MGPjuniors juleturne.

Etter at ideen om å få juleturneen hit til Selbu ble lansert i vinter, ble arbeidet endelig kronet med hell denne uken. Selbu blir med på turneprogrammet i desember.

Mandag morgen ble det mye snakk om turen til Oslo og Dråkmats flotte resultat i MGP-junior. Nea Radio kom innom for å få en kommentar etter ei fantastisk fin opplevelse i Oslo Spektrum.
Hvert år drar stjerner fra MGPjr på juleturne. De besøker de største byene, men i år blir Selbu et unntak. I løpet av dagen ble det klart at de vil komme hit den 9. september. Vokalisten i Dråkmat, Henrik Fuglem, skal være med på hele turneen, og på forestillingen i Selbu, blir hele bandet med.  Dette blir et samarbeid mellom kommunen og Selbu Sparebank.
Vi arrangerte fylkesmønstringa i UKM i år, og overskuddet derfra er det ønskelig og naturlig å  bruke på et ungdomsarrangement. MGPjr sin julekonsert er selvsagt ikke bare for ungdom. Vi håper at mange finner veien til Selbuhallen denne kvelden, siden det er en unik sjanse til å se og høre dyktige unge artister.
Forberedelser til tirsdagens møte sto også på timeplanen min. Det er flere store saker. Blant annet har vi  reguleringsplan for Selbu Camping til 2. gangs behandling. Denne har av ulike årsaker «ligget i systemet» i mange år , og det skyldes ikke først og fremst behandlingen i kommunen. Nå er endelig alt på plass, og alle innsigelser er ryddet av veien.
På slutten av dagen var jeg bedt om å foreta den offisielle åpningen av sansehagen ved Selbu Sykehjem. I fint vær var beboere, pårørende og ansatte samlet ute der jeg plantet et syrintre for å markere at hagen er åpnet. Det er blitt et fint uteområde som fremdeles kan tilrettelegges bedre for aktiviteter.
Vi hadde ei fin stund med trekkspillmusikk, allsang, kaffe og bløtkake.
Før jeg dro heim, skrev jeg ferdig utkast til uttalelse om kommunereformen som arbeiderpartiets kommunepartier i Værnesregionen planlegger å sende til partiet sentralt og til våre stortingsrepresentanter.

Tirsdag var det møte i formannskap, planutvalg og  klagenemnd. Siden flere av formannskapets medlemmer hadde vært med på behandlingen av saken det ble klaget på, var det innkalt i alt tre varamedlemmer. Vi satte møte i klagenemnda først, og alle sluttet seg til vedtaket fra hovedutvalg for samfunnsutvikling om ikke å imøtekomme klagen.
På saklista til planutvalget sto tre politiske saker. Det var en førstegangsbehandling av reguleringsendring for et hytteområde, en delingsssak og 2. gangs behandling av reguleringsplan for Selbu Camping. Innstillingen fra rådmannen ble enstemmig vedtatt i alle sakene.
Det ble stilt spørsmål i møtet om fremdrift på bygging av busslommer ved Borsetmoen i Innbygda og Brauta i Vikvarvet. Bevilgningene er klare fra fylkeskommunen, og planen er å komme igang med arbeidet i høst.
Tjenesteleder for plan og kommunalteknikk informerte fra det forberedende møte til mekling på arealplanen. I tråd med det vi ble enige om, er han innkalt til møte for å få konkretisert hva det ikke er enighet om. Vi har et vedtak i kommunestyret om å gå til mekling på arealer som inbefatter flere hytteområder, og for å ha et best mulig grunnlag for meklingmøtene, er det ønskelig at disse spesifiseres.
I tillegg mener vi at noen merknader og innsigelser fra fylkesmannen er uklare. Allerede i det første møtet, fikk vi heldigvis klarlagt at innsigelsen som i utgangspunktet lå på hele planen med manglende konsekvensanalyse på miljø, er imøtekommet med de nye utredningene som er gjennomført.
Til formannskapets møte hadde jeg satt opp diverse dokumenter om kommunestruktur som referatsak. De samme blir tatt med i kommunestyret. På tross av vårt vedtak om å vente med debatt til regjeringen varsler hvilke nye oppgaver som skal delegeres til kommunene, er vi nå pålagt en utredning. Dette må vi rette oss etter, og jeg vil gjerne ha noen innspill fra kommunestyrets medlemmer på hvordan vi skal legge opp arbeidet. Jeg ba derfor formannskapets medlemmer om å ta spørsmålet opp i sine grupper.
Den saken vi brukte mest tid på, var halvårsrapporten. Så langt ser det bra ut, selv om det er overskridelser på noen poster. Vi er visstnok en av få kommuner i fylket som har et positivt skatteavvik. Det skyldes et nøkternt anslag da vi vedtok årets budsjett.
Vi hadde også til behandling en sak om å sette husleien ved kommunale utleieboliger til gjengs leie. Den er behandlet i hovedutvalg for helse og sosial og i samfunnsutvikling. Formannskapet sluttet seg til innstillingen fra rådmannen og tok med et punkt fra begge hovedutvalgene om å få et system for måling av strømforbruk, slik at dette kan differeniseres.
Ellers ble strategi for innkjøp i Værnesregionen, ny friluftskartlegging og en endring i gjødselforskriften enstemmig vedtatt som innstillingen.
En ny strekning ble lagt til for sikringsskyss for 1. – 4. klasse. Der sluttet vi oss til et punkt i vedtaket fra hovedutvalg for oppvekst om å gjennomgå vårt lokale skyssreglement.
Til høstens TV- aksjon bevilget formannskapet kr. 8.000,-, som er samme beløp som tidligere år.
I en pause i møtet hadde vi invitert Nea Radio og Selbyggen for å informere om at MGP-junior sin juleturne kommer til Selbu. Sammen med konstituert banksjef skrev jeg under en samarbeidsavtale om arrangementet , og  jeg gleder meg allerede til en fin og opplevelsesrik kveld i Selbuhallen
Etter møtet sendte jeg påmelding til informasjonsmøte om Reitenutvalgets innstilling om organisering av strømnettet. Formannskapet er eierskapsutvalg, og ble invitert sammen med styret i Selbu Energiverk. Alle medlemmene i formannskapet hadde anledning til å delta.

Onsdag startet med et intervju i Nea Radio om sakene i formannskapet.
Kommende uke er det seminar om revisjoner i regi av LVK. Som landsstyremedlem gikk jeg igjennom NVE sin liste over konsesjoner som er prioritert for revisjon, og sendte en oppfordring til medlemskommuner som har aktuelle saker om å melde seg på seminaret. I arbeidet med vannforvaltningsplanene er det også nyttig å ha kunnskap om retningslinjer og muligheter ved revisjoner. Det er imidlertid et komplisert saksområde, som en kanskje ikke helt ser nytten av før en er midt oppe i en konkret sak. Dersom en skal kunne stille krav ved revisjoner, ser det ut til at vannforvaltingsplanene må påpeke nødvendiger miljøforbedringer i regulerte vassdrag.
En medpolitiker kom innom før lunsj, post ble gjennomgått og flybilletter bestilt til to LVK møter i Oslo.
Lions Selbu hadde invitert ansatte i oppvekstsektoren og meg til lunsjmøte med informasjon om «DET ER MITT VALG». Dette er et program for læring av sosial om emosjonell kometanse til bruk i barnehage og skole. Programmet er støttet av Utdanningsdirektoratet og eies av en stiftelse som er en del av Lions Norge.
Det var en interessant gjennomgang, og flere av enhetslederne i skole og barnehage ønsket å delta på kurs for å få mer kunnskap om programmet før de tar stilling til om de vil ta det i bruk. Lions dekker kursutgiftene, så kommunen belastes i tilfelle bare med vikarutgifter.
Selbu Næringsforum gir hvert år ut to tidsskrifter. Det er «Sommer i Selbu» og Vinter i Selbu». En journalist ringte før helga og gjorde avtale om et intervju til vinterens utgave. Han kom heim til meg etter arbeidstid, stilte noen konkrete spørsmål og tok bilder.

Resten av uken blir det heldigvis noen timer til arbeid på kontoret. I helga er det ingen offisielle oppdrag, men jeg gleder meg  til besøk av tre flotte jenter fra Aursunden.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: