Fridag og kontordager.

Når budsjettet er behandlet for første gang, og sendt ut til hovedutvalgene, er det som regel få møter jeg må delta i. Derfor er dette ei fin tid for å ta ut noen fridager.

Mandag  var jeg ikke på kontoret, men det ble som vanlig noen telefoner og behandling av epost i løpet av dagen.

Tirsdag hadde Hovedutvalg for Samfunnsutvikling møte, og før de startet, stakk flere innom kontoret.
I postboksen min lå det utkast til protokoll fra eiermøte i Selbu Tomteselskap og fra møte i faglig rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen og Sylan  nasjonalpark. Jeg gjennomgikk disse og ga tilbakemelding.
Det er ikke lenge siden vi hadde møte med AtB. Som vedlegg til protokollen fra møtet  ba vi om å få forslag til ruteendringer tilsendt før endelig avgjørelse. Denne gangen var nok prosessen kommet langt allerede da vi hadde møtet, og i samtale med sjåfører får vi kjennskap til at det er enda mer reduksjon på rutetilbudet i Neadalen.  Særlig rammer dette Tydal.
Jeg ønsker nå å få en oversikt over ruter før og etter at AtB tok over, og hadde en samtale med vår saksbehandler. Dette grunnlaget vil jeg sende til fylkespolitikere som er ansvarlig for kollektivtransporten, og be om et møte med dem. Det er for sent i forhold til varslede endringer på nyåret, men et slik oppsummering vil helt sikkert dokumentere  at det har vært en dramatisk forverring av tilbudet etter at kollektivtransporten ble satt ut på anbud.
Før lunsj fikk jeg besøk av leder i Hovedutvalg for Helse og Sosial. De behandlet budsjettet i møte på mandag, og alle tjenestelederne hadde informert om sitt ansvarsområde.
I telefonsamtale mandag kveld avtalte hovedutvalgslederen og jeg  å invitere Mental Helse til et møte med bakgrunn i en henvendelse vi fikk derfra. Det møtet skal finne sted kommende tirsdag, og har som hensikt å forklare momenter i budsjettet  og drøfte plan for samarbeid med brukerorganisasjonene. Rådet for eldre og funksjonshemmede fungerer godt med nyttige innspill til mange saker, men det er ikke noe i veien for at både administrativ og politisk ledelse kan ha samarbeid med brukerorganisasjoner som ønsker det. Dette håper jeg vi kan få innspill til i tirsdagens møte. Det er i alle fall greit å treffes for å få felles forståelse av ståsted og foreslåtte endringer.
Etter lunsj  hadde jeg samtaler med sekretær i styringsgruppa for kommunereformen. Vi gikk igjennom agenda for dagens møte, og hva vi bør ha avklart for å følge pålagt framdrift i forhold vedtak som må fattes før 1. februar
Etter at Hovedutvalg for Samfunnsutvikling avsluttet sitt møte, kom styringsgruppa sammen. I møtet var det forfall fra faste medlemmer fra Krf og SV, men vararepresentanter var til stede. Dermed var alle partier i kommunestyret representert.
Det er ulik oppfatning i gruppa om behovet for  reformen og ønsket utfall, men det hindrer ikke at vi får gode diskusjoner og kan enes om hvordan vi bør legge opp arbeidet. Vi drøftet hvordan vi  skal involvere næringsliv, lag og organisasjoner og innbyggere generelt, når vi bør ha første folkemøte og hvem som skal invitere lokale media til samtale om hva de kan bidra med for å få ut nødvendig informasjon. Jeg er fremdeles klar på at vi bør ha en rådgivende folkeavstemming før endelig vedtak skal fattes våren 2016, og da må vi sørge for at velgerne har nok kunnskap til å si sin mening.
I utredningsprosessen  må vi forholde oss til mange usikre faktorer. Fylkeskommunenes eksistens vurderes ikke, men vi vet at  det ikke er flertall i dagens Storting for å fjerne det folkevalgte regionale nivået. Melding om nye oppgaver legges frem for Stortinget i juni 2015, og lovproposisjon om dette skal først behandles i 2017 samtidig med ny kommunestruktur. Endringer i inntektssystemet til kommunesektoren skal vedtas i 2016 og gjelde fra og med 2017. Alt dette har stor betydning for kommunens mulighet til å gi gode tjenester i framtida.
Allerede nå har jeg i samtaler med deltakere i regjeringens «ekspertutvalg» for reformen, hørt at det er endringer i forventningene fra sentralt hold. Blant annet vet vi at regjeringen trakk tilbake pålegg om godkjenning av låneopptak, og de har endret grensene for å få sammenslåingstilskudd. Med den uenigheten vi nå er vitne til i budsjettforhandlingene, blir jeg ikke overrasket om det kan bli nye diskusjoner om vilkår for kommunesektoren med eller uten store endringer i strukturen.
Det er et solid flertall på Stortinget for at det er på tide å se på kommunestrukturen, men det er bare regjeringspartiene og deres støttepartier  som står bak framdriftsplanen. Høyre støtter frivillighet, men det gjør ikke deres regjeringspartner Frp.
Etter styringsgruppemøtet hadde jeg samtale med rådmannen om status i ansettelsessaker og andre forhold som er nyttige å informere hverandre om. Alle ansettelser er delegert til rådmann, men jeg er selvsagt interessert i om det er aktuelle kandidater og når innstilling kan være klar.

Onsdag var jeg ikke på kontoret før etter lunsj på grunn av deltakelse i begravelse.
Det meste av tiden på kontoret ble brukt til behandling av post, attestering av fakturaer og litt partiarbeid med bistand til nominasjonskomiteen. Jeg er ikke medlem der, men har spurt og fått ja fra flere kandidater. Det er godt å få bekreftet at det er interesse for politisk arbeid, og jeg er ekstra godt fornøyd med at alle de andre arbeiderpartiets representanter i kommuestyret stiller opp til valg for kommende periode.
Kommende uke er det møte i administrasjonsutvalg og kommunestyre, og på slutten av dagen startet jeg forberedelser til disse møtene.

Resten av uken er det ingen møter på agendaen. Derfor benytter jeg anledningen også denne fredagen til å være heime fra kontoret, men kan som vanlig treffes på telefon.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: