«Myk start» etter ferien.

Nå er ferien over, og selv om de første dagene har vært relativt rolige, blir tankene raskt oppdatert med de utfordringer og muligheter vi har i kommunen.

Mandag var det kontordag og mange samtaler med rådmann og saksbehandlere om fremdrift i diverse saker. En av disse er arealplanen der vi i høst skal ha flere meklingsmøter.
Det er gitt litt motstridende meldinger i media om når det blir oppstart av utbedringsarbeidet i Stigamælen. Derfor tok jeg kontakt med en fylkespolitiker som kunne bekrefte at det vil skje rundt årskiftet.
En journalist fra Selbyggen ringte for å høre hvordan vi følger opp AtB i forhold til rutetilbudet i kommunen.  Mandag sendte vi forespørsel om eget møte. I  tillegg har vi hatt møte sammen med de andre kommunene i Værnesregionen og  i Trondheim sammen med andre kommuner i Sør-Trøndelag.
Både politikere og administrasjon i fylkeskommunen og selskapet er informert om våre utfordringer ved flere anledninger uten at det ser ut til at vi når frem.
Vi ønsker nå et møte der vi konkret går inn på løsningene for egen kommune og har involvert de lokale sjåførene i forberedelsene. De kjenner trafikkmønster og har en førstehåndskunnskap som vi må legge til grunn i tillegg til innspill fra brukere.
Tydal blir sannsynligvis med oss slik at vi kan se helheten for Neadalen.
I løpet av dagen gjorde jeg en avtale med noen ungdommer som ønsker å komme med innspill på anlegg for skating. Det er etterspurt flere ganger, og i forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen, bør det vurderes om det finnes egnet område.

Tirsdag var det heller ingen møter, men jeg forberedte grilldag med pressemelding, forespørsel til formannskapsmedlemmer om være med og telefonsamtale med pensjonistforeninga som er medarrangør.
Deltakelse på dialogseminar om samhandlingsreformen ble avklart og litt tid ble brukt til å forberede møte i nasjonalparkstyret.
Vi har bedt om meklingsmøter med fylkesmannen på arealplanen som ble vedtatt før ferien i kommunestyret. I saken ble det valgt tre politikere som skal delta i møtene sammen med rådmann og planansvarlig. Allerede på onsdag neste uke er vi invitert til Statens Hus for å avklare hva det skal mekles om og hvordan prosessen skal legges opp. I forlengelsen av formannskapsmøtet på tirsdag må vi internt ha et forberedende møte, så «hull» i timeplanen tettes raskt.
Jeg ble også informert om at grunnavståelser til ny Mebond barnehage og veg er avklart i tillegg til at det er antatt anbud både på veg og bygning. Dermed ser det ut til at ferdigstillelsesfristen heldigvis kan overholdes.
Noen ledere forlater oss, mens det også kommer nye ansatte. En ny tjenesteleder på sektor Samfunnsutvikling startet etter ferien, og etter lunsj hadde jeg en samtale med han.
Nea Radio kom innom for å få en kommentar til et intervju med daglig leder i Selbu Arrangement. Årets festival kommer ut med et underskudd på tresifret beløp i følge intervjuet. Der blir det også uttalt at kommunen nå bør komme på banen.
Festivalen har generert inntekter til lag og organisasjoner og til næringsliv i bygda, og selskapet har aldri søkt om støtte fra kommunen. Skal selskapet videreføres, må det sannsynligvis tilføres ny aksjekapital, og en søknad til næringsfondet vil da bli vurdert. Kommunen vil selvsagt behandle alle søknader som kommer inn, men ny frisk aksjekapital og framtidige realistiske planer vil veie tungt ved utbetaling fra næringsfondet.
Det hevdes at leiekostnadene er høye på Årsøya. Styret for Årsøya fritidspark henter nå inn informasjon fra flere arenaer, og om prisen i utgangspunktet er høy, fikk festivalen redusert denne etter søknad for 2013.
I prisen inngår leie av alle fasiliteter med kommunale avgifter og strøm, og dekker dermed langt mer enn bare arealleie.

Onsdag behandlet jeg post og hadde en «maildialog» med saksbehandler og Selbyggen om kommunens engasjement i forhold til busstilbudet.
Før lunsj hadde jeg møte med grunneier og leder i Selbu Bondelag om arealplanen og prosessen i forkant av vedtaket. De har sendt inn sin uttalelse til planen, men deres syn nådde ikke frem hverken i rådmannens innstilling eller i kommunestyret. Det er de misfornøyd med og ba om et møte. Fra kommunen stilte planansvarlig opp sammen med meg, og redegjorde for lovverk og prosess med planen. Grunneieren og bondelaget la fram sine argumenter mot et boligområde, og med ulike syn på en sak, vil det bli diskusjon.
Det var et saklig møte der vi i alle fall fikk informert om prosess i reguleringsplanarbeidet som snart startes opp, og om at vedtaket på arealplanen er endelig og ikke kan påklages.
Etter en rask lunsj kom leder i Selbu Næringsforum (SNF) sammen med nytilsatt medarbeider. Vi kjøper tjenester av SNF på prosjekter, og vi snakket om fremdriften på strikkesenterprosjekt og biobrenselprosjekt.
Jeg synes alltid det er interessant å bli informert om hva som rører seg i bygdas næringsliv.
Det er startet opp et treprosjekt i kommunen etter et politisk vedtak. SNF jobber også med et prosjekt på produktutvikling av tre. Disse to bør kobles sammen eller i alle fall «dra nytte av» hverandre. Tett dialog er viktig for å unngå dobbeltarbeid.

Torsdag og fredag var det innkalt til møte med befaring i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan på Storerikvollen. Av ulike årsaker valgte jeg å gå direkte dit fra parkeringsplassen og returnerte heim etter møtet på torsdag. Befaringen foregikk blant annet i høyspenttraseen der vi har gitt tillatelse til terrengsykling for en sesong. Før eventuelle nye søknader skal behandles er det ønskelig å se hvilke spor slik ferdsel etterlater seg. Tilbakemeldingen var at det ikke fantes spor, noe som også kan skyldes at det har vært liten ferdsel.
Mulig plassering av omsøkt jaktbu ble også vurdert på turen.
Storerikvollen ligger ved Essandsjøen. I strandsonen der er det erosjon som en følge av reguleringen. Forvalteren vil nå ta kontakt med ansvarlige for vannforvaltningsplanene i dalføret for å forsikre seg om at dette blir ivaretatt. Dersom en mener at konsesjonsvilkårene bør revideres, er dette en sak som Tydal kommune må fremme krav om.
På saklista sto bare referatsaker. Det var søknader om arrangement og motorferdsel i verneområdet. Avgjørelsen her er delegert til forvalteren. I møtet tok vi disse til etterretning, men det ble stilt noen spørsmål og fremmet ønske om å ha dialog med reinbeitedistriktet for nærmere avtale om tidspunkt for noen av tiltakene. Krav om dette er allerede tatt med i noen av tillatelsene.
Ellers fikk vi grei orientering fra bruksberretigede og turistforeninga om aktiviteten på og i området rundt vollen i dag. De sa også litt om hvilke planer de har for videre utvikling.
Turistforeninga sa at de nok på sikt må vurdere å legge inn vannklosett og bygge / bygge om til flere mindre overnattingsrom. Fjellturistene etterspør mer bekvemligheter, noe turistforeninga vil forsøke å etterkomme.
Bruksberretigede føler at vernet gjør det vanskelig å øke aktiviteten på vollen. De erfarer at området gror igjen og vil tilrettelegge for økt bruk for å ivareta kulturlandskapet. Grensene for verneområdet synes for dem uhensiktsmessig, og derfor ønsker de å ta initiativ til en endring av grensene. Det ble vist til et par eksempler fra andre områder der det har skjedd.
Etter en lang dag med flott tur til fots på totalt 9 kilometer fra og til parkeringsplassen, ble det kveld før jeg returnerte heim.

Fredag morgen startet jeg på kontoret med å gå igjennom post og oppdatere kalender. Tjenesteleder på sykehjemmet tok kontakt for å avtale dag for offisiell åpning av sansehagen ved demensavdelingen. Det stiller jeg selvsagt opp på. Avtalen ble at de må finne dag som passer dem og som er åpen på min kalender.
Etter diskusjon i møtet på torsdag, søkte jeg på nettet og fant aktuell informasjon om revisjoner av konsesjonsvilkår for vannkraftutbygging. En link ble sendt til nytilsatt forvalter som nettopp har startet i jobben.
Før lunsj fikk jeg besøk av en medpolitiker som jeg samarbeider mye med og som jeg ikke har snakket med etter ferien. Jeg setter pris på at noen stikker innom, og tiden går alltid fort med samtale om mange tema.
Litt saksforberedelse til formannskap og planutvalg på tirsdag og innkjøp til grilldagen ble unnagjort før jeg avsluttet dagen med fredagskaffe og en privat avtale.

Kommende uke er det mange møter både i kommunen og i partiet. Mandag avvikles den årlige grilldagen for pensjonistene i bygda. Håper værgudene er på vår side også i år, så vi på nytt kan få noen trivelige timer sammen ute ved eldresenteret.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: