Skoleferie og redusert møteaktivitet.

Etter en hektisk uke med møter både på dagtid og kveldstid, preges dagene nå av at det går mot ferietid. Skoleferien har allerede startet, og da er det ofte vanskelig å avtale møter.

Mandag startet med gjennomgang av post, attestering av fakturaer og litt opprydding i elektroniske saksdokumenter.
Før lunsj hadde jeg flere samtaler med saksbehandlere.
I nasjonalparkstyret på fredag, der varaordfører deltok fra Selbu, sto det en sak på kartet om deltakelse i prosjektet «mennesket og naturarven» som SNO startet i 2011. I verneprosessen ble det samlet inn kunnskap om seterbruken, noe en kan få bearbeidet videre gjennom et slikt prosjekt.  Det vil være verdifullt samtidig som en også kan samle inn ny kunnskap. Så langt er det realtivt liten botanisk kunnskap om kulturlandskapet i nasjonalparken, og dette bør registreres for å kunne ta vare på vegetasjon i seterlandskapet.
Det er sterkt ønskelig å ha en prosjektledelse med  lokal forankring og god kunnskap om området, og jeg fikk innspill som jeg vil videreformidle fra en av våre saksbehandlere.
Siste helg ble det observert bjørn ved FV 705, og det er funnet flere sauekadavre.  Det er vanskelig å si om det er en eller flere bjørner i området, men fellingstillatelse ble gitt uten at det har gitt resultater. Jeg fikk informasjon fra en ansatt på landbrukskontoret som er saueier selv og hadde mistet flere voksne dyr. Så tidlig i beitesesongen er det selvsagt også stor fare for at lam som tilhørte de drepte søyene, ikke overlever. Dermed blir det påført saueeieren store tap.
Det ser ut til at bjørnen nå har forlatt «vårt» område, men nye funn er gjort i Tydal. Den eneste muligheten for at beitedyra skal få gå i fred, er å ta ut skadedyr, så jeg håper at de raskt lykkes med det. Beitenæringa er viktig for matproduksjon, men også for å vedlikeholde kulturlandskapet vårt.
Skal noen motiveres til å satse på sauehold og bruke de enorme utmarksressursene som vi har, må vi ha profesjonelle jegere som kan felle skadedyr når fellingstillatelse er gitt. Heldigvis får vi i dag hurtig svar fra fylkesmannen, noe det var vanskelig å få da jeg startet som ordfører for seks år siden.
Vi egengodkjente reguleringsplan for utbedring av vegen gjennom Stigamelene i siste kommunestyre, og jeg fikk bekreftet at fylkeskommunene som vegeier og Statens Vegvesen vil bli informert om det. Her trengs det en pådriver for å få satt i gang arbeide med utbedringen.
Ny 1. gangs behandling av plan for Mebond barnehage blir også sendt til fylkesmannen en av de første dagene. Siden det er ferietid, vet vi at det blir bedt om utvidet høringsfrist, så et svar vil nok ikke foreligge før sent på sommeren.
Jeg fikk besøk på kontoret av en partifelle, og vi snakket sammen om sentrumsutvikling, næringsutvikling og utfordringer i enkeltbedrifter som han har en rolle i.
Selbu Næringsforum (SNF)  skal delta på høstfesten i Minot på vegne av Trøndersk Reiseliv. To representanter fra Granby Gård skal ha sin stand, mens SNF skal ha sin egen. Jeg skal være med og bistå dem, og mandag hadde vi et planleggingsmøte. Stand er allerede bestilt, og vi skal markedsføre en rundtur i Trøndelag for amerikanere med norsk avstamning. Noe materiell må bringes med, men det viktigste er å vise muligheter og finne aktuelle adresser på nettet.

Etter gjennomgang av post og rask gjennomgang av nyheter på nettet, dro jeg sammen med rådmann, varaordfører og leder i Selbu Næringsforum til Selbu Husflid for å møte bedriftens ledelse og Innovasjon Norge. To representanter derfra kom sammen med en fra næringsavdelingen i Sør Trøndelag fylkeskommune.
Selbu Husflid står ved et vegskille. Skal de fortsette, er de avhengige av å investere i ny strikkemaskin, ha mer fokus på salg og produktutvikling. Vi fikk omvisning i produksjonslokalene, og en grundig gjennomgang av dagens drift og tanker om framtida.
Selv om vi fra Selbu kjenner bedriften relativt godt, var det en interessant og nyttig gjennomgang for alle.
Innovasjon Norge har mottatt søknad om støtte til utstyr og utviklingskostnader, og de inviterte bedriften på et møte med fokus på design kommende uke.
Resten av dagen ble brukt på dokumentlesing, samtaler med rådmann og ansatte som stikker innom kontoret.

Vi har en avtale med Selbu I.L. Handball som går ut i 2014. De ba om et møte for gjensidig utveksling av erfaringer og forventninger til samarbeidsavtalen. Dette ble avviklet onsdag morgen. Fra kommunen møtte rådmannen sammen med meg, og fra Selbu I.L. handball stilte styreleder og en styrerepresentant i tillegg.
Vi har en avtale som innebærer et økonomisk bidrag med nedfelte forpliktelser til håndballavdelingen. En av disse er å bidra med en MOT-informatør som samarbeider med vår egen informatør ved Selbu Ungdomsskole. Kantine ved Bell skole driftes av Selbu I.L handball etter en egen avtale, og det samme gjelder bistand til Bygdekinoen.
I møtet bekreftet handballklubben at de er fornøyd med avtalen, og fra kommunens side hadde vi ingen ting å bemerke. De vil også i nærmeste framtid ha et møte med vår SLT – koordinator for å drøfte hva de kan bidra med i vårt forebyggende arbeid. Handballavdelingen har behov for praktisk bistand i forbindelse med ulike arrangementer, og for enkelte kan det ha stor betydning å få bli en del av et miljø og føle at de er til nytte.
Det var et positivt møte som viser at vi er avhengige av at alle krefter står sammen for å få et trygt ungdomsmiljø. Det er ikke bare aktive handballspillere som nå drar nytte av stor sportslig aktivitet. Gjennom engasjement i MOT og involvering i arrangementer tar de også en aktiv rolle i det generelle forebyggende arbeidet i kommunen.
Hovedutvalg for BU hadde møte i rådhuset onsdag. Varaordfører er leder der, og vi fikk en kort samtale om prosjekt i nasjonalparken, deltakelse på vegkonferanse i august og landsmøte i LVK på samme tid.
Jeg får hver dag tidsskrifter som det sjelden er tid til å lese noe i. Før lunsj på onsdag leste jeg en artikkel i «Vegen og vi» der to personer som begge i snart 50 år har bygd veger under ulike regimer. De hevder at den beste vegbyggingen foregikk på 80- tallet , og at organiseringen i Vegvesenet med en egen entreprenøravdeling i 1995 førte til dobbel administrasjon. Fagavdelingen fikk dermed heller ikke kontroll med hvordan pengene ble brukt.
I 2003 ble produksjonsavdelingen skilt ut, og MESTA ble etablert. Dette var begrunnet med at økt konkurranse ville gi lavere utbyggings- kostnader. De to hevder at det motsatte har skjedd, siden dette krever en omfattende detaljeringsgrad på alle planer. Entreprenører og byggherrer blir også gjennom en slik organisering kontraktsmotstandere, og det brukes mye tid på å bli enige om hva som ligger innenfor kontraktene og hva som er tilleggsarbeid.
Dette var interessant lesing og en bekreftelse på det vi observerer med omfattende posesser rundt anbud og oppfølging av kontrakter som kan forsinke framdrift på prosjekter. Det er ikke alt som blir rimeligere og mer effektivt med konkurranseutsetting!
To ganger hvert år er det «avskjedslag» for ansatte som slutter i kommunen. Onsdag var det sju personer som fikk sine velfortjente gaver etter mange års innsats. Jeg var i den anledning  invitert til å delta sammen med tjenesteledere, sektorsjefer, personalmedarbeidere og rådmann. Også denne gangen var det en trivelig stund med overrekkelser, taler fra arbeidsgiver og takketaler.
Litt spesielt var det å takke av to som har vært kolleger i ca. 40 år på samme barneskole. I tillegg har begge vært ordfører en periode og sitter i dagens kommunestyre. Jeg har også jobbet sammen med dem noen år på skolen og hatt dem som lærere til mine to barn. De har fortsatt mye å bidra med i lokalpolitikken, og jeg setter stor pris på at de fortsatt er med der.
Leder i kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune kom på besøk til Granby Gård sammen med vår prosjektleder. Da jeg  ankom dit, hadde de allerede informert om gården. Fra kommunen har vi sendt inn en søknad om støtte til utviklingsprosjektet som vil komme til politisk behandling der etter ferien. Skal vi få et utkast til videre arbeid innen fristen som er satt, er vi avhengig av støtte både økonomisk og faglig. Dagens eiere har jobbet lenge med utvandring, og den kompetansen som de og resten av referansegruppen sitter inne med både på det området og ellers, drar selvsagt prosjektlederen nytte av i sitt arbeid.

Kommende helg er det Selbumartna. Jeg ser fram til å gå rundt i området, se god underholdning, snakke med folk og kanskje kjøpe noe i marknadsbodene som preges av kvalitet og mangfold. Kommunen skal også ha sin egen stand, så jeg håper at mange «stikker innom oss».

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: