Revisjonssak og LVK-møte.

Mye har dreid seg om vannkraft denne uken. Først og fremst er det revisjonssaken som ble avgjort i Statsråd siste uke, men sakene til landsstyremøtet i LVK,  dreier seg selvsagt også om forhold knyttet til vertskommunens forhold til vannkraftutbygging.

Mandag morgen startet jeg dagen med å etterspørre om vi hadde fått tilsendt de nye konsesjonsvilkårene for Dragstsjøen og Selbusjøen fra departementet. De var ikke kommet til kommunen, og jeg kontaktet derfor en ekspedisjonssjef i OED som har ansvar for vassdrags- og energirett. Han var med på møtet vi hadde sist høst og lovte å sende dokumentene umiddelbart etter vår telefonsamtale.
Det er merkelig at Statkraft fikk informasjon om behandlingen i Statsråd, mens kommunene ikke fikk informasjon før vi etterspurte det. Det var kommunene som krevde revisjon i 1999, og derfor forstår ikke jeg at vi i utganspunktet ikke er å betrakte som part i saken. Da saken etter mange år i departementet ble sendt til NVE for en ny gjennomgang i 2011, ble heller ikke kommunen informert.
Etter at jeg fikk dokumentene tilsendt, sendte jeg dem videre til leder i grunneierlaget, og ordfører i Klæbu kommune ba om kopi på tirsdag.
Nea Radio kom innom for å få en kommentar på resultatet av revisjonen. I utgangspunktet krevde Klæbu og Selbu kommuner justering av konsesjonsavgiftene og et næringsfond. Det har vi ikke fått gjennomslag for med begrunnelse om at revisjoner ikke skal påføre regulanten vesentlige nye økonomiske forpliktelser.
Sommervannstand har vi fått gjennomslag for, selv om det ikke ble fra en fast dato, men fra vårflommens kulminasjon. Før Selbusjøen fylles opp, skal det gå 30 m3 /s forbi Svean, så vi har fremdeles ingen garanti for at Selbusjøen blir på kote 160 moh sommerstid. Uansett er det langt bedre enn de opprinnelige konsesjonsvilkårene som ikke har bestemmelser om sommervannstand i det hele tatt..
I Dragstelva er det pålagt minstevannføring. Dette lå ikke i innstillingen fra NVE, så det har sannsynligvis blitt ivaretatt av Miljøverndepartementet. Da jeg etterlyste saken like over jul i år, lå saken i Miljøverndepartementet som ville ha en ekstra gjennomgang av Dragstsjøen. Dette var også årsaken til at saken  ble forsinket og dermed ikke ferdigstilt av den rød-grønne regjeringen.
I Dragstelva er det elvemusling, som er en rødlisteart. Vi har vært med på et kultiveringsprosjekt for elvemuslingen i regi av DN. Ørret med muslinglarver på gjellene ble fanget i Dragstelva, og transportert til et kultiveringsanlegg for videre oppbevaring. Målet er å sette ut elvemuslinger av egen stamme i Dragstelva om noen år for å bevare bestanden.
Det er også gjort kultiveringsarbeid i selve Dragstelva ved at muslinger er flyttet til nye habitater i elva. Dette er grunnen til at departementet i en prøveperiode på 10 år, har pålagt minstevannføring i elva.
I store deler av strandsonen rundt Selbusjøen er det vokst opp kratt og småskog. Derfor hevder noen at vi ikke burde ha gått for en vannstand på 160 moh, som var det opprinnelige kravet da saken ble sendt til NVE i 1999.  Enkelte steder vil en så høy vannstand føre til at vannet går helt opp i skogen.
Grunnen til at det er gjenvokst, er lav vannstand over lang tid, og derfor må strandlinja ryddes. Får vi da en pålagt sommervannstand, er det håp om at vi ikke får ny gjengroing av strandsonen.
Jeg ba saksbehandler ta nødvendige kontakter for  finne ut om Statkraft etter de nye vilkårene bør ta ansvar for rydding. I en telefonsamtale med leder i Selbusjøen grunneierlag på mandag, ble jeg fortalt at de allerede hadde startet med å undersøke disse mulighetene. Dette må vi da selvsagt samarbeide om. Grunneierlaget vil i nærmeste framtid ta initiativ til et felles møte om saken.
Rådmannen ble intervjuet av Nea Radio og Selbyggen om regnskapsresultatene for 2013. Radioen ba også meg om en kommentar, og siden vi politisk aldri har økt rammene eller vedtatt vesentlige endringer på rådmannens budsjettforslag, sa jeg i intervjuet at budsjettsprekken i hovedsak skyldes manglende økonomisk styring. Med styrking av bemanning på økonomiavdelingen og nye budsjettstyringssystemer, skulle vi nå være langt bedre i stand til å ha god oversikt.
I et par år er det jobbet med analyser av drift og økonomi i forhold til kostratall og spesielle forhold for vår kommune. Med ekstra opplæring av tjenesteledere som har økonomiansvar, så har rådmannen gjort et stort nødvendig arbeid for å få et best mulig grunnlag for budsjettall og rapportering i løpet av inneværende år.
Mandag etter lunsj skrev jeg ned momenter jeg vil ha med i svar på Høyres interpellasjon om kommunestruktur.
Til kommende formannskap og kommunestyre, setter jeg sak på kartet der jeg ber om svar på om vi skal drøfte evt. endring i kommunestruktur og i tilfelle hvordan vi skal «angripe» saken.
Jeg vil ikke legge lokk på en slik debatt, men føler ikke at vi har et godt grunnlag siden regjeringa ikke har sagt noe om nye oppgaver, og at de uansett vil bruke tvang der de mener det er hensiktsmessig.
Før jeg avsluttet dagen, deltok jeg på et aksjonærmøte på min gamle arbeidsplass, Selbu Økonomi & Regnskap, der jeg er medeier og styremedlem.

Tirsdag hadde jeg et privat ærend før jeg dro til kontoret. Der fortsatte jeg å sette meg godt inn i revisjonsdokumentene og forberede meg på sakene til landsstyremøtet i LVK på onsdag.
Etter lunsj fikk jeg besøk av en medpolitiker. Vi snakket sammen om økonomi og andre aktuelle saker. Jeg setter stor pris på at noen gode kolleger tar seg tid til å «slå av en prat». Det er verdifullt for meg å ha slike samtaler.
I løpet av dagen så jeg sammen med sekretæren på saklista til formannskpet neste uke. Det møtet ble utsatt fra inneværende uke på grunn av at sakene som helst burde være med, ikke var ferdig forberedt. Fremdeles ble resultatet at ikke alt jeg ønsket å ha med i kommende formannskap og kommuestyre, ble godt nok utredet. Nå prioriteres økonomiarbeidet, noe som selsvagt er fornuftig bruk av arbeidstid..
Dokumenter til revisjonsutvalgsmøte i Trønderenergi på torsdag,var lagt ut på Ipad på tirsdag. Det er alt for tett opp til møte, siden min timeplan stort sett er fyllt opp.
Som vanlig behandlet jeg post, inngikkk ny møteavtaler og hadde samtaler med rådmannen og saksbehandlere.
Jeg valgte å dra til Oslo tirsdag kveld for å delta på LVK-møte på onsdag. Både underveis på flybussen og på kveldstid fortsatt jeg forberedelsene til onsdagens møte og til revisjonsutvalget på torsdag. Noen telefoner til medpolitikere ble det også tid til på kveldstid.

Før landsmøtet startet på onsdag, gikk jeg igjennom epost og sendte  over olje- og energidepartementets vurdering av revisjonen for Selbusjøen og Dragstsjøen til Selbu Næringsforum.
Første sak i landsmøtet var regnskap for 2013. Deretter hadde vi en diskusjon om arbeidsprogram for LVK, og hvordan vi skal prioritere arbeidsoppgavene.
Styrelederen refererte fra regionmøtene som er avviklet etter jul, og vi ble oppdatert på arbeidet i energiutvalget og eiendomsskatteutvalget.
Sekretariatet informerte som vanlig om aktuelle saker, og styrelederen ga tilbakemelding fra møte med noen partigrupper på Stortinget.
Resultatet av «vår» revisjonssak var selvsagt også av stor interesse for de øvrige medlemmene. Mange fylker har fremmet krav om revisjoner. Fremdeles ligger saker i departementet, mens andre venter på behandling i NVE.
Vi konkluderte med at miljøaspektet er forholdvis bra hensyntatt i Selbusjøen og Dragstsjøen. De andre styremedlemmene stilte seg også undrende til at kommunene ikke behandles som parter i slike saker. Jeg vil ta initiativ  til å sende en henvendelse til departementet der dette blir påpekt. Det er bare kommunene som kan kreve revisjon av konsesjonsvilkår, og da er det underlig at regulanten får informasjon om saksgang og resultat uten at berørte kommuner får de samme opplysningene.
I løpet av dagen kom det en melding fra Selbu Husflidslag om at de nå endelig har fått godkjenning fra Guinness Rekordbok på at de store håndstrikka vottene vil få plass der som verdens største håndstrikka selbuvotter. Det  er lenge siden første måling og innsending, og i det siste har vi målt og kontrolleret to ganger med ulike fagfolk før det ble godkjent. Gratulerer til alle som har bidratt. Prosjektet er et samarbeid mellom Selbu Husflid, Selbu Husflidslag og Selbu Bygdemuseum, men enormt mange «strikkersker» er delaktig i sluttproduktet.
Jeg var så heldig å få felle av tommeltotten på den første votten under Selbumartnan, og jeg har også strikket noen omganger på den andre. Dette prosjektet har vi fått mye pressedekning på, så initiativtakerne la et fantastisk godt grunnlag for et positivt omdømmearbeid for bygda.
Etter at jeg kom heim fra Oslo onsdag kveld, leste jeg dokumenter til revisjonsutvalgsmøte i Trønderenergi på torsdag.

Nå har jeg bare en dag igjen med møte i inneværende uke. På fredag tar jeg  fri fra kontoret og planlegger å dra på besøk til slektninger.  Da gleder jeg meg til å koble av fra konsesjonssak og kommuneøkonomi i noen timer.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: