Grilldag, formannskap og megling.

De tre første dagene denne uken har det vært stor aktivitet. Som vanlig har det dermed ikke vært tid til å «tvinne tommeltotter», for det må brukes mye tid også utenom møtene for å være best mulig oppdatert.

Mandag hadde pensjonistforeninga og kommunen invitert til den årlige grilldagen. Hvert år har det vært oppholdsvær, og gjestene har benket seg rundt bord som er satt opp på plenen foran eldresenteret. Derfor var jeg utrolig bekymret for hvordan vi skulle klare å finne sitteplasser til alle når regnet høljet ned mandag morgen.
Før grilldagen startet, hadde jeg en avtale om intervju med Selbyggen om kommunereformen. De lager en sak der representanter for begge kommunene i Neadalen og Stjørdal uttaler seg om sitt syn, og hvordan kommunen og Værnesregionen velger å sette saken på kartet.
Vi har et kommunestyrevedtak på at vi ikke vil ta diskusjonen før regjeringen kommer med sine oppgaveendringer, mens vi i Værnesregionen har vedtatt å utrede konsekvenser og muligheter med en storkommune og med å videreutvikle det interkommunale samarbeidet.
I den senere tid har jeg registret at flere og flere høyrepolitikere også sier klart i fra om at eventuelle sammenslåinger skal skje frivillig. Men dersom regjeringen fortsetter å redusere overføringene til kommunene, kan vi føle oss tvunget til endringer selv om kommunereformen i Danmark viser at det er lite å spare på å få større enheter. Denne erfaringen tilsier at det ikke blir mer penger å bruke på å gi bedre tjenester til innbyggerne om vi slår oss sammen.
Regjeringen sier at dette er en lokaldemokratireform. Det er helt umulig å forstå at færre politikere fra lokalsamfunnet vårt og mer avstand til beslutningstakere, skal styrke lokaldemokratiet. Dersom vi ikke får bedre tjenester, og mulighetene for folk til å påvirke avgjørelser blir mindre, er det slik jeg ser det ingen argumenter for å endre kommunestrukturen mot innbyggernes vilje.
Jeg rakk å gå igjennom post og inngå noen møteavtaler før regionmøte i høstens TV-aksjon startet i rådhuset. Flere kommuner var representert med noen fra de respektive kommunekomiteene, og leder for aksjonen i Sør-Trøndelag informerte om formålet.
Det er Kirkens Nødhjelp som har fått høstens aksjon.
En representant derfra fortalte om organisasjonen og hvordan de jobber med hjelpetiltak slik at lokalsamfunnene blir involvert og får opplæring for å settes i stand til å videreføre utviklingsarbeid. Midlene fra høstens aksjon går til å skaffe varig rent vann til 1 million mennesker.
Jeg måtte gå fra møtet før det ble avsluttet, men leder i frivilligsentralen og en representant i kommunekomiteen fikk med seg resten av det som er nyttig å vite.
Ute var grillingen i full gang under et «søppelskur», og kreative pensjonister hadde fått opp provisorisk tak over bordet der maten ble satt frem. Inne på eldresenteret var alt som finnes av stoler og bord tatt i bruk, og like før serveringen startet klokken 12, ble det oppholdsvær slik at det også var mulig å sitte ute. Mange frivillige stilte opp med servering og bistand til de som trenger hjelp, og som grillere stilte noen av dagens politikere og en tidligere politiker opp.
I alt var det ca 170 personer som ble påspandert mat av kommunen, og selv om værgudene ikke helt viste seg fra sin beste side, ble det like vellykket som tidligere år.
Noen musikere og en sanger bidro med underholdning, og praten gikk lystig i en fullsatt sal på eldresenteret.
Dette er en av de triveligste oppdragene jeg har. Mange friske aktive pensjonister bidrar med aktiviteter ellers i året, noe som er viktig for trivsel og dermed uten tvil også for folkehelsen. Derfor bør vi ta oss råd til å videreføre denne grilldagen som en takk for stor innsats gjennom hele året.
Før jeg avsluttet dagen,  brukte jeg litt tid på kontoret til å forberede møte i formannskap og planutvalg, men noe av kvelden gikk som vanlig med før alle dokumentene var gjennomgått.

Tirsdag morgen var formannskapet samlet for første gang etter ferien. Det var bare to vedtakssaker. Den ene var en sak som skulle ha vært avgjort i kommunestyret, men som vi valgte å behandle etter hasteparagrafen i kommuneloven. Dette gjaldt refinansiering av lån for å få redusert finanskostnadene. Det er viktig å gjøre dette så tidlig som mulig for å få størst mulig virkning i inneværende år. Vedtaket vil bli referert i kommunestyremøtet i september.
I den andre saken vedtok vi at valget i Selbu høsten 2015 skal avvikles på en dag slik det har vært vanlig i flere år nå. Det blir selvsagt anledning til forhåndsstemmegiving som tidligere, slik at alle skal få mulighet til å avgi sin stemme selv om de ikke har anledning på valgdagen.
Vi brukte lang tid på referatsakene. Rådmannen orienterte om hvordan han har planlagt ledelsen ved sektor oppvekst og samfunnsutvikling (SU) når lederne der nå slutter. Stillingen som oppvekstsjef er lyst ut mens den andre stillingen foreløpig blir vakant. På SU er det nå på plass tre tjenesteledere, og rådmannen velger selv å ha direkte ledelse av dem i alle fall  i en periode.
I tillegg informerte jeg litt om hva som har skjedd siden sist vi var samlet, og det ble stilt mange spørsmål.
Etter at formannskapsmøtet var avsluttet, fortsatte vi med planutvalg. Der var det bare en politisk sak. Det var en korrigering av forskrifter for motorferdsel etter at fylkesmannen har hatt tilsyn og påpekt en uoverenstemmelse i en paragraf. Denne saken skal behandles i kommunestyret, men vil helt sikkert ikke skape noen stor debatt.
Jeg informerte om innspill som har kommet inn og møter vi har hatt etter at vedtaket i arealplanen ble fattet i kommunestyret i juni. Det er ikke klagerett på arealplanen, men vi har fått et par henvendelser. Disse vil vi ta med oss i forestående megling med fylkesmannen.
Planansvarlig var til stede i møtet. Han er også kommunens representant i Årsøya fritidspark AS, og fikk noen spørsmål om selskapet. Det ble fremmet et forslag om at vi i neste møte må få en sak der vi kan starte opp et arbeid for å se på framtidig bruk av det attraktive området i utløpet av Nea. Dette må selvsagt skje i tett samarbed med Årsøya fritidspark som leier øya av kommunen.
Etter lunsj møttes rådmannen, tjenesteleder for plan og kommunalteknikk, jeg og en politiker til for å forberede onsdagens møte med fylkesmannen om opplegg for megling på arealplanen. Det er stort sett bare fritidsbebyggelse det er innsigelser på som vi ikke har etterkommet, men etter vedtak i kommunestyret, gjelder dette mange områder.
For å være best mulig forberedt, brukte jeg også store deler av kvelden på å sette meg inn i fakta om enkeltsakene. Det er nødvendig kjenne områdene godt for å finne argumenter som kan føre til at vi får gjennomslag. Dette er et omfattende arbeid siden vårt vedtak i tillegg til rådmannens innstilling, tilsier at vi skal megle på minst 20 – 30 områder der det er ønske om fritidsbebyggelse, og der en eller flere innstanser har innsigelser.

Onsdag morgen kjørte jeg sammen med en medpolitiker til Trondheim. I utgangspunktet er det tre valgte representanter i «meglingsutvalget» vårt, men en var forhindret fra å møte siden dette kom i stand på kort varsel. Vi ønsket uansett å avvikle møtet ettersom mange venter på avgjørelse på viktige områder. Rådmannen og tjenesteleder for plan og kommunalteknikk møtte sammen med oss.
Fra fylkesmannen deltok representanter fra Miljøavdelingen og fra Landbruksavdelingen. Vi fikk allerede i dette møtet ryddet opp i noen innsigelser som trekkes, og på enkelte boligområder kan det nå startes med reguleringsplanarbeid. Noen innspill fra Vegvesenet er ennå uavklart siden de ikke deltok i møtet.
Også fra fylkesmannens side ble det bekreftet at det hovedsakelig er  områder med ønske om fritidsboliger / hytter det er mest dissens om. Miljøavdelingen og reindrifta har innsigelser på mange av de områdene vi har vedtatt å disponere til dette formålet.
Det ble gjort avtale om at vår saksbehandler skal  få møte alle berørte overordnede instanser for å få en oppdatert oversikt over hva som gjenstår for at planen skal bli rettskraftig, før vi går til megling på enkeltområder.
Det var et nyttig og konstruktivt møte og stor vilje til å finne løsninger.
Etter lunsj var jeg tilbake på kontoret der jeg gjennomgikk utkast til protokoll fra tirsdagenes møter og besvarte post før jeg deltok i møte om høstens TV-aksjon.
Jeg er leder i kommunekomiteen, men det er frivilligsentralen som organiserer det hele. I mange år har ulike organisasjoner blitt utfordret på å ta ansvar for innsamlingen i hver sin krets. Også i år blir noen tilskrevet som forhåpentligvis tar på seg oppgaven.
Siden det i år er Kirkens Nødhjelp som har fått aksjonen, har vi i komiteen med en som er ansatt i menigheten.
Like etter ferien fikk jeg en henvendelse fra noen ungdommer som ønsket møte med meg om å bruke et bygg i sentrum til skating. I alt fem ivrige skatere møtte opp etter skoletid. De ble oppfordret til å sende meg en skriftlig henvendelse som jeg vil videreformidle til sektor SU som kan gi dem et endelig svar på om deres ønsker kan realiseres.
Jeg setter pris på engasjement, men det kan dessverre være mange flere «skjær i sjøen» enn både de og jeg ser for oss.  Håper i alle fall at vi på sikt kan finne et område som kan brukes til dette formålet. Primært ønsker de å ha dette innendørs.
Onsdag kveld deltok jeg på styremøte i Selbu Arbeiderparti. Tiden går fort til nytt kommunevalg. Prosess og framdriftsplan for nominasjon og program både lokalt og regionalt for  kommende periode var hovedtema på møtet.

Onsdag ble en dag med møteslutt langt på kveld, men resten av uken får jeg tid til interne samtaler, forberedelser til møter og  besvarelse av post som ligger «på vent».

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: