Politiråd, formannskap og rådsmøte.

De tre første dagene denne uken har som vanlig vært travle, men når denne uken er over, gjenstår det ikke mange møter før jeg kan ta juleferie.

Mandag morgen kom noen medpolitikere innom kontoret før de skulle gå i møte i Hovedutvalg for bygdautvikling. Vi hadde en uformell samtale om Selbu Tomteselskap og emisjonen som skal behandles i Selbu Energiverk og Selbu Sparebank denne uken.
Vi har felles Politiråd og styringsgruppe for SLT med Tydal. Der sitter rådmenn, ordførere og en ansatt på lensmannskontoret i Selbu. I SLT er det også en koordineringsgruppe der sektorsjefer for helse og oppvekst i de to kommunene er med i tillegg til NAV. Mandag hadde begge disse gruppene felles møte.
Flere saker sto på agendaen. De fleste dreide seg om utfordringene med et stadig voksende rusmiljø, og hva vi sammen  kan bidra med  overfor rusmisbrukere og som forebyggende tiltak. Jeg hadde på forhånd  bedt om å få satt på saklista hva våre to kommuner i Neadalen kan samarbeide om, og informasjon fra MOT-samling om politiets engasjement i MOT-arbeidet i en kommune.
Møtet startet med en gjennomgang fra lensmannskontoret om russituasjonen i dalføret. Ved utgangen av november er det registrert 31 narkotikasaker. De aller fleste som er i lensmannens etterretningsregister, er mellom 15 og 25 år. Det er tips om brukere i mange samfunnslag. Ungdommer utgjør den største gruppen, men også godt voksne som sjøl er foreldre.
I følge lensmannen er det en generell utvikling med aksept for å bruke narkotika. Betyr dette at samfunnet ikke tar problemet på alvor og har  gitt opp å bekjempe bruken?
Vi må selvsagt hjelpe dem som har rusproblemer, men minst like viktig er det å hindre at flere starter å bruke narkotiske stoffer. Et trygt nettverk med voksne som bryr seg og tør stille de riktige spørsmålene når en har mistanke om rusmisbruk, er et viktig «lavterskeltiltak». Det lokale lensmannskontoret har erfaring fra videregående skole som viser at det har effekt.
Både Selbu og Tydal går nå igjennom alle ekstra tiltak som er iverksatt med sikte på forebygging generelt. Vi har en mengde tiltak som ikke er evaluert. Det kan være vanskelig å vite hva som hadde skjedd uten disse tiltakene, men det aller viktigste forebyggende arbeidet skjer utvilsomt på arenaer som helsestasjon, barnehage og skole.
Lensmannen lovte å ta kontakt om MOT med utgangspunkt i  den informasjonen jeg ga møtet. Tydal og Selbu samarbeider allerede om SLT, og som nabokommuner har vi også et mer eller mindre felles ungdomsmiljø.
Under «Min Mening» i Selbyggen sist fredag, sto det et anonymt innlegg om vindkraft og hva «formannskapet foretar seg» i den anledning. Vedkommende hadde lest om at det var informert fra samhandlingsmøter og forhandlingsmøter der. Jeg pleier aldri å svare på anonyme innlegg, men når en som vil skjule sin identitet selv, anklager kommunene for å holde tilbake opplysninger som gis i åpent møte av representanter som er valgt inn i disse utvalgene, fant jeg grunn til å gi et kort svar.
I samhandlingsmøtene, som etterspørres, er alle «berørte parter» med, og det er tidligere referert i Selbyggen fra disse møtene. Utkast til utbyggingsavtale, som vil bli resultatet av forhandlingsmøtene, vil selvsagt bli lagt med når uttalelse til konsesjonssøknaden skal behandles.
I løpet av januar vil NVE arrangere et åpent møte, og  Selbu Arbeiderparti har i tillegg planer om å ha et møte før den endelige behandlingen i kommunestyret.
Leder i Selbusjøen Grunneierlag kontaktet meg for ei tid tilbake og ba om å bli oppdatert på status for sak om revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen. Mandag sendte jeg forespørsel om dette til ekspedisjonssjef i Olje- og  energidepartementet med ansvar for  vassdrags- og energirett . Han deltok i møtet om saken som vi hadde med departementet i april i år. Der ble det sagt at regjeringen tok sikte på å ferdigstille saken før valget i høst. Vi har ikke fått beskjed om at det har skjedd, og antar derfor at det fortsatt ikke er fattet endelig vedtak.
På slutten av dagen skrev jeg innlegg som jeg er bedt om å ha i bankens forstanderskapsmøte på torsdag. Temaet de vil ha innspill på, er bankens engasjement i lokalsamfunnet.

Tirsdag var det møte i formannskap og planutvalg. I planutvalget hadde vi reguleringsplaner for Selbustrand kirkegård og for Selbustrand barneskole til behandling. Begge disse går til kommunestyret for endelig vedtak.
På saklista sto også en klagesak på reguleringsplan for Botnlia-Bellshåggån, og noen søknader om motorferdsel i utmark og leiekjøring med scooter. Alle disse ble enstemmig vedtatt i tråd med innstillingen fra rådmannen. Klagen inneholdt samme momenter som var innkommet til 2. gangs behandling av reguleringsplanen, så der har også kommunestyret i sitt vedtak valgt å se bort fra innspillet fra en berørt grunneier. Denne saken går nå til fylkesmannen og blir endelig avgjort der.
I formannskapet startet vi som vanlig med referatsaker. Det ble også stilt mange spørsmål til rådmannen fra medlemmene om ulike saker.
Til behandling hadde vi tilskudd til Selbuskogen skisenter. Dette er i tråd med avtaler vi har inngått mellom Stjørdal kommune, Selbu kommune og skisenteret. Begge kommunene har forpliktet seg til å bidra med 5 % av investeringskostnader. Til andre investeringstiltak som er spillemiddelberettiget, deltar kommunen med 10 %, men siden skisenteret er et interkommunalt anlegg, går vi sammen med Stjørdal om kommunal andel.
Selbuskogen skisenter har i vinter investert i snøproduksjonsanlegg, og tilrettelegger nå for rulleskiløype i etablert trasé. Tirsdag kveld fikk de overrakt en sjekk på 2 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. Rulleskiløypa vil være viktig som trafikksikkerhetstiltak, og hele anlegget betyr mye i forhold til folkehelsen. Det er kjærkomne midler, og meget prisverdig at noe av overskuddet i selskapet går tilbake til gode formål i lokalsamfunnet.
Selbu tomteselskap er kommet godt i gang, og er i ferd med å inngå avtaler med grunneiere om oppkjøp av tomteområder. Siden det tok litt lengre tid enn planlagt å få oppkapitalisert selskapet, har de søkt kommunen om et midlertidig lån. Formannskapet behandlet søknaden og innstilte overfor kommunestyret på  at dette skal innvilges.
I løpet av onsdag ble jeg informert om at Selbu Energiverk hadde fattet positivt vedtak om å delta med omsøkt beløp i emisjonen. Jeg er også kjent med at Selbu Sparebank i sitt styremøte på tirsdag, fattet vedtak om å ta saken til ny behandling i et møte kommende fredag.
Budsjett for vårt engasjement i Værnesregionen ble enstemmig vedtatt. Etter at dokumentene er sendt ut, har det vært en ny runde med budsjettreduksjoner i regionrådet. Denne korreksjonen blir framlagt for kommunestyret, og er en del av budsjettvedtaket.
Vårt totale engasjement i samarbeidet beløper seg til litt over 5 % av vårt brutto kommunebudsjett.
Vi behandlet også forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Den nye regjeringen har åpnet for at alle kommunene som søkte om å bli med på forsøksordningen, får delta. Det stilles spørsmål ved om det er lov til å kalle det forsøk når så mange blir med. Dette skal Stortinget avgjøre, men dersom kommunestyret nå slutter seg til formannskapets vedtak på forskriften, er vi klare til å sende denne til departementet for stadfesting om alt går slik regjeringen legger opp til.
For å få godkjente scootertraseer, må det utarbeides reguleringsplan, noe som tar tid med lovpålagte høringsfrister og mulig klagebehandling. Derfor er det nok ikke mulig å ha noe klart før neste vinter.
Etter at fylkesrådmannen innstilte på å ikke videreføre «Artist in Residence» (AiR)- ordninga ved Sjøbyga Kunstnarhus, valgte innehaver Eldbjørg Raknes å opphøre selskapet som eier og driver Kunstnarhuset. Hun har varslet at bygningene skal legges ut for salg.
En forutsetning  for vår bevilgning til restaurering av den gamle skolen i Sjøbygda, var at vi skulle ha forkjøpsrett til markedspris ved et eventuelt salg. Den samme klausulen hadde fylkeskommunen til sitt bidrag. I formannskapet på tirsdag innstilte vi enstemmig til kommunestyret på å ikke bruke forkjøpsretten.
Komiteen i fylkesommunen har i sitt vedtak gått inn for å videreføre AiR i Sjøbygda, men vi må uansett forholde oss til henvendelser vi har fått fra innehaver av bygningene.
En om evt. endring av antall medlemmer i kommunestyret for kommende periode, sto på vårt sakskart. Skal dette endres, må det i henhold til kommuneloven fattes vedtak før årsskiftet.
I formannskapet gikk fem av sju inn for å redusere antallet fra dagens 25 til 21, mens to ville opprettholde det vi har i dag. Kommunestyret fatter endelig vedtak i denne saken kommende mandag.
På kveldstid tirsdag hadde vi gruppemøte. Det er felleslista Ap/ SV og Krf/V/ SP som samarbeider denne prioden, og denne gangen hadde vi felles møte der vi diskuterte sakene til kommunestyret kommende mandag.
Selv om det ble litt sent, forberedte jeg sakene til Rådet for Peder Morset folkehøgskole (PMF) etter at jeg kom heim.

Onsdag dro jeg ikke til kontoret før møte på PMF. Folkehøgskolen ligger like ved der jeg bor, og derfor jobbet jeg litt heime med post og ble intervjuet av Nea Radio om formannskapssakene før jeg dro dit.
I rådet behandlet vi budsjett for 2014 og fikk informasjon om drifta ved skolen. Etter møtet besøket vi alle «juleverkstedene» på skolen. Der ble det laget mange fine gaver av ivrige elever.
Ettermiddagen og kvelden ble brukt til å forberede fredagens styremøte i Trønderenerg. Der står mange store saker på agendaen. Siden dagene og delvis også kveldene i det siste har vært fullt belagt med møter, får jeg ikke tid til å forberede meg slik jeg ønsker til dette møtet. Sakene er også sent utsendt, så det er nødvendig med god gjennomgang i møtet før vi fatter vedtak.

Både torsdag og fredag på dagtid har jeg møter i Trondheim i tillegg til kulturskolekonsert og forstanderskap i banken torsdag kveld. Når helga kommer, skal det bli godt å slappe av sammen med barn og barnebarn som kommer på førjulsbesøk.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: