Regjeringsskifte og fullbelagt timeplan.

Etter at Stoltenbergregjeringen mandag la fram sitt foreløpig siste statsbudsjett, søkte de avskjed. Valgresultatet i september viste at flertallet ønsket en ny regjering, men jeg er glad for at Venstre og Krf valgte å stå utenfor. Det håper jeg vil være en sikkerhet for at rammene til kommunesektoren opprettholdes minst på dagens nivå.

Mandag morgen var kommunene invitert på statsbudsjettkonferanse til Statens hus. Der fikk vi en gjennomgang av spesielle satsinger for vårt fylke, en oversikt over beregnede rammer til den enkelte kommune og informasjon om endringer som er foreslått.
Rammene for egen kommune ser i følge økonomisjefen ut til å være omtrent som forutsatt i tildeling av «arbeidsrammer» til sektorene. Det er en realvekst i rammene til kommunesektoren på 7,7 mrd,  men det meste går til økte pensjonskostnader, oppgaveendringer og reduksjon i refusjonene for tjenester til særlig ressurskrevende brukere. Realveksten i de frie inntektene til kommunesektoren er anslått til 1,1 %, noe som bygger på en anslått kostnadsvekst i 2014 på 3 %.
Den nominelle veksten for kommunesektorens frie inntekter er anslått til 4,7 % . Bare 8 kommuner i Sør-Trøndelag har en vekst som er lik eller høyere enn for sektoren som helhet. Selbu har en beregnet nominell økning på 4,8 %.
I veksten ligger øremerkede midler blant annet til utvidelse av valgfag for 9. og 10. klasse, 1 t kulturskoletilbud for alle i skole / SFO og tilsyn med barn i fosterhjem.
Dette er budsjettforslag fra den rød-grønne regjeringen. Den nye regjeringen har tre uker på seg til å legge fram en tilleggsproposisjon, og de vil naturlig nok komme med endringer som gir signaler om en endring i tråd med deres regjeringserklæring. Så gjenstår det å se om deres forslag får flertall i Stortinget.
Med varslede endringer i skattepolitikk og landbrukspolitikk, blir det spennede tider for kommuner med en uforutsigbar selskapsskatt og  stor andel sysselsetting i primærnæringene.
Etter å ha spist lunsj i Trondheim, gikk turen direkte til Peder Morset Folkehøgskole der over nitti ansatte fra ulike folkehøgskoler var samlet til Trøndermøte. Etter at rektor hadde fortalt om skolen, presentert sine ansatte og ønsket velkommen til skolen, fikk jeg ordet for å ønske velkommen til Selbu. Det gjorde jeg med en powerpoint-presentasjon om kommuneorganisasjonen, kommunale tjenester, natur, historie, kultur og næringsliv.
Etter velkomsttalene fremførte ansatte ved skolen eventyret «Askeladden og de gode hjelperne»  ute på gårdsplassen og ved internatene. Jeg avsluttet dagen etter dette, mens deltakerne dro på tur i fjellet eller med buss til et utsiktspunkt der de kan se store deler av bygda.
På kveldstid behandlet jeg post og tok flere telefoner for å forberede kommende kommunestyremøte og diskutere aktuelle saker med varaordfører. Han må avlaste meg mye i enkelte perioder med mange møter som kolliderer, og da er det viktig å ha tid til gjensidig oppdatering.

Tirsdag startet med gjennomgang av post, attestering av fakturaer og sinngåelse av nye møteavtaler. Det er faktisk nesten ikke plass i kalenderen før i november, men noen korte interne samtaler må uansett prioriteres.
Jeg har sagt ja til å være ambassadør for rekruttering av fosterhjem. Mange ordførere gjorde det etter henvendelse fra Buf-etat. Neste torsdag kommer de til Selbu for å ha møte med ansatte i helse-og sosialsektoren som et ledd i en rekrutteringskampanje. Før lunsj på tirsdag hadde jeg en samtale med den som kommer hit fra Buf-etat, og sendte over ei pressemelding til Selbyggen og Nea Radio.
Det skal være to møter samme dag slik at flest mulig har anledning til å delta. Jeg er påmeldt på KS-konferanse i Trondheim den dagen, men velger å være med på det første møtet med Buf-etat før jeg kjører til Trondheim.
Med så mange dager borte fra kontoret, blir det alt for lite tid til samtaler med rådmannen. Han har også en travel timeplan, men vi fikk tid til en kort samtale om flere henvendelser og saker tirsdag morgen.
Mandag fikk jeg telefon fra en kommunestyrerepresentant om at det er ønskelig å bli informert om planlagt framdrift på vindkraftsakene i Selbu. Det skal vi etterkomme i kommunestyremøtet kommende mandag.
Leder i Frivilligsentralen kom innom kontoret. Det var ønske fra styret der om å få  et endelig vedtak på på hvem som skal få årets frivillihetspris før det ordinære formannskapsmøtet den 30. oktober på grunn av tidspunkt og anledning for offentliggjøring. Jeg kaller dermed inn til et ekstra møte i forlengelsen av kommunestyremøtet. Alle medlemmene i formannskapet er da til stede i rådhuset, og siden saken er unntatt offentlighet, er det heller ikke aktuelt å ha noen tilhørere.
Det ble litt tid til å forberede kommunestyremøtet. Tertialrapporten for tjenesteområdene i Værnesregionen blir lagt fram som referatsak til kommunestyret, selv om den ikke er behandlet i regionrådet. Jeg valgte å ta den med siden vi ikke har flere kommunestyremøter før den 18. november.
Det ser ut til at de aller fleste områdene har god økonomistyring. Vi fikk ved behandling av rapport for 1. tertial prognostisert et relativt stort overforbruk innen barnevernet. Det ligge fortsatt for høyt, men overforbruket for Selbu sin del ser ut til å bli mindre enn først antatt.
Dagen på kontoret ble avsluttet litt tidligere enn normalt for å nå fly til Oslo. Der var det innkalt til landsstyremøte i LVK på onsdag. Jeg var innkalt som varamedlem til arbeidsutvalget der det ble avviklet møte tirsdag kveld. Arbeidsutvalget er sammensatt av leder og tre representanter fra landsmøtet som  kommer fra ulike regioner. Fra region Nord/Midt er rådmannen i Bardu valgt til arbeidsutvalget med meg som vara.
Vi møttes klokken sju til middag, og drøftet organisasjonssaker over et godt måltid mat. På landsmøtet i august ble det valgt ny leder, og han vil selvfølgelig ha tett kontakt med oss som har lengre fartstid i organisajonen.

Onsdag morgen startet LVK sitt landsstyremøte i Felix konferansesenter på Aker Brygge. Etter valget på siste landsmøte har ikke de to regjeringspartiene noen representant i styret.  Dette ble det sterk reaksjon på fra Høyreordførere. Det er fylkene som velger sine styremedlemmer, og denne gangen ble det skjev kjønnsbalanse med bare to damer, og styremedlemmer fra Sp, DnA og Krf. I tllegg er det tre rådmenn / administrasjonssjefer.
LVK er selvsagt ingen politisk organisasjon, men mange saker som drøftes i organisasjonen, avgjøres politisk, og det er da viktig å ha god kontakt med alle politiske partier. Det var enighet i landsstyret om å gjennomgå vedtektene før neste landsmøte i 2015.
På strategiseminar i november møter også varamedlemmene, og da er også Høyre representert.
Vi fikk informasjon om flere aktuelle saker som vårt sekretariat jobber med for kraftkommunene.
Onsdag kveld hadde vi gruppemøte på sakene som skal behandles i kommunestyret. Det ble en lang diskusjon på tertialrapporten for 2. tertial. Flere hadde spørsmål, og noen av dem vil bli stilt i kommunestyremøtet. Fra vår gruppe er det så langt ikke signalisert at det vil bli fremmet alternativt forslag til saken, men det er mulig vi kommer med et forslag om hvor mange rapporter som bør legges fram for kommunestyret hvert år.
Saken om revisjon av avtalen med Selbu Næringsforum tok også mye tid. Medlemmer av hovedutvalg bygdautvikling, som fremmet det forslaget som fikk enstemmig tilslutning der, la fram sine argumenter, og de vil bearbeide dette videre før endelig behandling.
Resten av sakene ble også grundig gjennomgått før vi tok kveld kl. 22.00.

Resten av uken skal jeg delta på dialogkonferanse med reindrifta på Røros, og søndag har jeg meldt meg på som  bøssebærer i TV-aksjon. Håper årets aksjon vil bidra med betydelige midler for å gjøre hverdagen enklere for demente og deres pårørende.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: