Vindkrafthøringene i havn.

Allerede i 2010 kom de første henvendelsene om mulig vindkraftutbygging i Selbu. Etter en intens «innspurt» er nå begge høringsuttalelsene vedtatt i kommunestyret.

Mandag denne uken sto endelig vindkraftsøknadene på Eggjafjellet og Stokkfjellet på sakskartet til kommunestyret, og dagen startet med gruppemøte før ekstraordinært formannskapsmøtet. De to sakene som skulle behandles der, var utbyggingsavtale med E.ON og konsesjonssøknaden fra E.ON på vindkraftanlegg i Eggjafjellet.
Rådmannen hadde innstilt på å godta avtalen selv om det ikke lå noen forpliktelse om kompenasasjon til kommunen ut over det vi får som en følge av dagens eiendomsskattesystem. De øvrige punktene i avtalen er intensjoner om samarabeid på ulike områder. Formannskapet konkluderte som rådmannen med at det uansett  er greit å ha en avtale, selv om den er dårlig.
Det ble i formannskapet uttrykt skuffelse over at E.ON i brev til alle kommunestyremedlemmene forrige helg sa at de var villige til å avtale økonomisk forutsigbarhet for kommunen, men at nye forhandlinger viste at de ikke hadde endret syn i det hele tatt. De skrev også at kommunen hadde brutt forhandlingene, mens det foreligger en epost som helt klart beviser det motsatte.
Fra fire av politikerne i formannskapsgruppa vår, la vi fram et forslag som konkluderer med nei til utbygging i Eggjafjellet. Dette ble et alternativ til rådmannens innstilling som også konkluderte med nei, men med en litt annen begrunnelse. Vårt forslag fikk fire av sju stemmer, og ble dermed innstilling til kommunestyret.
Høyre la fram et forslag om å si ja til konsesjonssøknaden, og dette fikk tre stemmer.
Etter formannskapsmøtet hadde jeg samtale med flere av mine medpolitikere om opplegg for kveldens møte med blant annet vurdering av mulige avstemningsmåter om det skulle foreligge flere forslag.
Det er kommet flere innspill i vindkraftdebatten, og en person som ikke bor i Selbu, henvendte seg til kommunen på mandag  for å få bruke vårt «spørrekvarter» i kommunestyret. I reglement for kommunestyret går det fram at spørsmål må stilles av en innbygger fra Selbu, og at dette må sendes inn minst 5 dager før møtet.
Sekretæren  avviste spørsmålet med begrunnelse i reglementet, og vi fikk et litt «arrogant» svar tilbake om hvordan det da er mulig å nå politikerne i Selbu for en som ikke er innfødt.
Det er ikke vanskelig å få kontakt med politikere i kommunestyret, og for egen del har jeg fremdeles til gode å si nei til samtaler enten pr. telefon eller på mitt kontor. Kommunestyremøtet er arenaen for de valgte medlemmene, og det må  være selvsagt være klare regler for når andre kan slippe til.
Etter å ha vært heim en tur for å «samle krefter til kveldens møte» møttes samarbeidsgruppa til gruppemøte i forkant av kommunestyremøtet. Der ble det klart at alle ville støtte et positivt vedtak på avtalen med E.ON, selv om ingen sa seg fornøyd med innholdet. De som ønsket å stemme i mot utbygging i Eggjafjellet, ønsket å støtte innstillingen fra formannskapet.
Også i dette gruppemøtet diskuterte vi habilitet, og en som er nært i slekt med grunneier i Stokkfjellet, sa klart i fra om at han helst så at han ble erklært inhabil også i den andre saken, siden deres godtgjørelse avhenger av kraftproduksjon. En utbygging i Eggjafjellet kan gjøre det mulig å øke innstallert effekt på Stokkfjellet. Han blir da indirekte part i Eggjafjellsaken, og det var ulike holdninger i gruppa til hans habilitet. Det endte i kommunestyret med at et enstemmig kommunestyre stemte for at han var inhabil.
I kommunestyret manglet vi en representant siden Frp ikke hadde klart å stille med varamedlem. Uti fra engasjementet på forhånd i vindkraftsakene forventet jeg stort oppmøte av tilhørere, men overraskende få var til stede i kommunestyresalen. Møtet ble overført på Nea Radio og på web-TV, så noen fikk det nok med seg der.
Møtet startet som vanlig med referatsaker, før vi behandlet smittevernplan, en «økonomioppryddingssak» for å få føringene riktig før regnskapsavslutning og en tidsbegrenset permisjonssøknad fra en politiker. Disse ble vedtatt uten at noen ba om ordet.
Vi samarbeider på flere områder i Værnesregionen, og denne gangen sto vertskommuneavtale om innkjøpsordningen på saklista. Dette er en «gammel» sak som har vært oppe tidligere, men som ble sendt tilbake til rådmannen for å få en endelig avklaring på innkjøpsavtalen vi har hatt med fylkeskommunen. En representant minnet rådmannen på at det er viktig å bistå næringslivet i kommunen slik at de kan bli aktuelle som leverandører til denne felles innkjøpsenheten.
De fire siste sakene på agendaen gjaldt vindkraft. Her var det innkalt mange varamedlemmer på grunn av at noen av de faste medlemmene var inhabile.
Først av disse sakene var vertskommuneavtale med Trønderenergi i forbindelse med søknaden om vindkraftutbygging på Stokkfjellet. I den saken og i uttalelsen til konsesjonssøknaden var jeg inhabil sammen med en fra grunneiersida.
Jeg var til stede i salen og hørte på debatten, og avtalen ble vedtatt mot en stemme.
Høringsuttalelsen ble grundig diskutert, med innlegg både for og imot, og det var heller ikke denne gangen noen «opphetet» debatt. Den var saklig med flere argumenter som kan brukes for begge ståsted, som det ble sagt av både motstander og tilhenger av utbygging.
Vedtaket i  formannskapet var her enstemmig i tråd med rådmannens innstilling et ja til utbygging. I debatten ble det fremmet et motforslag fra en høyrerepresentant og tre fra felleslista Ap/SV. Dette fikk fem stemmer, og resultatet ble da at et flertall på 19 ga NVE et råd om å tillate denne utbyggingen.
Jeg stilte også kommunestyret spørsmål om min habilitet i forhold vindkraftsakene i Eggjafjellet, og kommunestyret kom fram til samme slutning som formannskapet. Dermed tok jeg over ledelsen av møtet i disse sakene. Her var to andre direkte inhabile på grunn av slektskap til grunneiere.
Vertskommuneavtalen med E.ON ble enstemmig vedtatt som framlagt, men det ble også i kommunestyret kommentert at avtalen var lite verdt med kun intensjoner.
Debatten om vår uttalelse på konsesjonssøknaden, ble som den forrige saklig og ryddig. Noe ble gjentatt, men det kom også fram nye argumenter.
Resultatet av avstemningen her ble 6 stemmer for ja-forslaget som ble fremmet på nytt av to fra Høyre og to fra Fremskrittspartiet, mens 18 medlemmer støttet formannskapets innstilling.
Den offentlige vindkraftdebatten i møter og i media har stort sett vært saklig. Noen «overtramp» har det vært, men jeg håper at vi fremdeles klarer å respektere hverandre og skille sak og person. I kommunestyret er det god samarbeidsånd selv om vi kommer fram til ulike standpunkt i enkeltsaker. Det håper jeg også andre kan ta lærdom av. Alle som har engasjert seg, har tenkt godt igjennom disse sakene. Som i andre saker blir «fakta» framstilt litt forskjellig, også fra fagfolk, uten at noen tar direkte feil.
I Eggjafjellet brukes det etter min mening alt for store områder med uberørt natur i forhold til forventet energiproduksjon, og dette sammen med E.ON sin manglende vilje til å gi kommunen forutsigbar kompensasjon på tross av klare signaler i «13.time», gjorde at min stemme havnet på nei-siden.

Tirsdag var det ingen avtaler på timeplanen. Jeg hadde flere samtaler med rådmannen om blant annet økonomi.
I forbindelse med behandling av budsjett for 2014, ble det gitt frist ut februar med å legge fram forslag til innsparinger for hovedtuvalgene. Formannskapet er informert om at det er ønskelig å få regnskapsresultater for 2013 før forslag legges fram. Målet er uansett å komme i balanse i løpet av 2014 uten bruk av disposisjonsfond.
Protokollene fra kommunestyremøtet ble gjennomgått sammen med sekretæren før den ble sendt ut til kommunestyremedlemmene til godkjenning.
Epost ble som vanlig besvart eller videresendt, i tillegg til rydding i epostmapper og i papirer.
Litt forberedelse til  KS-møtet i inneværende uke og en lenge planlagt opprydding i adresselister ble det også tid til.
I forbindelse med grunnlovsjubileet har alle ordførere fått invitasjon til Oslo med mottakelse på Slottet. Dette takket jeg ja til og fikk bestilt hotell.
Protokoll fra nasjonalparkstyret for Sarvan og Roltdalen og protokoll fra det politiske samarbeidsutvalget mellom kommunene og St.Olavs kom tilsendt. Jeg gjennomgikk begge og videresendte den siste for å få den som refereratsak i regionrådsmøtet i Værnesregionen.

De to neste dagene denne uken er det strategikonferanse i KS-SørTrøndelag. Der skal jeg delta, men fredag har jeg nok en kontordag uten forhåndsavtalte møter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: