Kommunereform og valgkonferanse.

Nok ei uke er over. Tiden går fort og høsten nærmer seg. Deltakelse i valgkampkonferanse i regi av Sør-Trøndelag Arbeiderparti minner oss på at det ikke er mer enn ett år igjen før et nytt kommunestyre tar over.

Torsdag var det kontordag. Hovedutvalg for samfunnsutvikling hadde møte i rådhuset, og noen av medlemmene kom innom kontoret for en prat.
Reitenutvalgets innstilling om hvordan strømnettet kan organiseres best mulig i Norge, forelå før ferien. Styret i Selbu Energiverk har invitert en advokat med god kunnskap om fagfeltet til å informere og hjelpe oss til å vurdere hvordan dette vil påvirke vår bedrift. Ennå er ikke de politiske vedtakene fattet sentralt, men vi bør uttale oss i forkant om vi har innspill å komme med. Dato og tid for dette møtet er nå fastsatt, og jeg har heldigvis ingen andre avtaler da.
Kommende uke har fylkesmannen invitert til dialogsamling i forbindelse med kommunereformen. De har fått mandat fra regjeringen, og i samarbeid med KS har de startet arbeidet med prosessen. De valgte medlemmene i KS Sør-Trøndelag skal tirsdag behandle forslaget til prosjektplan for gjennomføring av arbeidet med kommunereformen i Sør-Trøndelag.
Sett i et nasjonalt perspektiv består reformen av fire deler. Det er oppgaver, struktur, styring og finansiering. Alle kommuner er pålagt å etablere en prosjektorganisasjon som skal ha ansvar for lokale prosesser, for samarbeid med nabokommuner og med fylkesprosjektet.
Dette kommer på toppen av alt annet som foregår i kommunen, og blir ikke direkte hilst velkommen fra min side. Hverdagen er hektisk nok som den er, og må vi bruke ressurser på dette, blir det nok ikke vanskelig for regjeringen å dokumentere at vi ikke strekker til på tjenesteområdene som er vårt viktigste ansvar overfor innbyggerne.
Det ligger heller ingen friske midler fra sentralt hold til utredningsarbeid i den enkelte kommune. Det er varslet 100.000 til hver kommune til dekning av utgifter til informasjon og folkehøring, men ikke en krone til forarbeidene før en evt. folkehøring.
Fremdriftsplanen er også stram. Geografiske retningsvalg skal avklares innen utgangen av februar 2015, og beslutningen om struktur skal fattes i den enkelte kommune i perioden 2015 / vår 2016.
At dette kalles lokaldemokratireform, er helt ubegripelig for meg. Med en alt for travel hverdag både for administrasjon og politikere i den enkelte kommune, blir det vanskelig å hevde at det blir en god demokratisk prosess.
Jeg er valgt representant til KS-møtet fra Selbu, og må uansett slutte meg til de overordnede rammene som regjeringen har pålagt fylkesmann og kommuner. Selve prosessen må også lokalt tilpasses dette, og dermed må vi dessverre bare godta en plan for et arbeid jeg ikke ser at vi i kommunen kan makte å gjennomføre på en god og forsvarlig måte.
Torsdag leste jeg dokumentene til dette møtet og noterte noen merknader som jeg kommer til å legge fram. Det endrer nok ingen realiteter med sentralt fastsatte rammer som må følges.
Etter innspillet fra ungdommer om muligheter for skatearealer på onsdag, hadde jeg uformelle samtaler med flere i administrasjonen. Saken vil bli vurdert når vi får en etterspurt skriftlig henvendelse fra ungdommene. Det er mange forhold som må vurderes dersom en skal ha en mer eller mindre permanent arena til dette formålet.
Etter det forberedende møtet om megling på arealplanen hos fylkesmannen på onsdag, fortsatte jeg å se på enkeltområder som kan være aktuelle for megling etter vedtaket i kommunestyret. Alt er ikke like klart beskrevet fra alle instanser, og derfor sendte jeg spørsmål til planansvarlig som vil ta dette med i et arbeidsmøte med overordnede myndigheter.
Halvårsrapporten behandles i disse dager i hovedutvalgene før den kommer til formannskap og kommunestyre. Etter lunsj leste jeg igjennom dokumentet og noterte spørsmål som jeg ønsker svar på ved gjennomgangen i formannskapet.
Det totale resultatet så langt er et mindreforbruk på 1,2 millioner i forhold til budsjett. Dette inkluderer VAR-området (vann, avløp og renovasjon). Et mindreforbruk / merforbruk på dette området må avsettes til bundne driftsfond. Korrigert for dette, kommer vi totalt ut med et merforbruk pr. 30.juni på 1,5 millioner. Enhetene har planlagte tiltak for å ta inn det meste av dette innen utgangen av året, men et overforbruk på barnevern og medfinansiering i henhold til samhandlingsreformen, er umulig å ta inn.
Det er en gledelig reduksjon av sykefravær. Fremdeles er det for høyt, men fra første til andre tertial er det redusert med 1,7 %.
Heldigvis har vi vært nøkterne med skatteanslaget. Fylkesmannen viste i en konferanse at vi er en av få kommuner som ser ut til å ligge på et realistisk nivå. Mange har tatt høyde for en økning som i år ikke ser ut til å bli innfridd. Dette kommer muligens som en følge av at regjeringen har kuttet i formueskatten. Noe av dette tilfaller kommunene,og en reduksjon vil da naturlig også påvirke våre skatteinntekter.
I budsjettet er det vedtatt mange investeringsprosjekter. Noen av disse har vi politisk besluttet å utsette til senere år. Kommentarene fra rådmannen viser hvilke prosjekter som er igangsatt, hva det blir startet planlegging av, og hva det anbefales ny vurdering av. Ny teknologi for renseanlegg gjør at et nødvendig nytt renseanlegg i Innbygda, bør utredes nærmere før en velger endelig løsning.

Fredag avsluttet jeg arbeidsdagen like etter lunsj for å pakke og dra til Trondheim der Sør-Trøndelag Arbeiderparti hadde invitert til samling i forbindelse med kommende kommunevalg.
På kontoret behandlet jeg post, hadde samtaler med ansatte og startet med å lage et utkast til en uttalelse om kommunereform og interkommunalt samarbeid. Vi ble i møtet mellom alle kommunepartiene i Værnesregionen enige om å sende en uttalelse til partiet sentralt om våre erfaringer med interkommunalt samarbeid, for å vise at dette er en god løsning i stedet for kommunesammenslåing.
På veg heim tok jeg turen innom kontoret til Selbu Næringsforum blant annet for å informere om bedriftsstafett i forbindelse med høstens TV- aksjon. De skal ha styremøte kommende tirsdag, og lovte å ta dette opp da.
Før jeg dro på partisamling fikk jeg tid til å lese Selbyggen. Der var det intervju med ordfører i Stjørdal, rådmann i Tydal og meg om kommunereform. I tillegg var samme tema omtalt i lederen. Der stilles det spørsmål ved om kommunelederne i Selbu og Tydal har snakket med hverandre etter som vi begge «vil det samme», men ikke har tro på det og skylder på hverandre.
Jeg sa i intervjuet at en sammenslåing med Tydal til Neadal kommune er det beste for Selbu, men at jeg respekterer at Tydal ikke ønsker det.
Rådmannen i Tydal sier at en sammenslåing av kommunene i Neadalsføret vil være en utmerket løsning. Han forsetter med å si at siden Selbu i lengre tid har orientert seg mot Sjørdal, har mange fraskrevet seg muligheten for dette. Det kan ikke komme som noen overraskelse for de fleste i Neadalsføret at jeg mener en kommune i Neadalen er det beste om vi absolutt må endre grensene. Det har jeg tidligere uttalt til Selbyggen i et intervju om samme tema.
Med bakgrunn i uttalelsene fra Tydal har jeg forståelse for kommentarene i Selbyggens leder. Jeg har imidlertid ofte samtaler med ordfører i Tydal. Han har gjentatte ganger uttalt at de har nedfelt i planer at de vil være egen kommune, og at det ikke fremkom andre politiske signaler da de drøftet saken i kommunestyret. Dette forholdt jeg meg til da jeg ble intervjuet, og er derfor noe overrasket over utspillet fra rådmannen. Nylig fratrådt rådmann i Tydal var en ivrig pådriver i Værnesregionsamarbeidet, noe jeg forutsetter var politisk forankret. Endring av kurs kan selvsagt skje etter valg ved utskifting av politikere, men det er mer uvanlig  at så store strategiske endringer skjer om det kommer nye i administrasjonen og i tillegg tydeligvis på tvers av politiske vedtak.
Selv om jeg mener at Neadalen kunne ha vært en kommune, er ikke dette stort nok i forhold til det regjeringen ønsker. Derfor står jeg fast på at det beste for Selbu, med eller uten Tydal, er å videreutvikle dagens interkommunale samarbeid i Værnesregionen og bestå som egen kommune.
Jeg ser fortsatt fram til et tett samarbeid i Neadalen og i Værnesregionen for å utvikle best mulig tjenester til våre innbyggere.
Partisamlingen fredag ettermiddag og lørdag var lagt til Quality Hotell på Tiller. Fra vårt kommuneparti møtte to fra styret i kommunepartiet sammen med meg. Det var mange interssante innlegg fra sentrale og regionale politikere, og i gruppearbeidet delte vi erfaringer med andre kommuneparti og fikk råd om hvordan vi bør legge opp valgkampen.

Kommende uke starter med to hele møtedager, før det på nytt blir litt tid på kontoret. Mandag skal jeg delta på styremøte i Trønderenergi, men da i en ny rolle som leder av bedriftsforsamlingen etter at jeg gikk ut av styret i siste generalforsamling.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: