Vindkraft, politikerbesøk og partisamling.

Sen kveld på torsdag med et aktivt folkemøte om vindkraft og en fullt belagt timeplan på fredag, gjorde at motivasjonen for å dra på partisamling, ikke var på topp. Når først «dørstokken» er forsert, oppleves det utvilsomt både interessant og trivelig.

Torsdag hadde jeg ingen planlagte møter før kommunestyret ble samlet til informasjon om vindkraftprosjektene på slutten av dagen.
Dagen startet med en samtale med rådmann for å finne dag og tid for ekstra møte i formannskapet for å behandle vindkraftsakene og eiermøte i Selbu Energiverk.
Formannskapet er eierskapsutvalg, og vil invitere styret i energiverket til et møte. Som eier stiller vi krav til selskapet, og de vil i møtet bli utfordret på å si noe om utfordringene med varslede endringer i sentrale rammebetingelser. Selbu Energiverk driver i dag nett, bredbånd, kraftproduksjon og sluttbrukersalg av kraft. For kommunen er det nødvendig å få styrets betraktninger på hva de ser for seg vil skje i bransjen, og hva det vil bety for oss. Dette gjelder spesielt nettet der nettrammene, som NVE fastsetter, kan bli brukt for å tvinge fram større nettselskaper og gjøre det umulig å eksistere for små enheter.
Leder i Frivilligsentralen kom innom kontoret, og det var flere telefoner med forespørsler om milder til «gode formål». Jeg har som prinsipp å aldri svare direkte i telefon på slike henvendelser, og oppfordrer de jeg vil vurdere nærmere, om å sende epost. Vi har opplevd at noen viser til telefonavtale som ikke er inngått, og dermed sender «krav». Derfor er det viktig å ha et tilbud som jeg kan svare skriftlig på, og som kan dokumenters.
Jeg har fått et innspill om at det er ønskelig med en organisasjons- debatt på  regionmøtet i LVK. Dette kommenterte jeg med bakgrunn i et medlemsbrev som ble utsendt fra meg i god tid før jul, og fikk svar fra leder i landsstyret om at de vil hensynta innspillet når de setter opp endelig sakliste. Debatten er allerede startet i landsstyret blant annet med bakgrunn i resultat av valget i siste landsmøte og nødvendige vedtektsendringer.
I Nea Radio var det innslag med representant fra Fremskrittspartiet som varslet at de vil foreslå folkeavstemming når vindkraftsakene skal behandles i formannskap og kommunestyre.
Dette burde de selvsagt ha foreslått på et langt tidligere tidspunkt, siden høringsfristen fra NVE er i februar. Sak med innspill  til konsekvens- utredning  ble behandlet i formannskap og kommunestyre i mai og juni 2012 uten at det forelå et slikt forslag fra Fremskrittspartiet. Det er lite trolig at vi får en utsettelse på høringsfristen som gjør det mulig å ha folkeavstemming. Kommunen er tross alt bare høringsinnstans, som riktignok ofte blir hensyntatt, men som vi også ser blir overprøvd. Uansett er det vår plikt og vårt ansvar å uttale oss i en så viktig sak, så vi må ikke risikere at våre vedtak ikke blir med når saken skal avgjøres i NVE på grunn av at vi oversitter tidsfristen.
I formannskapets møte forrige tirsdag, der Frp var representert, ble det konkludert med at vi ikke skal søke om utsettelse på høringsfristen, men behandle saken i kommunestyret den 10. februar som planlagt. Det gjør at det selvsagt er umulig å avvikle den folkeavstemmingen som de nå, to dager etter formannskapsmøtet, varsler at de vil foreslå.
Jeg respekterer selvsagt alle synspunkter i denne som i andre saker, men det må helst være et snev av troverdighet og realisme i de forslagene som kommer.
Det er alltid viktig å vurdere habilitet i saker der dette kan være aktuelt. Noe er regulert i lov, men det kan også være tvilstilfeller der forumet sjøl må avgjøre spørsmålet.
Som styremedlem i heleide offentlige selskaper, var en tidligere ikke inhabil ved behandling i kommunestyret. Dette er endret, men i kommunale foretak, KF, gjelder dette fortsatt.
Etter lunsj kontaktet jeg en jurist hos fylkesmannen og fikk avklart noen spørsmål om habilitetsregler. I all behandling av vindkraftsaken, der Trønderenergi er konsesjonssøker, har jeg selvsagt meldt meg inhabil siden jeg er styremedlem der. Hadde ikke loven blitt endret i forhold til offentlig eide selskaper, ville jeg ha vært habil i disse saken, så jeg har full forståelse for at noen uforskylt kan  «tråkke litt feil».
Torsdag hadde NVE først invitert til møte med kommunen for å presentere konsekvensutredningene  for de to vindkraftprosjektene i Selbu. Jeg sendte spesiell invitasjon til kommunestyret, der det ble informert om at det ville bli utbetalt kjøregodtgjøring og tapt arbeidsfortjenetse for de som hadde det. Dette ble gjort for å gi alle de samme muligheter til å være til stede. Mange av representantene møtte, men enda flere burde etter min mening ha prioritert møtet.
Vi fikk de samme presentasjonene som i kveldens folkemøte, men hadde bedre anledning til å stille spørsmål, siden det var et langt mindre forum. Dette møtet var selvsagt heller ikke lukket, så noen tilhørere var til stede i kommunestyresalen.
Folkemøtet på kveldstid, var meget godt besøkt, og etter innledningene ble det gitt anledning til innlegg fra salen. Over 20 deltakere tegnet seg på talelista, noe som førte til at jeg ikke var heime før nærmere midnatt. Arrangør og møteleder var NVE, og når folk ønsket å gi tilkjenne sin mening i saken, var det viktig at møtet ikke ble avsluttet før alle hadde fått sagt sitt.
Noen av «talerne» hadde vært til stede på folkemøter i Meråker og Klæbu tidligere i uken. De er tydeligvis generelt i mot vindkraft, og argumenterte ut ifra det.
De fleste innleggene var fra hytteeiere som blir «berørt» av vindkraftutbygging i Eggjafjellet. Alle disse uttalte seg mot prosjektet, og av de som bor i Selbu og ikke har hytte i det området, var ca. halvparten positive. De som uttalte seg for vindkraft, var grunneiere og representanter fra næringslivet.
Jeg tok ordet på slutten av debatten, takket for en saklig og grei debatt og korrigerte noen av innleggene. Blant annet ble det sagt at vi i kommunestyret må si nei til konsesjon. Vi er bare høringsinnstans og kan ikke avslå eller gi konsesjon. Det er det NVE som gjør, og i tilfelle klage, avgjøres den av departementet.

Selbu Ballklubb og Spar B.Langseth har tidligere informert oss om felles planer for en hall i Innbygda. I kommunen er prosjektet prioritert inn på anleggsplanen, og det er kommet positiv tilbakemelding på at prosjektet er tippemiddelberretiget.
Fredag morgen fikk tiltakshaverne møte med kommunen. Varaordfører var til stede sammen med meg, rådmannen, ansvarlig sektorsjef og enhetsleder for næring og kultur.
Vi fikk presentert godt gjennomarbeidede planer og kostnadsoverslag både for investering og drift, og de vil sende en søknad til kommunen om investeringsstøtte. Til prosjekter som får tippemidler, bidrar vi vanligvis med 10%, og vil gi et endelig svar på vårt bidrag etter politisk behandling av en konkret søknad.
I opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune er det nyvalgt leder. Hun ønsker å reise rundt for å gjøre seg kjent med alle de videregående skolene i fylket, og fredag var det Selbu som fikk besøk.
Etter «hallmøtet» dro jeg derfor til Selbu Videregående skole for å være sammen med henne resten av dagen.
Før lunsj fikk vi informasjon om skolen og en omvisiong i lokalene. Selbu Vgs er den minste skolen i fylket. De er en av skolene som har lavest frafall. I siste skoleår sluttet ingen i løpet av året.
Fjernundervisning brukes for å kunne gi et bredt fagtilbud, og de kan vise til gode resultater.
Et godt samarbeid med kommune og næringsliv gir praksisplasser, og dyktige lærere følger opp elevene tett blant annet gjennom bruk av relasjonspedagogikk.
På skolen har det nystartede tverrfaglige opplæringskontoret for Selbu og Tydal, TONE, tilhold. Daglig leder der fortalte om oppstarten, at de har økt antall medlemsbedrifter og dermed også antall lærlinger. Fremdeles er det ønskelig at flere slutter seg til kontoret
På forhånd hadde jeg gjort avtaler med tre bedrifter som vi besøkte etter å ha fått lunsj på skolen.
Disse bedriftene og mange flere i Selbu tar i mot praksiselever og har lærlinger, og dette var tema i samtale med lederne i alle bedriftene.
Først dro vi til ASTi. Der fikk vi informasjon om bedriften, var med på omvisning og fikk se og høre hva de jobber med. De vil sannsynligvis ta inn lærlinger i år. Så langt har de tatt imot praksiselever.
Fra ASTI gikk turen til Kjeldstad. De ga en kort historisk gjennomgang av bedriften, informerte om eierstruktur og hva de driver med i dag.
Det er en kjent sak at de har hatt store utfordringer, men nå ser det ut til at de har kommet over den verste kneika. Kjeldstad har hatt mange lærlinger gjennom tidene, og etter ei tid med omstillinger og nødvendige endringer, planlegger de å ta inn nye.
En relativt nystartet bedrift, Selbu Byggtre, holder til på samme område som Kjeldstad. Hovedproduktet deres er hytter, og de har vokst raskt etter oppstarten for vel et år tilbake. De er også lærlingebedrift, og har i dag to lærlinger i arbeid.
Jeg fikk tilbakemelding om at det var en nyttig og interessant dag, og komitelederen ønsket å komme tilbake for å se enda mer av næringslivet i kommunen.
Etter et kort besøk heime for å hente bagasje, ble jeg hentet av lederen i Selbu Arbeiderparti. Sammen med han og studieleder i kommunepartiet dro vi til Trondheim for å delta på samling med tillitsvalgte fra andre kommuneparti i fylket.
Tidligere Stortingspresident, Dag Terje Andersen, hadde hovedinnledningen fredag kveld. Han snakket om utfordringer og strategier fram mot valget i 2015. Det var flere innlegg og trivelig sosialt samvær med utveksling av erfaringer.

Lørdag drøftet vi organisasjonspørsmål, arbeidsmåter og valgkampstrategier og la planer for arbeidet i regionene. Selbu er med i Fjellregionen sammen med Røros, Holtålen og Tydal.
Selv om jeg helst ønsker å ha fri i helgene, er det ingen tvil om at slike samlinger gir påfyll av nye kunnskaper og ideer for  mitt arbeid som ordfører og som bidragsyter i partiarbeidet.

Søndag fikk jeg endelig tid til å ta turen til Røros for å se barnebarn som deltok på handballturnering. Det var en god og avslappende avslutning på ei hektisk uke.
I kommende uke viser timeplanen så langt at det er mye tid til arbeid på kontoret, men som vanlig blir det nok uansett noe å fylle dagene med.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: