«MOT», sentrumsplan og saksforberedelser.

Etter en litt myk start på nyåret, er det nå fullt opp med møter og forberedelser, og som vanlig er arbeidsdagen variert.

Siden Værnesregionen er først ute med å bruke vertskommunesamarbeid med politisk nemnd, foregår det en følgeevaluering av både administrativ og politisk styring.  Utkast til rapport kom før jul, og på mandag tok jeg meg tid til å «skumlese» rapporten.
Jeg er en av dem som har fulgt utviklingen i Værnesregionen nesten fra starten, og uttalelser og oppsummeringer var som ventet. Det meste er positivt, men styringssystemene fungerer ikke optimalt. Rapporten bekrefter det vi så langt har erfart med lange og lite hensiktsmessige beslutningsprosesser. Den endelige offentlige utgaven av rapporten, som vil gi oss grunnlag for å vurdere organisasjonsmessig endringer, vil ikke bli klar før den er presentert i AU (rådmennene i medlemskommunene) og gjennomgått av styringsgruppa for evalueringen.
Før lunsj kom leder i Selbu Menighetsråd innom for en prat.  Han er i tillegg medlem i kommunestyret, og vi hadde derfor mange aktuelle tema å diskutere.
Etter samtale med vår saksbehandler på vindkraftsakene, sørget jeg for å få utsendt invitasjon til kommunestyremedlemmene til kommunens møte med NVE og en oppfordring om å delta i det åpne møtet samme dag.
Jeg er leder i MOT-styret i kommunen, og vi møttes mandag. Rektor og informatører fra Peder Morset folkehøgskole er med i styret sammen med de som er ansvarlige for MOT-arbeidet ved ungdomsskolen.
På saklista sto evaluering av MOT-til-å-glede-dagen i november. Grupper fra ungdomsskolen besøkte folkehøgskolen den dagen, og noen bidro med sang og musikk på sykehjemmet og i kantina på rådhuset. Internt på begge skolene hadde det vært servering av vafler og andre ekstra trivselstiltak. Tilbakemeldingene var entydig positive fra alle i møtet.
Selbu skal i år få med en person på «Mestringsreisen». Mestringsreisen er en turné til Lokalsamfunn med MOT  for å gi ungdommene økt selvtillit gjennom mestringsopplevelser.  En ungdom plukkes ut fra Selbu Ungdomsskole til å delta på en samling på MOT-Camp med mestringsungdom fra hele landet, før alt avsluttes på MOT til å leve-dagen lokalt. I Selbu skal denne avvikles den 28. april. Folkehøgskolen vil bidra med innhold i denne dagen.
Det var også satt opp en sak om skolering av Ungdom med MOT. Her får tre elever fra ungdomsskolen tilbud om å delta på skolering. Disse ungdommene får en ekstra rolle i MOT-arbeidet blant annet med å gjennomføre skolebesøk til 7.klasseelevene som skal begynne på Selbu Ungdomsskole og hjelpe dem med overgangen.
De skal også være gode rollemodeller og bidra til positiv utvikling av oppvekstmiljøet både i fritida og på skolen.
Jeg ble bedt om å være med å intervjue søkere til skoleringssamlingene, og fikk på tirsdag oversendt kopi av søknadene.

Tirsdag fikk jeg besøk av daglig leder på Selbu Frivilligsentral. De gjør en god  i det forebyggende arbeidet og bidrar til å gjøre hverdagen mer meningsfylt for både eldre og yngre.
Juleaften tok de ansvar for en tilstelning for over 20 personer som hadde meldt seg på. Frivillige stilte opp som komite, og ga tilbakemelding om at det var et trivelig og vellykket arrangement.
Like før jul kom det kopi av et brev fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet til fylkesmennene om deres rolle i  det kommunale forsøket med snøscooterløyper. Vi  er også informert om at det i nærmeste framtid vil komme et skriv fra departementet om hvordan forsøksordningen skal iverksettes i praksis.
I kommunestyret før jul vedtok vi «Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper» som er utarbeidet av departementet. Denne gir rammer for forsøket  i forhold til hva som skal hensyntas og utredes i planlegging av traseer.
Noen av partiene på Stortinget har hevdet at det ikke er mulig å bruke forsøksloven til å innføre en ordning med så mange kommuner eller utvide eksisterende forsøk. Venstre har bestilt en rapport som kom like før jul, og som bekrefter dette. På tross av brev både til kommunen og fylkesmennene, ser det derfor fortsatt ut som om det er uklart om forsøket kan igangsettes uten behandling i Stortinget. Utfallet der er vanskelig å forutsi.
Før møtet i planutvalget oppdaterte jeg meg på denne saken for å kunne gi tilbakemeldinger på forespørsler om forsøket.
Planutvalget var innkalt på tirsdag for å bli informert om arbeidet med mulighetsanalysen for utvikling av sentrum. Asplan Viak er innleid for å gjennomføre denne analysen, og vil legge fram en rapport som vi kan bruke i vårt planarbeid.
De presenterte nye spennede tanker, og det samme vil bli lagt fram i åpent møte den 21. januar. Der håper jeg mange vil komme med inspill som også vil være med i vårt videre arbeid.
Når vi skal fatte vedtak om oppstart av planarbeidet, vil vi også ta stilling til hvordan vi vil jobbe videre med saken. Det kan være aktuelt med arbeidsmøter og involvering av flere enn kommunens administrasjon og politikere.
Etter planutvalgmøtet hadde jeg besøk av flere medpolitikere, ble intervjuet av Adresseavisen om vindkraft, gjennomgikk post og forberedte meg til intervjuene på onsdag.
Vi har pålagt rådmannen å komme med et forslag på innsparinger / økte inntekter i budsjettet for 2014 på ca. 4 millioner for å komme i balanse uten bruk av disposisjonsfond. I den forbindelse gikk også jeg igjennom mitt budsjettkapittel og fant noen poster å skjære ned på.

Onsdag startet med å gjennomgå post og jobbe videre med vindkraftsakene.
Før lunsj hadde jeg sammen med rådmannen en avtale med leder for  «Jøvraprosjektet». Prosjektet skal gi svar på om det er mulig å få «Jøvra» på sjøen igjen i 2014. Mange, som kan ha interesser av at båten er i drift, er kontaktet i tillegg til at det er innhentet erfaringer fra båtdrift andre steder.
Styringsgruppa for prosjektet har konkludert med at de vil jobbe videre med saken, og i løpet av noen få måneder må det tas en avgjørelse.
Etter lunsj dro jeg til Selbu Ungdomsskole for å intervjue kandidater fra 9. klasse til «Ungdom med MOT». Det var i alt ni søkere, og min oppgave var å «plukke ut» tre av disse.
Alle hadde klare svar på hvorfor de ønsker å ta et ekstra ansvar for «MOT» og dermed for å få et godt, trygt og inkluderende ungdomsmiljø. Flere av dem fortalte om at de hadde fått styrket sjøltillit etter at vi ble «Lokalsamfunn med MOT».
Jeg hadde fine samtaler med alle, og la etter intervjuene frem en innstilling på hvem jeg mener egner seg best.
Den endelige utvelgelsen er det «MOT»-informatørene ved skolen som gjør ut ifra en helhetsvurdering der det selvsagt blir lagt vekt på min anbefaling.

I morgen og fredag er det Trøndelagsmøte på Rica Hell. Der skal jeg delta. I tillegg til det generelle programmet, er det anledning til korte møter med stortingsrepresentanter som er til stede. Der har jeg meldt meg på, og vil ta opp saker som har betydning for kommunen

l

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: