Kommuneøkonomi.

Allerede i 2010 fattet kommunestyret vedtak om at kommunen må stramme inn på drifta slik at vi ikke bruker opp hele disposisjonsfondet. Fremdeles i 2013 fører blant annet overforbruk spesielt på en sektor, for lave budsjetterte pensjonsutgifter, reduserte inntekter av konsesjonskraft og reduserte renteinntekter til at vi får et alt for stort overforbruk.

Mandag morgen dro jeg tidlig til Trondheim der det var innkalt til styremøte i Trønderenergi. Som vanlig var en av postene gjennomgang fra et virksomhetsområdene. Denne gangen var det TrønderEnergi kraft som redegjorde for drifta. Ellers hadde vi flere orienteringer og noen beslutningssaker.
Fra Trondheim dro jeg til kontoret der jeg fikk et par timer med forberedelser til tirsdagens økonomiseminar, formannskapsmøte og planutvalg.
I tillegg gikk jeg igjennom epost og saker i saksbehandlingssytemet, tok noen telefoner og hadde en kort samtale med rådmannen.
Inntil vi får en forvalter på plass, fungerer en ansatt ved fylkesmannen som saksbehandler i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. I landsmøtet før jul fikk vi informasjon om at Miljødirektoratet ønsket forsøk med implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker. Jeg har ønske om at vi skal bli en av pilotene, men det ble ikke tid til møte i styret før fristen går ut. Fra fungerende forvalter fikk vi utkast til søknad, og selv om noen var litt skeptiske til at søknad skulle sendes uten styrebehandling, ble den sendt. Styret fikk tilsendt kopi av søknaden, og jeg håper vi kan bli med på forsøket. Dersom det blir aktuelt, må vi ta saken opp i et ordinært styremøte.
Mandag kveld var det årsmøte i Selbu Arbeiderparti. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, informerte jeg litt om hva som skjer i kommunen. Mange bidro med sine innspill og kommentarer. Et forslag om busstilbudet og kommunens rolle som høringsinnstans i den forbindelse, ble enstemmig oversendt fylkespartiet. Bakgrunnen for dette er at kommunene ikke fikk uttale seg i det hele tatt før rutene ble lagt da busstilbudet ble lagt ut på anbud i fjor. Vi ble også enige om at vi skal be om at temaet settes på dagsorden i et regionmøte.

Tirsdag var det møte i formannskap og planutvalg. Bare to saker var til behandling i begge utvalgene i tillegg til referatsaker. Sakene i planutvalget gjaldt motorferdsel i utmark. I formannskapet behandlet vi  kjøp av et lite tilleggsareal fra kommunen og en søknad om midler til markeringen av grunnlovsjubileet. Alle sakene ble enstemmig vedtatt som innstillingen fra rådmannen.
Fra KS er det kommet tilbud om opplegg for kommunestrukturdebatt. Denne hadde jeg satt opp som referatsak, men siden vi bare hadde en time på oss før økonomiseminaret, valgte vi å utsette denne til neste møte. Jeg ønsker å få en diskusjon på om vi skal diskutere kommunestruktur og i tilfelle hvordan.
Fremdeles mener jeg det er vanskelig å diskutere dette. Regjeringen har ikke sagt noe om hvilke nye oppgaver de ønsker å delegere, og uten å ha dette klart, har vi et for dårlig grunnlag for en realistisk debatt.
I tillegg sier de at det kan bli tvangssammenslåinger, men ønsker å skyve ordførerne foran seg med å oppfordre til å sette saken på dagsorden. Når de i tillegg kaller dette en demokratireform, blir det for meg et enda mer håpløst utgangspunkt. Jeg kan ikke forstå at demokratiet blir bedre ivaretatt med en større avstand mellom innbyggere og beslutningstakere.
Håper at vi i neste formannskapsmøte kan bli enige om hvordan vi  skal «angripe» saken.
For første gang hadde vi et økonomiseminar med formannskapet, sektorsjefer, rådmann og hovedtillitsvalgte til stede. Bakgrunnen for dette er først og fremst vedtaket i kommunestyret før jul om at vi må få et budsjett i balanse uten bruk av disposisjonsfond allerede i 2014.
Regnskapsresultatene for 2013 er nå kjent, og det viser helt tydelig at vi fortsatt ikke har tilfredsstillende styring med økonomien.
I seminaret fikk vi en kort gjennomgang av regnskapstallene før vi fikk presentert mulige innsparinger på alle sektorer. Noe kan ha virkning i 2014, mens andre tiltak må utredes og vil først få virkning for kommende år.
Mange spørsmål ble stilt, og rådmannen bekreftet at det er satt i gang administrative tiltak som vil gi innsparinger. Dette gjelder blant annet på innkjøp der vi nå inngår avtaler sammen med de andre kommunene i Værnesregionen.
Planen er at vi får rådmannens forslag til innsparingstiltak i kommunestyret i mai, og vi vil da kunne få en halvårsvirkning i inneværende år.
Vi har styrket bemanningen på økonomiavdelingen, nytt budsjettstyringssystem er innkjøpt, tjenesteledere har fått opplæring og utviklingen vil bli fulgt tett i inneværende år. Så får vi håpe at dette gir ønsket effekt.

Onsdag tok jeg fri fra kontoret for å være i begravelse til en nabo og slektning. Det er viktg for meg å kunne prioritere familiesammenkomster når det er mulig å «rydde» arbeidsdagen.

De to siste dagene denne uken skal jeg være i Trondheim der det er regionmøte i LVK for Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Deretter ser jeg fram til å ta helg for å være sammen med to snille jenter fra Aursund som er på vinterferie i Selbu.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: