Travle og lange dager.

Nå nærmer det seg jul, og i tillegg til at vi skal behandle årets viktigste sak, budsjett og økonomiplan, i kommunestyret, er det mange møter som skal avvikles før årsskiftet.

Mandag morgen var det innkalt til møte i administrasjonsutvalget. Der sto bare budsjett og økonomiplan på kartet til politisk behandling. Diskusjon og spørsmål i møtet dreide seg generelt om nedskjæringer og konsekvenser for ansatte.
På forhånd hadde jeg laget utkast til forslag med bakgrunn i budsjettet og nødvendige endringer i organisasjonen. Dette vil selvsagt berøre ansatte, og i forslaget ble det pekt på at det må legges vekt på å forsøke å unngå uønsket deltid. I en undersøkelse som ble gjort for noen år tilbake, fikk vi bekreftet at det var uventet mange som virkelig ønsket å jobbe deltid, og dette bør hensyntas på samme måte som ønsket om å få tilbud om full jobb. Der ansatte jobber i turnus, er det krevende å imøtekomme alle ønsker, men uansett må det tilstrebes å få en best mulig løsning. God tilrettelegging har stor betydning for rekruttering og trivsel.
Både tillitsvalgte og rådmann har fokus på dette, men et politisk vedtak understreker at dette er ekstra viktig. Forslaget ble støttet av både ansatterepresentanter og politikere.
Det meste av dagen gikk med til å forberede kveldens møte. Forfall og innkalling av vararepresentanter ble drøftet med sekretær. Når forfall varsles samme dag, kan dette være problematisk, og vi må da avgjøre  om vi skal vente på svar eller gå videre på lista.
I løpet av dagen fikk jeg tilsendt spørsmål fra en av representantene i kommunestyret med ønske om svar i møtet. Reglement for kommunestyret gir selvsagt alle representantene anledning til å stille hvilket spørsmål som helst direkte i møtet, men da er det opp til ordfører om svar kan gis. For å få skriftlig svar, må spørsmålene komme inn minst fem dager før møtet.
Spørsmålene gikk på hva som gjøres med signalbygget, busstilbudet i Selbu og gateadressering. Med saksbehandleres bistand kunne jeg svare på alt, og noen påstander i spørsmålene ble tilbakevist.
Busstilbud og kontakt med AtB hadde jeg sjøl best informasjon om. Her har vi gjort mye uten å få tilfredsstillende resultater. Fylkeskommunen som ansvarlig for kollektivtrafikken får redusert sine rammer i budsjettforslaget fra regjeringen, noe som gjør det enda vanskeligere å få en bedring av kollektivtilbudet. Jeg følger uansett opp saken, og planlegger et møte med fylkespolitikere når jeg får oversikt over de totale endringene fra før dette ble satt ut på anbud og frem til i dag.
Kommunestyremøtet startet med en opplæring om kommunestyrets rolle og det lokalpolitiske handlingsrommet. «Gammelordfører» Alf Daniel Moen fra Stjørdal  er engasjert av KS, og han hadde interessante innledninger før vi fikk spørsmålsstillinger til drøfting med sidemann. Dette kom i stand etter ønske fra noen representanter og vedtak i kommunestyret.
Etter referatsaker og svar på spørsmål, ble de politiske sakene behandlet. Det var bare en sak som ble diskutert. Det var garanti for pantesikkerhet. Denne ble utsatt på grunn av manglende opplysninger.
Selv om det ble en lang dag, forberedte jeg meg på tirsdagens intervjuer av søkere til «Ungdom med MOT«.

Tirsdag dro jeg til ungdomsskolen der seks jenter har søkt om å bli skolert til «Ungdom med MOT». Jeg har sagt ja til å intervjue søkerne, men endelig utvelgelse skjer selvsagt i tett samarbeid med informatørene. Som i fjor ble jeg mektig imponert over hvor reflekterte og åpne ungdommene er. Jeg stilte spørsmål om MOT og benyttet anledningen til å ta opp deres rolle i forhold til mobbing. Det har heldigvis fått bred oppmerksomhet siden noen tør stå fram å gi ofrene et ansikt, og det er ingen tvil om at vi voksne bør være langt mer oppmerksomme og tenke oss godt om med språkbruk og negativ omtale av folk. Her har også media en uhyre viktig rolle. Det er ingen som er så sterke at en ikke legger på seg stadig hets og negativ omtale.
Ungdommene jeg intervjuet, hadde klare svar på hva de kan bidra med. De som søker «Ungdom med MOT» viser at de er trygge på å si ifra, at de tør stå imot gruppepress og er klare på at de vil involvere de som kan bli mobbeoffer. Det er et godt utgangspunkt, og de er viktige medhjelpere i kampen mot mobbing.
Jeg har vært med på flere økter med MOT-arbeid, og så langt har jeg stor tro på at dette er et godt verktøy for å styrke selvtilliten og dermed tryggheten for å kunne ta egne valg.
Fredag er det MOT-til-å-glede-dagen. Det lokale MOT-styret har sendt et innlegg til Selbyggen om at alle bør bruke denne dagen til å glede andre. Som flere av ungommene sa i intervjuet. Det skal så lite til. Bare et smil, et «hei» eller en klapp på skuldra, betyr at en blir sett og kan føle at en ikke er alene.
Med bakgrunn i en henvendelse fra Mental Helse, tok jeg sammen med leder i hovedutvalg for Helse og Sosial før helga initiativ til et møte som ble avholdt like etter lunsj. I budsjettdokumentet ser det ut til at vi reduserer et halvt årsverk på aktivitetssenteret. Det som skjer er, at resten av årsverket flyttes til et annet tjenesteområde som da skal ta med seg ansatte til aktivitetssenteret sammen med brukerne. Dermed blir det ikke en fast person på senteret hver dag, noe Mental Helse føler er uheldig.
I møtet ble det avklart at dette ikke blir iverksatt før det er foretatt en ROS- analyse (risiko og sårbarhet), og vi slo fast at representanter fra organisasjonen skal delta i dette arbeidet. De som er brukere, er de beste til å gi tilbakemeldinger og finne løsninger. Det er viktig å legge erfaringer til grunn når endringer skal gjennomføres.
Møtet var godt med uformelle samtaler og viktige innspill både fra brukerne og fra administrasjonen. Det er alltid nyttig å ha samtaler med de som får tjenester fra oss, og jeg oppfordret til å ta kontakt både administrativt og politisk om saker de er opptatt av.
Det er stadig like frustrerende både for politikere og administrasjon at sentrale politikere varsler om satsinger samtidig som de skjærer ned på de totale overføringene til kommunen. Vi ønsker selvsagt også det beste for alle grupper, men med nye oppgaver og reduserte rammer, må vi ta tøffe valg. Det er uansett ikke verst for oss, selv om det gir noen våkenetter. Konsekvensene blir utvilsomt størst for de som føler at tilbud forringes.
På slutten av dagen startet jeg forberedelser til møte i nasjonalparkstyret, før en rask middag og kveldsmøte i arbeiderpartiets programkomite for høstens kommunevalg.

Onsdag gikk jeg igjennom hele saklista til nasjonalparkstyret. Det er flere saker til behandling, men den største er en gjennomgang av retningslinjer for motorferdsel i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Bakgrunn for saken er et evalueringsdokument og innspill som vi fikk i møte i det faglige rådgivende utvalg. Jeg laget et utkast til tilleggsforslag om å vurdere bruk av spormaskin helt fra Vekta til Schulzhytta og videre til Hersjøen. På deler av denne strekningen er det så langt bare gitt tillatelse til oppkjøring med scooter. Det argumenters da med at bruk av spormaskin kanskje kan føre til omfattende rydding av traseer. Jeg ønsker at det skal tas en helt konkret vurdering på denne strekningen før vi tar en endelig avgjørelse. Fine skispor lokker flere ut på tur, noe som har stor betydning i et folkehelseperspektiv.
Vi har nå fått fastsatt dato for folkemøtet om kommunereformen, og etter avtale med politikere som skal være med  i møtet med media, sendte jeg invitasjon til møte med Selbyggen og Nea Radio kommende onsdag. De har en sentral rolle i informasjonsarbeidet generelt i bygda, og styringsgruppa vedtok i siste møte at vi bør ha en dialog med dem før vi spikrer vårt opplegg for folkemøte og videre framdrift.
Jeg sendte også en pressemelding om at medhold i klagen på scootertur for pensjonister i 2011 nå har skapt presendens, og at det er å anse som akseptert å gi tillatelse til eldreturer i nasjonalparken. Det kom umiddelbar reaksjon fra Nea Radio som gjorde avtale om intervju torsdag morgen.
En medpolitiker stakk innom for å snakke om nominasjon til kommunevalget, og da benyttet vi selvsagt anledningen til å ta opp mange aktuelle saker.
Eldrerådet hadde møte i rådhuset. De hadde fått tilsendt brevet fra Mental Helse, og jeg informerte der kort om vårt møte på tirsdag.

I morgen ser jeg fram til jubileumsfeiring på Selbustrand skole der mine barn har vært elever, og der et barnebarn nettopp har startet. Fredag er det møte i nasjonalparkstyret, før jeg forhåpentligvis får ei fin helg med besøk av tre jenter fra Aursund.

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: