Møter i Oslo og på Væktarstua.

Denen uken har det vært konferanser og møter hver dag. Da er det nødvendig å bruke kvelder og pauser i møtene til telefoner og besvarelse av epost som det haster med.

Før helga var jeg to dager på LVK-seminar i Oslo, og mandag morgen dro jeg på nytt dit for å delta på seminar om kraftlinjer. LVK var arrangør, og landsstyret var oppfordret om å delta.
Det er nyttig og nødvendig å bli oppdatert på tema som har stor betydning for de medlemskommunene vi representerer.
Fra Selbu var økonomisjefen til stede sammen med meg. For egen kommune var det programposten om kommunens rolle og oppgaver som skattekreditor vi hadde mest utbytte av.
Det er mange år siden eiendomsskatt på verker og bruk ble innført i kommunen, men det er ikke fulgt opp med nytakseringer, og vi har liten kompetanse på dette området.  For å komme ned på et økonomisk forsvarlig driftsnivå må vi gå igjennom utgiftssida i budsjettet, men like viktig er det å hente ut de inntekter vi kan gjennom eksisterende eiendomsskatt og andre kraftrelaterte inntekter.
Første post på programmet i konferansen hadde konserndirektøren i Statnett. Han informerte om planer for utbygging og forsterking av nettet. Prosjektene prioriteres ut i fra behov, og kostnadene med nettutbygging vil føre til en høyere nettleie for alle abonnenter.  Siden det vil være overskudd på kraft i nord, blir det bygd ut linjer for å få strøm ut til de markedene som etterspør det. Kraftoverskudd i en region vil bidra til lavere strømpriser enn der det er knapphet. En konferansedeltaker fra Mo I Rana tok opp utfordringene med at de fikk høyere nettleie som en følge av at det trengs nye linjer for å transportere strømmen ut. De vil også få økte strømpriser når overskuddet kommer bort.
Slik vil det bli kryssende interesser i flere områder av landet, men fornybar energi trengs for å redusere bruk av fossilt brensel, og dermed må det bygges linjer for å kunne utnytte den «rene» energien.
Resten av innleggene var det advokatene i LVK sitt sekretariat som hadde ansvar for.
Mange kommuner står foran store nettutbygginger i sisne kommuner. Derfor var et av innleggene viet kommunens rolle og oppgaver i plan- og gjennomføringsprosessen.
«Plankapitlet» i Plan- og bygningsloven omhandler ikke kraftanlegg, så kommunene har ikke myndighet til å fatte vedtak om hvor disse skal bygges. Stortinget har imidlertid pålagt Statnett å ha tett dialog med berørte lokalsamfunn i planlegginga av nettutbygginger.
Det er lang praksis for utbyggingsavtaler i forbindelse med vann- og vindkraftutbygginger, og det er heller  ingen rettslige hindre for saklig begrunnede avtaler i forbindelse med nettprosjekter.
Etter lunsj var temaet eiendomsskatt. Her fikk vi innsyn i utfallet av saker som er behandlet i rettsvesenet, og fikk informasjon om takseringsprinsipper og takseringspraksis.
Alle kommuner har ei takstnemnd og ei klagenemnd. Takstnemnda må ha kunnskaper om jobben de utfører, og ved en evt. tvist om grunnlaget, er det avgjørende at de har en god begrunnelse for de takstene de har lagt til grunn. Vår takstnemnd er sammensatt av folk som har kompetanse innen bygg, anlegg og økonomi, men det er viktig at de også får oppdateringer på endringer og krav som stilles til deres arbeid.
De fleste kommuner har ikke eget eiendomskattekontor, og vi må også kjøpe tjenester for å få en helt nødvendig gjennomgang av eiendomsskattegrunnlaget på objekter som beskattes etter substansverdi. Kraftanlegg beskattes etter lønnsomhetsprinsippet, og her er det sentralskattekontoret som fastsetter grunnlaget. Enkelte kommuner har også avdekket feil i disse takstene, noe det er vanskelig å finne ut av uten juridisk bistand.
Konferansen  ble avsluttet  med  en uttalelse om hvordan representantene vil at LVK skal følge opp  saker knyttet til nettutbygging.

Fra Gardermoen dro jeg til Oslo for å overnatte der siden det var styremøte i Kommunekraft AS på tirsdag. Det er mitt første styremøte etter at jeg ble innvalgt  på landsmøtet i LVK tidlig i høst.
Kommunekraft AS ble stiftet i  1993 etter initiativ fra LVK. Selskapet har til formål å bistå medlemskommuner ved omsetning av konsesjonskraft i markedet til best mulige vilkår. Kommunekraft har ved siden av LVK, 130 kommuner og 8 fylkeskommuner som aksjonærer.
Kommunekraft AS bistår også med å vurdere ulike tilbud som kommunene får.

Tidlig onsdag morgen gikk turen til Væktarstua der arbeidsutvalget og regionrådet i Værnesregionen hadde vært samlet fra tirsdag.
Møtet i regionrådet onsdag startet med orientering om internasjonalt arbeid fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og fra KS i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunens internasjonale arbeid dreier seg mest om ungdom, mens Innovasjon Norge jobber opp imot næringslivet. Det er hvert år mange elever og lærlinger som er utplassert i norske bedrifter utenfor Europa.
Disse prosjektene finansieres med midler fra EU, fra regjeringen og med regionale midler.
KS i Nord-Trøndelag har et prosjekt som går over tre år. De bistår kommuner med å identifisere prosjekter, med informasjon og praktisk bistand. Prosjektene som kommunene går inn i, bør være en del av den ordinære driften.
Vi har så langt ikke vært med i noen EU-prosjekter, men dersom det er noe vi med fordel kan samarbeide med et annet land om, er det muligheter for finansiering. Fylkeskommunen har kompetanse og kapasitet til å bistå oss med søknader dersom det er aktuelt.
Lederen i Trøndelagskontoret i Brüssel var til stede og informerte om hva de jobber med. Det er i alt ca. 300 regionkontorer i Brüssel. Av disse er det seks norske. Selv om vi ikke er medlemmer i EU og dermed ikke har stemmerett, har vi muligheter til å påvirke avgjørelsene før de tas opp til votering. Han hevdet at vi blir hørt på samme måte som medlemslandene dersom vi er tidlig ute i saksprosessen og har vektige argumenter, men erfaring viser at vi har tendens til å komme på banen først når nye direktiv er vedtatt.
I egen kommune har vi ikke vært aktive på internasjonalt arbeid, men det er ingen tvil om at spesielt skole, utdanning og næringsliv kan ha stor nytte av det.
På saklista til regionrådet sto møteplan for 2014 og valg av ny leder. Dette vervet går på omgang mellom kommunene, og Tydal er den eneste kommunen som ikke har hatt ledervervet. Ordfører i Tydal har vært nestleder de siste to årene, og ble nå valgt til ny leder med ordfører i Stjørdal som nestleder.
Selv om vi samarbeider på mange områder, er kostnadene til Værnesregionen for vår del bare på ca 5 % av vårt brutto budsjett. I siste møte i regionrådet sendte vi budsjettene tilbake med henstilling om kutt. De nye forslagene ble i møtet på onsdag enstemmig vedtatt.
Til slutt i møtet fikk vi informasjon om et prosjekt om barnevernet. Regionrådet har bedt om at fylkesmennene i Trøndelag må ta initiativ til et prosjekt for å se på samfunnsutviklingen med stadig økende behov for tjenester fra barnevernet. I tillegg ønsker vi å se på om de tiltak som iverksettes, har effekt, og hva en kan bidra med av forebyggende tiltak.
Fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk vi informasjon om at de vil evaluere flere interkommunale barnevernsamarbeid i fylket, og at dette også blir en del av prosjektet. I første halvår i 2014 vil fylkesmannen i Sør-Trøndelag invitere til en temadag om barnevern. Da bør alle formannskaps- medlemmer og representanter i politisk nemnd delta.
Etter lunsj på Væktarstua, dro jeg til kontoret i Rådhuset der jeg gikk igjennom post og hadde samtaler med saksbehandlere og sekretær for formannskap og kommunestyre.
Onsdag kveld var det styremøte i Selbu Arbeiderparti. Jeg er ikke medlem i styret, men blir innkalt til hvert møte. Det er nyttig for begge parter å ha dialog om saker som skal behandles i kommunen i tillegg til organisasjonssaker.

Resten av uken er det ingen møter, og jeg tar fri fra kontoret på fredag. Selv om jeg er heime, er jeg tilgjengelig på telefon, men det blir forhåpentligvis også tid til litt juleforberedelser.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: