Høstens første kommunestyremøte.

Denne uken har vi hatt det første kommunestyremøtet etter ferien. Noen saker ble av ulike årsaker trekt, og selv om vi innledet med et tema, ble møtet relativt kortvarig.

Etter ei fin helg med private bursdager og en liten skogstur, startet mandag morgen med møte i det lokale MOT-styret.
Fra kommunen møtte SLT-koordinator, informatører og MOT- koordinator, og fra Peder Morset folkehøgskole  møtte rektor sammen med deres informatører.
På saklista sto opplegg for «Mot til å glede dagen» som i år er den 22.november, og felles arrangement i mai 2014.  Pmf er den eneste folkehøgskolen i landet som er med i MOT, og de har nå, etter et prøveår, underskrevet kontrakt for tre nye år.
Samarbeidet om MOT er positivt både for folkehøgskolen og for ungdommene i bygda. Det gjør at folkehøgskolen blir mer integrert i lokalsamfunnet.
Det ble også i møtet informert om at MOT skal være tema i neste kommunestyremøte, og gitt et kort referat fra landsmøtet som var på Rica Hell før helga.
Etter at jeg kom på kontoret startet jeg med å følge opp innspill vi har fått om omlegging av bussrutene, og hvilke konsekvenser det har fått for det totale kollektivtilbudet i kommunen. Vi har tatt initiativ til å sende en henvendelse til AtB, og vil legge ved de konkrete tilbakemeldingene vi har fått.
Jeg fikk også en telefon fra ordfører i Meråker som ønsker å ta tak i de samme utfordringene for sin kommune, og vi ble enige om å involvere Værnesregionen i saken. En av de første dagene i oktober vil vi møtes der. Det er ingen tvil om at busstilbudet er blitt forringet med de nye rutene, og vi har blant annet fått informasjon om «urasjonell» kjøring med tomme busser og dårlig korrespondanse.
Kommunestyret har vedtatt at vi skal sette i gang et treprosjekt. Mandag hadde jeg en kort samtale med vår skogbrukssjef. Han har vært i kontakt med tresenteret i Trondheim, og vi ble enige om at det er hensiktsmessig å spisse prosjektet.
Det er hovedutvalg for bygdautvikling som har ansvar for næring, og de vil starte prosessen med å ta en uformell drøfting av veien videre i et av de første møtene.
Etter lunsj deltok jeg i styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS og hadde en samtale med en ansatt i Selbu Næringsforum, som skal reise sammen med meg til Minot på den norske høstfesten.

Mandag kveld hadde vi vårt første kommunestyremøte etter ferien. Det startet med en infrormasjon fra Innherred Renovasjon IKS om bedriften og om deres planer om felles gebyr for alle de deltakende kommunene.
Hittil er kostnadene beregnet pr. kommune, noe som kan være komplisert med alle faktorer som påvirker renovasjonsordningen.
Representantskapet har behandlet saken en gang. De anbefalte i sitt vedtak å gå videre med utredningen, men endelig vedtak om endringene skal skje i møte i november.
I kommunestyret ble en sak utsatt på grunn av det ble stilt spørsmål som ikke kunne besvares i møtet. Det gjaldt salg av næringsbygg der SIFA holder til i dag. Spørsmålene gikk blant annet på tomteareal og det totale næringsarealet kommunen har rundt bygget. En representant etterlyste også om det var i tråd med EØS-reglene å selge under takst, og leiekontrakt som regulerer ansvar for innvendig og utvendig vedlikehold ble etterspurt.
Tre reguleringsplaner ble enstemmig vedtatt som innstillingen. Det gjaldt Mebond barnehage, plan for området Botnlia – Bellshåggån med mange boligenheter og plan for gang- og sykkelveg i Innbygda. Endelig kan vi starte med å detaljplanlegge barnehage, og sak om plassering av bygg på tomta og romprogram vil komme i kommunestyret i oktober.
Jeg forventet debatt på vår uttalelse til NOU 2013 – 9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer», men ingen tok ordet. Det ble varslet i formannskapet at det muligens ville komme forslag fra Frp. Dette var begrunnet med at de hevder å ville satse mer enn andre på nærpolitiet og dermed tilstedeværelse. I kommunestyret ble ikke saken kommentert, og det kom heller ingen andre forslag. Vedtaket ble i tråd med utarbeidet høringsuttalelse fra rådmannen med tillegg av et forslag jeg fremmet i formannskapet.
Etter kommuestyremøtet hadde vi gruppemøte sammen med våre samarbeidende partnere. Vi har i de siste årene hatt samlokalisering og tett samarbeid mellom Selbu Næringsforum og vår næringskonsulent. I forbindelse med at avtalen skal evalueres og at sektor bygdautvikling har en omfattende organisasjonsgjennomgang, har rådmannen lagt fram sitt forslag som innebærer at vi ikke skal videreføre avtalen.
I gruppemøtet kom det fram flere spørsmål som jeg videreformidlet til rådmannen. Han vi lage et tilleggsnotat til møte i hovedutvalg for bygdautvikling kommende uke. De skal behandle saken før den går til formannskap og kommunestyre for endelig beslutning-

Tirsdag morgen hadde jeg avtale med en innbygger som vile drøfte ulike saker. Det var bl.a. forholdet til reindrifta i områder der de ikke har beiterett, men som er i randsonen til disse områdene, og utfordringene med store rovdyrtap av sau i årets beitesesong. Når vi får de endelige tallene, vil jeg be om et møte med fylkesmannen. På dette området viser det seg at det er stor ulikhet i praksis med utbetaling av erstatninger mellom de forskjellige fylkene.
Vi kom også inn på framtidig plassering av kommunens kulturansatte i organisasjonen. Dette har jeg fått mange innspill på, og jeg tar selvsagt med meg alle argumenter, men må se helhet og ta hensyn til økonomi når det endelige vedtaket skal fattes.
Fredag skal det være møte i nasjonalparkstyret i Tydal. Jeg gikk igjennom møtedokumenter og sendte over en orientering om besøksforvaltning i nasjonalparker som er kommet fra Miljødirektoratet. Dette vil jeg ta med som orienteringssak i styret, slik at alle er kjent med det, og at det kan tas med når vi skal revidere våre forvaltningsplaner.
Etter lunsj dro jeg sammen med leder i hovedutvalg for Helse- og sosial omsorg til Selbu videregående i forbindelse med at de knytter seg til stiftelsen «Livsglede for eldre».
Stiftelsen «Livsglede for eldre» er en frivillig,landsomfattende stiftelse som skal være et supplement til det offentlige tilbudet eldre mennesker får i Norge i dag. Mottoet til stiftelsen er LEV LIVET – LIVET UT.
Fylkeskommunen har skrevet avtale med stiftelsen, og det er allerede flere skoler som er med. Elevene som går på helsefag vil gjennom samarbeid med kommunen bidra til å skape mer livsglede for eldre. Videregående skole har allerede hatt livsgledetiltak på sykehjemmet, og deres bidrag er kjærkomment. Ansatte i omsorgsyrkene har for lite tid til å gjøre noe ekstra for den enkelte, og det skal ofte lite til for å gjøre hverdagen litt mindre ensformig for eldre som ikke klarer å komme seg ut, lese aviser eller delta i sosiale sammenkomster på egen hånd.
Vi fikk se mange eksempler på hva som gjøres rundt omkring i landet, og de har fått tydelige tilbakemeldinger på at livsglede i praksis også betyr mye for elevene når det gjelder frafall, trivsel på skolen og motivasjon for å arbeide videre i omsorgen.  Her ser vi et klart bevis på at det er gjensidig nytte av hjelpe andre.
Dette er et flott tiltak  som viser hvor verdifullt det er å ha en videregående skole i dalføret. Vi trenger rekruttering til omsorgsyrkene, og dette vil forhåpentligvis gi ungdommene lyst til å jobbe med eldre når de går ut i yrkeslivet.
Det ble også informert om at alle helsefagelevene ved skolen nå har fått praksisplasser i Selbu og Tydal. Her vil jeg berømme våre ansatte på helse- og omsorgssektoren som bidrar til at ungdommene får erfaring fra den «virkelige hverdagen». Dette kan gjøre sitt til at de får lyst til å gå inn som vikarer og forhåpentligvis i varige stillinger når de er ferdig utdannet.
Etter at jeg hadde vært på en trivelig 1- årsdag til barnebarn, brukte jeg litt tid på forberedelser til onsdagens møte i Trønderenergi og gikk igjennom post.

Onsdag brukte styret i Trønderenergi hele dagen på det årlige strategiseminaret. Vi fikk en grei og grundig gjennomgang av drift og fremtidsutfordringer i datterselskaper og forretningsområder, og i eiermøtet i oktober vil mye av det vi diskuterte, bli lagt frem.

Torsdag har jeg i utgangspunktet hele dagen til disposisjon på kontoret, noe som er kjærkomment med lange og travle dager tidligere denne uken, og etter at møtet i Tydal er ferdig på fredag, tar jeg helg helt uten offisielle oppdrag

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: