft AS. Der ble stort sett de samme sakene diskutert som i møte med Markedskraft. I tillegg sto blant annet forslag til uttalelse om fastsettelse av konsesjonskraftpris på saklista. Dagens system er lite forutsigbart for kommunene.
Med gjennomgang av status for forvaltning hittil i år, og en omfattende gjennomgang av uttalelsen, gikk det meste av tiden etter lunsj med til dette møtet.
Før jeg dro heim, satte jeg sammen med sekretær opp sakliste og kjøreplan for kommunestyremøtet neste mandag.
Som vanlig lå det mange eposter i innboksen min med utrolig varierte spørsmål og flere invitasjoner til konferanser. De aller fleste vurderer jeg som uaktuelle å delta på, men noe må prioriteres både for å få økt kunnskap og for å dra nytte av nettverk.
På kveldstid onsdag deltok jeg på «språkkaffe» som Selbu Frivilligsentral inviterte til. Der inviteres innflyttere fra andre land, og hensikten er å bidra til øving i å snakke norsk og ha et sosialt samvær. Denne gangen kom også fire flyktninger fra Eritrea som kom til kommunen på tirsdag. Noen av dem snakket litt norsk etter å ha bodd i asylmottak i flere måneder, men det er viktig at de så raskt som mulig kommer i gang med språkopplæring.
Selbu arbeiderparti er kommet godt i gang med programmet for kommende valgperiode, og  programkomiteen hadde møte onsdag kveld
Medlemmene i komiteen hadde fått hver sine kapitler som vi skulle lage forslag til, og debatten gikk livlig om flere punkter. Før endelig utkast foreligger, skal alle listekandidater involveres i arbeidet.

Etter dager med møter både på dagtid og kveldstid, er  det bare en avtale i min kalenderen for de to siste dagene denne uken. Torsdag kveld inviterer Selbu Sparebank og Selbu Næringsforum til julemøte. Der har jeg meldt meg på, og fredag har jeg planlagt å ta fri fra kontoret, men kan som naturligvis treffes på telefon.

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: