Kommunebudsjett og skogmøte.

Nå er budsjettdokumentet ferdig fra rådmannen. Det er et stramt budsjett, men det legges fram i balanse og er godt gjennomarbeidet av tjenesteledere i tett samarbeid med økonomiavdelingen.

Torsdag hadde jeg ingen møter, og det meste av dagen ble brukt til å forberede formannskap og planutvalg kommende tirsdag. Da skal vi ha budsjett for 2015 og økonomiplan  for 2015 – 2018 til første gangs behandling.
Det er relativt stor kutt på mange områder, men det må til for å få drifta i balanse. Heldigvis viser rapportene for 2014 at vi er i rute i inneværende år. I samtale med økonomisjef får jeg tilbakemeldinger om at sektorene har gjort en god jobb, og at det er en positiv holdning og ståpåvilje i organisasjonen.
Da Erna Solberg var kommunalminister, fikk kommunene gjennom en ny forskrift  anledning til å bruke momskompensasjon fra investeringer inn i drifta. Rammeoverføringen ble redusert som en følge av dette. En slik ordning betydde at disponible rammer til drift ble større jo mer en investerte, og var et usikkert utgangspunkt for varige endringer i drifta.
Selbu kommune var Robec-kommune en gang rundt årtusenskiftet. Bygging av Bell skole med tilhørende momsrefusjon og ny rød-grønn regjering i 2005, ga økte disponible rammer til kommunen, og vi lyktes med å komme ut av «Robec-lista».
I 2008  ble forskrift for bruk av momsrefusjon endret slik at refusjon fra investeringer ikke skulle brukes i drifta mer. Dette skulle fases ut , og være helt ute fra og med 2014. Selbu kommune fulgte rådet fra Solberg om å bruke disse midlene i drifta, og reverseringen førte til en tøff reduksjon av driftsrammene.
Når distriktstilskuddet i tillegg omdisponeres i statsbudsjettet for 2015, noe som utgjør 3,4 millioner for vår kommune, kommer vi ikke utenom kutt som vil redusere tjenestenivået til våre innbyggere.
Det viktigste er at vi som politikere tar ansvaret for å tilpasse drifta til tilgjengelige rammer. Gjør vi ikke det, gir vi i alle fall regjeringen gode kort på hånda om de endrer sin holdning til frivillighet i kommunereformen.
I budsjettsaken utformet jeg et forslag med noen  tilleggspunkter til rådmannens innstilling, og sendte det til mine samarbeidspartnere i formannskapet.
Siden jeg til daglig er for meg selv som politiker i rådhuset, diskuterte jeg budsjettet via telefon med noen partifeller. Det er alltid nyttig, for selv om jeg har lang erfaring og kjenner kommunen godt, er det greit å «kaste ball» med andre.
Det lå flere møteinvitasjoner i eposten min. Disse ble besvart og lagt inn i kalenderen.
Leder i KS Sør-Trøndelag er medlem i styret i KS sentralt. Han etterspurte også hvordan kommunen kom ut med årets statsbudsjett.  Jeg ga umiddelbart tilbakemelding med de samme innspill jeg sendte til stortingsrepresentantene fra Sør-Trøndelag.
Til en av arbeiderpartiets medlemmer i finanskomiteen sendte jeg kommentarer på endringer i naturressursskatten. Dette fører ikke til noen skattereduksjon for energiselskapene, men er bare en overføring fra kommune til stat.
LVK har laget en uttalelse på vegne av medlemskommunene om samme sak. Dette ble også videreformidlet til KS.
Det er flere, søkere til nylig utlyste stillinger i kommunen, så det er godt håp om å få ansatt noen i viktige lederstillinger. Ansatte som er relativt nyansatt, betegner jobben som interessant og utfordrende. Dette er positivt for nyrekruttering.
En partifelle stakk innom på slutten av dagen. Jeg setter stor pris på å få tilbakemeldinger av noen som kjenner den politiske hverdagen.

Fredag dro jeg sammen med skogansvarlig til Tydal der kontaktutvalget for skogbruket i Neadalen var innkalt til årsmøte. Kontaktutvalget består av en politisk og en administrativ representant for Selbu og Tydal kommune, en fra Allskog, fra SB -skog, fra Thomas Angells Stiftelse, fra Opplysnings- vesenets fond, fra Selbu og Tydal skogeierlag og fra Kjeldstad.
Møtet startet med informasjon om skogaktiviteten i Neadalen. Det har vært stor aktivitet i 2014. Etter «Ivar» ble det mye nedfall, og i tilknytning til drift for å ta ut dette, er det avvirket mer i de samme områdene. I Selbu er det hittil i år tatt ut 43.000 m3, og det vil muligens bli tatt ut mellom 10.000 og  15.000 m3 i tillegg. Årlig tilvekst i Selbu er på mellom 55.000 og 60.000 m3, og normalt uttak er ca. 45.000 m3.
Fra fylkesmannen får vi hvert år tildelt midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Dette brukes til planting, markberedning eller ungskogpleie. I 2014 er det lite planting i Selbu, men dette vil bli fulgt opp overfor de skogeierne som nå har avvirket. De får tilskudd og kan bruke sine skogavgiftsmidler til dette formålet.
I Selbu er det i flere år engasjert ungdommer til ungskogpleie i sommerhalvåret. NMSK-midler brukes til tiltaket, og ungdommene får et sett verneklær selv, mens utstyr leies ut. Dette har vært vellykket, og er til stor nytte for skogeierne. De samme ungdommene har dette som sommerjobb flere år, noe som gir dem god erfaring, men sikkert også fine naturopplevelser.
Ikke alle planlegger å plante i hogstfelt. I stedet for å sette ned planter, kan ny skog vokse opp med naturlig foryngelse. For å lykkes er det da en fordel at området markberedes, og en forutsetning at det settes igjen frøtrær.
Alle skogeiere må sette av skogavgiftsmidler ved avvirkning. Disse står på et samlet fond i fylket, og betales ut ved planting, kultivering eller skogsvegbygging.
Rentene av fondet fordeles ut til fellestiltak, og for Selbu sin del beløper dette seg for 2015 til ca. 220.000 kr. Noe av dette overføres til skogeierforeningene i fylket, til landbruksavdelingen hos fylkesmannen og til LMD (Landbruks- og Matdepartementet), mens resten fordeles til ulike fellestiltak som skogdager, tidsskrifter og utstyr som kan lånes ut.
Budsjettert disponering av disse midlene behandles i kontaktutvalget.
For 2015 skal det også søkes om NMSK-midler. I møtet ble det bedt om innspill til disse søknadene. For Selbu sin del fikk vi i 2014 760.000 kr, og foreslått søknadsbeløp for 2015 er på 950.000 kr.
Jeg er med som politisk representant fra Selbu, og har deltatt i de fleste møtene. Skognæringa betyr mye for vår kommune. Vi er den største skogkommunen i Sør-Trøndelag, og i disse møtene treffes aktører som har god kunnskap om hele verdikjeden.
Denne gangen hadde Kjeldstad beklageligvis meldt forfall, men det ble i møtet referert til en uttalelse på en skogdag om at de var fornøyd med trelastomsetningen.
Fra møtet i Tydal dro jeg til kontoret. Der gikk jeg igjennom post og hadde samtale med saksbehandler om prosess i forbindelse med kommunereformen. Det er utarbeidet et notat som ble sendt ut til styringsgruppa på fredag. Jeg planla å lese det i løpet av helga, men det var umulig å få opp hele dokumentet som var vedlagt en epost. Derfor blir det litt lite tid til forberedelser til styringsgruppemøte kommende tirsdag. Mandag er fullt belagt med møter, men jeg får forsøke å lese litt i noen pauser om vi får dokumentet tilsdnt på nytt..

Kommende tirsdag har styringsgruppa for kommunereformen sitt første møte. Her har Stortinget pålagt oss et omfattende arbeid som utvilsomt vil kreve både tid og penger. For meg er  det  viktigst å finne en god måte på involvere innbyggerne på, for endringer i kommunestruktur angår alle. Derfor må vi sørge for å at flest mulig har best mulig kunnskap om saken før vi må fatte et endelig vedtak i første halvår 2016.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: