Innherred renovasjon og LVK.

De første dagene denne uken har det blitt mye reising. En tur til Levanger og en til Oslo gjør at mye verdifull tid går med i bil og fly.

Mandag var det ingen møter på min timeplan, men jeg hadde flere samtaler med saksbehandlere blant annet om innkomne anbud på bygging av ny Mebond barnehage og spørsmål til årsmeldinga.
Innkalling til representantskapsmøte i Innherred Renovasjon IKS (IR) kom like før helga, og derfor fikk jeg ikke mulighet til å starte forberedelsene før jeg kom på jobb på mandag.
Jeg har vært medlem i valgkomiteen i mange år, og leder de tre siste årene. Vi har funnet kandidater og etter «korrekturlesing» fant jeg at en kandidat hadde falt ut. Nytt saksfremlegg ble sendt ut på mandag, og regnskap og årsmelding ble gjennomgått. Regnskapet viser at IR IKS har et tap. Det meste av dette skyldes et tilknyttet selskap som har gått konkurs i 2014, men som regnskapsmessig er ført med et tap i 2013. Konsernet med andre tilknyttede selskaper kommer ut med et positivt resultat.
Regnskap og årsmelding skal behandles i formannskapet den 13. mai. Jeg brukte store deler av dagen til å gå igjennom disse dokumentene, og fikk besøk av en medpolitiker som allerede hadde behandlet årsmeldinga i sitt hovedutvalg.
Fra LVK kom det en ny påminning om påmelding til eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar. To av medlemskommunene i vårt fylket har meldt på deltakere i tillegg til at jeg deltar som landsstyremedlem.

Tirsdag gikk turen til Levanger rådhus der representantskapsmøtet ble avviklet. IR er renovasjonsselskap for ni kommuner i Sør- og Nord Trøndelag. Kommunene er representert i forhold til folketallet, og fra Selbu er jeg den eneste deltakeren.
IR har ansvar for husholdningsavfallet til 88 000 innbyggere. Årlig samles det totalt inn over 42.000 tonn avfall. Det betyr ca. 480 kg avfall pr innbygger, noe jeg synes er et skremmende høyt tall. Avfallsmengden øker med økende velstand, og da er det i alle fall viktig at en kan nyttiggjøre seg deler av dette.
Renovasjon skal utføres til selvkost med et beregnet påslag, og hittil har gebyrene blitt utregnet separat for den enkelte kommune. Representantskapet har anbefalt å gå inn for felles gebyr på de tjenestene som er like for deltakerkommunene. De aller fleste interkommunale renovasjonsselskaper har en  slik ordning. Kommunestyret  i Selbu ble informert om dette da ledelsen i selskapet var til stede i møte sist høst.
I tirsdagens møte vedtok vi endret forslag til selskapsavtale som er tilpasset  felles gebyrer. Den enkelt kommune kan ha egne kostnader som skal dekkes opp etter selvskostprinsippet, og det kommer da som et tillegg til innbyggerne i de kommunene.
Regnskap og årsmelding ble vedtatt som foreslått, og med en liten endring ble også forslaget til selskapsavtale vedtatt.
Jeg la frem valgkomiteens forslag, som fikk enstemmig tilslutning. Vi foreslo gjenvalg, med unntak av en som ville ut av styret. Etter mange år i valgkomiteen, ønsket jeg å bli byttet ut. Vi fant kandidat som tok over, og de andre to fortsetter for å ha nødvendig kontinuitet.
Tydal har søkt om å få tiltre selskapet. Ingen hadde motforestillinger til det, men saken må utredes nærmere blant annet med tanke på verdier som er bygd opp i selskapet, og hvordan en skal fase inn nye kostnader i forhold til dunker og gjenbrukstorg.
Møtet sluttet med en litt sen lunsj, og det ble god tid til å gå igjennom epost, ta noen telefoner og forberede meg til onsdagens møte i revisjonsutvalget  etter at jeg kom heim.

Onsdag reiste jeg til Oslo der revisjonsgruppa i LVK var samlet til møte. Alle møtedeltakerne har aktuelle revisjonssaker som vi fikk informasjon om. Jeg redegjorde for utfallet av revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen og korrespondansen med departementet om involvering av kommunen i hele prosessen.
Et skriv fra departementet og et fra NVE om retningslinjer for arbeidet med vannforvaltningsplaner og forholdet til regulerte vassdrag ble gjennomgått og diskutert. Det ble enighet om å invitere til et møte om dette temaet fortrinnsvis med de som involvert i dette arbeidet i våre medlemskommuner.
Direkte fra Værnes dro jeg til rådhuset på gruppemøte. Sakene der var revidert budsjett for 2014 og årsmelding og regnskap. Dette er nå behandlet i hovedutvalgene og kommer i formannskapet kommende tirsdag. Vi ble enige om å ta med som forslag vedtakene fra hovedutvalgene, og ut i fra diskusjonen, skal jeg utforme forslag om økonomistyring og  forhold vi mener skal vektlegges spesielt i 2014.
I formannskapet får vi også en sak om tilleggsbevilgning til ny Mebond barnehage. Det er kommet inn seks anbud og alle ligger omtrent på samme totalbeløp, noe som viser at dette nok er riktig pris i dag.
Det er ikke bare pris som skal legges til grunn når vi velger entreprenør. Valg av byggteknisk løsning vektlegges i tillegg.

Torsdag er jeg på kontoret store deler av dagen, men på fredag er det igjen full timeplan.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: