Åpning av kraftverk og galleri.

Nyåpninger og økt aktivitet i eksisterende bedrifter er selvsagt positivt for bygda. Denne uken er nye tiltak kommet til, mens en kulturinstitusjon har vedtatt opphør.

Torsdag kom redaktøren fra Nea Radio for å  intervjue meg om onsdagens møte med AtB. Håper Nettbuss lykkes med å få skolebusser i retur oppsatt som ruter der det etterspørres, og at vi før rutene legges to ganger hvert år, blir invitert til å komme med våre uttalelser.
Både rådmannen og jeg har vært opptatt i møter i flere dager. Vi møttes før lunsj på torsdag, oppdaterte hverandre på det vi har deltatt i , og diskuterte kommuneøkonomien. Ingen av kommunene i Værnesregionen har så langt hatt eiendomsskatt på annet enn verker og bruk. Flertallet i formannskapet i Tydal har nå gått inn for å utrede dette før endelig vedtak på budsjett for 2014, Rådmannen i Malvik har foreslått å innføre eiendomsskatt, og Frosta har allerede vedtatt å legge det inn i budsjettet for 2014.
Så langt har hverken administrasjon eller politikere i Selbu foreslått å utvide eiendomsskatten fra å gjelde for verker og bruk slik det er i dag. Min mening er at vi først må ha en nøye gjennomgang av egen drift med både utgifter og inntekter. Uten å ha god og kvalitetssikret kunnskap om eget ståsted, bør vi ikke pålegge innbyggerne våre økte skatter.
Et omfattende arbeid er gjort for å finne riktig sammenligningsgrunnlag med andre kommuner på utgiftssida, og når det gjelder inntekter, ligger vi også bare litt over gjennomsnittet for vår kommunegruppe. Siden vi har merinntekter som vertskommune for vasskraftutbygging, er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke kommer bedre ut enn det KOSTRA-tallene viser. Dette må vi også analysere på samme måte som vi har gjort på utgiftssida for å få et godt nok grunnlag for de vedtak vi må fatte.
Fylkeskommunen har i tre år hatt en forsøksordning med AiR (artist in residence) i Sjøbygda Kunstnarhus. Etter en evalueringsrunde har fylkesrådmannen nå innstilt på at dette ikke skal videreføres. Vi har bidratt økonomisk i tillegg til fylkeskommunen med kjøp av tjenester og litt støtte til konkrete arrangementer.
Både torsdag og fredag brukte jeg mye tid på kontakt med administrasjon og politikere i fylkeskommunen på denne saken, som også var tema under budsjettbehandlingen i hovedutvalg for bygdautvikling på fredag. Fra kommunen har vi ikke satt av beløp til kunstnarhuset som egen post i budsjettet, men tatt dette som en del av «omdømmemidler», midler avsatt til kulturtiltak og kjøp av tjenester fra den kulturelle skolesekken og spaserstokken. Det er gitt tilbakemelding til både innehaver av kunstnarhuset og fylkeskommunen om at vi vil videreføre nivået på vårt bidrag, men at fordelingen mellom tjenestekjøp og tilskudd kan bli endret.
For å få statlige midler må det regionale nivået bidra, og de deltar bare dersom kommunen ser verdien av det og viser det gjennom sin økonomiske støtte.
Sak om revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Selbusjøen har nå ligget i «systemet» siden 2001. NVE og departementet har sendt saken imellom seg og ikke evnet å fatte endelig vedtak.
Før valget var jeg sammen med en medpolitiker og en representant for Selbusjøen grunneierlag i et møte med OED ( Olje og Energidepartementet). De lovte at saken skulle ferdigbehandles før valget, noe som ikke har skjedd. Torsdag fikk jeg telefon fra styret i grunneierlaget. De ønsker å få et møte med departementet for å finne ut hvor saken ligger og prøve å påvirke framdriften. Jeg lovte å ta initiativ til et slikt møte som bør avvikles i god tid før årsmøtet i laget.
USMA kraftverk ble formelt åpnet torsdag etter lunsj. I Neadalen har vi mange vasskraftannlegg, og med utbyggingen av USMA og Gardåa, har vi på nytt tatt i bruk noen av våre naturressurser for å produsere ren energi. Sammen med den eldste grunneieren, som også er med på eiersiden i kraftverket, fikk jeg æren av å «klippe snora». Årsproduksjonen i det nye kraftverket er beregnet til 37 GWh noe som tilsvarer energiforbruket til bortimot 2000 boenheter. Økt produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag i kampen mot økt utslipp av klimagasser.
Etter at selve åpningen ved kraftverket var over, fortsatte arrangementet med bevertning, gaveoverrekkelser og taler på Vertshuset Caroline i Flora.
Torsdag kveld dro jeg til Selbu Ungdomsskole der 8. klasse inviterte til forestillingen «Hakkebakkekrakket». Hakkebakkekrakket er en komedie og en fri fortsettelse av Hakkebakkeskogen, skrevet av Gunnar Germundson i 2012. Bak en morsom komedie ligger et alvor der virkningene av flertallstyranni, grådighet og latskap avdekkes.
Alle elevene var engasjert med en eller annen oppgave på scena, bak scena eller som billettselgere. En fullsatt gymsal ga elever og ansvarlige lærere en velfortjent stående applaus etter forestillingen.

Fredag startet dagen med eiermøte i Selbu Tomteselskap. Styret hadde innkalt til eiermøte etter vedtaket i Selbu Sparebank om at de ikke vil bli med på aksjeemisjon. Konklusjonen ble at styret vil jobbe videre med saken og komme tilbake til eierne med sine anbefalinger for oppkapitalisering.
Konsulent for fritid og SLT i kommunen har vært ansvarlig fra kommunens side for opplegget med «Kjør for livet». Hun har fulgt opp ungdommene og deres «hjelpere» på en fantasisk god måte. For dette arbeidet ble hun hedret av «Kjør for livet»-organisasjonen med rollemodellprisen. Denne ble utdelt på en enkel tilstelning før lunsj på fredag, og jeg fikk være med da prisen ble overrakt.
I forbindelse med at fredag var «MOT-til-å glede-dagen», kom elever fra 8.klasse til kantina for å synge og spille for oss. De kom fra sykehjemmet der de hadde snakket med beboerne og hatt underholdning for dem. Flott tiltak av flinke ungdommer!
Noen ungdomsskoleelever dro til Peder Morset folkehøgskole for å markere dagen sammen med elevene der.
Etter at budsjettmøtet i Hovedutvalg for Bygdautvikling var ferdig, hadde jeg samtale med leder i utvalget og sektorsjef. Vi planla hvem som skulle delta på møte med fylkeskommunen i forbindelse med forslaget om å ikke videreføre AiR-ordninga ved Sjøbygda Kunstnarhus.
I løpet av kvelden fikk jeg imidlertid melding fra innehaveren av kunstnarhuset om at styret hadde bestemt seg for opphør. Det beklager jeg, men kan selvsagt ikke påvirke deres avgjørelse. Vi har fra etableringen og fram til i dag bidratt noe til oppbygging og drift selv om det nok er «en dråpe i havet» i forhold til de totale kostnadene med avdrag og renter på lån til investeringer og andre driftsutgifter.

Lørdag åpnet Neadalen kunstforening nytt galleri i gamle butikklokaler i «Kulviksvingen». Lokalene var fint pusset opp, og en utstilling i samarbeid med galleri Ismene ble presentert. Produkter av kjente kunstnere som Håkon Bleken, Håkon Gullvåg og Jens Johannessen var utstilt sammen med mange flere. I løpet av første halvår 2014, vil Neasølv flytte inn i de samme lokalene med produksjon og utsalg. De har så langt hatt tilhold i Myrstadbygget, men et tett samarbeid med kunstforeningen vil utvilsomt være positivt i tillegg til en mer sentral lokalisering.
Jeg stakk innom åpningen med en gratulasjon fra kommunen. Mange ildsjeler i foreningen har stilt opp på dugnad før åpningen, og med fortsatt stort engasjement fra medlemmer og andre, er jeg trygg på at dette vil være et godt supplement til nærings- og kulturlivet i bygda.
Selbu Husflid markerte lørdag at de utvidet sitt gaveutvalg med å tilby lokalproduserte produkter som sjokolade, mat, kremer, såpe og mye mer. Dette vil utvilsomt bli et samarbeid som vil gi positiv effekt for alle parter.

Kommende uke ser ikke ut til å bli like travel som den vi har lagt bak oss. Mandag har jeg så langt bare en avtale, men med behandling av blant annet budsjett i møtet på tirsdag, må jeg bruke tid på å forberede saker jeg ikke har prioritert tid til i helga.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: