Arbeidsgiveravgift og kommunestyremøte.

Norge fikk gjennomslag i ESA for å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå ble vi informert gjennom media om at det pågår en revidering av tidligere vedtatt soneinndeling.

Mandag morgen møttes leder i Selbu Næringsforum, en høyrerepresentant i kommunestyret, ansvarlig i kultur og næringsavdelingen og jeg på mitt kontor for å planlegge hvordan vi skal forholde oss til endringen i arbeidsgiveravgiftssoner som nå er foreslått av departementet. Dette er en sak som vi må jobbe med tverrpolitisk, og medlemmer av regjerings- partiene har en sentral påvirkningsrolle.
Målet er å få endret sonetilhørighet for å få en generelt lavere sats. I sammenligning med andre kommuner i fylket, mener vi at det er et rimelig krav som kan dokumenteres.
Etter møtet hadde jeg telfonisk kontakt om saken med en fylkespolitiker i komiteen med ansvar for regional utvikling. De var heller ikke informert fra regjeringen om at dette skulle revideres nå.
Vi ble i møtet enige om at Selbu Næringsforum og vår næringsavdeling skal lage en argumentasjonsrekke for å bevise at vi burde ha vært i en lavere sone. Den ble ferdig på tirsdag og oversendt til Kommunal  – og Moderniseringsdepartementet i tillegg til politisk og administrativ ledelse i fylkeskomiteen.
Resten av dagen på kontoret gikk stort sett med til å forberede kommunestyremøtet.
Før kommunestyremøtet hadde vi gruppemøte og et ekstraordinært møte i formannskapet. I formannskapsmøtet behandlet vi utsatt sak om reservasjonsrett for leger i forhold til å henvise til abort. Der ble det enstemmig vedtatt at dette ikke må overlates til kommunene. Et knapt flertall på 4 støttet et forslag fra Arbeiderparitet om at Selbu kommune ikke vil inngå fastlegekontrakter med  leger som reserverer seg, dersom avgjørelsen legges til den enkelte kommune.
Dette forslaget ble vedtatt i kommunestyret med 18 mot 6 stemmer
Kommunestyremøtet startet med interpellasjon fra Høyre om kommunestruktur. Det ble ingen debatt på interpellasjonen, etter som temaet også ble tatt opp i en politisk sak samme kveld.
Revisjonsrapport fra selskapskontroll av Trønderenergi ble behandlet som første politiske sak. Ansvarlig revisor var til stede og hadde en kort innledning i tillegg til å svare på spørsmål. Denne saken var jeg innhabil i, siden jeg er styremedlem i Trønderenergi. Varaordfører ledet derfor møtet, og en vararepresentant tiltrådte fra vår gruppe.
Sak om fritak for politiske verv og nyvalg ble enstemmig vedtatt som innstilling.
Vi forbeholdt oss forkjøpsrett da Sjøbygda Kunstnarhus ble etablert og fikk kommunal støtte til restaurering av den gamle skolen. Nå selges bygningen, men et enstemmig kommunestyre avsto fra å bruke forkjøsretten.
Ny utredning om omsorgsboliger med frist til 1. juni ble vedtatt med et tillegg om å se dette i sammenheng med sentrumsplanen, som skal utarbeides i 2014.
Det ble stilt spørsmål til årsmeldingen fra kontrollutvalget om de kan prioritere å gå grundigere inn i effektiviteten i kommunes drift. Leder i kontrollkomiteen lovte å ta dette opp i utvalget når de skal prioritere bruk av tilgjengelige revisjonsressurser.
Plan for behandling av revidert budsjett ble vedtatt i tråd med forslag fra rådmannen og en enstemmig innstilling fra formannskapet. I tilknytning til dette informerte rådmannen om regnskapsresultatet for 2013 og for arbeidet så langt med revidert budsjett. Rådmannens forslag til tiltak sendes ut til hovedutvalgsbehandling en av de første dagene.
Siste sak på kartet var kommunestruktur. Jeg satte denne saken på kartet med bakgrunn i regjeringens oppfordring om å starte debatten, og KS sitt tilbud om informasjonsopplegg til bruk i politiske prosesser i kommunene.
Et enstemmig formannskap støttet et forslag om at det ikke er grunnlag for å sette saken på dagsorden før vi får kjennskap til hvilke nye oppgaver vi evt. kan bli tillagt.
Fra Høyre ble det i kommunestyret fremmet et forslag om å sette ned ei gruppe med en representant fra alle politiske partier som skal utrede muligheter og konsekvenser for Selbu kommune i møte med krav om færre og større kommuner i Norge. Dette fikk Høyre sine fire stemmer og en stemme fra Frp. Flertallet støttet formannskapets forslag, med begrunnelse om at det ikke har kommet noe konkret fra regjeringen om varslet reform. Et  tilleggsforslag  om at saken må tas opp i kommunestyret dersom regjeringen kommer med tydelige signaler om nye oppgaver som skal tillegges primærkommunene, ble enstemmig vedtatt.

Tirsdag morgen leste jeg igjennom utkast til brev om arbeidsgiver- avgiftssoner som Selbu Næringsforum og kommunen sendte til departementet og fylkeskommunen.
Det var kommet innkalling til generalforsamling i USMA kraft på en dag der jeg hadde en annen avtale. Varaordfører var også opptatt, men rådmannen hadde anledning til å møte. Jeg skrev ut fullmakt og ga beskjed om hvem som møter fra kommunen.
Trønderenergi eier 80 % av aksjene, mens vi har en eierandel på 1,15 % i USMA kraft AS . Kommunen er grunneier i området, og resten av selskapet eies av andre grunneiere som er berørt av kraftverket. Den største av disse er Thomas Angells Stiftelser.
Jeg fikk spørsmål om kloakk og tilknytning til nye boligområder i Mebond. Dette tok jeg kontakt med saksbehandler om, og fikk forklaring på at planlagt framdrift avhenger av arealplanvedtak og reguleringsplaner for området.
Etter lunsj besøkte jeg Selbu frivilligsentral. De er aktive og gjør en fantastisk god jobb med å engasjere frivillige.
Mens jeg var der, fikk jeg telefon om at en eldre slektning, som har vært aktiv politiker i mange år, ventet på meg i rådhuset. Vi har mye å snakke om, og jeg er glad for å ha tid til å slå av en uformell prat i blant.
Etter avtale med Selbu Næringsforum sendte jeg pressemelding med kopi til lokale media av brevet til departementet om arbeidsgiveravgiftssoner.
Fra regjeringen foreligger det flere forslag til endringer, blant annet om at noen bransjer skal ha høyeste sats uansett hvor de hører heime. En av disse er transportsektoren, og rammer dette all transport, vil det føre til økte kostnader i mindre sentrale strøk.

Det er alltid mange ulike saker og fagområder å sette seg inn i, så det er aldri tid til å kjede seg.-)
Onsdag drar jeg sammen med Trønderenergi til Berlin for å delta på vinterkonferansen  som arrangeres av Energi Norge. De aller fleste styremedlemmene er påmeldt, og mange interessante tema står på agendaen.

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: