Dager med litt «møtefri».

Første halvdel av denne uken har ikke vært så tett belagt med møter, og jeg har for lenge siden satt av en fridag. Hovedutvalgene behandler nå budsjettet, og siden jeg ikke er fast medlem der, blir det tid til forberedelser og kontorarbeid.

Mandag morgen var jeg så vidt innom kontoret før vi dro på et avtalt besøk til Selbu kulturskole. Sammen med meg var leder i hovedutvalg for oppvekst og sektorsjef oppvekst.
På kulturskolen møtte vi rektor som informerte om prosjekter og den daglige drifta. De har lykkes med å skaffe lærere på mange ulike instrumenter i tillegg til visuell kunst og dans.
På dans er det bare jenter som deltar, og det er klare forskjeller mellom gutter og jenter ved valg av instrumenter. På blåseinstrumenter er jentene i et klart flertall, mens gutter gjerne velger gitar og trommer.
Dessverre er det ikke så mange som ønsker opplæring på trekkspill, men skolen satser mye på samspill, noe som motiverer spesielt til trekkspillere. I Selbu har vi lange og gode tradisjoner med trekkspillmusikk, og mange av de som velger det, har musikere i familien.
Han fortalte også om ei gruppe av elever med utviklingshemming. De ser fram til timene i kulturskolen og savner tilbudet når det er ferie.
Hvert år har ungdomsskolen et dramaprosjekt der kulturskolen er bidragsytere. Det gjør de også til oppsetningen som skal presenteres før jul.
Vi har etterlyst et større engasjement fra kulturskolen blant annet på sykehjemmet. Frivilligsentralen har tatt på seg oppgaven med å koordinere aktivitetstilbud der, og kommende uke skal kulturskolen besøke sykehjemmet.
Kommunen er heldig som har mange dyktige og stabile lærere ved skolen, og flere profesjonelle musikere har startet sin karriere ved Selbu kulturskole.
Fra kulturskolen gikk turen til Mebond barnehage som i mange år har hatt tilhold i midlertidige lokaler ved den nedlagte skolen i Innbygda. Lokalene der er ikke godt egnet til barnehageformål, og nå ser det heldigvis ut til at de kan få nye lokaler før sommerferien i 2015.
Det er ingen tvil om at planlegging og byggesak har tatt alt for lang tid, og jeg er imponert over ansatte som tålmodig makter å gi barna et veldig godt tilbud på tross av bygningsmessige forhold. I kommunen har vi mye å lære i forhold til å gå ut med lovnader før alle forhold er vurdert, og jeg er langt i fra bekvem med at det er lovt ferdistillelsesdatoer som endres gang på gang.
I møtet etterspurte vi tilbakemeldinger på kontakt med barnevern og PPT. Der, som på de andre enheten vi har besøkt, etterlyses en tettere oppfølging fra barnevernet på konkrete saker. Selv om rammene til barnevernstjenesten øker fra år til år, er deres hverdag så travel at de ikke klarer å overholde frister.
Dette gjelder ikke bare vårt barnevern, men er en generell utfordring. Derfor har regionrådet i Værnesregionen initiert et prosjekt der vi ønsker å ha med oss fylkesmennene i begge fylkene for å se på barnevernets rolle i samfunnet. Herunder må også forebyggende tiltak evalueres.
Etter flere samtaler med enhetsledere, er jeg ikke i tvil om at et slikt arbeid må komme i gang så snart som mulig. Vi kan ikke leve med et kostnadsnivå som øker kraftig fra år til år, mens flere barn fremdeles ikke får den hjelpa de har behov for.
De enhetslederne vi så langt har hatt kontakt med, gir tilbakemeldinger om god kontakt og bistand fra PPT. Vi har så langt  hatt god kompetanse innenfor PPT, og en ansatt har tatt etterutdanning i foreldreveiledningsprogrammet PMTO. Dette håper vi blir et viktig suplement til forebyggende tiltak og hjelpetiltak vi allerede har.
Det er alltid interessant å komme rundt på enhetene for å høre hva de gjør og hvilke utfordringer de har, og ansatte setter stor pris på at vi setter av tid til å møte dem.
Etter lunsj fikk jeg innkalling til politiråd som vi har sammen med Tydal. Møtet skal finne sted i starten av desember, og vi ble utfordret på å sende inn forslag på saker vi ønsker å ta opp. I politirådet møte ordførere og rådmenn fra Selbu og Tydal i tillegg til politiet. Jeg sendte umiddelbart over tema jeg ønsker å sette på sakskartet. Det ene er den store økningen i narkotikasaker, mens oppfølging og samordning  av forebyggende tiltak, etter diskusjon i siste møte i politirådet, bør være sak på alle møtene i politirådet.
På landslagssamlingen med MOT i høst fikk vi et godt eksempel fra en kommune på samarbeid mellom MOT og lokalt politi. Dette ønsker jeg også skal settes på saklista.
Trønderenergi Kraft kommer til Selbusjøen Hotell & Gjestegård i slutten av november. Da er jeg spurt om å ønske velkommen, noe jeg selvsagt gjør med glede. Derfor brukte jeg litt tid på å legge inn noen nye foiler i min presentasjon av bygda og reviderte noen av de gamle.

Tirsdag var jeg sammen med ordfører i Tydal invitert til Selbu Sparebank. De har i år i stedet for julegaver til næringsliv og andre kunder, valgt å støtte  en frivillig non-profit organisasjon som heter Ta Barnas Parti (TBP). TBP har en pågående aksjon med å få distribuert boka om Christoffer, «Jeg tenker nok du skjønner det sjøl». Målet med aksjonen er å hjelpe personell i barnehager og SFO samt viktige personer i politikken med å bedre forstå hvordan en kan identifisere omsorgssvikt, hvordan håntere en bekymring, og hvordan en kan øke kompetansen på dette området.
Målet er at alle barnehager, SFO’er, ordførere og Stortingsrepresentanter i hele landet skal få boka. Organisasjonen er avhengig av at noen kjøper boka og distribuerer den til aktuell målgruppe.
Selbu Sparebank tar nå ansvaret med å gi denne boken til målgruppene i Malvik, Trondheim, Stjørdal, Selbu og Tydal. Dette vil utgjøre ca. 500 bøker som da kommer alle barn til gode.
Jeg fikk boka og vil selvsagt lese den. Det er understreket at dette ikke er en fagbok, men at de som leser den, kan lære mye.
Like etter lunsj var det møte i ADMU. Der behandlet vi et nytt tilsettingsreglement og permisjonsreglement som nå er oppdatert og tilpasset delegeringsreglementet vårt.
Den andre saken som ble drøftet var budsjett og økonomiplan. Jeg fremmet et forslag på oppfølging av sykefravær som på nytt ser ut til å være økende etter nedgang i 2012. Både tillitsvalgte og ledelse i kommunen bekreftet at det er sterk fokus på dette i organisasjonen, både i forhold til «nærledelse» og andre tiltak. Nå er de fleste lederstillinger som har vært vakante besatt, noe jeg håper vi gi seg utslag i redusert sykefravær.
Den 21. november skal USMA kraftverk åpnes. Jeg skal da sammen med en grunneier stå for den offisielle åpningen. På slutten av dagen skrev jeg tale til anledningen, gikk igjennom post og hadde samtaler med rådmann og saksbehandlere.

Onsdag tok jeg fri fra kontoret og dro på bytur sammen med datteren. Underveis til byen og etter at vi kom heim, var det mange telefoner om tomteselskap, saker som skal behandles i hovedutvalgene denne uken og i kommunestyret over helga.
Fra ungdomsrådet fikk kommunestyret tilsendt noen tema de ønsker å ta opp i den planlagte paneldebatten før kommunestyremøtet kommende mandag. Disse er skolegudstjenester, oppgradering av ungdomsskolen og rus blant ungdom i Selbu (narkotika, offentlige fester, ungdomshusenes funksjon). I tillegg vil det nok dukke opp noen tema som de ikke har varslet på forhånd.
Dette er et flott tiltak av ungdomsrådet, og viser at det er stort engasjement blant dyktige ungdommer.

Resten av uken blir relativt rolig. Torsdag er det ingen møter på dagtid, men på kveldstid er det innkalt til gruppemøte. Fredag har jeg meldt forfall til møte i nasjonalparkstyret for å delta i begravelsen til en slektning. I slike anledninger er det uhyre viktig for meg å kunne prioritere familien.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: