Kontordager og folkemøte om sentrumsplan.

De tre første dagene denne uken har det vært mye tid til kontorarbeid og interne samtaler. På kveldstid har det imidlertid vært møter både mandag og tirsdag.

I  konsesjonssøknaden for nettetablering til de to avindkraftanleggene som det søkes om i kommunen, går det fram at en det kan bli en felles nettløsning.  Opplysninger, som vi ikke har hatt tidligere,  om at utbygging av Eggjafjellet vil ha konsekvenser for installert effekt i Trønderenergi sitt anlegg på Stokkfjellet, gjør at jeg ble i tvil om min habilitet også under behandlingen av EoN sin søknad.
Før helga prøvde jeg å få kontakt med jurist hos fylkesmannen om dette spørsmålet.
Mandag var han til stede, og jeg fikk til svar at jeg ikke er direkte innhabil siden Trønderenergi ikke er part i saken. Partsdefinisjonen innebærer  i følge veileder til forvaltnings-  og kommunelovens inhabilitetsregler at et selskap ikke vil være part i saken dersom dets tilknytning til  saken er underordnet, indirekte eller tilfeldig.
Jeg sendte over en beskrivelse av den konkrete saken, og fikk tilbakemelding om at det vil bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering om tilknytningen til saken er så sterk og reell at det må anses som part. Rådet jeg fikk var å legge fram spørsmål om min habilitet for formannskap og kommunestyre når saken kommer til behandling. De må da ta stilling til det.
Mandag morgen møtte jeg hos lensmannen i Selbu for å være vitne til måling av de store selbuvottene som Selbu Husflidslag har vært ansvarlig for å få strikket. Det er lenge siden de har sendt inn søknad til Guinness rekordbok uten å få svar. Nå har de endelig fått tilbakemelding, og de krevde ny måling og veiing med  vitnebekreftelse og filming av målinga. Vottene ble også veid på postvekta til Coop Selbu, så nå er det bare å håpe at vottene får sin plass i rekordboka.
Tilfeldigvis traff jeg leder i ungdomsrådet og fikk informert han om at jeg ikke kan være til stede på Ungdommens kulturmønstring kommende helg på grunn av avtaler som er inngått for lenge siden.
Kulturmønstringa er vanligvis i februar, men av ulike årsaker blir den i år avviklet i januar. Jeg har vært tilhører på arrangementet i mange år, og skulle gjerne ha vært der i år også.
Living Eiendom driver med eiendomsutvikling, salg og utleie av eiendommer. De ba om et møte med politisk ledelse, og mandag møtte jeg dem sammen med varaordfører. I en samtale fikk vi informasjon om planer de har for utvikling av boliger og boligområder.
En medpolitiker kom innom og spiste lunsj i kantina sammen med meg. Vi benyttet da selvsagt også muligheten til å snakke politikk.
Det er nedsatt en komite for å ta seg av markeringen av grunnlovsjubileet i kommunen.  Menighetsrådet, ungdomsrådet og Selbu Teaterforum har valgt sine representanter inn i komiteen der kommunen stiller med sekretær.
De har hatt to møter, og jeg får kopi av referatene. I Selbu vil dette først og fremst bli markert den 17. mai, men det vurderes også å ha noe i forbindelse med Selbumartnan.
I forbindelse med jubileet er alle ordførere invitert til Oslo med mottakelse på slottet den 14. og 15. mai. Jeg har bestemt meg for å delta der, og forsikret meg derfor om evt. lokale markeringer før jeg melder meg på.
Mye av dagen ble som vanlig brukt til saksforberedelser og behandling av post.
Mandag kveld var det styremøte i Selbu Arbeiderparti der jeg har møte og talerett. Flere saker sto på agendaen, og vindkraftsaken var en av dem. Tre medlemmer i styret har ansvar for opplegget for det åpne møtet som skal avvikles den 30. januar. Jeg er da opptatt med en plankonferanse på Ørlandet, og deltar derfor ikke i vindkraftmøtet.
Styret fattet vedtak om at gruppa ikke skal stille med bundet mandat i behandling av konsesjonssøknadene, noe vi også har tatt opp tidligere og konkludert med. I tillegg ble vedtok styret at Selbu Arbeiderparti ikke vil støtte et varslet forslag fra Frp om folkeavstemming. Jeg fikk ansvar for å sende en pressemedling til lokale media om dette.
I styremøtet ble også opplegg for årsmøte og valg av nominasjonskomite drøftet. Tid og sted for avvikling av årsmøte ble fastsatt, og styret vil ta ansvar for å finne medlemmer til nominasjonskomite som skal velges på årsmøtet.
En fast programpost i styremøtene er informasjon fra kommunestyregruppa om aktuelle saker. Nå blir mye av tiden brukt på vindkraft, men arealplan og sentrumsplan er andre store saker som vil komme til politisk behandling.

Tirsdag startet jeg med å skrive «svar» på spørsmål jeg fikk fra Selbyggen i helga om vindkraftsaken. De hadde ikke tid til å komme på kontoret for å intervjue meg, og derfor ble jeg oppfordret til å skrive selv.
Det var stort sett spørsmål som jeg tidligere både i folkemøtet og i andre sammenhenger har gitt svar på, med et tilleggspunkt om min habilitet. Dette har jeg vært helt klar på i alle saker der TrønderEnergi er part i saken, og jeg har også fått råd om hvordan jeg bør opptre i saken om Eggjafjellet.
Siden jeg stadig vekk får melding om at det er knapt med tid i Selbyggen, valgte jeg å ikke sende ei pressemelding om at Selbu Arbeiderparti går i mot en folkeavstemming, men skrive et innlegg som vil lette arbeidet for dem. Jeg forutsetter da også at dette blir tatt inn redaksjonelt, noe jeg fikk bekreftet i samtale med redaktøren.
Fra Nea Ressurssenter kom det en epost med spørsmål om grunnlag for videre drift etter at Blilyst er avsluttet. Alle ressurssentrene i deltakerkommunene har fått ei fast årlig støtte, og derfor må dette drøftes med fylkeskommunen og tidligere medlemskommuner i Blilyst.
Like etter jul ble vi informert om dette  fra den som har hatt ansvar for etter- og videreutdanning i Blilyst, og jeg har tatt det opp med mine kolleger i de andre Blilyst-kommunene. Tirsdag fikk jeg tilbakemelding om at det blir tatt initiativ til et møte med fylkeskommunen om framtida for ressurssentrene når vi møtes på KS-konferanse i februar.
Rådmannen ga meg en oppdatering på status for  framdrift i saker som kommer til politisk behandling. Vi har vedtatt å ta i mot flyktninger. Det er jobbet lenge med denne saken for å finne egnede boliger og være sikre på at vi har et tilfredsstillende tilbud til de som blir bosatt i kommunen. Sak vil bli behandlet i kommunestyret i mars.
Sak om bygging av omsorgsboliger vil forhåpentligvis også bli klar til marsmøtet.
I planprogrammet som ble vedtatt i starten av denne perioden, lå revidering av kommuneplanenes samfunnsdel inne. Arbeidet med dette er nå igangsatt, og planprogram vil komme som sak til planutvalget før arbeidet med selve planen igangsettes.
Jeg er bedt om å ha et innlegg på fylkeskommunenes plankonferanse i slutten av denne måneden. Derfor leste jeg litt i rapporten fra NIBR om regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. I konferansen vil dette være innledningen til det jeg er bedt om å kommentere ut ifra Selbu sitt ståsted.
En politiker fra Engerdal tok kontakt med meg på telefon. Han hadde blitt informert om mitt utsagn i folkemøtet om at jeg hadde truffet en lokalpolitiker derfra som ikke kjente seg igjen i at vindkraftvedtaket i kommunen hadde ført til redusert hyttebygging, slik det fremgår av et flygeblad som «Nei til vindkraft» i Selbu gir ut.  Vi hadde en lang interessant samtale om erfaringer med behandling av høring i kommunestyret og de konsekvenser han sa dette har ført til. Jeg fortalte hvem som var kilde til mitt utsagn i møtet.
Tirsdag kveld deltok jeg på «idemøte» om utvikling av Selbu sentrum. Det var god oppslutning og aktiv deltakelse i gruppearbeidene etter innledning med gjennomgang av mulighetsstudiet som er gjennomført av Asplan Viak. Vi har fått støtte til planarbeidet fra Blilyst, og det er nyttig å få noen utenifra til å se på området. De går inn med blanke ark , og ser dermed andre muligheter enn vi gjør.
Det er kommunestyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen, så det forslaget som ble presentert, er langt i fra noen fasit. Her er vi åpne for alle innspill, og med det store engasjementet som var i folkemøtet, har jeg tro på at vi vil få en god plan for framtidig utvikling av et funksjonelt og levende sentrum.

Onsdag sto ingen møter på min timeplan, men hovedutvalg for samfunnsutvikling hadde møte, og flere av dem stakk innom mitt kontor for å slå av en prat før møtestart.
Før lunsj deltok jeg sammen med dem på omvisning i det nye «Blålysbygget». Der har ambulansen flyttet inn, og brannvesenet sine lokaler vil stå ferdig til den 1. mars. I alt fire leiligheter bygges på taket av ambulansestasjonen. Vi ble informert om at disse vil stå ferdig til sommerferien, og de har allerede hatt forespørsler fra interesserte kjøpere.
Resten av dagen brukte jeg på å gjennomgå post, ha samtaler med rådmann og politikere som deltok i hovedutvalgsmøte og forberede innlegg til fylkeskommunenes plankonferanse.
Det er en omfattende rapport jeg skal knytte mine kommentarer til.  Selbu er der tatt med som en del av Trondheim med omland. Rapporten skal først og fremst ta for seg utviklingstrekk utenom Trondheim, og derfor er lite av det som er utredet og analysert, nyttig for oss.
Utviklingen i Stjørdal har etter min vurdering stor betydning for befolkningsutviklinga i Selbu. I innledningen til rapporten står det at blant annet Os og Stjørdal er tatt med, siden de har tett samarbeid med kommuner i Sør-Trøndelag. Mulighetene for tilflytting fra Stjørdal til Selbu er ikke kommentert, mens Stjørdal er med i tabellen over innpendling.
Siden så lite i rapporten omhandler Selbu direkte, vil mitt innlegg  først og fremst være generell vurdering av våre utfordringer og muligheter.

Nå er det bare en arbeidsdag igjen denne uken. Fredag tar jeg fri, og helga er opptatt med private gjøremål.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: