Trønderenergi og kontordag.

Trønderenergi inviterer to ganger hvert år til eiermøte.  Mandag og tirsdag var eierkommunene, stort sett representert med to sentrale politikere, rådmann eller økonomisjef, samlet i Trondheim.

Trønderenergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og av Nord-Møre Energiverk. Fra Selbu deltok jeg sammen med rådmannen og en fra opposisjonen i kommunen. Jeg er med i konsernstyret, og setter pris på at både rådmann og flere politikere blir invitert til eiermøte og får innsyn i driften av selskapet.
Det var et åpnet møte med presse til stede, og konsernsjefen startet med å orientere om konsernstrategien for 2014 – 2018. Selskapet satser innen kjerneområdene kraftproduskjon, nettdrift og kraftsalg. Bredbåndsvirksomheten er solgt ut, og investeringsselskapet er lagt ned. I nettselskapet er KLP inne som medeier og vindkraftprosjektene eies sammen med NVE, Statkraft og Agder Energi.
De fleste eierkommunene har vært med på arbeidet med en selskapskontroll. Denne er utført av de revisjonsselskapene som utfører revisjon for kommunene. Flere sider ved bedriften er gjennomgått, men det er lagt spesiell vekt på økonomisk utvikling, eierstyring, og funksjonelle skiller og nøytralitet etter energiloven. For noen år siden fikk selskapet bot for å ikke ha det nødvendige skille, noe som nå er rettet opp.
Eierstyring blir viet stor oppmerksomhet i rapporten. Flertallet i styret er nåværende og tidligere ordførere og varaordførere, men det behøver ikke å bety at det er et uprofesjonelt styre, slik leder i kontrollutvalget i Trondheim uttalte til pressen.
Kompetansen i styret er gjennomgått fra eksternt firma og i valgkomiteen. Der er det konkludert med at styret bør styrkes med finanskompetanse, og det jobbes det med. Noen av de som sitter i styret i dag, må da fratre for å gi plass til etterspurt kompetanse.
Det ble påvist brudd på forvaltningsloven i forhold til habilitet. Dette har nok skjedd på grunn av uvitenhet, men vil i ettertid bli fulgt bedre opp fra den enkelte styrerepresentant og fra selskapet.
For egen del er jeg ikke valgt inn som eier, men ble forespurt og sa ja. Det har vært interessante år og i blant en bratt læringskurve, der jeg har hatt nytte av tiden som styremedlem i Selbu Energiverk og min bakgrunn som regnskapsfører. Som styremedlem har jeg fått delta på energipolitiske seminarer både inn- og utland. Også i år skal jeg sammen med flere styremedlemmer være med på Energi Norge sin årlige konferanse som avvikles i Berlin.
Vi har vedtatt en overordnet eierstrategi i kommunestyret og utarbeidet eierskapsmeldinger for noen selskaper der vi har eierinteresser, men Trønderenergi gjenstår sammen med flere. Viktigheten av å ha egne meldinger for alle selskaper påpekes i revisjonsrapporten, og vi har som mål å få det på plass. Det er viktig at vi har en bevisst holdning til  hvorfor vi eier, og hvilke forventninger vi har til selskapene.
Etter vedtektsendringer, ny utbyttepolitikk og nye eiere som ikke har underskrevet aksjonæroppgave, er det nå utarbeidet et forslag til ny oppgave som vi fikk presentert. Denne skal behandles i kommunestyret, og det skal selvsagt også rapporten fra selskapsrevisjonen.
Eiermøtet fortsatte tirsdag med en presentasjon av arbeidet så langt med velferdsteknologi og fremtidig kapitalbehov og finansieringsmodell.
Etter lunsj var ordfører, rådmenn og kontrollutvalg i eierkommunene invitert til Quality på Tiller der revisjonen presenterte rapporten. Ledelsen i Trønderenergi var til stede, informerte og svarte på spørsmål. Både selskap og revisjon fremhevet godt samarbeid underveis i revisjonsarbeidet.

Rådmannen sendte mandag ut en mail der han varslet innkjøpsstopp. Det er et tiltak for å få balanse i økonomien på kort sikt. Onsdag hadde han møte med tjenesteledere og sektorsjefer for å få forankret den helt nødvendige økonomiske innstrammingen.
Jeg hadde ingen møter på onsdag, men hadde samtaler med ansatte om ulike saker. Selbu Ungdomsskole er denne uken «adoptert» av lærerstudenter fra HIST. Ansatte bruker dagene til faglig oppdatering og planlegging. De holder til i rådhuset, og noen av dem stakk innom kontoret i pauser. Stort sett var økonomi temaet, men også andre politiske saker. Jeg setter pris på å få besøk, og det kommer alltid innspill som er nyttige å ha med seg i diskusjoner og som grunnlag for politisk vedtak.
En medpolitiker kom innom, og jeg fikk flere telefoner om blant annet sykehjemsplasser, tildeling av omsorgsboliger og  ulemper med vegtraseer. Det er greit at folk tar kontakt. Noe kan jeg avklare direkte, og andre saker informerer jeg rådmannen om slik at han kan ta saken opp med ansvarlig i administrasjonen.
Det har gått ei hel uke siden jeg var på kontoret sist, og selv om jeg både i pauser i konferanser, på kveldstid og i helga, har gått igjennom post, var det mye som måtte besvares og videreformidles.
På slutten av dagen startet jeg forberedelsene til møte i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Før helga fikk jeg beskjed om at en av de innstilte søkerne hadde takket ja til forvalterstillingen. Det har fungert godt med representanter for miljøavdelingene hos fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag, men jeg ser fram til å få stillingen besatt.

Torsdag er det bare noen korte møter, og jeg håper da å få tid til å fortsette forberedelser til fredagens nasjonalparkstyremøte. Jeg er leder i styret, og dette er fremdeles litt «upløyd mark» for min del.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: