Revisjonsseminar og fin sensommerhelg.

Nok ei fin helg er over, og med overnattingsbesøk av to barnebarn og gebursdagsfeiringer for to andre, må tankene heldigvis kobles av fra kommunestruktur og tilhørende problemstillinger.

Etter en sen kveld onsdag med forberedelse av innlegg om prosessen med revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Selbusjøen, dro jeg torsdag morgen til Oslo for å delta på seminar om revisjoner og vannforvaltningsplaner.
I tillegg til noen medlemmer fra landsstyret i LVK, var de fleste deltakerne innvolvert i arbeidet med vannforvaltningsplaner etter EU sitt vanndirektiv.
Det var LVK som arrangerte seminaret, og første post på programmet var en redegjøring om revisjonsinstituttet og LVK sitt arbeid gjennom 20 år.

Link til noen av innleggene.

En av advokatene i Lund & Co , som er sekratariat for LVK, gikk igjennom noen revisjonssaker som er ferdigbehandlet. Det er Vinstra, Tesse og Selbusjøen / Dragtssjøen. Vår sak lå i departementet fra 2003 til nye vilkår ble vedatt i statsråd i mars i år.  Revisjon av Årdalsvassdraget ble også oversendt departementet fra NVE i 2003, men denne er fremdeles ikke ferdig.
Det ble i 2012 vedtatt retningslinjer for revisjoner, men det mangler fortsatt forskrifter for saksbehandling. Søknader om nye konsesjoner prioriters foran revisjonssaker, noe som gjør at det fortsatt er alt for lang saksbehandlingstid på disse sakene. Innføring av grønne sertifikater har bidratt til planlegging av  mange nye utbygginger, og EU´s fornybardirektiv legger også press på produksjon av mer «grønn» energi.
LVK bistår kommunene i revisjonssaker, men fremmer aldri krav i noen sak. Det er det fortrinnsvis kommunene som gjør.
Både før og etter lunsj hadde advokater fra sekratariatet innlegg om sammenheng mellom revisjon av konsesjonsvilkår og vannforvaltningsplaner. Disse planene skal revideres hvert sjette år. De skal omfatte alle inngrep og utslipp som påvirker vassdrag negativt. Målet er å bedre vannmiljøet. Dette er også hensikten med revisjoner av reguleringskonsesjoner, og derfor er det uforståelig at dette arbeidet ikke skal samordnes. Fremdeles kan ikke konsesjoner revideres før det har gått 50 år, mens forhold som ikke påvirker miljøet i vassdrag i like stor grad, vil bli tatt opp til vurdering hvert sjette år.
En forsker fra NIVA hadde følgende overskrift på sitt innlegg: «Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og bedre vassdragsmiljø?»
Dette er en interessant problemstilling, siden miljøforbedringer med økt minstevannføring i regulerte elver, vil redusere fornybar energiproduksjon.
Han startet med å slå fast at det ikke er tvil om at kloden varmes opp, og at det er «ekstremt» sannsynlig at halvparten av oppvarmingen de siste 60 årene er menneskeskapt.
Med eksempel fra Sira – Kvina utbyggingen viste han at et samarbeid mellom kraftprodusenter og kommuner kan gi gode resultater for begge parter. Dette forutsetter at kraftprodusentene ser det store bildet og deltar aktivt i prosessen med vannforvaltningsplaner og revisjoner. Litt ekstra minstevannføring i elver, behøver ikke bety stor reduksjon i kraftproduksjonen. Gjennom et samarbeid kan det også være mulig å vurdere nye tiltak for økt produksjon i allerede regulerte vassdrag. Dersom partene sitter «på hver sin tue», kan en faktisk erfare at begge kommer dårlig ut.
En seniorrådgiver fra Miljødirektoratet informerte så om videre prosess og status for vannforvaltningsplanene og  forventningene fra sentrale myndigheter. Planene skal nå legges ut på en landsomfattende høring før det blir fattet endelig vedtak i kongelig resolusjon innen 31/12 2015.
Dette er første utarbeidelse av vannforvaltningplaner, og han sa at en foreløpig gjennomgang viser at det er forbedringspunkter i arbeidet. Dette gjelder blant annet kunnskapsnivå, innvolvering og detaljeringsnivå.
Planene er regionale, men alle  kommuner er delaktige i utarbeidelsen. Første gjennomgang viser at 1/3 av norsk vann får «stryk», og med en slik status, er det ingen tvil om at det trengs planer og tiltak som må følges opp.
Direktør Rune Flatby fra NVE hadde et innlegg om deres arbeid med vanndirektivet og revisjoner, og hvordan de følger opp vann – forvaltningsplanene. NVE har ansvar for å balansere ulike hensyn. Det gjelder kraftforsyningssikkerhet, vassdragsmiljø og vassdragsvern.  Det må vurderes i forhold til klima, verdiskapning, flom- og rassikkerhet.
Fra NVE ble det hevdet at det ikke var mulig å revidere konsesjoner samtidig med rulleringen av vannforvaltningsplanene på grunn av manglende ressurser. Dette er et tema som det er uenighet om, og som ligger til avgjørelse i ESA.
Seminaret ble avsluttet med forberedte innlegg fra  kommuner med aktuelle revisjonssaker og erfaringer med vannforvaltningsplaner. Jeg hadde et av disse innleggene, men det er ikke lagt ut på nettsidene til LVK. Med  knapp tid til forberedelser og ferdigstillelse sent onsdag kveld, valgte jeg å dele mine erfaringer uten illustrasjoner.
Direkte fra flyplassen gikk turen til rådhuset der det var gruppemøte. Sakene til mandagens kommunestyre  sto på agendaen. Det ble stilt flere spørsmål som jeg besvarte etter beste evne, men med så mange fagfelt som kommunen har ansvar for, kom jeg til kort. Derfor skrev jeg ned problemstillinger som vil bli tatt opp i kommunestyremøtet og sendte dem over til rådmannen, slik at det kan gis svar i møtet.
Det kan selvsagt komme «overraskende» spørsmål, og siden alle saksbehandlere ikke er med i møtet, kan også administrasjonen bli svar skyldig. Er dette vesentlige uklarheter i forhold til forventet avklaring på en sak, kan resultatet bli utsettelse. Det betyr at det kan bli unødvendig sene avgjørelser i viktige saker.
På slutten av møtet diskuterte vi prosess i forbindelse med pålegg fra regjeringa i tilknytning til kommunereformen. Jeg har satt opp som referatsak vedtak fra Værnesregionen, prosjektplan som ble lagt fram i  KS-fylkesmøte og vedtaket fra samme møte, der et samlet møte påpeker en alt for kort tidsramme og  manglende økonomi til å gjennomføre pålagt utredning i kommunene. Grunnlaget for vedtaket i KS, blant annet oppdragsbrev fra departementet til fylkesmannen og invitasjon til KS om å delta i prosessen, er også med i referatsaken.
Jeg varslet i formannskapet om at alle partier må drøfte hvordan vi skal legge opp prosessen fram mot et vedtak vi må fatte, og forventer derfor at vi kan avklare videre arbeid med reformen i kommunestyret mandag.
I gruppemøtet fikk vi en realitetsdiskusjon om kommunestruktur, og hvilke konsekvenser det kan få. Det er ulike holdninger til hvordan kommunekartet bør tegnes, og om det i det hele tatt er behov for endringer. En ting er helt klart, saken må uansett settes på dagsorden.

Vi hadde to barnebarn som overnattingsgjester natt til fredag, og da jeg ikke hadde noen møteavtaler før lunsj, valgte jeg å være heime til begge var klare for barnehage og skole.
Etter at jeg kom på kontoret, hadde jeg en lang telefonsamtale med ordfører i Meråker om kommunestruktur og invitasjon fra Lokalsamfunnsforeningen til konferanse om kommunereformen, der hovedoverskriften er spørsmålet om dette er en demokratireform eller statlig tvang.
Jeg kunne ha tenkt meg å delta der, men timeplanen er allerede for full, og i tillegg prioriterer jeg bort det meste av konferanser med bakgrunn i generelle nedskjæringer. Fra Meråker skulle både ordfører og varaordfører delta, og de lovte å dele kunnskap fra samlingen med meg.
Vi har fått møteavtale i Selbu med AtB om busstilbudet i dalføret kommende tirsdag. I forkant av møtet er det gjort et godt arbeid sammen med lokale sjåfører for å konkretisere innspill til framtidige rutetilbud i dalføret. Ingen fra Tydal kunne stille i avtalt møte, og vi besluttet derfor å sende ruteforslaget over i et brev og avlyse møtet. Der ber vi på nytt om å få møte dem og følge opp innspillet vårt. Skal vi ha møte,  er det viktig at begge kommunene i dalføret deltar. Offentlig kommunikasjon i Neadalen angår alle.
Etter lunsj var jeg invitert til Selbu videregående skole for å dele ut Norges Vels medalje til en som har jobbet i skoleverket i 50 år. Det var en vel fortjent utmerkelse til en lærer som har gjort en fantastisk god jobb i følge hans elever og kolleger. Han har jobbet fram til i vår, og er godt over alminnelig pensjonsalder. Takk for stor innsats for skolen og for lokalsamfunnet!

Lørdag var det friluftsdag på Peder Morset folkehøgskole. Det er et årlig arrangement i samarbeid mellom skolen, kommunen og Trondheimsregionens friluftsråd. I fint og varmt sensommervær var det mange besøkende som gikk mini o-løp, fikk ri på hest, skyte med pil og bue og luftgevær og være med på mange andre aktiviteter.
Jeg var også invitert til å delta på stand for MOT på ekstremsportdag i Innbygda på lørdag, men friluftsdagen ble prioritert siden jeg er leder i rådet på skolen, og barnebarn gjerne ville ha følge.

Kommende uke blir travel med kommunestyremøte og landsstyremøte i LVK over to dager i Oslo. På dagtid er det ledig tid uten forhåndsavtalte møter, og det er kjærkomment, ettersom det er mange saker som skal følges opp internt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: