Stramt budsjett og økonomiplan.

Hver høst behandles det budsjett for kommende år og økonomiplan for de tre neste årene. Før helga fikk vi budsjettdokumentet utsendt, og mange timer har gått med til forberedelser.

Søndag ettermiddag kjørte jeg til Oppdal der styret i Trønderenergi var samlet før eiermøtet som ble avviklet mandag og tirsdag.
I styret hadde vi kvartalsrapport til behandling, så litt på resultatene av ekstern vurdering av eget arbeid og gikk igjennom agendaen til eiermøtet før det startet etter lunsj på mandag.
De aller fleste medlemskommunene deltok der med politikere og administrative ledere. Selskapets ledelse informerte blant annet om utfordringer og planer i forhold til  satsing på vindkraft herunder kapitalbehov og hvordan elsertifikatmarkedet fungerer.
EU sitt vanndirektiv og konsekvensen for kraftbransjen med redusert produksjon, som naturlig vil følge av skjerpede miljøkrav, ble presentert av en forsker på Sintef. For å imøtekomme det nye direktivet, må det foretas miljøforbedringer i regulerte vassdrag, og det vil bety økt vannføring i elver og mer stabil vannstand i reguleringsbasseng.
Vertskommunene ønsker at gamle konsesjonsvilkår skal revideres slik at de er i overenstemmelse med vilkår for nye konsesjoner, mens eierne av kraftselskaper ikke ønsker redusert produksjon. Det er umulig å fullt ut imøtekomme begge parter, men her bør det kunne samarbeides for å finne gode løsninger. Flere kommuner har sagt nei til utbygging som en følge av gamle «sår» i naturen , og det er heller ikke kraftbransjen tjent med.

Tirsdag hadde vi et innlegg om strukturendringer i  nettbransjen. NVE og sentrale politikere har varslet at rammene til nettselskapene vil bli strammet inn for å få større enheter.
Trønderenergi er en stor nettaktør i Midt-Norge som allerede har kjøpt opp både Trondheim Energi nett og to mindre selskaper. Fremdeles er det flere som har egne nett, deriblant vi i Selbu. Utviklingen i nettrammene vil legge  føringer for om vi fortsatt skal eie eget nett, vurdere samarbeid eller selge det. Dette avhenger av hvordan vi klarer å tilpasse oss nye rammebetingelser, hvilken pris vi klarer å forsvare på nettleia, og garantien for leveringssikkerhet.Noe som er helt klart, er at sentrale føringer har avgjørende betydning for framtidig utvikling også på denne sektoren.
I pauser og på kveldstid leste jeg i budsjettdokumentet og gikk igjennom andre saker til planutvalg og formannskap.
Onsdag morgen møttes flertallsgruppa i formannskapet til formøte på mitt kontor. Ingen kom med nye forslag, men vi utformet et tilleggspunkt til saken om budsjett og økonomiplan.
Rådmannen legger fram et meget stramt budsjett der vi fortsatt ikke har drifta i balanse. Det budsjetteres med bruk av disposisjonsfondet også for 2014. Derfor utformet vi et tilleggspunkt til budsjettet der vi uttrykte bekymring for økonomien, og ba hovedutvalgene vurdere om de ser muligheter til ytterligere innsparinger.
I løpet av 2014 ønsker rådmannen å komme med forslag til driftstiltak som vi må ta stilling til for komme ned på et forsvarlig nivå. Da vil vi nok få forslag på strukturendringer i skole og barnehage, reduksjoner i alle sektorer og forslag til nye inntektsmuligheter.
I formannskapsbehandlingen var alle sektorsjefene til stede og svarte på spørsmål, og nå er det hovedutvalgene sin tur til å gå inn i sine områder før endelig behandling i formannskap og kommunestyre.
Som vanlig informerte både jeg og andre medlemmer fra konferanser og møter vi har deltatt i. Varaordfører deltok på Idrettens hederskveld der en person fra hver kommune får en hederspris etter forslag fra idrettsrådet. Han har også vært med på nettverkssamling for kvernsteinskommuner i Rognan. Jeg er glad for at noen kan stille opp der jeg ikke strekker til. Både tidligere varaordfører og dagens tar sin tørn og vel så det.
Det jeg informerer om i formannskapet, kjenner de som leser bloggen min:-)
Planutvalgsmøtet startet med en informasjon fra tjenesteleder om planarbeid som er igangsatt og som det skal jobbes med i inneværende periode. Arealdelen av kommuneplanen er nå snart ferdig til andre gangs behandling. Det har tatt mye tid, og vil utløse både bolig- og fritidsbygging når vi har endelig vedtak.
Vi ba i planutvalget om å få en framdriftsplan for alle de aktuelle planarbeidene i kommende møte. Dette gjelder blant annet reguleringsplan for nytt renseanlegg i Innbygda, område og delvis detaljregulering av deler av boligfeltet Øystrand – Tømra, sentrumsplan og  ny reguleringsplan for Vikaengene – Havernesset.
Her ligger det store muligheter for utvikling av bygda vår, men oppdaterte planer må vedtas før vi kan sette iverk tiltak.
Vi hadde også tre klagesaker til behandling i planutvalget. I alle disse fulgte utvalget enstemmig rådmannens innstilling.
Med behandling av post, noen telefoner og inngåelse av avtaler, ble det på nytt langt over «normal» arbeidstid før jeg tok kveld.

Torsdag har jeg en avtale etter lunsj, og fredag skal jeg ta fri fra kontoret, men er selvsagt å treffe på telefon. Det er uansett avkobling å kunne gjøre noe på hjemmebane som bidrar til at tankene kan bli opptatt av andre ting enn kommunale budsjetter og andre utfordringer.
Mye av det jeg blir kontaktet om, kan jeg selvsagt ikke dele med hvem som helst. Det angår ofte enkeltpersoner og egner seg absolutt ikke til almenn informasjon. For meg personlig er disse sakene mest belastende. Poltiske diskusjoner om planer og økonomi, kan alle involveres i.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: