Heime igjen.

Høstfesten i Minot i forrige uke var ei fin opplevelse, men som alltid ellers, var det godt å komme heim igjen til en «normal» hverdag.

Vi reiste fra Nord Dakota etter lunsj søndag lokal tid, og var dermed ikke heime før sen ettermiddag norsk tid på mandag. Med sju timers tidsforskjell, tok det litt tid både mandag og tirsdag før jeg kom «på rett kjøl».

Tirsdag morgen startet vi gruppemøte klokken åtte, før formannskapsmøtet ble satt klokken ni.
Ei hytteforening ved Sørungen hadde bedt om å komme i formannskapet for å informere om vindkraft, og hvorfor de ikke ønsker slik utbygging i Eggjafjellet, som ligger i nærområdet til deres hytteområde. Tre representanter fra foreninga møtte, og de hadde på forhånd fått ei tidsramme på 1/2 time. Vi fikk en grei redegjøring, og medlemmene i formannskapet fikk anledning til å stille spørsmål.
Før vi startet behandling av de politiske sakene, refererte jeg litt fra Minot. Varaordfører informerte om Blilyst-møte og eiermøte i Revisjon Midt-Norge som han hadde deltatt på når jeg var borte.
Første politiske sak var rapport for 2.tertial. Sektor Helse og Sosial ser ut til å få et merforbruk. Oppvekst ser ut til å komme ut i balanse, mens Bygdautvikling vil få et underforbruk. Totalt vil vi nok bruke mer enn det som er budsjettert. Det er bekymringsfullt, men fremdeles har vi midler på disposisjonsfond som kan dekke driftsunderskudd. Saldoen på fondet er nå redusert i flere år, og det er ikke mulig på sikt å bruke mer penger enn vi får inn det enkelte år.
Rådmannen har allerede varslet ansettelsesstopp som han informerte formannskapet om. Det betyr at nærmeste leder først skal vurdere behov ved ledighet i stillinger. Deretter skal mulighetene for å dekke oppgavene innen den aktuelle tjenesten vurderes før saken gå til sektorsjef som skal se på helheten i sektoren. Dersom det ikke kan løses der, går saken til rådmannen som fatter endelig avgjørelse på om stillingen skal lyses ut, eller om andre kan dekke arbeidsoppavene.
Budsjettarbeidet for 2014 er i full gang, og et nytt budsjetteringsverktøy synes for meg å bli et langt bedre styringsverktøy enn det vi har hatt hittil. VI har også styrket økonomiavdelingen med en stilling  ikke minst for å gi tjenestelederne bistand med budsjettering og økonomistyring. Vi fikk informasjon om at det fremdeles er det et stykke igjen for å komme ned på budsjettrammene.
I vedtaket på tertialrapporten ba vi rådmannen følge opp sykefraværet, som etter en gledelig nedgang i fjor, nå har økt på nytt. Noe av dette skyldes en virussykdom ved sykehjemmet, men det er uansett et for høyt sykefravær innenfor både helse- og oppvekstsektoren.
Vi hadde også med et punkt der vi ba rådmannen sette inn de tiltak som er mulig for å komme i balanse ved utgangen av året, noe som allerede er startet opp med den varslede ansettelsesstoppen.
Den andre saken vi fikk en del diskusjon på, var revisjon av samarbeidsavtalen med Selbu Næringsforum (SNF). Rådmannen innstilte på opphør av den gjeldende avtalen, men gikk inn for en medlemskontingent / støtte til næringsforumet på 350.000,- . Hovedutvalg for bygdautvikling behandlet saken mandag kveld, og gikk enstemmig inn for at dagens avtale skal opphøre, men tok med et punkt om at kommunen skal forplikte seg på å kjøpe tjenester fra SNF tilsvarende 450.000,- hvert år i tillegg til det som lå i rådmannens forslag. Det er samme sum som vi i dag deltar med til Blilyst.
Saken endte i formannskapet med fire stemmer for et litt justert forslag i forhold til hovedutvalgets vedtak, mens de tre andre stemte for rådmannens innstilling. Saken går til kommunestyret der den vil bli endelig avgjort i møte den 21. oktober.
To saker om salg av aksjer og industribygg ved SIFA AS kom til tredje gangs behandling. Formannskapet hadde ved siste behandling med en forutsetning om innholdet i en aksjonæravtale. Vi ville ha med et punkt om at den som kjøper våre aksjer, skal forplikte seg til ikke å stemme for forslag til vedtektsendringer eller forslag som på annen måte vil innebære flytting av selskapets forretningsadresse eller hovedvirksomhet ut av Selbu kommune, uten Selbu kommunes forutgående skriftlige samtykke til slikt forslag til vedtak eller stemmegivning. Ved salg av aksjer ved ASTI tidligere i år, fikk vi med en slik formulering.
Kjøperen ville ha med en tidsbegrensning på fem år, noe formannskapet ikke godtok, og fattet dermed vedtak i tråd med innstillingen til rådmannen om at saken avsluttes.
Det ble enstemmig vedtatt å tilby salg av lokalene der SIFA har tilhold i dag  til  2,5 millioner kroner, noe som er over en million under takst med fradrag for manglende vedlikehold.
Første gangs behandling av smittevernplan ble lagt ut på høring uten endringer fra formannskapet, og to klager som gjaldt bolig, ble enstemmig avslått.
Etter formannskapsmøtet ble planutvalgsmøte avviklet. Her hadde vi bare to delingssaker og en klagesak til behandling.
Klagesaken gjaldt reguleringsplanen for Stigamelene, og kom fra en av grunneierne som blir berørt. Planutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling om å ikke imøtekomme klagen som nå går til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Etter møtene gikk jeg igjennom post og attesterte fakturaer, og med ei lang reise og tidsforskjell «i kroppen» avsluttet også jeg arbeidsdagen i normal tid.

Onsdag sto det ingen møter på timeplanen. Sammen med skretær i formannskapet gjennomgikk jeg protokollene fra tirsdagens møte, og sakliste til kommende kommunestyremøte.
Før lunsj brukte jeg tid på  litt rydding i saksdokumenter, intervju med Nea Radio om vedtakene i formannskapet, noen telefoner og samtaler med saksbehandlere.
Etter lunsj ferdigstilte jeg presentasjonen som jeg skal ha på Peder Morset Folkehøgskole i forbindelse med Trøndelagsmøte for folkehøgskolene, som skal avvikles der kommende mandag. Før jeg dro til USA, laget jeg nye foiler og oppdaterte gamle.

Nå tar jeg et par dager fri fra kontoret, og får besøk av barnebarn som har høstferie. Jeg kan selvsagt treffes på telefon, og vil gå igjennom epost en gang hver dag, men jeg skal ikke være på kontoret.
Jeg ser fram til å bare være bestemor i noen dager, og håper at vi får fine høstdager som kan nytes ute i flott Selbunatur.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: