Kontordag og styrekurs.

Den som påtar seg styreverv, har et stort ansvar, og derfor er det nyttig med relevant opplæring. For et selskap er det verdifullt å ha dyktige og godt skolerte styremedlemmer, og Trønderenergi ga denne uken alle styremedlemmene tilbud om å delta på kurs.

Mandag var det i utgangspunktet ingen avtaler. Før lunsj ble tiden brukt til samtaler med rådmann og saksbehandlere om blant annet møtetidspunkter og hvem som bør delta i de ulike møtene.
En representant fra selskapet Living Eiendom tok kontakt med ønske om å informere om deres planer. Sammen med varaordfører har jeg anledning til å møte dem kommende mandag.
Det er nå like før vi skal behandle vindkraftkonsesjonene for to områder i kommunen. Tre politikere er valgt av formannskapet til å forhandle om utbyggingsavtale. De hadde møte før lunsj, og varaordfører stakk innom en tur etter møtets slutt.
Vi snakket også sammen om formannskapsmøtet på tirsdag. Der har jeg meldt forfall for å delta på styrekurs.
Det er få saker på agendaen til tirsdagens møte, men det er alltid noen spørsmål og tilbakemeldinger fra representantene. Dette er første formannskapsmøte etter jul, noe som kan tilsi at «mye har skjedd» siden sist.
Selv om jeg ikke skal delta på tirsdagens møte, gikk jeg igjennom de sakene som skal behandles. Jeg føler det er viktig å være oppdatert selv om jeg sjøl ikke er til stede.
I forbindelse med grunnlovens 200-års jubileum er det kommet invitasjon fra fylkesordføreren til festforestillingen «Et stykke grunnlov» i Olavshallen den siste helga i januar. Da er jeg bortreist og kan derfor ikke delta.
Fra Oslos ordfører har alle landets ordførere fått invitasjon til hovedstaden den 14. og 15.mai. Oslo kommune, Stortinget og KS samarbeider om programmet disse dagene, og siste post på programmet er mottakelse på Slottet som vi har fått egen invitasjon til.
Dette blir sikkert en helt spesiell opplevelse, som jeg vil prioritere å delta på når jeg er så heldig å være ordfører i jubileumsåret.
Også denne dagen brukte jeg tid på vindkraftsakene, og hadde besøk på kontoret av en medpolitiker. Da blir som vanlig mange saker diskutert.

Allerede mandag kveld tok jeg flyet til Oslo for å delta på styrekurs. Nesten hele styret fra Trønderenergi var til stede på Kringler Gjestegård i Nannestad.
Tirsdag morgen startet med et innlegg av administrerende direktør i Energi Norge. Han informerte om selskapets organisering og tok for seg utfordringene i energibransjen.
Innen 2020 er det et mål at 67 % av all energi i Norge skal være fornybar. I dette tallet ligger ikke bare elektrisk energi, men også transportsektoren, offshorevirksomheten og annet energiforbruk.
Det er politiske ambisjoner om at Norge skal bygge ut halvparten av kvotene for de grønne sertifikatene, noe som tilsvarer 13,2 TWh. Sverige er allerede godt i gang med sin del.
EU sitt fornybardirektiv og vanndirektivet, må følges opp. Det siste kan føre til redusert produksjon som en følge av krav om minstevannføring. For miljøet må dette følges opp selv om det går på bekostning av kraftproduksjon. I et samarbeid mellom kommuner og kraftseselskaper bør det være mulig å få en bedre miljøstandard i regulerte vassdrag, uten alt for store produksjonstap.
Det er ulik skatte- og avskrivningsregler i Norge og Sverige. Dette er en av årsakene til at Sverige hittil har tatt en større del av sertifikatene enn Norge.
Det andre innlegget med fakta om bransjen, var avdelingsleder i NVE ansvarlig for.
Det er NVE som setter rammene for hvor mye selskapene kan ta inn i nettleie av kundene. Olje- og Energidepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se på nettstrukturen i Norge. I dag er det mange små eiere av nett. Sentrale myndigheter gir klare føringer for at det skal bli større enheter for å få en mer rasjonell drift og mer lik nettleie over hele landet. Virkemidlene de kan bruke, er å stramme  inn på inntektsramemne til små selskaper som dermed blir tvunget inn i samarbeid.
Mer rasjonell drift vil gi lavere nettleie, men vil gå ut over lokalkunnskap om områdene der nettet ligger. Med store enheter og et bredt kompetansemiljø, kan beredskapen bli bedre, men da er det en forutsetning at de store selskapene ikkes entraliserer all sin virksomhet.
Resultatet av ekspertgruppens arbeid vil bli offentliggjort i løpet av våren, og på Vinterkonferansen som styret skal delta på i mars, vil lederen i gruppen si litt om arbeidet så langt.
Resultatet av arbeidet vil ha betydning også for Selbu Energiverk som eier og drifter eget nett. Sentrale rammevilkår gir føringer for hvor mye vi kan hente inn i nettleie og dermed også hvor store midler vi har til vedlikehold.
Det meste i disse innleggene var kjent stoff, men det er alltid greit å få oppdateringer på rammevilkårene for bransjen.
De neste forelesningene både tirsdag og onsdag var  opplæring i styrearbeid.
Formelt ansvar for et styre, krav og forventninger, styresammensetting, egenevaluering, arbeidsform og arbeidsgrunnlag ble gjennomgått og forklart med eksempler fra styrearbeid. Noen av de som foreleste, hadde sjøl stor erfaring fra styrearbeid. Derfor brukte de relevante problemstillinger som vi kunne kjenne oss igjen i.
Styrets roller og oppgaver med utvikling, strategi, kontroll, støttet til daglig leder og egenutvikling ble gjennomgått på onsdag. Da fikk vi også framlagt et case som vi jobbet med i grupper.
Tre grupper skulle ut i fra ulike eierstrategiske ståsted drøfte hvordan styret kunne tilnærme seg diskusjonen om strategiske valg. En gruppe eiere var finansiell, den andre var industriell og den tredje var politisk.
Dette var heller ikke ukjent stoff for de fleste av oss som har vært med i dette og andre styrer i flere år, men det er nyttig å bli bevisstgjort på styrenes ulike strategivalg avhengig av hvilke eiere en har.
I tillegg til styret i Trønderenergi, var det bare en representant fra et annet energiselskap til stede på kurset. En ansatt i Olje- og Energidepartementet var også med som kursdeltaker.
For å kunne lære av hverandres erfaringer kunne det med fordel ha vært ei større forsamling, men innlederne var dyktige og siden nesten hele styret var med, ble det diskutert mye fag oss i mellom, men også med representanter for EnergiNorge.
Det var formannskapsmøte på tirsdag, og de hadde blitt enige om å behandle høringen på vindkraftsakene som planlagt i kommunestyret den 10. februar. Forhandlingen om utbyggingsavtaler blir ikke ferdige til formannskapsmøtet den 28. januar, så jeg vil kalle inn til et ekstra møte slik at innstillingen er klar til kommunestyrets behandling.

Resten av uken er opptatt med vindkraft, besøk fra fylkeskommunen og partisamling i deler av helga. Håper på fint vær og fri på søndag, så jeg kan ta turen til Røros for å se på to barnebarn som skal delta på håndballturnering.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: