Energikonferanse.

Etter at jeg ble med i styret i Trønderenergi, har jeg deltatt sammen med resten av styret på den årlige vinterkonferansen som Energi Norge arrangerer, og i år ble den avviklet i Berlin.

Vi ankom hotellet ved lunsjtider på onsdag, og hadde et styremøte med behandling av et par saker før konferansen startet.
Hvert år er det mange interessante temaer, og det var det også denne gangen. Det er en god «blanding» av energipolitikk og næringspolitikk sett i lys av utvikling av nett, energiproduksjon og klimautfordringer.
Første dagen hadde generalsekretæren i Den norske Atlanterhavskomiteen et innlegg om tysk politikk og landets betydning for Europa. Tyskland står sterkt i Europa og har en viktig rolle i utenrikspolitikken. Hun fortalte litt om Angela Merke, og hvorfor hun hadde fått en så sterk posisjon i Europa og dermed  stor makt.
Det ble også informert om energisituasjonen i Tyskland. De produserer fornybar energi ved bruk av sol og vind. Denne energien kan ikke magasineres, og derfor må de bruke kullkraft og atomkraft for å ha tilgjengelig kraft hele døgnet. Den fornybare kraften subsidieres også der av forbrukerne på samme måte som vi gjør med grønne sertifikater. Det ble stilt spørsmål ved hvordan Tyskland kan klare å fase ut atomkraften uten å bruke kullkraft, siden sol- og vindkraft ikke er regulerbar. Europa har behov for tilgang til våre vannmagasiner for å få ned klimagassutslippene.
På fredag fikk vi innsyn i Statnett sine planer for utbygging og forsterking av sentralnettet i Norge og for to utenlandkabler mot Tyskland og Storbritania. Planen er at disse skal stå ferdig innen 2020, og da er det mulig å eksportere fornybar, magasinerbar vannkraft.
Vi er i dag i perioder avhengige av import av energi, og et større tilgjengelig marked vil forhåpentligvis gi miljøgevinster ved mindre bruk av kullkraft og mer bruk av tilgjengelig fornybar energi.
Sentrale myndigheter har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling til et bedre organisert strømnett. Dette ledes av tidligere olje- og energiminister, Eivind Reiten, og de skal legge fram resulatet av sitt arbeid i løpet av våren.
Han startet med på si at oppleste sannheter i dag, kan være grove feil imorgen. Så raskt endrer samfunnet seg og ikke minst energibransjen at det er umulig å forutsi hva framtida vil bringe.
Selv om utvalget ikke er ferdig med sitt oppdrag, ga han noen klare føringer i forhold til nøytralitet for nettselskap. Han hevdet at det i dag er en sammenblanding av monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Dette vil sannsynligvis bety en anbefaling fra utvalget på at nettet må organiseres helt adsklit fra for eksempel energiproduksjon og bredbåndsvirksomhet.
Han var også klar på at det ikke er slik at alle små nettselskaper har dårlig effektivitet, mens alle de store er langt bedre. Tidligere er det gitt klare sentrale signaler om at nettrammene som selskapene får, vil legge føringer for større enheter.
Utvalget må selvsagt ta utgangspunkt i det nettet vi har i dag i tillegg til topografi og geografi, og at strøm må leveres hvert sekund også når det skjer noe ekstra.
Det er gitt områdekonsejoner der selskaper har påtatt seg forpliktelser og har rettigheter. Dette må også hensyntas i deres arbeid.
De vurderer også fordeling og antall nivåer i nettet. I dag er det sentralnett, regionale nett og lokale nett. Her stilte han spørsmål ved om det nå er behov for mer sentrale grep.
Olje-og energiminister Tord Lien hadde et innlegg etter lunsj på torsdag.
Han pekte på at vi må ha nett for å frakte energi fra der den produseres og dit den skal brukes. Derfor mente han at nødvendige master ikke bør betegnes som «monstermaster» men som «velferdsmaster» eller «miljømaster».
For å bidra til klimaforbedringer er det nødvendig med utbygging av mer fornybar energi, og det er gitt konsesjon til utbygging av til 8,4 Twh vann- og vindkraft etter 1.januar 2012. Utbyggingen vil selvsagt ikke bare avhenge av antall konsesjoner som innvilges, men av lønnsomhet i de enkelte prosjektene.
På fredag var en del av programmet viet risikostyring. Det er fortsatt for mange arbeidsulykker, og målet er selvsagt å unngå alle.
Her var det blant annet innledere fra Veidekke, BKK og Skagerak Energi. De fortalte om HMS-arbeid i eget selskap, og hvordan de arbeider for å redusere risiko.

Innlegg fra konferansen.

I pauser og på kveldstid behandlet jeg noen eposter, tok noen telefoner og leste lokale nyheter. På Nea- Radio sine hjemmesider var det et oppslag om at ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å vurdere framtidig kommunestruktur, sannsynligvis vil anbefale at det minst må bo 20.000 innbyggere i hver  kommune. Gjennomføres det uavhengig av geografi, er jeg overbevist om at vi får en enda sterkere sentralisering enn i dag. Med store geografisek avstander, blir det selvsagt også større avstand mellom velgere og politikere, noe som vil svekke lokaldemokratiet i stedet for å styrke det, slik regjeringen sier de legger til grunn for reformen.

Kommende uke er det på nytt formannskapsmøte. I tillegg skal vi ha et ekstra gruppemøte før hovedtuvalgene skal behandle rådmannens forslag til revidert budsjett, så økonomi vil utvilsomt stå høyt på agendaen hver dag.

 

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: