Kommunestyre og sosiale sammenkomster.

Siste uken før jul er det som vanlig invitasjoner til trivelige julemåltider. I en travel hverdag blir det alt for lite tid til å prate om annet enn politiske saker, og derfor er sosiale sammenkomster i forbindelse med jula, ekstra kjærkomne.

Mandag morgen var det tid for kommunestyremøte med behandling av budsjett og økonomiplan.
Etter at jeg hadde satt møtet, informerte daglig leder i Selbu Tomteselskap om hva som har skjedd hittil og om planer og  strategier videre. De har nå prioritert noen tomter i Botnlia og på Tømra. Når arealdelen av kommuneplanen er ferdig, blir  nye områder i Molia i Innbygda klare for regulering. Områderegulering av et stort boligfeltet ved Granby settes i gang, og i forbindelse med dette arbeidet, vil et mindre område bli regulert og klart for utbygging.
Referatsakene står først på saklista. Der ble blant annet referat fra ungdomsrådet lagt fram. De har av sin egen budsjettramme vedtatt å bevilge kr. 8.000,- for å ha gatelyset på hele døgnet i jula. Det er et meget prisverdig tiltak, og nå er det opp til administrasjonen å sørge for at dette følges opp.
Ungdomsrådet la også fram en evaluering av paneldebatten som de avviklet i kommunestyremøtet i november. De syntes det var liten respons på noen av temaene, og enkelte reagerte på holdninger / kroppsspråk blant folkevalgte. Dette tok jeg spesielt opp i møtet, og oppfordret hver enkelt til å dra erfaring av tilbakemeldingene. Skal vi få økt interesse for politisk arbeid, må vi som allerede er med, vise engasjement og respekt.
Som en tilleggssak la rådmannen fram logg fra kriseledelsen i forbindelse med uværet «Ivar». Rådmannen, som bor i Stjørdal, fikk telefon fra fylkesmannen, tok  kontakt med ambulansen og forsikret seg om at brannvesenet var på vakt.
Siden både strøm og telefon var ute av drift, kunne dette ha fått alvorlige følger. Det gikk heldigvis bra, men både vi og fylkesmannen skal evaluere håndteringen av den situasjonen som oppsto.
På saklista sto investeringstilskudd til Selbuskogen skisenter. Dette er i tråd med avtaler som er inngått mellom Skisenteret , Stjørdal kommune og Selbu kommune.
Jeg valgte å fremme en sak om evt. endring av antallet i kommunestyret for kommende periode. Etter gruppemøter ble jeg bedt om å ta prøveavstemning. I dag er det 25 medlemmer, mens flertallsforslaget fra formannskapet var 21. Prøvevoteringen ga som resultat 13 – 12 for reduksjon til 21. I forkant av avstemmingen uttalte noen representanter at de hadde fått alt for knapp tid til å sette seg inn i konsekvensene av en endring. Med så knapt flertall, oppfordret jeg representantene til å gå inn for å opprettholde dagens antall, og i den endelige voteringen ble dette vedtatt mot 5 stemmer.
Reguleringsplan for Selbustrand kirkegård og Selbustrand skole ble enstemmig vedtatt. Det samme ble en søknad om et kortsiktig lån fra Selbu Tomteselskap etter at det ble fremmet et eget punkt om sikkerhet for lånet.
Etter at styret ved Sjøbygda Kunstnarhus har vedtatt opphør, fikk vi forespørsel om vi ville benytte oss av forkjøpsrett til gamle Eggaodden skole. I formannskapet vedtok vi å si fra oss forkjøpsretten, men  et forslag fra Høyre om å ta stilling til dette først når en kjøpsavtale foreligger, ble vedtatt av flertallet i kommunestyret.
Budsjett for Værnersgionen og flere saker med fastsetting av gebyrer og betalingssatser ble enstemmig vedtatt med unntak av økningen av feieravgiften som to representanter stemte i mot.
Budsjettdebatten forløp uten mange innlegg. Vi vedtok  et budsjett som salderes med i underkant av 4 millioner fra disposisjonsfondet. I innstillingen fra formannskapet, som ble vedtatt i kommunestyret, ber vi rådmannen om å komme med forslag på inntektsøkende og konstnadsreduserende tiltak som skal behandles av hovedutvalgene i løpet av februar. Da vil vi nok få en større debatt.
Siden vi nå gir åpning for at det kan være aktuelt med oppsigelser i forbindelse med effektivisering, hadde personalsjefen en redegjøring i møtet for hvordan en slik prosess skal foregå i henhold til arbeidsmiljølov. I tidligere vedtak har vi slått fast at endringer skal skje uten oppsigelser, men et enstemmig kommunestyre gikk inn for at dette nå kan vurderes.
Helt til slutt sang  vi som vanlig «Deilig er jorden».
Ettersom det var få innlegg på de fleste sakene,  var møtet ferdig i god før inviterte prisutvinnere kom til rådhuset. I år var det to ungdommer som fikk tildelt Grethe Ingeborg Nykkelmo’s idrettsstipend, og Selbu Sanitetsforening fikk tildelt årets frivillighetspris.
Prisutdelinger er  alltid høytidelig. Ungdommene kom sammen med sin nærmeste familie, og fra Sanitetsforeninga møtte nesten hele styret.
Det er trivelig å kunne hedre dyktig ungdommer som er positive ambassadører for kommunen og gode forbilder for barn og unge.
Saniteten har gjennom over 90 år bidratt med tiltak for å gjøre hverdagen bedre og mer meningsfylt for mange. De er gode representanter for  en enormt stor frivillig innsats i bygda vår.
Etter prisutdelingen ble alle gjestene invitert til kantina, der vi fikk god mat og sang kjente julesanger.

Etter at Selbu Frivillighetssentral ble etablert, har rådmann, sektorsjefer og jeg blitt invitert på julefrokost dit. Tirsdag morgen møtte vi opp til et fint dekket bord, og i år var også lederne i hovedutvalgene med.
Sammen med leder i frivilligsentralen var et medlem fra styret som bidrar med frivillig arbeid og stiller opp som vara i lederens fravær.
Etter maten fikk vi informasjon om alt de holder på med. Det er tiltak overfor innbyggere i alle aldre. Som eksempel kan nevnes at de jobber sammen med NAV opp i mot spesielle grupper, stiller opp med leksehjelpere, har fritidsklubb, organiserer turvenner ved sykehjemmet, står ansvarlig for datakurs og «kjøreoppfriskning» for seniorer, deler ut strøsandbokser til de som etterspør det og organiserer ordningen med «Ut for en 50-lapp» for kommunen. Dette er bare litt av det som frivilligsentralen jobber med. Den er finansiert med øremerkede midler fra Staten i tillegg til en kommunal andel.
Gatelyset i Selbu slukkes om natta utenom på helgedagene. Med ungdomsrådets bevilgning vil det bli gatelys hele døgnet i jula, og for kommende år er dette noe som bør innarbeides i de ordinære budsjettene. Ved å følge opp tenning og slukking bedre i løpet av året, trenger en sannsynligvis ingen økning i budsjettene for å ta bedre vare på trafikksikkerheten.
Tirsdag fikk jeg telefon fra en lokal drosjesjåfør som satte stor pris på ungdomsrådetes tiltak.
I løpet av dagen ble jeg informert om at styret i Selbu Sparebank hadde behandlet saken om emisjon i tomteselskapet på nytt, og at de hadde endret sitt opprinnelige vedtak. Dermed går de inn med den aksjekapitalen som styret i tomteselskapet har bedt om.
Protokollen fra kommunestyret ble gjennomgått og godkjent for foreløpig utsending til representantene.
Etter lunsj fikk jeg besøk på kontoret av en partifelle som ikke er aktivt med i kommunepolitikken. Vi drøftet ulike utfordringer for næringslivet i kommunen.
Leder for hovedutvalg Helse og Sosial stakk også innom i tillegg til saksbehandlere som jeg ofte slår av en prat med.

Onsdag morgen ble rådmannen og jeg invitert til sektor Oppvekst på julefrokost . Det er en tradisjon som ansatte på oppvekskontoret gjentar en dag i den siste uken før jul hvert år.
Det var nok ei trivelig samling som ble avsluttet med en uhøytidelig quiz, der diskusjonen gikk høyt når svarene skulle rettes:-)
Som Sør-Trøndelag sitt medlem i LVK sitt landsstyre, prøver jeg å oppdatere rådmenn og ordførere i medlemskommunene på hva som skjer i styremøtene.
Det ble det tid til på onsdag. Jeg informerte om viktige konferanser i 2014 og litt om organisasjonsgjennomgangen som vi hadde gruppedrøftinger på i strategisamlingen. Dette vil bli fulgt opp i regionmøter over jul.
Jeg er med i styret i Selbu Økonomi & Regnskap AS der jeg jobbet før jeg ble politiker på heltid. I tilknytning til styremøtet på onsdag, var styret sammen med ansatte invitert til felles lunsj.
I møtet behandlet vi foreløpig regnskap og budsjett for kommende år. På grunn av økende oppdragsmengde, er stillinger utvidet og en ny person er ansatt.

Nå gjenstår bare en dag før jeg tar julefri fra kontoret. Det er ingen møter de siste dagene og heller ikke i romjula, så da kan jeg like gjerne ta telefoner og behandle evt. post heime.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: