Fine vårdager.

Endelig ser det ut til at våren er kommet på alvor. Temperaturen steg betraktelig i helga, men fremdeles er vannstanden i Selbusjøen alt for lav til sjøsettiingen av «Jøvra»,  som er planlagt til den 19. mai.

Torsdag var jeg invitert av Selbuhus til å være til stede når de skulle overlevere et hus i Molia. Kommunen, Selbu Sparebank og Selbuhus har gått sammen om markedsføring av enkle og rimelige hus som fortrinnsvis er tilpasset ungdom.
Kommunen opparbeidet for et par år siden tomter som en utvidelse av eksisterende boligfelt. Selbuhus kjøpte noen av disse tomtene, og to av disse er nå solgt. Dette var den første tomta som er solgt gjennom Selbu Tomteselskap, og lederen der var også til stede på torsdag sammen med Selbuhus, Selbu Sparebank og familien til huseieren.
Det var et fint og praktisk innredet hus som ligger i et attraktivt område med flott utsikt. I stedet for å bruke penger på å leie, er det mulig for den unge huseieren å bygge opp  kapital for å bygge ut når det trengs eller selge og få igjen det huset kostet. På landsbygda er ofte andrehånds – verdien på boliger lavere enn investeringen, noe som i et økonomi – perspektiv kan bidra til at en velger å bygge i mer sentrale strøk. Så rimelig som disse husene fra Selbuhus er, er ikke dette noen risiko.
Daglig leder i Selbuhus kunne fortelle at de i år skal levere flere hus i Selbu enn de har gjort på mange år. Noe av årsaken til det, er nok at vi endelig, etter langvarige planprosesser, har fått flere byggeklare tomter. Jeg tror også at etableringen av Selbu Tomteselskap og, i dette tilfelle, ikke minst Selbuhus sitt initiativ til samarbeid med bank og kommune, har hatt en positiv virkning på nybyggingen i bygda
Resten av dagen ble brukt til å forberede forslag til møte i ADMU på fredag og til formannskap og planutvalg kommende uke. Dette gjorde jeg delvis med bakgrunn i gruppemøtet på onsdag og vedtak i det enkelte hovedutvalg. De fleste forslagene er i tilknytning til revidert budsjett og årsmelding og regnskap.
Som vanlig sendte jeg mine utkast til de partiene jeg samarbeider med i formannskapet og til vår gruppeleder slik at de kan komme med innspill før møtet.
I løpet av dagen ble jeg kontaktet av en journalist i Dagens Næringsliv. Han var informert om at jeg i valgkomiteens innstilling  til bedriftsforsamlingen i Trønderenergi på nytt styre, var foreslått byttet ut. Det er jeg selvsagt informert om. Journalisten fortalte at valgkomiteens leder hadde sagt at jeg hadde forholdt meg profesjonelt til prosessen. Selvsagt fortalte jeg at styrevervet i høyeste grad var interessant for meg, men det sier seg sjøl at noen må ut dersom ny kompetanse skal inn. Jeg var på valg, og med sterk fokus på at det var for mange politikere i styret, var jeg forberedt på utfallet.
Journalisten spurte også om jeg visste  om evt. benkeforslag, men jeg har ikke hatt kontakt med noen i bedriftsforsamlingen i forkant av møtet.
Det er tidligere kommet benkeforslag som har fått flertall mot valgkomiteens innstilling, noe som selvsagt kan skje. Hadde ikke det vært mulig, ville bare de medlemmene som er med i valgkomiteen, hatt påvirkning på sammensettningen av styret. Det er hele bedriftsforsamlingen som representerer eier, og ikke valgkomiteen.
Valget ble gjort torsdag ettermiddag , og valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Jeg er innstilt som leder til bedriftsforsamlingen, som selv skal velge leder når nyvalgt bedriftsforsamling trer sammen. Også der kan det komme benkeforslag, og blir jeg ikke valgt, får jeg ta det til etterretning.
Frivilligsentralens leder var innom kontoret. De gjør en fantastisk god jobb  gjennom å tilrettelegge for ulike aktiviteter til  alle aldersgrupper. Vi snakket sammen om bruk av reduserte midler til «Ut for en 50-lapp» for pensjonister. Egenandelen er nå vedtatt satt opp til 60 kroner etter å ha vært uendret siden ordningen ble vedtatt for ca. 10 år siden.
Etter ordinær arbeidstid startet jeg å forberede taler til 17. mai. Imidlertid fikk jeg besøk på kontoret av daglig leder i Selbu Tomte – selskap. Han hadde vært innom vårt plankontor og informerte meg om etterspørsel og salg av tomter så langt. Vi pratet også om andre utviklingsspørsmål i tilknytning til arealplan og sentrumsplan, så dagen ble avsluttet lenge etter normal arbeidstid uten ferdigskrevne taler.
Selv om det hadde vært en lang arbeidsdag, startet jeg med å lese saker til formannskap og  planutvalg heime på kveldstid.

Fredag startet dagen med møte i administrasjonsutvalget. Der behandlet vi årsmelding og regnskap i tillegg til sak om nytt telefonreglement.  Mitt forslag til årsmeldinga ble enstemmig vedtatt. Det omhandlet sykefraværet, som fortsatt er høyt på enkelte tjenesteområder, og et pålegg til rådmannen om å forberede en diskusjon om våre etiske verdier og bevisstgjøringen av disse blant  politikere, ledere og ansatte.
Rådmannen, sektorsjef på etat Samfunnsutvikling og jeg dro like etter ADMU-møte til kirkestuen. Vi var invitert av krikevergen på møte med lunsj.
Eiendomsforhold til kirkelige bygg og ansvarsfordeling mellom kirken og kommunen ble gjennomgått på en oversiktlig og grei måte.
Kirkevergen har ikke vært ansatt så lenge, og det er første gangen vi er invitert på møte. Kommunen har ansvar for bla. vedlikehold og drift av kirkene, kirkegårdene og kirkekontoret.
Vi fikk også informasjon om plan for trosopplæring. Kommunen har forskuttert en stillingsandel til dette arbeidet, men fra i år blir denne dekket av staten gjennom bispedømmerådet. Aktivitetene knyttet til trosopplæring er uten tvil nyttig i det totale forebyggende arbeidet i kommunen.
Selbu Pensjonistforening er 40 år, og jeg ble invitert til jubileet på en dag jeg er i Oslo på eiendomsskatteseminar i regi av LVK. Det er viktig for meg å delta sammen med Pensjonistforeninga som nedlegger et stort og viktig arbeid for å skape engasjement og trivsel blant eldre. Derfor fikk jeg endret returreise fra Oslo, og må avslutte andre dag av seminaret til lunsj.
Det ble også  lang arbeidsdag på fredag, med telefonsamtaler, litt skriving på 17. maitaler, møteforberedelser, redigering av forslag til møter over helga og andre forberedelser.

Alt for lav vannstand i sjøen ser ut til å stoppe planlagt sjøsetting av «Jøvra».
Tidligere denne uken ble jeg kontaktet av miljøansvarlig i kommunen som hadde hatt samtale med leder i Selbusjøen Grunneierlag. I de nye konsejonsvilkårene står det at det skal gå 30 m3/s forbi Svean i Nidelva. Dette kommer før hensynet til sommervannstand i Selbusjøen, og jeg antydet at det kanskje er dette som gjør at vannstanden ikke stiger.
Etter å ha lest intervju med leder i grunneierlaget og kraftverksjef i Statkraft, ser jeg at manglende oppfylling av sjøen ikke skyldes krav om vannføring i Nidelva, men en diskusjon om tidspunktet for vårflommens kuliminasjon. Manøvreringsreglementet, som nylig ble vedtatt i Statsråd, pålegger Statkraft å ha sommervannstand fra dette tidspunktet.
Lørdag sendte jeg en epost til leder i grunneierlaget for å høre hvilke kontakter de har tatt om saken, og om de ønsker at  jeg skal foreta meg noe.
Søndag formiddag ble jeg oppringt og fikk redegjøring for hva som er gjort, og at Statkraft, NVE og interessenter i Selbu og Klæbu er invitert til møte kommende uke. Fra kommunen er miljøansvarlig involvert, og dersom de ikke når fram gjennom kontakten med NVE, har grunneierlaget planer om å kontakte departementet.
Etter at vi fikk vedtak på revidert manøvreringsreglement, har vi i alle fall et sterkere kort på handa enn vi hadde med det gamle reglementet, der det ikke var krav om annen minstevannstand sommerstid enn laveste reguleringsnivå.
Lørdag morgen brukte jeg et par timer på å ferdigstille taler, men helga ble også brukt til å gå tur i det fine været og til å besøke venner.
Møteforberedelser måtte skje på kveldstid begge helgedagene, men siden det jeg ikke får gjort,  stresser meg langt mer enn å jobbe, er dette godt anvendt tid.

Kommende uke er det mange saker til formannskap og planutvalg, og to dager går med til markering av grunnlovsjubileet i Oslo. Dit er alle ordfører i Norge invitert av Oslo kommune, Stortinget, KS og Slottet. Det blir helt sikkert en minnerik opplevelse med et tett program fra onsdag til torsdag ettermiddag.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: